Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1501) BRĂTIANU, ION I. (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, ION I. (1855-?)
8448. ~ Jus Romanum. De duobus reis stipulandi et promittendi. Thèse pour la Licence. L'acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 2 aout 1876, par Jean I. Bratiano Né a Bucarest (Roumanie), le 29 octobre 1855. Paris, Alphonse Derenne, Editeur, 1876. (22 x 13,5). 104 p. (Faculté de Droit de Paris). (Bj-Bv 5895)

Nu exista imagini
  1502) BRĂTIANU, ION I. C. (1864-1927)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, ION I. C. (1864-1927)
8449. ~ Chestia tramvaielor comunale la Senat. Discursul D-lui Ion I. C. Brătianu rostit în şedinţa Senatului dela 29 Noembrie a.c. Bucureşti (Imprimeriile Independenta). 1911. (16 x 11). 67 p. (I 25527)
8450. ~ Discours de M I. I. C Bratiano Président du Conseil. Séance du 14/27 Décembre. Iassy (Impr. Dacia, P. & D. Iliescu), (21,5 x 13,5). 13 p. (Chambre des députés). (II 439913)
8451. ~ Discursul d-lui Ion I. C. Brătianu rostit în şedinţa de la 1 Decembrie a Camereï, cu ocasia discuţiei generale a adresei. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1900. (18,5 x 11). 61 p. (I 439880)
8452. ~ Discursul D-lui Ion I. C. Brătianu rostit în şedinţa Camerei de la 13 Ianuarie 1901 asupra extraordinarei scoateri în vîndare a pădurilor Statului. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1901. (18 x 12). 66 p. (I 21740)
8453. ~ Discursul rostit în şedinţa Camerei de la 5 Decembrie 1909 cu ocazia răspunsului la mesagiu. [De] Ion I. C. Brătianu. Bucureşti (Tip. ziarului Voinţa Naţională), 1909. (18 x 12). 47 p. (I 16160)
8454. ~ Discursul D-lui I. I. C. Brătianu Preşedintele Consiliului rostit în Şedinţa de miercuri, 14/27 Decembrie 1916. Iaşi (Tip. Naţională), 1916. (23,5 x 15,5). 14 p. (Adunarea Deputaţilor). (II 557598)
8455. ~ Discussion de l'adresse en réponse au discours du Trône. Discours de M. Jean I. Bratiano Ministre des Affaires Etrangères prononcé à la séance du 9(22) Décembre 1903. Bucarest (Impr. de L'Indépendance Roumaine), 1904. (19,5 x 12,5). 98 p. (Chambre des députés). (II 1936)
8456. ~ Idem. II-ème partie. L'attitude de la Roumanie dans la question macédonienne. Bucarest (Impr. de L'Indépendance Roumaine), 1904. (20,5 x 13). 38 p. (Chambre des députés). (II 573454)
Reproduce ultima parte a discursului precedent.
8457. ~ Discuţiunea la mesagiul tronului. Cuvântare rostită de Dl. Ion I. C. Brătianu, Ministru al Afacerilor Străine în şedinţa Camerei de la 9 Decembrie. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1904. (23,5 x 16). 36 p. (BCU-Iaşi III 53068)
8458. ~ Manifestul-program al Partidului. Discursul Rostit de D-nul I. Brătianu la întrunirea dela Eforie (24 Ianuarie 1911). Bucureşti (Impr. Independenta), 1911. (18 x 12). 32 p. (Partidul National-Libéral). (I 22098)
8459. ~ Manifestul Program al Partidului [Naţional-Liberal] [de Ion I. C. Brătianu]. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1911. (18 x 11,5). 19 p. (Partidului Naţional-Liberal). (I 23833)
La sfârşitul textului, semnează: "în numele partidului national-libéral Ion I. C. Brătianu" (p. 19).
8460. ~ Manifestul-Program al Partidului Naţional-Liberal. [In numele partidului national-libéral: Ion I. C. Brătianu]. Iasi (Tip. Dacia), 1911. (20,5 x 17). 14 p. cu il. (II 25949)
Publicat cu prilejul alegerilor din 1911.
8461. ~ Notre commerce de céréales. Influence que peut exercer sur notre commerce des grains l'introduction de la classification des céréales. Mémoire présenté à S. M. Le Roi par M. le Ministre Ioan I. C. Bratiano le 22 Mars 1899. Bucarest (Impr. La Roumanie, E. S. Cerbu), 1899. (30 x 21,5). 20 p. (Extrait des Annales du Ministère des Travaux Publics. Volume VI, 1899, 5-me fasc, Mai 1899-Pages 310-336 inclus.). (III 111587)

Vezi de asemenea:
• La morminte de eroi... [Patru discursuri pronunţate de...]. Iaşi, 1917.
• Discursurile rostite de membrii partidului nafional-liberal şi discuţiunea răspunsului la mesagiul tronului. Bucureşti, 1904.
EMILIAN, F. Legea pentru învoielile agricole... Expunerea de motive a d-lui ministru Ioan I. Brătianu. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  1503) BRĂTIANU, IONEL G. (1885-1921)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, IONEL G. (1885-1921)
Editări de texte. :
BRĂTIANU G. Curs teoretic-practic de muzică vocală pentru şcoalele secundare... Revăzută de ~. Cl. I. Ed. III. Bucureşti, 1907; ed. IV, 1908; cl. II. Ed. II, 1907]; cl. III. Ed. II, [1907].

Nu exista imagini
  1504) BRĂTIANU, N. N.
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, N. N.
Traduceri:
BEAUJOINT, JULES. Istoria Tuileriilor din timpul originei lor şi pină în filele nâstre. Trad. de ~. Piteşci, 1903.
MORET, EUGENE. Femeile din 1793... Vol. I-II. Trad. de ~. Bucureşti, 1887.

Nu exista imagini
  1505) BRĂTIANU, VINTILĂ I. (1867-1930)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, VINTILĂ I. (1867-1930)
8462. ~ Bugetul. Spre o nouă politică financiară a Statului de Vintilă I. Brătianu. Discurs rostit în Adunarea Deputaţilor, cu prilejul discuţiunei generale a bugetului. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafie Flacăra, 1913. (19 x 12). 76 p. 0,60 lei. (Biblioteca politică, nr. 5). (I 32396)
8463. ~ Chestiunea tramwayelor comunale Bucureşti. Memoriu şi scrisorile deschise către Ministrul de Interne de Vintilă I. Brătianu. Septembrie 1911. Bucureşti (Impr. Independenta), 1911. (22,5 x 16). 63 p. (II 27597)
8464. ~ Crize de stat, 1901-1907-1913. [De] Vintilă I. Brătianu. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte grafice Flacăra,' 1913. (18,5 x 11,5). 54 p. (Biblioteca Politică, nr. 1). (I 31422)
8465. ~ Discurs rostit la desbaterile răspunsului la mesagiu de Vintilă I. C. Brătianu, deputat de Argeş. Sesiunea 1908-1909. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1908. (16,5 x 10,5). 66 p. (I 10447)
8466. ~ Foloasele Exproprierei de Vintilă I. Brătianu. Bucureşti (Impr. Independenta), 1914. (18 x 11,5). 14 p. (I 47837)
8467. ~ Însemnări asupra ultimelor evenimente ale României [de Vintilă I. C. Brătianu]. [Iaşi], 1917. (24 x 16). 23 p. (II 66626)
Descriere după copertă. La p. 1, notă în subsol: "Aceste note au fost destinate presei streine". Autorul, cu cerneală pe exemplarul BAR.
8468. ~ Interesele României în actualul răsboi. [De] Vintilă I. C. Brătianu. Bucureşti, Edit. Inst. de arte grafice Flacăra, 1914. (18 x 11,5). 40 p. 0,50 lei. (Biblioteca Politică, nr. 17). (I 42619)
Pe v. p. de titlu menţiunea: "Conferinţă desvoltată la Cercul de studii PNL. Miercuri 3 Decembrie 1914".
8469. ~ Învăţăminte. Politica externă şi reformele liberale. [De] Vintilă I. Brătianu. Cuvântare ţinută în şedinţa Camerei dela 23 Dec. 1913, cu ocazia discuţiunei Răspunsului la Mesagiul tronului. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1914. (18 x 12). 95 p. 0,60 lei. (Biblioteca Politică, nr. 12). (I 35758)
8470. ~ Învăţăminte după 10 luni de război. [De] Vintilă L C. Brătianu. Bucureşti (Impr. Independenta), 1915. (24 x 17). 18 p., 1 f. (II 47994)
Cuvântare rostită la deschiderea conferinţelor Cercului de studii PNL, Miercuri 11 Noemvrie 1915 (nota din p. 2). Descriere după copertă.
8471. ~ Învăţăminte trase după 15 luni de Război. [De] Vintilă I. Brătianu. Roman (Tip. Fraţii Rothenberg), [1915]. (20 x 13,5). 27 p. (I 48386)
La începutul textului, titlul: "Cuvânt de deschidere la Conferinţele cercului de Studii al PNL". Notă la subsol: "Cuvântare ţinută la Cercul de Studii al PNL în ziua de Miercuri 11 Noemvrie 1915". Loc. şi tip., numai pe copertă.
8472. ~ Menirea Partidului naţional-liberal. Din nevoile noastre. Manifestaţii bolnave. Un factor constituţional. Partidele politice şi voinţa naţională. Necesitatea şi putinţa unui program. Organisare, de Vintilă I. Brătianu. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1906. (20 x 13,5). 32 p. (II 48290)
Articole pubicate în "L'Indépendance Roumaine".
8473. ~ Note asupra viitoarelor nevoi economice si financiare ale României [de Vintilă I. C. Brătianu]. [Iaşi], 1917. (23,5 x 16). 27 p. (II 128557)
Autorul şi loc., cu cerneală pe copertă.
8474. ~ Pentru conştiinţa naţională. [De] Vintilă I. Brătianu. I. România şi diferitele conflicte. II. Războiul general şi orientul Europei. III. Condiţii de existenţă ale României. IV. Atitudinea României de până azi. V. Mâine. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1915. (18,5 x 12,5). 105 p. 0,80 lei. (Biblioteca Politică, nr. 19). (I 42618)
8475. ~ Un pericol naţional. Studiu asupra taxelor de la Porţile-de-fer de Vintilă I. Brătianu. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1899. (19 x 12,5). 1 f., IV, 51 p. (I 63340)
8476. ~ Politica financiară a Statului. [De] Vintilă I. Brătianu. Raportul general la proiectul de buget pe exerciţiul 1916-1917. Cuvântarea rostită în Adunarea Deputaţilor în discuţiunea generală a bugetului. Bucureşti (Impr. Independenta), 1916. (23 x 16,5). 44 p. 1 leu. (II 47998) '
Descriere după copertă. La p. 43-44: catalogul Bibliotecii politice.
În colaborare:
8477. ~ Politica de stat în industria petrolului. [De] Vintilă I. C. Brătianu [şi] Constantin Hălăceanu. Bucureşti (Impr. Independenta), 1911. (23 x 15,5). 143 p., 5 tab. (II 25993)
Descriere după copertă.

Vezi şi:
ALIMANESTIANU, C, L. Mrazec şi Vintilă Brătianu. Arbeiten... Bukarest, 1904.
PORUMBARU. E., Vintilă Brătianu. Mémoire sur la question du Danube. Bucarest, [191?].

Prefeţe:
ALIMĂNIŞTEANU, VIRGIL. Participarea băncilor la industrie. Pref. de ~ Bucureşti, 1915.
BĂICOIANU, C. I. Dunărea. Pref. de ~, Bucureşti, 1915; ed. franceză, Paris, 1917.
HĂLĂCEANU, CONSTANTIN. Observaţiuni asupra proiectului de lege industrială. Pref. de ~, Bucureşti, 1912.

Vezi de asemenea:
• Conferinţele rostite în Primul Congres al Băncilor Popul are de domnii... Ploiesci, 1904.
• Discursurile rostite de membrii partidului nalional-liberal... Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  1506) BRĂTILĂ, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BRĂTILĂ, IOAN
8478. ~ Cartea de aritmetică a şcolarului începător. Divisiunea I-ia, de Ioan Bratila. Focşani (Tip. Aurora, Gh. A. Diaconescu), 1901. (19 x 13). 123 p. 0,65 lei. (I 2426)
Autorul, numai pe copertă.
8479. ~ Poveţuitor la Carte de Aritmetică a şcolarului începător, de Ioan Brătilă. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1900. (20 x 13). 49 p. (II 2230)
8480. ~ Prima carte pentru scriere şi citire sau Abecedarul şcolarului începător de Ioan Brătilă. Partea I. Focşani, Edit. Librăriei Alessandru Codreanu, 1900. (20 x 13). 83 p. 0,50 lei. (I 4229)
8481. ~ *Poveţuitor al Abecedarului, [1900]. 0,30 lei. (Brătilă-Voiculeţ, cop. 4)
În colaborare:
8482. ~ Abecedarul Soldatului Român şi pentru şcoalele de adulţi, de Ioan Brătilă şi N. D. Voiculeţ, învăţători Goleşti-Judeţul Râmnicu Sărat-Coteşti. Aprobat cu Ordinul Onor. Minister de Războiu No. 2568 din anul 1902. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1905. (20 x 13). 112 p. cu il. 0,70 lei. (I 56170)
8483. ~ De rîs si plîns. Piesă în 3 acteă de Ioan Brătilă şi N. D. Voiculeţ (Inveţători). Focşani (Legătoria şi Tip. Aurora, Gr. A. Diaconescu), 1902. (19 x 13,5). 22 p. 0,30 lei. (Teatru Sătesc). (I 123834)

Nu exista imagini
  1507) BRĂTINCU, N.
 • Opera
 • Imagini
BRĂTINCU, N.
8484. ~ Consideraţiuni sumare asupra viitoarei desvoltări economice în România. Cu prefaţa de D-l Dr. G. D. Creangă. Craiova. Ramuri, 1916. (20,5 x 14). 32 p. 1,25 lei. (II 35503)

Nu exista imagini
  1508) BRÂNCOVEANU, CONSTANTIN. M. BASARAB
 • Opera
 • Imagini
BRÂNCOVEANU, CONSTANTIN. M. BASARAB
Vezi: BASARAB-BRÎNCOVEANU, CONSTANTIN. M.

Nu exista imagini
  1509) BRÂNCOVEANU, M.
 • Opera
 • Imagini
BRÂNCOVEANU, M.
8485. ~ Ovariotomia la iapă (procedeul Hardou). Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar Prezentată şi susţinută la... Mai 1915 de M. Brâncoveanu din Institutul Medico-Militar. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (23,5 x 16). 61 p. cu il. (Scoală Superioară de Medicină Veterinară. Lucrare făcută în Laboratorul de medicină operatoare, nr. 258). (II 42212)

Nu exista imagini
  1510) BRÂNCOVEANU, SAFTA (?-1857)
 • Opera
 • Imagini
BRÂNCOVEANU, SAFTA (?-1857)
8486. ~ Înştiinţare a Eforii Spitalului Brancovenesc şi a Aşezământului ctitoricesc pentru ocîrmuirea din lăuntru a acestuia. Bucureşti (Tip. Pitarului Constandin Pencovicil, 1840. (19,5 x 12,5). 39 p. (I 68517)
Majoritatea actelor, semnate de Safla Brancovanca Banéssa. Cu caractere chirilice.
8487. ~ Idem. Bucureşti (Tipărit la Z. Carcalechi, Tipograful Curţii) 1845. (21,5 x 13,5). 34 p. (II 68875)
Textul cu caractere chirilice.
8488. ~ Testamentul Banessi Safta Brâncoveanu pentru fondaţiunea şi administraţiunea Spitalului Brancovenesc şi Aşedementului Domniţi Balaşi. Tipărit înteia oră la 1862 şi retipărit acum. Bucureşti (Typ. Ştefan Mihălescu), 1881. (21 x 14). 32 p. (II 60906)
Lipsă coperta. Pentru ed. din 1862 a Testamentului vezi: "Asezămintele Brăcoveneşti Anunciulă... Statutele... 1862".
8489. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Românulu Vintila C. A. Rosetti), 1887. (25 x 16). 32 p. (II 413321)

Nu exista imagini