Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  151) BARAGENI, SCARLAT
 • Opera
 • Imagini
BARAGENI, SCARLAT
4897. ~ O procedură curioasă în cauza dintre D. Banu Anastasie Ioan cu răzăşii de Năneşti de la Districtulu Bacăului. Editată de Scarlat Barageni. Iassi (Tip. H. Goldner), 1860. (19 x 12). 48 p. (I 104234)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  152) BARANY, IGNAŢIU
 • Opera
 • Imagini
BARANY, IGNAŢIU
Vezi:
LAURANU, AUGUSTIN. Crescere poporală. Prelucrat după ~. Oradea Mare, 1879.

Nu exista imagini
  153) BARASCH, A.
 • Opera
 • Imagini
BARASCH, A.
4898. ~ *Influence dystrophique de l'hérédité syphilitique. Par Dr. A. Barasch. Paris, 1896. 4°. 109. p. (Crăinicianu, p. 129)

Nu exista imagini
  154) BARAŞ, DEMETRU
 • Opera
 • Imagini
BARAŞ, DEMETRU
4899. ~ Egiptul comercial de astăzi şi România. Craiova (Inst. Grafic Ralian şi Ignat Samitca), 1907. (23 x 16). 2 f., 84 p. 2 lei. (II 9062)

Nu exista imagini
  155) BARASCH, IULIU (1815?-1863)
 • Opera
 • Imagini
BARASCH, IULIU (1815?-1863)
(Un israélite roumain, ein Bukarester Jude)
4900. ~ *Cărticica altoiului. Bucureşti, Edit. Comitetului sanitar, 1859. 16°. 49 p. (Crăinicianu, p. 17; Schwarzfeld, p. 328)
4901. ~ Cursulu elementariu de istoria naturală, pentru usulu classiloru superióre Gimnasiali în România. Tom. I. Zoologia. Compusse de Dr. Iuliu Barasiu, Profesoriu de istoria naturală în Collegiulu St. Sava din Bucuresci. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1864. (20 x 13). VIII, 412 p. 10 lei (II 395762)
4902. ~ *Idem. Tom. II. Botanica. Bucureşti, 1862. (Iarcu, p. 95)
4903. ~ Idem. Tom. III. Mineralogia. Compusă de Dr. Iuliu Baraşu, Profesoru[...]. Bucuresci (Tip. Statului numită Niphon), 1862. (18,5 x 12,5). 1 f., IV, 214 p. (II 395762)
4904. ~ Cursulu de Igiena Populară, dat în lecţiuni publice de duminică în anii 1854 şi 1855, în Colegiulu Naţionalu, de către Dr. Iulius Barach [pe copertă, corect: Barasch]. Profesoru de Istoria Naturală la Colegiulu Naţionalu şi la scoala de hirurgie. Seria I-iu. Partea generală, coprinde XII lectiuni. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1857. (16,5 x 11). 1 f., II, 194 p. 2 1/2 ţvanţigi. (1 411028)
Cu alf. de tranziţie.
4905. ~ *Despre asfixie sau leşinu la oameni, ce atât de mult seamănă cu moartea adevărată şi câte răutăţi poate produce pentru societatea omenească, precum şi despre mijloacele d'a ne apăra de aceste răutăţi. Bucureşti, 1854. 12°. 46 p. (Isis, 1(1856), p. 101, col. I; Iarcu, p. 70; Crăinicianu, p. 16; Schwarzfeld, p. 328)
4906. ~ Despre unele din Institutele Filantropice în Europa. Scris de Iulius Barasch, Doctoru în Medicină. Bucureşti (Tip. Colegiului Naţional), 1853. (19,5 x 12,5). 21 p. (I 411486)
Cu alf. de tranziţie.
4907. ~ L'emancipation israélite en Roumanie, [par Dr. Iuliu Barasch]. Paris, E. Dentu, Libraire-Editeur (Impr. de L. Tinterlin et C-e), 1861. (24,5 x 16,5). 16 p. (II 43256)
Textul semnat "Un israélite roumain". Autorul identificat pe p. de titlu a exemplarului BAR (text manuscris).
4908. ~ Emancipatiunea israelilă, [de Dr. Iuliu Barasch]. Traducţiune lui M. Feldmann (Cămpianu). Iaşii (Tip. Adolf Bermann), 1861. (21 x 12,5). 2 f., 27 p. (BCU-Iaşi II 57563)
Cu alfabet de tranziţie. La sfârşitul textului semnează: "Un Israelit Romăn". La p. 27, în notă, se menţionează: "E. Dentu [Paris] este librerul şi editoriul acestei broşuri. Pe pagina de titlu falsă, titlul: Emancipatiunea israilită în România".
4909. ~ *Enciclopedia ştiinţelor filosofice şi fizice (în limba ebraică). Partea I (cu privire la filosofia modernă). Viena, 1856. (IsR, 1(1857), nr. 16 p. 4: Bibliografie)
Aceeaşi cu "Ozar ha-Chochma"?
4910. ~ Itinerar în Cracovia, Galiţia, Bucovina, Moldova şi Muntenia în 1841-1842. [De] Dr. Iuliu Barasch. Traducere de Dr. E. Schwarzfeld. Bucureşti, Redacţia ziar. Egalitatea, 1894. (24 x 15,5). VIII, 136 p. 3 lei. (Extr. din "Anuarul pentru Israeliţi", Director: M. Schwarzfeld, anul al XVI-lea (1894), p. 45-181). (II 160239)
4911. ~ Manualulu de botanică silvică în usulu Eleviloru de la şcóla de silvicultură şi pentru forestieri practici. De Doctoru Iuliu Barasch, profesoru. Bucuresci (Imprimeria Statului, numită Niphon), 1861. (20,5 x 13). VIII, 212 p. [imprimat greşit: 102], 2 pl. (II 17025)
4912. ~ Minunele Naturei. Conversaţii asupra deosebitelor objecte interesante din ştiinţele Naturale, Fizică, Himiă, şi Astronomiă. Compuse de Iulius Barasch, Doctor de Medicina şi chirurgia. Tomul I. Craiova (Tip. lui Iosef şi Iancu Moisi), 1850. (19 x 12). 1 f., XVII, 143 p. (I 384869)
Cu alf. de tranziţie. Lipsă coperta.
4913. ~ Idem. Compuse de Iulius Barasch [...], Profesor de istorie naturală în gimnasiulu naţionalu din Bucureşti. Tom I-III. Ed. II. Bucureşti (Tip. Colegiului National), 1852. (20 x 13,5). 2 f., XII, 110 p. (I) ; 233 p., 1 pl. (II) ; 229[-231] p., 1 pl. (III); 1 galben (ducat). (I 218277)
Cu alf. de tranziţie. Menţiunea de ediţie , doar pe p. de titlu a Tom I. Pentru Tom II şi III, vezi şi Schwarzfeld, p. 218.
4914. ~ *Offenes Sendschreiben an Israel Pick als Erwiderung auf seine Broschüre: Israel hat eine Idee zu tragen, die letzte Lüge einer sterbenden Synagoge, von einem Bukarester Juden. Leipzig, 1854. (Schwarzfeld, p. 286)
4915. ~ *Ozar ha-Chochma (Tesaurus Scientiarium = Comoara înţelepciunii). Prefaţa autorului. Introducere de S. L. Rapaport. Vol. I. Viena, 1856. (Schwarfeld, p. 208)
4916. ~ Synopsis impetiginum seu Conspectus omnium morborum cutis chronicorum. Auctor Julius Barasch, doctor medicinae et chirurgiae. Berolini (Tvpis Fratrum Schlesinger), 1841. (20 x 13). 32 p. (I 411555)

În colaborare:
4917. ~ *Noţiuni de igienă. De dr. Iulius Barasch şi Ştefănescu. [Bucureşti], 1873. (Crăinicianu, p. 16)

Traduceri, editări de texte.
BELÈZE, G. Istoria Naturală. Trad. de ~. Bucureşti, 1854-1856 ; ed. II, 1856-1858.
IARCU, DIM. Elemente de istoria naturală, cl. IV prim. Ed. IV. Text revizuit de ~. Bucureşti, 1862.
MOSENTAL, Debora. Trad. de ~. Bucureşti, 1858

Vezi de asemenea:
• Spre memoria Jul. Barasch. [Cuprinde şi Emanciparea Israeliţilor. Meditaţii filosofice. Testamentul Dr. Barasch.] Bucureşti, 1863.

Nu exista imagini
  156) BARASCH, M. (1897-?)
 • Opera
 • Imagini
BARASCH, M. (1897-?)
Prefeţe:
NIETZSCHE, FR. Sărbătoarea Măgarilor. Pref. de ~. Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  157) BARB, BASIL
 • Opera
 • Imagini
BARB, BASIL
4918. ~ Vorschule sau Şcoala pregătitoare pentru puşcat întocmită după instrucţia cea nouă de puşcat şi după directivele dela şcoala de puşcat a armatei, de Basil Barb, K. u. K. Leutnant. Ed. II. Orăştie, Edit. Librăriei Naţionale S. ornemisa (Tipografia Nouă, I. Moţa)1912. (17 x 11,5). 1 f., 39 p. 40 bani. (I 149519)

Nu exista imagini
  158) Barbara Ubryk
 • Opera
 • Imagini
Barbara Ubryk
4919. • [Barbara Ubryk, de Abatele ***]. [Bucureşti], Edit. Librăriei H. Steinberg & Fiu Tip. Providenţa, H. Steinberg & Fiu), [191?]. 16 x 12). 139 p. (I 532465)
Descriere după datele din signatură. Exemplar deteriorat în BAR (lipsă coperta, foaia de titlu şi primele 32 p.). Anul, aproximat după lista de cărţi de pe cop. 4.

Nu exista imagini
  159) Barbă-Albastră
 • Opera
 • Imagini
Barbă-Albastră
4920. • *Barbă-Albastră. Barbe-bleue. Parodie muzicală într'un act, tradusă din frantuzesce de I. N. Savin. Iaşi (Typ. Savul), 1880. 8°. 21 p. 1 l. (BR, 2(1880), nr. 9, p. 238)

Nu exista imagini
  160) BARBĂLAT, MENDEL
 • Opera
 • Imagini
BARBĂLAT, MENDEL
4921. ~ Contribuţiuni la studiul clinic al Manifestaţiunilor cutanate ale terţiarismului. Teza pentru doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie 1905 de M. Barbălat, Fost intern la spitalul "Elisabeta Doamna" din Galaţi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1905. (22 x 15). 54 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 214). (II 160093)

Nu exista imagini