Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1491) BRĂTIANU, CONSTANTIN D. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, CONSTANTIN D. (1871-?)
8383. ~ Étude sur L'Atrophie Musculaire dans L'Hémiplégie, [par le] Dr. Braliano de L'Université de Paris, Ancien Externe des Hôpitaux. Médaille de Bronze de l'Assistance Publique. Officier d'Académie. Paris, Jouve & Boyer (Jouve, impr. de la Faculté de Médecine), 1898. (23 x 15,5). 71 p. (II 339901)
Menţionată ca teză în: Rally I, p. 49.

Nu exista imagini
  1492) BRĂTIANU, CONSTANTIN I. C. (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, CONSTANTIN I. C. (1866-?)
8384. ~ Proiectul de lege pentru încurajarea industriei nationale, de Constantin I. C. Brătianu. Bucureşti (Impr. Independenta), 1910. (21 x 13,5). 30 p. (II 21419)
8385. ~ Războiul economic şi îndrumări pentru viitorul nostru. [De] C. I. Brătianu. Bucureşti Cercul de Studii P.N.L., 1916. (18,5 x 12). 32 p. 0,50 lei. (Biblioteca Politică, nr. 29). (I 48402)
La p. 31-32; bibliografie.

Nu exista imagini
  1493) BRĂTIANU, DIMITRIE (1818-1892)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, DIMITRIE (1818-1892)
(Regnault)
8386. ~ Uă datorie de consciinţă către ţeara mea, de Dimitrie Brătianu. Bucuresci (Noua Tip. Naţională C. N. Rădulescu), 1877. (21,5 x 14,5). 19 p. 1 francu. (II 101122)
8387. ~ Développemens[!] présentés au Conseil de l'ordre des avocats à la cour royale de Paris, Par Demetrias Bratiano, à l'appui de sa Supplique d'admission au stage d'avocat. Paris (Impr. de Vinchon), [1842]. (26 x 20,5). 7 p. (II 452052)
8388. ~ Discursul D-lui Dumitru Brătianu rostit cu ocaziunea respunsului la mesajul tronului (Şedinţa Senatului dela 2 Decembrie 1885). Bucuresci (Tipo-Lit. Ştefan Mihalescu), 1885. (23 x 15,5). 16 p. (II 385058)
8389. ~ Dissertations sur le droit de propriété el sur les différentes manières de l'acquérir. De la revendication et de l'action publicienne. Par D. Bratiano, Né à Piteşti, département d'Arjèchou (Valachie). Thèse pour la licence. Paris, Lacour (Impr. de P. Baudouin), 1841. (27 x 21). XX, 50 p. (Faculté de Droit de Paris). (II 452058)
Descriere după copertă.
8390. ~ Documents Concerning the Question of the Danubian Principalities to the English Parliament, by D. Bratiano, Intrusted with a special mission by the Princely Lieutenancy of Wallachia to the Governement of Her Majesty the Queen of Great Britain. London (Printed by E. Detkens, Bookseller, Stationer, & c). 1848. (21,5 x 14). 32 p. (II 374614)
Lipsă coperta.
8391. ~ Lettres sur la circulaire de la Porte du 31 Juillet 1856, relative à la réorganisation des Principautés, par D. Bratiano. Berlin, Chez A. Asher & Comp. (Impr. de Gustave Lange), 1857. (21,5 x 13,5). 27 p. (II 101121)
8392. ~ Manifestul program al partidului national-liberal, [de Dumitru Brătianu]. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1885. (20 x 14). 32 p. (II 269344)
Autorul menţionat la sfârşitul textului.
8393. ~ Napoleon III, de Dumitru Brătianu urmată de: Unu vis politicu, de Leonida Sterea. Editor G. Constantinescu. Bucuresci (Typ. Naţională), 1873. (23 x 14,5). 16 p. 0,60 lei. (II 409431)
8394. ~ Les principautés danubiennes. Roumanie ou Moldo-Valachie, [par Regnault = Dumitru Brătianu]. [Paris], 1843. (23,5 x 16). p. 519-552. Revue indépendante. Tome huitième). Quatrième Livraison, 25 Juin 1843). (II 101435) Lipsă coperta. Autorul, menţionat la sfirşitul textului sub pseudonim. Identificare făcută după: Boitoş, p. 18-19.

În colaborare:
IRÁNYI DANIEL et ~. Lettres hongro-roumaines. Paris, [1851].

Traduceri, prefeţe:
PISO, POMPILIUS. Cestiunea Romanilor de peste Carpaţi P*** Precessă de douě epistole adressate emigraţiunei ungare de Dumitru Brătenu. Bucureşti, 1861.

Vezi de asemenea:
SOCIETATEA Studenţilor Români din Paris. Kătre DD scriptori şi dănuitori ai Societăţii. Paris, 1851.

Nu exista imagini
  1494) BRĂTIANU, DUMITRU P.
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, DUMITRU P.
8395. ~ Vulturilor Neamului. [De] Plutonierul D-tru P. Brătianu din Regimentul 42 Infanterie. R. Vâlcea (Tip. Soc. Coop. Matei Basarab), 1914. (19 x 12). 66 p. 1 leu. (I 37810)

Nu exista imagini
  1495) BRĂTIANU, ELISA I. (1870-1957)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, ELISA I. (1870-1957)
Traduceri:
BUCURA DUMBRAVA. Pandurul. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  1496) BRĂTIANU, GEORGE, (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, GEORGE, (1867-?)
8396. ~ Obligaţiunile ce se nasc din quasi-contracte şi quasi-delicte în dreptul roman şi civil modern. [Pe copertă: Teză pentru licenţă] de George Brătianu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1896]. (22,5 x 15,5). 80 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 412333)

Nu exista imagini
  1497) BRĂTIANU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, GEORGE
8397. ~ Le panslavisme et ses dangers pour l'Europe, par Georges Bratiano, ancien député au Parlament Roumain. Paris, E. Dentu, libraire-éditeur ([Impr. J. Cusset et C-e]), 1877. (25,5 x 16,5). 48 p. (II 413621)
8398. ~ *Panslavismul şi pericolele séle pentru Europa. Bucuresci (Typ. Naţională), 1877. în 8. 32 p. (Popescu. Siese ani, p. 8)
8399. ~ Viitorul nostru este în Unire. De George Brătianu. Bucuresci (Impr. C. A. Rosetti), 1866. (18,5 x 12,5). 25 p. (I 138355)
Vezi de asemenea:
ARSACHI, A. ş.a. Proiectu de lege rurală, [Bucureşti, 1861].
~. Expunerea motivelor Proiectului de legiuire rurală. Despre relaţiile proprietarilor pămîntului cu săteni cultivatori. Focşani, [1861].

Nu exista imagini
  1498) BRĂTIANU, GEORGE (1847-1905)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, GEORGE (1847-1905)
8400. ~ Abecedar musical teoretic şi practic. Partea I. Pentru clasa III-a Primară Urbană şi Cursul mediu Rural superior, lucrat în conformitate cu noua programă, de George Brătianu, Profesor la Conservatorul de Musică, la Liceul Lazăr, la Seminarul Nifon, la Liceul Sf. George şi Şeful Corului Sf. Spiridon. Bucuresci (Tipo.-Litogr. Dor. P. Cucu), 1894. (20,5 x 13). 32 p. 0,60 lei. (II 411819)
8401. ~ Idem. Partea a II-a. Pentru clasa a IV-a primară şi cursul superior rural. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1894. (20,5 x 13). 32 p. 0.60 lei. (II 522267)
8402. ~ Eserciţii practice şi studii metodice pentru înveţămintul musicei vocale lucrate conform programei şcoalelor secundare de ambe-sexe, de G. Brătianu, profesor la Conservatorul de musică, la liceul Lazăr, la seminarul Nifon şi la liceul Sf. George. Lucrare aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunei publice. Anul I-iu. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (21,5 x 14,5). 29 p. (II 87726)
8403. ~ Idem. Ed. II. Anul I-iù. Bucuresci (Typo-Lyt. şi Fond. de Litere, Dor. P. Cucu), 1892. (19 x 13,5). 29 p. (II 87729)
8404. ~ Idem. Ed. III. Anul I-iu. Bucuresci (Tipo-Lit. si Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1894. (20,5 x 14). 20 p. 1 leu. (II 87731)
8405. ~ Idem. Ed. IV. Anul I-iu. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1897. (20,5 x 14,5). 29 p. 1 leu. (II 87734)
8406. ~ Idem. Anul II. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (21,5 x 14). 32 p. 1,30 lei. (II 87727)
8407. ~ Idem. Ed. II. revgdută. Anul II. Bucuresci (Tipo-Lit. si Fond .de litere Dor. P. Cucu), 1893. (21,5 x 14). 32 p. 1,30 lei. (II 87730)
8408. ~ Idem. Ed. III revedută. Anul II. Bucureşti (Lito-Tip. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1896. (21 x 14). 32 p. 1,30 lei. (II 87733)
8409. ~ Idem. Anul III şi IV. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (21,5 x 14,5). 68 p. 2,50 lei. (II 87728)
Pe copertă, după titlu, menţiunea: "urmate de Imnul şcoalelor (poesia de V. D. Păun)".
8410. ~ Idem. Ed. II. Anul III şi IV. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1894 (21,5 x 14). 64 p. 2,50 lei. (II 87732)
8411. ~ Curs teoretic-practic de musică vocală, pentru şcoalele secundare de ambe-sexe, lucrat în conformitate cu noua programă, de G. Brătianu, profesor la Conservatorul de musică, la seminarul Central, la liceul Sf. George şi la seminarul Nifon. Clasa I. Bucuresci (Inst.de arte grafice Carol Göbl), 1900. (20,5 x 14). 24 p. 1 leu. (II 87735)
8412. ~ Idem. Aprobat de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei publice sub No. ... din ... 1901. De G. Brătianu, fost profesor la Conservatorul de musică, la seminarul Nifon. Clasa I. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (21 x 14,5). 24 p. 1 lei. (II 87739)
8413. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu, 1903 [pe copertă: 1904]. (19,5 x 13). 24 p. 1 leu. (I 459558)
8414. ~ Idem. Revăzută de Ionel G. Brătianu, profesor la Seminarul Nifon şi Institutul Pompilian. Ed. III. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1907. (20 x 13). 24 p. 1,20 lei. (I 11455)
8415. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Inst de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1908. (20 x 13). 24 p. 1,20 lei (I 8114)
8416. ~ Idem. Clasa II. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1900. (21,5 x 14). 25 p. 1,20 lei. (II 87736)
8417. ~ Idem. Bucuresci (Inst de arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (21,5 x 14,5). 25 p. 1 leu. (II 87740)
8418. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (19,5 x 12,5). 25 p. 1 leu. (I 4244)
8419. ~ Idem. Ed. II. Revăzută de Ionel G. Brătianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1907. (20 x 13). 25 p. 1,30 lei. (I 11456)
8420. ~ Idem. Clasa III-a. Bucuresci, 1900. (23 x 14). 35 p. 1,50 lei. (II 87737)
8421. ~ Idem. Ed. II. Revăzută de Ionel G. Brătianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), [1907]. (20 x 13). 36 p. 1,50 lei (I 17976)
8422. ~ Idem. Clasa IV-a. Bucuresci, 1899. (21 x 14). 38 p. 1,50 lei. (II 87738) 8423. ~ Idem. Bucureşti, 1900. (20,5 x 13). 38 p. 1,50 lei. (II 411912)
8424. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (20 x 12,5). 38 p. 1,50 lei. (I 483975)
8425. ~ Teoria elementara a musicei, lucrată conform programei şcoalelor secundare de ambe-sexe, de G. Brătianu, profesor la Conservatorul de Musică, la Liceul Lazăr, la Seminarul Nifon şi la Liceul Sf. George. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (20,5 x 13). 35 p. 1,50 lei. (I 411818)
8426. ~ Idem. Ed. II, revădută şi modificată. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1892. (19 x 12). 38 p. (I 411631)
8427. ~ Idem. Ed. III, revedută. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), (20,5 x 12,5). 38 p. 1,50 lei. (II 411815)
8428. ~ Idem. Ed. IV, revedută. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), (20 x 13,5). 38 p. 1,50 lei. (II 411569)
8429. ~ Idem. Ed. VI, revedută. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor P. Cucu), 1897. (20 x 13,5). 38 p. 1,50 lei. (II 411814).
8430. ~ Idem. Ed. VII, revedută. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (20 x 13). 38 p. 1,50 lei. (II 411813)

Nu exista imagini
  1499) BRĂTIANU, GRIGORE T. (1849-1893)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, GRIGORE T. (1849-1893)
8431. ~ Încercări asupra Art. 129 din Constitutiune (relativ la revisuire), de Gr. T. Brătianu. Bucureşti (Stab. Grafic Socecii & Teclu), 1883. (22,5 x 15,5). 69 p. (II 266621)
8432. ~ Noua lege asupra timbrului şi înregistrarei. (Promulgată la 31 Iuliu 1881 şi publicată în Monitorul oficial Nr. 97, cu un resumat al principalelor dispoziţiuni din lege şi un tablou alfabetic al taxelor, de Gr. T. Brătianu. Bucureşti. Edit. Libr. Socecu & Comp. (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1881. (20,5 x 13). 79 p. 0,75 lei. (I 56187)

BRĂTIANU, GRIGORE T. (1849-1893), despre
Vezi: LIGA Culturală. "Grigore T. Brătianu". Bucureşti, 1893.

Nu exista imagini
  1500) BRĂTIANU, ION C. (1821-1891)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, ION C. (1821-1891)
8433. ~ Din scrierile şi cuvîntările lui Ion C. Brătianu 1821-1891. Tipărite cu ocasiunea inaugurării monumentului seu 18 Maiu 1903. [Pe copertă şi: Partea I 1848-1868]. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (24,5 x 16,5). XXXVI, , 528 p., 1 f. portr. 3 lei. (II 209925)
La începutul textului se publică: "Cuvântări în memoria lui Ion C. Brătianu rostite de Dimitrie A. Sturdza". Urmează Vol. II, cu titlul diferit.
8433 a. ~ Discursuri, Scrieri. Acte şi Documente Vol. II. 23 Aprilie 1876-30 Aprilie 1877. a) Generalul Coaliţiei dela Mazar-Paşa b) Guvernul naţional-liberal până la declararea războiului. Partea I-II. Tipărit din Fondul Monumentului I. C. Brătianu. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1912. (23,5 x 16). 2 f., 284 p., IV p. (I) ; p. 285-780, VI p. (II). 5 lei. (II 20925)
8434. ~ Discursul D-lui Ion C. Brătianu ţinut în şedinţa Camerei la 20 Decembre 1880 cu ocasiunea Discutiunii Legei pentru revisuirea Recensămîntului. Bucuresci (Noua Typ. Naţională, Director, St. Rassidescu), 1880. (15 x 11). 31 p. (I 111136)
8435. ~ Discursurile DD Ioan Brătianu şi Michail Cogălniceanu în discuţiunea proectului de adresa spre respunsu la discursulu Tronului. Discours de MM Jean Bratiano et Michel Kogalnilcheano dans la discussion du projet d'adresse en réponse au discours du trône. Bucureşti (Tip. C. A. Rosetti), 1868. (20,5 x 13,5). 75, 71 p. (I 103157)
Descriere după copertă. Foaie de titlu şi paginaţie, separate pentru textul în limba română şi pentru textul tradus în limba franceză.
8436. ~ Instrucţiunea publică. Epistolă către d-lu directore alu Ministeriului Instrucţiunii publice adresată cu ocasiunea cuventului oficiale pronunţiată de domnia-sea la împărţirea premiiloru, de Ioan Bratianu. Bucureşti (Tip. C. A. Rosetti), 1865. (21 x 15). 16 p. Jumătate sfanţu. (II 109235)
8437. ~ Mémoire sur l'Empire d''Autriche dans la Question d'Orient par J.-C. Bratiano. Paris (Impr. J. Voisvenel), 1855. (21,5 x 13,5). 48 p. (II 86392)
8438. ~ Mémoire sur la situation de la Moldo-Valachie depuis le Traité de Paris par J.-C. Bratiano. Paris, Chez A. Franck, Libraire-Editeur (Impr. de W. Remquet et C-ie), 1857. (22,5 x 15). 80 p. (II 105463)
8439. ~ Memoar făcut de D. Ion Bratianu Mării Sale la întia sa venire, prin mijlocirea D. Dimi-trie Sturza. [Bucureşti, 1859]. (17,5 x 13). 16 p. (I 61385)
Cu alfabet de tranziţie.
8440. ~ Memoriul lui Ion C. Bratianu présentat Domnitorului Alexandru Ion I. Cuza la prima sa venire în Bucuresci. Bucureşti (Inst. de arte grafice şi editură Minerva), 1901. (15 x 10). 16 p. (I 111124)
8441. ~ Le panslavisme. Le prince Couza. La Roumanie. La Russie [par J. C. Bratiano]. Paris, Dentu, Editeur, 1866. (23,5 x 16,5). 46 p. (II 102534)
Autorul, la p. 36 (v. şi: Diaconovich I, p. 576 ; Rally I, p. 50).
8442. ~ Proiect de lege pentru organisarea creditului publicu în Principatele-Unite [de I. C. Bratianu]. [Bucureşti], 1860. (26 x 21). 4 f., 4, 20 p. (II 422513)
Descriere după datele de la începutul textului. La p. 1-3: "Expunerea motivelor". Autorul, identificat după: Slăvescu, p. 73 şi după adresa cu care a fost înaintat proiectul.
8443. ~ La question religieuse en Roumanie. Lettre à monsieur le directeur de l'Opinion nationale, par J. C. Bratiano. Paris, Librairie du Luxembourg (Impr. Centrale des Chemins de Fer, A. Chaix et C-e), 1866. (22 x 13,5). 16 p. (II 101115)
8444. ~ Reflessiuni asupra situaţiunii. Epistola către Domnulu Generariu Ioan E. Florescu, Ministru din Intru de Ion Bratianu. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1865. (21,5 x 14). 37 p. 1 sfantiu. (Suplimentă la Sentinela Romana Nr. 28). (II 111285)

În colaborare:
EPUREANU ş.a. Dare de seamă a deputaţilor opositiunii către alégetorii loru. Bucureşti, [1875].
ROSETTI, C. A. şi ~. Catehismul sătenilor. Bruxelles, [185?].

Vezi de asemenea:
• Expunere de motive şi Proiect de lege pentru modificarea legei comunale. Bucureşti, [1885].
GHERGHELY, E. Mortalitatea populaţiunei române... şi Respunsul D-lui I. C. Brătianu. Bucuresci, 1886.
PARTIDUL naţional-liberal... Discursurile... Bucuresci, 1887.
• Partidul naţional-liberal la cârma statului. Trei discursuri ... Bucuresci, 1888.


BRĂTIANU, ION C. (1821-1891), despre
8445. • Ion C. Brătianu [1821-1891]. Bucureşti, Editura Librăriei C. Sfetea (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1893. (13 x 6). VIII, 91 p., 1 f. (I 111119)
Descriere după copertă. Ultima foaie cuprinde anunţurile Editurii.
8446. • Ion C. Brătianu (1821-1891). Studiu biografic. Bucuresci, Edit. ziarului Generaţia nouă (Lito-Tip. Motzătzeanu & Lambru), 1896. (25 x 17). VI-32 p. cu portr. 1 leu. (II 111442)
La sfârşitul textului semnează: "Generaţia nouă".
8447. • I. C. Brătianu (1821-1891). 1. I. C. Brătianu - Biografie. 2. Profeţii de Ion Brătianu. 3. În chestia persecutării evreilor. 4. Intervenirea lui Ion Brătianu în chestia dării în judecată a guvernului conservator din 1871-76. 5. Discurs la 10 Maiu 1877. 6. Caracteristica lui I. Brătianu de D. A. Sturdza. 7. Ion Brătianu (ziarul Timpul). 8. Moartea lui Ion Brătianu de N. Gane. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1908. (14,5 x 10,5). 63 p. cu portr. 0,30 lei. (Biblioteca politică, nr. 3). (I 566223)

Nu exista imagini