Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1481) BRĂTESCU, ION AL.
 • Opera
 • Imagini
BRĂTESCU, ION AL.
Vezi: BRĂTESCU-VOINEŞTI, ION AL.

Nu exista imagini
  1482) BRĂTESCU, ION (?-1916)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTESCU, ION (?-1916)
8308. ~ De la liquidation du passif héréditaire en cas d'acceptation bénéficiaire. [Par] Jean Bratesco, Docteur en droit. Paris, Librairie de la Société de Recueil Sirey, L. Larose & L. Tenin, Directeurs, 1913. (23,5 x 15,5). 2 f., 174 p. (II 266642)
Menţionată ca teză în> Bally I, p. 48.

Nu exista imagini
  1483) BRĂTESCU, PAULINA
 • Opera
 • Imagini
BRĂTESCU, PAULINA
În colaborare;
8309. ~ Dicţionar geografic al Judeţului Prahova. Publicat prin îngrijirea D-lui C. Alessandrescu, de D-ra Paulina Brătescu, Profesóră de geografie la externatul secondar din Ploesci, Membră activă a societăţei Geografice Române, D-l Ion Moruzi, Licenţiat în litere, Profesor (Liceul Ploesci) şi C. Alessandrescu, Revisor şcolar. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa adunarei generale de la 5 Martie 1895 sub preşedenţia Majesta'ei Sale Regelui. Tergovişte (Tip si Leg. de cărţi Viitorul, Elie Angelescu), 1897. (24 x 16,5). 642 p. 5 lei. (Societatea Geografică Română. Premiul P. Stoicescu). (II 138733)

Nu exista imagini
  1484) BRĂTESCU, VIRGIL I. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTESCU, VIRGIL I. (1882-?)
8310. ~ Intervenţiunea de urgenţă în plăgile contuse ale bolţei craniene. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de... Aprilie 1908 de Virgil I. Brătescu, din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl fii), 1908. (23 x 16). 92 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 989). (II 9939)
8311. ~ Idem. [Studiu]. Bucureşti (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1908. (24 x 16,5). 92 p. cu il. (II 9972)

Nu exista imagini
  1485) BRĂTESCU-VOINEŞTI, ION AL. (1868-1946)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTESCU-VOINEŞTI, ION AL. (1868-1946)
8312. ~ Despre reprezentarea minorităţii. Teză pentru licenţă susţinută la... Ianuarie 1892 de Ion Al. Brătescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1892. (24 x 16,5). 61, II p. (Facultatea de Drept din Bucureşti, nr. 238). (II 413433)
8313. ~ *În lumea dreptăţii. [De] Ion Al. Brătescu. Iaşi, Edit. Viata Românească. 1906. [1-a mie]. în 8°. 286 p. 2 lei. (Luc, 5(1906), nr. 21-24, p. 477 ; 6(1907), nr. 6, 15 martie , p. 112; VR, 1 (1906), nr. 9 , p. 466: Recenzii)
8314. ~ Idem. [Cuprinsul]: în lumea dreptăţii. Vârcolacul. Puiul. Două surori. Din carnetul unui jucător. Un om. Miracolul. Inspecţie. Neamul Udreştilor. Cocoana Leonora. Magheranul. Sâmbătă. Pană Trăsnea Sfântul. Sminteala lui Radu Finuleţ. Moartea lui Castor. Întâmplare. Conu Alecu. Iaşi, Edit. Vieţii Româneşti, 1907. (19 x 12). 2 f., 284 p. (I 490053)
Pe copertă menţiunea: "A doua mie".
8315. ~ Idem. Nuvele şi schiţe. Ed. IV. Iaşi, Edit. Vieţii Româneşti (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Co), 1908. (18,5 x 11,5). 287 p. (I 595188)
Lipsă coperta.
8316. ~ Idem. Nuvele şi schiţe. Ed. V. Iaşi, Edit. Vieţii Româneşti (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Co), 1908. (18,5 x 11,5). 287 p. (I 595189)
Lipsă coperta.
8317 ~ Idem. Nuvele şi schiţe. Iaşi, Edit. Vieţii Româneşti (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Co.), 1908. ¡(19 x 12,5). 287 p. (I 12979)
Cu menţiunea: "A 6-a mie".
8318. ~ Idem. Iaşi, Editura Vieţii Româneşti (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1914. (19,5 x 13). 319 p. 2 lei. (I 37892)
Cu menţiunea: "A 9-a mie".
8319. ~ Întuneric şi Lumină. [De] Ioan Al. Brătescu-Voineşti. Nuvele şi schiţe. Iaşi, Editura Vieţii Romîneşti (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1912. (19,5 x 13). 2 f., 213 p. 2 lei. (I 27984)
8320. ~ Idem. Iaşi, Editura Vieţii Româneşti (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1914. (19,5 x 13). 2 f., 213[-215] p. 2 lei. (I 39398)
8321. ~* Neamul Udreştilor. [De] I. Al. Brătescu-Voineşti, [1906]. (JL, 3(1906), nr. 7, iul., p. 132: Dări de seamă).
8322. ~ Idem. Schiţe şi nuvele. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1911]. (14 x 10). 110[-112] p. 0,30 lei. (Biblioteca pentru toţi, 668). (I 24743)
8323. ~ Niculăiţă Minciună. [De] Ioan Al. Brătescu-Voinesti. Bucureşti, Alcalay & Co. (Tip. A. Grossmann), [1916]. (16,5 x 11,5). 32 p. (Scriitorii Români, nr. 2). (I 464230)
8324. ~ Nuvele şi schiţe. [De] Ioan Al. Brătescu-Voineşti. Cocoana Leonora.-Microbul. - Două Surori.- Inspecţie.- Pană Trăsnea Sfîntul.- Magheranul.- Sîmbăta.- Sminteala lui Radu Finuleţ.- Moartea lui Castor.- Întîmplare. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1903. (19,5 x 12,5). VIII, 148 p. 1,50 lei. (I 409750)
Prefaţă de Nerva Hodoş.
8325. ~ Pe marginea cărţilor. [De] Ioan Al. Brătescu-Voineşti. (Cuvântare ţinută în seara de 23 Septembrie a.c. la Congresul Asociaţiei române pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor). Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1911. (22,5 x 15). 17 p., 1 f. (II 24915)
8326. ~ Idem. (Cuvîntare ţinută în seara de 25 [corect: 23] Septembrie 1911 la congresul Asociaţiei Române pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor). Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1912]. (15 x 11,5) 32 p. 0,30 lei. (I 66178)
Datat după: JL, 9(1912), nr. 7-8, p. 150.
8327. ~ Politică. [De] Ioan Al. Brătescu-Voineşti Scrisoarea I-a. Bucureşti (Tip. Poporul), 1914. (21,5 x 15,5). 36 p. 0,30 lei. (II 41014)
8328. ~ Idem. Scrisoarea II-a. Bucureşti, Inst. de Editură şi arte grafice Flacăra, 1914. (19 x 13). 54 p. 0,50 lei. (II 41014)
8329. ~ Puiul. [De] Ioan Al. Brătescu-Voineşti. Sibiiu (Tiparul tip. arhidiecezane), 1909. (15 x 10). 11 p. 6 bani. (Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român. Biblioteca Tineretului, nr. 1). (I 159709)
Descriere după copertă.

În colaborare:
8330. ~ Sorana. [De] Ioan Al. Brătescu-Voineşti şi A. de Herz. Piesă în trei acte. Bucureşti, Librăria Universală Leon Alcalay Alcalay & Co., [1915]. (19,5 x 14,5). 103 p. (I 533344)

Traduceri, prefeţe:
AUGIER, EMILE. Guérin Notarul. Comedie. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
VISSARION, I. C. Nevestele lui Moş Dorogan. cu o scrisoare de ~. Bucureşti, 1916.

Vezi de asemenea:
ISOPESCUL, S. O. Rumänische Erzählungen. Czernowitz, 1911.
• O mie. [Culegere de nuvele]. Bucureşti, [1918].
• Poesie şi Proză. Culegeri din Convorbiri literare. Bucureşti, 1900.
ROSETTI, RADU D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.
• Rumänische Erzählungen. 1. Bd. Bukarest, 1907.
TĂSLĂUANU, ADELINA. Biblioteca copiilor... vol. III, Sibiiu, 1908.
• Das Violincell [!] und andere Novellen. [Bucureşti, 1918].
ZAHARIA, CLAUDIA. D. Nicuşor. Piesă aranjată pentru copii după ~. Vaslui, 1912.

Nu exista imagini
  1486) BRATIANO, BASILE
 • Opera
 • Imagini
BRATIANO, BASILE
8331. ~ *De Vextinction de Vhypothèque en droit roumain. Le ministère public en matière civile, en droit français. [Par] Basile Bratiano. (Thèse). Paris, A. Parent, 1871. 8°. 108 p. (Rally I, p. 48)

Nu exista imagini
  1487) BRĂTIANU, C. (1857-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, C. (1857-?)
Vezi:
CRAINICEANU, G. Curs de fortificaţie pasagere. Partea II. figuri lucrate cu concursul lui A. Saegiu şi ~. Bucureşti, 1882.

Nu exista imagini
  1488) BRĂTIANU, C. I. (1844-1910)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, C. I. (1844-1910)
(C.I.B. ; Cibu)
8332. ~ Armata la Expoziţiunea Generală Română. [De] Generalul C. I. Brătianu. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1907. (24 x 16,5). 122 p. (Extras din "Revista Armatei"). (II 382462)
8333. ~ Idem. Conferinţă ţinută în Pavilionul Armatei. Cuvântarea rostită în Arenele romane. Catalogarea secţiunii militare. Recompensele acordate. Bucureşti (Stab, grafic Albert Baer), 1907. (24,5 x 16,5). 1 f., X p., p. 7-210, 6 f.pl. (II 6874)
8334. ~ Armata Română în timpul ultimilor 40 de ani, 1866-1906, [de General C. I. Brătianu?]. Vol. I. Administraţia centrală a Războiului. Bucureşti, Libr. C. Sfetea (Stab, grafic Albert Baer), 1906. (23,5 x 16). 238 p. 2 lei. (II 16085)
Autorul, stabilit după indicaţiile din nota de la p. 157-158.
8335. ~ Cadastrul României. Respuns adresat jurnalului Dreptul, de Generalul C. I. Brătianu. Bucuresci (Stab, grafic I.V. Socecu), 1899. (23,5 x 16). 1 f., 49 [-53] p. (II 413185)
8336. ~ Idem. Metodele de întrebuinţat. Organisarea serviciului cadastral şi Proiect pentru budget de venituri şi cheltuieli, de Generalu C. I. Brătianu, Sub-Şef de Stat-Major General. Directorul Institutului Geografic al Armatei. Membru corespondent al Academiei. Ed. III. Bucuresci (Tip. diarului Voinţa Naţională), (23 x 15). 219 p. 3 lei. (II 52155)
Ed. I. a apărut cu titlul: "Trebuinţa de a se face Cadastrul României...".
8337. ~ Idem. Ed. IV adaosă şi completată. Cu o chartă. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1904. (23 x 16). 256 p., 1 h. (II 53824)
8338. ~ Cadastrul României în Parlament cu prilejul interpelării d-lui N. T. Pop, de generalul C. I. Brătianu. Bucuresci (Tip. Dor. P. Cucu), 1909. (23 x 15). 24 p. 0,80 lei. (II 14186)
8339. ~ Caveant consules ne quid detrimenti respublica capiat! [De] Generalul C. I. Brătianu. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1902. (23,5 x 16). 27 p. (Extras din "Revista Infanteriei", August 1902). (II 37255)
8340. ~ Căletorii de stat-major. Studiu făcut în 1888 cu prilejul călătoriei de stat-major întreprinsă în acel an de către Marele Stat-Major, de Colonelul C. I. Brătianu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1895. (24 x 16). 101 [-104] p. (Din publicaţiile României militare). (II 413515)
8341. ~ *Călăuza în aplicaţii a elevului în scólele militare, 1884. (Brătianu, p. 2)
8342. ~ Câteva amintiri din rostul nostru social în timpul celor din urmă 40 de ani 1866-1907, de Generalul C. I. Brătianu. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1908. (23,5 x 16,5). 73 p. (II 8645)
8343. ~ Ce este cu Era nouă în oştire? Studiu retrospectiv, de Generalul C. I. Brătianu. Bucureşti (Alber Baer), 1909. (22,5 x 15). 212 p. 1,50 lei. (II 12736)
8344. ~ Concesionarea Arsenalului de construcţiuni militare. [De] Generalul C. I. Brătianu. Bucureşti (Tip. Dor. P. Cucu), 1908. (19,5 x 12). 15 p. 0,50 lei. (Extras din ziarul "Acţiunea"). (I 7819)
8345. ~ Conferinţe asupra căte-or-va precepte militare, ţinute tinerilor sub-locotenenţi la eşirea lor din scolele militare din Bucuresci, de directorul scolelor Colonelul C. J. Brătianu. Note luate de elevi şi vedute de Directorii de Studii ai Scolelor-Militare. Ed. II. Bucuresci (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1884. (18,5 x 12,5). 130 p. 2,50 lei. (I 266300)
8346. ~ Educaţia profesională şi morală a oficierului. Conferinţă ţinută la Statul-major General al Armatei, de Generalul C. I. Brătianu, Sub-şef de Stat-major General, Directorul Institutului Geografic al armatei, Membru corespondent al Academiei. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1900. (22,5 x 15). IV-74 p. (Din publicaţiunile Revistei Infanteriei). (II 247813)
8347. ~ Efemeride militare cu privire la organisarea Statului Major, de Generalu C. I. Brătianu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1899. (22,5 x 14,5). 66 p. (Din publicaţiunile Revistei Materiei). (II 532879)
8348. ~ Harta României după 25 de ani. Conferinţă ţinută cu ocazia jubileului de 25 ani al Societăţei Geografice Române, de General C. I. Brătianu, membru al Societăţei Geografice Române. Bucureşti (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1901. (24,5 x 17). 22[-25] p. (Extras din Buletinul Societăţei Geografice Române, No. II, 1900). (II 413490)
8349. ~ Harta României în Parlament, [de Colonelul Brătianu]. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1896. (23 x 16). 1 f.h., III p., p. 5-74. (II 52235)
Pe copertă şi: "Introducere. Harta României. Harta Franţei. Cheltuiala lucrărilor. Instrumentele de base geodezice. Hoţia de 25 000 lei. Direcţia Institutului geografic. încheiere. Epilog". Identificarea autorului, făcută în manuscris pe exemplarul din BAR.
8350. ~ Însemnătatea harţei României pentru economia nostră naţională, de Generalul C. I. Brătianu, sub-şeful Statului Major General al Armatei, Directorul Institutului Geografic, Membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (27 x 21). 1 f., 20 p. 0,30 lei. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXIII. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, p. 99-118 (II 410373)
8351. ~ Însemnătatea chartei ţerei pentru aperarea naţională, de Generalul C. I. Brătianu, sub-şeful Statului Major General, director al Institutului Geografic al Armatei, membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1902. (27,5 x 22). 56[-58] p. 2 lei. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXIV. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice). (II 115276)
8352. ~ Însemnătatea harţei ţerii pentru istoria patriei şi a neamului, de Generalul C. I. Brătianu. Membru corespondent al Academiei Române. Cu 2 harte geografice. Bucureşti (Inst de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1905. (27,5 x 21,5). 40 p., 2 h. 0,60 lei. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXVIII. Memoriile Secţiunii Sciintii'ice, Nr. 6, p. 253-292). (II 410372)
Descriere după copertă.
8353. ~ Idem. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1906. (25,5 x 20,5). 2 f., 55[-57] p., 2 h. 1 leu. (II 151034)
8354. ~ Însemnătatea chartei ţerii pentru stabilirea regimului cadastral în România, de Generalul C. I. Brătianu, Sub-Şeful Statului Major General, Director al Institutului Geografic al Armatei, Membru corespondent al Academiei Române. Cu o chartă. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (27 x 21). 1 f., IV, 43 p., 1 h. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXIV. Memoriile Secţiunii Sciinţifice). (II 52040)
8355. ~ Însemnătatea istoriei naţionale din punctul de vedere militar. De Generalul C. I. Brătianu, Membru corespondent al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (27 x 20). 52[-55] p. 2 lei. (Extras din Analele Academiei Române. Seria I . Tom. XXVII. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice). (II 138816)
8356. ~ Însemnătatea istoriei naţionale pentru instrucţiunea militară. Bucuresci (Tip. Universitară), 1902. (25 x 13). 32 p. (Extras din "Revista pentru istorie, archeologie şi filologie", sept. 20). (II 411821)
8357. ~ *Instrucţiuni relative la recunoscerea militară a terenului ocupat de armata activă, 1878. (Brătianu, p. 2)
8358. ~ O lecţiune de înaltă morală pe terenul literar şi sciinţific, [de Generalul C. I. Brătianu]. Ploesci (Progresul Stab. de arte grafice), 1903. (22 x 15,5). 99 p. (II 64727)
Cuprinde răspunsul G-ralului C. I. Brătianu la critica prof. Sava Athanasiu cu privire la articolul său: "Geologia Carpaţilor din Marele Dicţionar Geografic al României". Prefaţa semnată: Cibu. Autorul, menţionat la p. 10 şi 15.
8359. ~ Marele premiu academic "Generalul Ioan Carp şi Maria Carp", publicat de Academia Română pentru sesiunea generală din anul 1906. [De] Generalul C. I. Brătianu. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1905. (23 x 16). 1 f., 20 p. (Extras din "Revista Armatei"). (II 1680).
8360. ~ Missiunea Căilor Ferrate Române, [de Const. I. Brătianu]. Studii politice, economice, sociale şi tecnice. Paris, Gustave Ménard Libraire-Éditeur (Possy, Typ. Arhien, Lejay et C-ie), 1870. (21,5 x 14). XXI, 304 p. (II 31697)
Precuvîntare de autor semnată: C. I. B. Autorul, identificat după AAR-D, S. II, Tom. XXVII (1904-1905), p. 245; Brătianu, p. 2).
8361. ~ Morala şi disciplina militare. Conferinţă ţinută la Statul-major General al armatei, de General C. I. Brătianu. Bucureşti (Tip. Dreptatea), 1899. (18,5 x 14). 43 p. (Cercul publicaţiunilor militare). (I 411364)
8362. ~ Note sur les opérations géodésiques et astronomiques entreprises pour l'exécution de la carte du royaume de Roumanie, présentée à la XIII-e Conférence de l'Association géodésique internationale, tenue à Paris en 1900, par M. le Général Brătianu. Leide (Impr. E. J. Brill), 1901. (30,5 x 23,5). 8 p., 3 h. (III 262994)
8363. ~ Idem. Avec quatre cartes. Leyde (Impr. E. J. Brill), 1906. (30 x 23). 9 p., 4 h. (Associa tion Géodésique internationale). (Extrait des comptes rendus de la XV-me Conférence generale de l'Association géodésique). (III 9842)
8364. ~ Notiţe asupra Asociaţiunii Geodesice Internaţionale. Fiinţa, misiunea şi activitatea sa, de Generalul C. I. Brătianu, Sub-şeful Statului Major General, Director al Institutului Geografic al Armatei Române. Cu 3 charte. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (28 x 20). 1 f., 29 p. (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXIV, Memoriile Secţiunii Sciinţifice). (II 52041)
8365. ~ Notiţe asupra chartelor actuale ale României, urmate de un Proiect pentru alcătuirea chartei generale a Regatului, de Colonelu C. I. Brătianu. Bucuresci (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1888. (24 x 16). 32 p., 1 h. (Extras din Buletinul Societăţei Geografice Române). (II 52201)
8366. ~ Notiţe asupra proiecţiei luminei la distanţe mari, Experienţie făcute în Bucuresci în Maiu şi Iuniu 1877. [De C. I. Brătianu]. Bucuresci (Typ. M. & L.), 1877. (24 x 19). 39 p., 1 f., 5 pl., 1 h. (II 52154)
Preţul în profitul Societăţei Crucei Roşie Române şi Ospiciul Independenţei Onorate cu înaltul patronagiu al M. S. Doamna. Tip., la p. 6. Autorul, din dedicaţia de la p. 3.
8367. ~ Notiţe despre lucrările cari au avut de scop descrierea geometrică a României, de Generalul C. I. Brătianu, sub-şeful Statului Major General, director al Institutului Geografic al Armatei, membru corespondent al Academiei Române. Cu 12 charte. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1900. (27 x 21). 1 f., 42 p., 12 h. (Estras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXII. Memoriile Secţiunii Sciinţifice). (II 263170)
8368. ~ Observaţiuni cu privire la economia regulamentului pentru măsurătoarea şi hotărnicia islazurilor comunale de Generalul C. I. Brătianu. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice, Albert Baer), 1908. (23,5 x 15,5). 22 p. 1 leu. (II 11103)
8369. ~ Organisarea administraţiei centrale a armatei (Ministerul de Resboiu). Proiect de lege. - Expunere de motive, de Generalul C. I. Brătianu. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1899. (23,5 x 16). 2 f., 36 p. (Din Publicaţiunile Revistei Infanteriei). (II 7903)
8370. ~ Organisarea serviciului de Stat-Major în Armată. Proiect de lege. Expunere de motive de Generalul C. I. Brătianu. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1898. (25 x 17). 3 f., 99 p. (Din publicatiunile Revistei Infanteriei). (II 413566)
Lipsă coperta.
8371. ~ Răspuns la articolul D-lul Prof. Sava Athanasiu apărut în Convorbiri literare sub titlul de Geologia Carpaţilor în Marele Dicţionar Geografic al României, de Generalul C. I. Brătianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (24 x 17,5). 81 p. (II 111392)
Vezi şi: "O lecţiune de înaltă morală...", Ploieşti, 1903.
8372. ~ România militară (Revista oficială a Marelui Stat-Major). Trecutul acestei reviste şi noua direcţiune ce este a se da în viitor studielor sale, de Generalul C. I. Bratianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1904. (22 x 13,5). 43 p. (Extras din "România militară, Februarie-Martie 1904). (II 1930)
Articol la a XL-a aniversare de la înfiinţarea revistei "România militară".
8373. ~ Scrisoare de mulţumire către domnii membrii fondatori ai revistei România militară din parte Generalului C. I. Bratianu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1909. (21,5 x 14). 7 p. (Extras din revista România Militară, nr. 5). (II 15005)
8374. ~ Stabilirea Regimului Cadastral de care are trebuinţă România. Conferinţă ţinută la Congresul Agricol din Bucureşti în ziua de 14 Decembrie 1902, de Generalul C. I. Brătianu. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1903. (18,5 x 12,5). XV, 1 f., p. IX-88, 1 h. 1 leu. (I 234946)
8375. ~ Şcoala de abdicare. Marele premiu Academic "Generalul Ioan Carp şi Măria Carp", şi De ce nu se află nici un militar în Academia Română. [De] Generalul C. I. Brătianu. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1905. (24 x 17). 57[-59] p. 1 leu. (II 1496)
8376. ~ Trebuinţa de a se face cadastrul României cu Metodele de întrebuinţat. Organisarea Serviciului Cadastral şi Proiect pentru budget de venituri şi cheltuieli, de Generalu C. I. Brătianu, Sub-Şef de Stat Major General. Directorul Institutului Geografic al Armatei. Bucureşti (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1899. (23 x 16). 118 p. (Extras din Buletinul Societatei geografice. Trim. I, an 1899). (II 52085)
Ed. a III-a a apărut cu titlul: "Cadastrul României. Metodele de întrebuinţat...". Nu se cunoşte ed. a II-a. Lipsă coperta.
8377. ~ Trebuinţa de a se reface charta Munteniei urmată de un Proiect de cheltuieli, de Colonelul C. I. Brătianu. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1893. (23,5 x 15,5). 48[-51] p., 3 pl. (Extras din Bul. Geografic, Trim. III si IV-1892). (II 76491)
8378. ~ Trebuinţa de a se reface charta Munteniei. Urmată de un Proiect de cheltuieli şi de organizare a Serviciului geografic al armatei. Memoriu presentat Domnului General de Dividie Stf. Falcoianu, Şeful Marelui Stat Major, de Colonelul C. I. Brătianu, Şeful Secţia a 3-a. [Bucureşti], 1893. (35 x 22). 2 f., 32 p., 1 f., 4 f. pl. ., 1 h. (III 87844)
8379. ~ Trebuinţa de a se reface planul Capitalei Bucuresci, urmată de metodele tecnice de întrebuinţat şi un proiect de cheltuieli, de Colonelul C. I. Brătianu. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1894. (23,5 x 16,5). 40 p. (Extras din "Bul. geografic", trim. I şi II, an 1894). (II 157731)
8380. ~ Veteranii armatei faţă de drepturile şi datoriile lor de Generalul C. I. Brătianu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1909. (20,5 x 13). 22 p. 0,50 lei. (II 13611)

În colaborare:
LAHOVARI, G. I. ~, Grig. G. Tocilescu. Marele Dicţionar Geografic... Vol. I-V. Bucureşti, 1898-1902.

Vezi de asemenea:
• L'armée roumaine en 1900. Notice publiée... par la Commission Militaire Roumaine. Paris, 1900.

Nu exista imagini
  1489) BRĂTIANU, C. N.
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, C. N.
8381. ~ Manualul judecătorului de pace. Esplicaţiune teoretică şi practică a legei judecătoriilor de pace coprindènd: Comentariu pe articole a Legei Judecătoriilor de Pace. Soluţionarea chestiunilor controversate. (Una-sută-opt-deci formulare de diferite specii la procese-verbale, contracte, acţiuni civile, comerciale, penale din cele mai uzitate de resortul acelei Instanţe. Acte de Notariate etc.), Legea Tocmelelor agricole. Legea Poliţiei rurală. Codicele Comercial şi Codul silvic în raport cu conpetinţa judecătoriilor de Pace, precum şi Legea Timbrului adnotată cu jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie, de C. N. Brătianu, Judecător de Pace, Ciocăneşti-Mărgineni, Districtul Ialomiţa. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1895. (23,5 x 16,5). 368 p. 6 lei. (II 17722)

Nu exista imagini
  1490) BRĂTIANU, CONSTANTIN (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTIANU, CONSTANTIN (1887-?)
8382. ~ *Les effets comparés de l'action paulienne, de Faction oblique et de l'action en simulation. (Thèse). Paris, Marchai et Golde, 1913. 8°. 164 p. (Rally, I, p. 48).

Nu exista imagini