Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1471) BRĂTĂŞEANU, S.
 • Opera
 • Imagini
BRĂTĂŞEANU, S.
8297. ~ [Despre plată]. Thesa pentru licenţă. Susţinută la 28 Decembre 1867, de S. Brătăşeanu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1867. (20,5 x 12,5). 83 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 12538)

Nu exista imagini
  1472) BRĂTĂŞIANU, IOAN P.
 • Opera
 • Imagini
BRĂTĂŞIANU, IOAN P.
8298. ~ Despre poliţie. Teză pentru licenţă susţinută de Ioan P. Brătăşianu. Bucureşti (Tip. ziarului La Roumanie), 1906. (23 x 15,5). 33 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat. Palatul Universităţii din Bucureşti). (II 4065)

Nu exista imagini
  1473) BRĂTĂŞEANU, AL. (1816-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTĂŞEANU, AL. (1816-?)
Vezi: BRĂTĂŞANU, AL. (1816-?)

Nu exista imagini
  1474) BRĂTĂŞIANU, AL. (1816-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTĂŞIANU, AL. (1816-?)
Vezi: BRĂTĂŞANU, AL. (1816-?)

Nu exista imagini
  1475) BRĂTESCU, CONSTANTIN (1882-1945)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTESCU, CONSTANTIN (1882-1945)
8299. ~ Lacul Mangalia, de C. Brătescu, Profesor de Geografie la Şcoala Normală din Constanţa, Membru în Comitetul de redacţiune al Buletinului Societăţii Regale Române de Geografie. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1915. (24,5 x 16,5). 12 p., 2 pl. (Bul. Soc. Regale Române de Geografie. XXXVI, 1915). (II 178394)

Traduceri :
HUMBOLDT, ALEXANDER von. Privelişti din natură. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  1476) BRĂTESCU, CONSTANTIN I. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTESCU, CONSTANTIN I. (1875-?)
8300. ~ *De l'hypothèque du légataire [par C. I. Bratesco]. (Thèse). Paris, A. Pedone, 1902. 8°. 186 p. (Rally I, p. 48)
8301. ~ Despre usufruct în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţă. Susţinută în diua de... de Constantin I. Brătescu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1897. (23,5 x 16). 58, 3 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 412634)

Nu exista imagini
  1477) BRĂTESCU, D.
 • Opera
 • Imagini
BRĂTESCU, D.
8302. ~ Domnului Director al Jurnalului Adevărul [de D. Brătescu]. Bucureşti (Tip. Isac Binder), 1904. (16 x 10). 11 p. (I 6407)
În legătură cu art. din 2 mai apărut în Adeverul prin care se arată necesitatea menţinerii în serviciile Statului a funcţionarilor pensionari.

Nu exista imagini
  1478) BRĂTESCU, G. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTESCU, G. (1879-?)
8303. ~ Contribuţiuni la Tratamentul picioarelor strâmbe. Varus equin congenitale şi câştigate. Teză pentru doctoratul în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de... Aprilie 1908 de G. Brătescu. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1908. (23 x 16). 64 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 981). (II 9559)

Nu exista imagini
  1479) BRĂTESCU, I. (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTESCU, I. (1868-?)
8304. ~ Spinoza. Morala sa. Tesa de licenţa de I. Brătescu, absolvent al Scolei normale superióóre din Bucureşti. Bucureşti (Lito-tip. Carol Göbl), 1892. (23 x 16). 59 p. (Facultatea de litere şi filosofie din Bucureşti). (II 412765)

Nu exista imagini
  1480) BRĂTESCU, IOAN A. (1846-1913)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTESCU, IOAN A. (1846-1913)
8305. ~ Despre dreptul de representaţiune în materia succesorale. Thesa pentru licenţă. Act public susţinut în diua de [17 Noembrie] de Ioan A. Brătescu. Născut în Bucureşti. Bucureşti (Impr. Naţională, Antreprenor C. N. Rădulescu), 1871. (20 x 12,5). 2 f., XII, 104 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 2159)
8306. ~ Discursul pronunţat de D-nul I. A. Brătescu. în şedinţa Camerei de Sâmbătă 5 Februarie cu ocasia desvoltărei interpelarei adresată de D-sa miniştrilor de interne şi domenii în privinţa comerciului ambulant şi chestiunii meseriaşilor români. Bucureşti (Tip. Adeverul), 1900. (23 x 15,5). 16 p. (II 413251)
8307. ~ Discursul D-lui I. A. Brătescu rostit în şedinţa Camerei de la 27 Noembre 1900 cu ocasiunea respunsului la mesagiu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900 (26,5 x 18,5). 18 p. (II 413692)

Nu exista imagini