Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1461) BRĂNESCU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
BRĂNESCU, ŞTEFAN
Vezi: PANTELIMONESCU (BRĂNESCU), ŞTEFAN

Nu exista imagini
  1462) BRANIŞTEANU, GEORGE N.
 • Opera
 • Imagini
BRANIŞTEANU, GEORGE N.
8278. ~ Taoismul şi raportul său cu creştinismul. Teză pentru licenţă de George N. Brănişteanu. Ploeşti (Inst. de Arte Grafice Progresul), 1908. (23,5 x 16,5). 49[-52] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 11927)

Nu exista imagini
  1463) BRANIŞTEANU, ION
 • Opera
 • Imagini
BRANIŞTEANU, ION
Traduceri:
KAUTSKY, KARL. Opera istorică a lui Karl Marx. Trad. de ~. Bucureşti, [1910].
LAFARGUE, PAUL. Dreptul la lene. Trad. de ~. Bucureşti , 1912
MARX, KARL. Mancă saiariaici şi capilal. Trad. de ~. Bucureşti, [1911].
POPP, ADELAIDA. Povestea unei lucrătoare. Trad. de ~ şi I. Nour. Bucureşti [1913].
RAPPOPORT, C. Metoda dialectică. Trad. de ~. Bucureşti, [1912].

Nu exista imagini
  1464) BRĂTĂNESCU V.
 • Opera
 • Imagini
BRĂTĂNESCU V.
În colaborare:
8279. ~ Carte de chimie pentru şcoalele de menaj, de D-ra V. Brătănescu. Prof. de chimie şi fizică la Secţia normală a Şcoalelor de menaj şi D-r D. Călugăreanu, Conferenţiar de chimie fiziologică la Facultatea de Ştiinţe. Bucureşti (Tip. şi Stab. de Arte Grafice George Ionescu), 1912. (21,5 x 13,5). 111 p. cu il. 4 lei. (II 27970)
Pe copertă menţiunea: "întocmită după programa oficială".

Nu exista imagini
  1465) BRĂTĂŞANU, AL. (1816-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTĂŞANU, AL. (1816-?)
8280. ~ *Adunare de maxime instructive, 1881. [Broşură]. (Brătăşanu, p. 183)
8281. ~ Codul bisericesc. Aşedămintele sau Legiuirea S-ţilor şi D-zeeştilor Apostoli numite Canoane şi ale s-telor Sinoade şi ale s-ţilor Părinţi primite de s-tele Sinoade. Tote prescrise mai pe scurt, cu tot înţelesul după pravila mare spre a le putea avea fie-care preot. Acest manuscris s'a lucrat şi dedicat IPS Mitropolit Neofit, în anul 1841 şi din ore-care cause a rămas până acum netipărit. Iar acum prescriindu-se cu litere s'a tipărit. în zilele domniei întâiului Rege al României Carol I şi a arhipăstoriei a înalt prea sănţiţilor arhiepiscopi şi mitropoliţi Iosif Georgian Mitropolitul Ungro-Vlahiei, Primat al României şi Preşedinte al Sf. Sinod Român şi Iosif Naniescu Mitropolitul Moldovei şi Sucevei şi ale prea sfinţiţilor episcopi Ghenadie al Râmnicului, Ghenadie al Argeşului, Inocentie al Buzeului, Melchisedec al Romanului, Partenie al Dunărei-de-jos, şi Silvestru al Huşilor, şi dedicată preoţilor familiari, de Preotul Al. Brătăşanu, Fost Profesor de Religie în capitala Bucureşti. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1890. (23,5 x 16). VI, 183 p. 2 lei. (II 422878)
Bio-bibliografie, la p. 182-183.
8282. ~ Iconiţa Maicei Domnului Hristos sau Răsplătirea pietăţii şi a Recunoştinţei. Istorie morală, de Preotul Al. Brătăşenu. Dedicată studenteloru orphane. Bucureşti (Tip. Toma Theodorescu), 1868. (14,5 x 11,5). 53 p. 36 parale. (I 410765)
8283. ~ Istoria Sacră a Vechiului Testament de Preotul Al. Brătăseanu [pe copertă: îngrijitorul monastirei Poeana]. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1885. (19,5 x 12,5). 143 p. (I 151721)
8284. ~ *Măritişul generosei Reveca, şi dedicată prinţesei domna Elisaveta Ştirbei Vodă, 1856. [Broşură]. (Brătăşanu, p. 183)
8285. ~ *Măritişul Revecăi, retipărit cu adaos, un discurs Când se pune temelia educaţiei moralei ce am ţinut ca profesor de religie la împărţirea premiilor la gimnasiul din Ploeşti 1865, 1866. [Broşură]. (Brătăşanu, p. 183)
8286. ~ Măritişul generosei Reveca. De Preotulu Al. Brătăşianu. Ed. II, cu adaos. Bucureşti (Tip. Toma Theodorescu), 1867. (14,5 x 10,5). 67 p. (I 54030)
8287. ~ Resplatirea virtuţei prigonita, Iosif şi fraţii lui. Istorie morală biblică. De Preotul Al. Brătăşenu. Bucureşti (Tip. Toma Teodorescu), 1868. (15 x 11,5). 104 p. 55 bani sau 60 parale. (I 851)
8288. ~ *Rugăciunea unui părinte în d. de anu nou de Pr. A. Brătăşanu. Ed. 2. Bucureşti (Tip. Toma Teodorescu), 1866. 32°. 8 p. (Iarcu, p. 114)
8289. ~ *Slujba, paraclisul şi acatistul st. Ierarh Alexandru 30 August şi dedicat Prinţului domnitor, Alex. Ghica, [de Al. Brătăşanu], 1839. (Brătăşanu, p. 183)
8290. ~ Viaţa Domnului Dumnedeului şi Mântuitorului nostru lisus Christos. întocmită în mod hronologic, dupre cel patru sânţi Evanghelisti. Imprimată în dilele Prea evseviosului şi de Christos iubitorului Regelui României Carol I. Cu bine-cuventarea înalt Prea Sânţitului Archiepiscop Mitropolit al Ungro-Vlachiei, Primat al României şi preşedinte al Sântului Sinod DD Iosif Georgian. Preotul Al. Brătăşianu, Fost profesor de Religie în Capitală. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1887. (18 x 11,5) 293 p. (I 60426)

Nu exista imagini
  1466) BRĂTĂŞANU, ALEXANDRU (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTĂŞANU, ALEXANDRU (1860-?)
8291. ~ Despre privilegie asupra mobilelor în dreptul roman şi dreptul civil român. Teză pentru licenţă susţinută de Alexandru Brătoşanu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1894. (23,5 x 16). VIII-42, III p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 413003)

Nu exista imagini
  1467) BRĂTĂŞANU, PAUL A.
 • Opera
 • Imagini
BRĂTĂŞANU, PAUL A.
Vezi:
• La nation roumaine. Roumains indépendendants par m.m. ... Paris, 1914. (Bibliothèque des Nationalités)

Nu exista imagini
  1468) BRĂTĂŞANU, TRAIAN B. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂTĂŞANU, TRAIAN B. (1880-?)
8292. ~ Concordat. Teza pentru licenţa de Trajan Brătăşanu. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Serban), 1902. (23 x 16). 71 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 150799)

Nu exista imagini
  1469) BRĂTĂŞEANU, I.
 • Opera
 • Imagini
BRĂTĂŞEANU, I.
8293. ~ Despre condiţiunile necesarii pentru validitatea convénţiunilor. Thesa pentru licenţa, susţinută de I. Brataşeanu. La anul 1880. Bucureşti (Noua Typ. Naţională, C. N. Rădulescu), 1880. (20,5 x 12,5). 71 p. (Facultatea de Dreptu din Bucureşti). (II 411809)

Nu exista imagini
  1470) BRĂTĂŞEANU, NICOLAE I.
 • Opera
 • Imagini
BRĂTĂŞEANU, NICOLAE I.
8294. ~ *Atrocităţile comise de germani şi Duplicitatea politicei germane. Ed. I., 1916 (Brataşeanu, cop. 4)
8295. ~ Atrocităţile comise de Germani şi duplicitatea politicei germane. [De] Nicolae I. Brataşeanu, avocat, sub-locotenent rezervă Reg. I. Artilerie de munte 75 m/m. Ed. II revăzută. Tipărită cu aprobarea Marelui Cartier General. Iaşi (Tip. Serv. Geografic), 1918. (21,5 x 14). 85 p. 3 lei. (II 49956)
8296. ~ *Monografia comunei Breaza (Prahova), 1910 (Brătăşeanu, cop. 4)

Nu exista imagini