Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1451) BRĂILESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
BRĂILESCU, I.
8239. ~ Poezii. [De] I. Brăilescu. Târgu Jiu (Stab. de Arte Grafice Nicu D. Miloşescu), 1916. (11,5 x 15,5). 76 p. 1 leu. (I 47805)

Nu exista imagini
  1452) BRĂILESCU, ION I. (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂILESCU, ION I. (1858-?)
8240. ~ Mandatul în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţa de Ioan I Brailescu. Susţinută la... Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1889. (23,5 x 15,5). 88 p. (II 413513)

Nu exista imagini
  1453) BRĂILIŢEANU, S. N.
 • Opera
 • Imagini
BRĂILIŢEANU, S. N.
Vezi: NICULESCU-BRĂILIŢEANU, S.

Nu exista imagini
  1454) BRĂILOIU, CONSTANTIN N. (1809-1889)
 • Opera
 • Imagini
BRĂILOIU, CONSTANTIN N. (1809-1889)
8241. ~ Codul procurorilor. Legiuiri atingătoare de atribuţiunile lor. Culese şi adunate în unu singură trupă, [de C. N. Brăiloiu]. Bucureşti (Tip. Naţionale a lui St. Rassidescu), 1862. (25 x 15,5). 53 p. (II 350248)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul, identificat după: Tr, 1(1868), nr. 1, ian. 1, p. 30.
8242. ~ Collecţiune de legi, ordonanţe şi decrete domnesci. De Cost. N. Brăiloiu, senatoru, fost ministru, vechiu magistrată şi fost membru la Comissiunea Centrală. Bucuresci (Typ. Naţională, Antreprenor C. N. Rădulescu), 1867. (20 x 14). XI, p. 591-900 (I 138393)
La p. VII menţiunea: "urmare la ediţiunea a-doa Codului Caragea alu-doilea supplementu. Acestu volumu este destinat a fi legată cu volumu ânteiu a ediţiunii a Codului Caragea. De aceea nu i s'a dată uă paginaţiune distinctă, ci s'a urmată paginaţiunea volumului ânteiu".
8243. ~ Condica de comerciu a Ţerii Rumăneşti. Cuprinzînd. I. Tecstu-l legiuirii dupe ediţie-a din anu-l 1840. II. Însemnare sub fiecare articolu a articolului corespunzătorii din cond. de com. a Francii după care s-a lucrată condica rumînească. III. Legiuire-a din anu-l 1850 noemvrie 2 asupra încetării operaţiilor falimentu-lui din neajungere-a activului. IV Osebite-le articole, din Regulamentu-l Organică şi legiuirile din ani 1840 şi 1847 atingătoare de organizaţie-a tribunalelor de comerciu, de competenţa lor şi de procedura în pricini comerciale, adunate şi clasificată într'o carte suplementară la sfârşitu-l Condicii. Ediţie nouă dată în tiparu de Aga C. N. Brăiloiu, avocatu şi fostu judecătoru la Înalta Curte. Bucuresci (Impr. Natzională a lui Josef Romanow & Comp.), 1858. (21 x 14). XI, 208 p. (II 114794)
Cu alfabet de tranziţie.
8244. ~ Legiuirile civile ale Ţării Româneşti coprinzînd legiuirea Domnului I. G. Caragea coordonată cu dispoziţiile civile ale Regulamentului Organicu, cu egiuirile mai nuoi, cu ofisurile domneşti, şi cu ţircularele Departamentului Dreptăţii prin care s'a îndreptat şi s'a desluşit. Adunate pentru întîia oară şi clasificate de Clucerii C. N. Brăiloiu, judecătorii la Curtea Apelativă criminală din Bucureşti. Bucureşti, la Libreria lui Adolf Ulrich (Impr. Sântei 'Metropolii), 1854. (22 x 14,5). XVI, 241 p. (II 124314)
Cu alfabet de tranziţie. În: Iarcu, p. 61, 70 şi 109 este menţionată şi o ed. din 1851.
8245. ~ Legiuirea Caragea. Ed. II Complectată cu legile ce au modificat-o, şi alte dispositif legislative speciale, decrete domnesci şi circulare ministeriale. În soţită şi cu Codulu Politicu alu Principatelor-Unite-Romane. De C. N. Brăiloiu. avocatu, fostu judecătoru, ministru, deputatu şi membru la desfiinţată Commissie Centrală. Bucureşti (Typ. Naţională a lui Stephan Rassidescu), 1865. (20 x 14). XIV, 1 f., 589 p., 1 tab. (I 138393)
Descriere după copertă. Al 2-lea supliment, intitulat: "Collecţiune de legi".
8246. ~ Plaidoyer prononcé devant le tribunal correctionnel d'Ilfov à l'audience du 19 Avril (1 Mai) 1863, par Mr. C. N. Brailoi, pour la défense de l'archimandrite Cyrille Vacaresteanu, accusé d'avoir usurpé le titre d'administrateur des bien conventuels du St. Sépulcre et d'excitation à la désobéissance aux lois établies et aux ordres émanés de l'autorité executive. [Bucureşti] (Impr. Adolf Ulrich), [1863]. (22,5 x 14,5). 20 p. (II 17104)
8247. ~ Pravilniceasca condică a Domnului Alecsandru Ioan Ipsilant VV. Tipărită acum din nou greceşte şi rumâneşte de C. N. Brăiloiu, Procurorul Curţii Apelative de Corners. Bucureşti (în tip. Curţii a l. Frédéric Valbaum), 1841. (25 x 19). 5 f., 166 p. (II 32187)
Cu alfabet de tranziţie. Text paralel în limbile română şi greacă.
8248. ~ Revizuirea Constituţiunei de Const. Nic. Brăiloiu, fost Ministru, fost Senatoru, fost Preşedinte al Adunării deputaţilor. Bucuresci (Typ. Curţii, Proprietar F. Göbl), 1879. (23 x 15). 30 p. 1 leu. (II 413514)

Vezi de asemenea:
• Proectu de legiuire pentru înfiinţarea unei Înalte Curţi de Casaţiune şi de Justiţie. [Raportor: C. N. Brăiloiu]. Bucureşti, 1859.

Nu exista imagini
  1455) BRĂILOIU, THEODOR A. (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂILOIU, THEODOR A. (1863-?)
8249. ~ Despre condiţiunea judiciara a streinilor în Romania. Thesă pentru licenţă. Susţinută la... 1888 de Théodore A. Brăiloiu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii) 1888. (24 x 17). 85, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (11 413327)

Nu exista imagini
  1456) BRĂILOV, DIMITRIE (1846-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂILOV, DIMITRIE (1846-?)
8250. ~ O aruncătură de ochi asupra transmisiei sifilisului şi a profilacsiei (Sifilisul nevinovaţilor). Memoriu presentat pentru esamenul de medic de regiment clasa I, de Dr. Dimitrie-Brailov, medic de regiment clasa II. Bucuresci (Tipo-Litogr. Eduard Wiegand), 1888.(24 x 16). 34 p. (II 413355)
8251. ~ Despre digitala, posologia şi acţiunea ei în pneumonie, comparativ cu acţiunea mărgăritărelului. Tesa pentru doctorat în medicină susţinută în [22/4] Iuniu 1883 de Dimitrie Brailov (născut în Brăila), Fost intern al Spitalelor Civile din Bucuresci, Medic de Batalion. Bucuresci (Tip. Ştefan Mihalescu), 1883. (23,5 x 15,5). 70 p. (Facultatea de medicina din Bucuresci, nr. 112). (II 150915)

Nu exista imagini
  1457) BRĂNEANU, ILIE P.
 • Opera
 • Imagini
BRĂNEANU, ILIE P.
8252. ~ Casa de Economie. Teza de doctorat de Ilie P. Brăneanu. Bucureşti (Tip. Viitorul, N. N. Voicu), 1907. (23 x 15,5). 56[-59] p. (Scoală Superioară de Ştiinţe de Stat din Bucureşti). (II 5451)
8253. ~ Teoria luptei pentru existentă. Studiu sociologic prezentat pentru obţinerea titlului de licenţă de Ilie P. Brăneanu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (23,5 x 16). 20 p. (Şcoala Superioară de Sciinţe de Stat. Palatul Universităţei din Bucureşti). (II 3721)

Nu exista imagini
  1458) BRĂNEANU. M.
 • Opera
 • Imagini
BRĂNEANU. M.
În colaborare:
8254. ~ Memoriu asupra construcţiei unui vas aerian dirijabil, [de M. Brăneanu şi Inginer X... (= Al. Davidescu)]. [Bucureşti, 190?]. (32 x 23). 7 p. (III 17464)
Autorii, menţionaţi la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  1459) BRĂNEANU, MIHAI C.
 • Opera
 • Imagini
BRĂNEANU, MIHAI C.
Vezi:
MAIORESCU, TITU. Patru conferinţe rezumate de ~ (Hermes). Bucureşti, 1883.

Nu exista imagini
  1460) BRĂNESCU, D. (1832-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂNESCU, D. (1832-?)
8255. ~ Catihismu pentru clasa III gimnasială, prescurtat de Preotu D. Brănescu. Ed. II. Craiova (Libr. şi Tip. David J. Benvenisti). [1899?]. (19 x 12). 23 p. (I 2442)
8256. ~ Copilul desculţ. În genul nuvelei, de Pr. Brănescu. Craiova, Librar Editor Filip Lazar (Tip. Filip Lazar), 1888. (17 x 11). 24 p. cu il. 0,50 lei. (BCU-ClN 361654)
8257. ~ Cuvent funebru rostitu, la 23 Februarie 1877 cu ocasiunea înmormentării domnei Alecsandrina Haralambu, născută Magheru, de Părintele Brănescu. Craiova (Tip. Fraţi Benvenisti), 1877. (21,5 x 14,5). 13 p. (I 105597)
8258. ~ Discurs ţinut la Sânţirea Bisericii Sântul Ilie din Craiova în dilele MS Regelui Carol I. Episcop fiind Pre Sântitul Ghenadie Ienaceanul. Ministru Cultelor şi Instrucţiunii Publice D-nu Tache Ionescu. Ctitor, D-nu Iancu Otetelişianu. Epitropi D-nii: Barbu Ionescu şi D. Cacaliceanu. De Preotul D. Brănescu, Profesor de Religie la liceul "Carol I". Anul 1893 Decembrie 19. Craiova (Tip. David J. Benvenisti), 1893. (22,5 x 16,5). 17 p. (II 87455)
8259. ~ Educaţiune. Dupe Coustel, de Părintele D. Brănescu. Craiova (Tip. Română Filip Lazar), 1890. (18 x 12,5). 24 p. 0,25 lei (I 411281)
Conferinţă.
8260. ~ Esplicarea Evangeliilor Dominecali celoru mai alese. Conformă programei din 1876-1877 pentru clasile primărie de Preotulu Brănescu Profesore si predicatore. Craiova, Librariu-Editoriu şi Typ. Philip Lasar, 1877. (18 x 12). 52 p. (I 76138)
8261. ~ Idem. Carte autorisată de Prea Sănţia Sa Părintele Episcop al Eparchiei Râmnicului Noului Severin DD Athanasie. Ed. II. Craiova, Librariu-Editoriu şi Tipografu Philip Lasar, 1878. (17,5 x 12,5). 52 p. (I 76139)
8262. ~ Idem. Ed. IV. Craiova, Librari, Editori şi Tipografi Filip Lazăr & Comp., 1894. (19,5 x 12,5). 47 p. 0,30 lei. (I 76208)
8263. ~ Istori'a băsericesca prelucrata de preutulu D. Brănescu, Fostu professore şi Directore allu Seminariului Eparchiei Romnicu-Vâlcei şi actuale professore la Gymnasiulu din Craiova. Pentru usulu classelor seminariali şi gymnasiali. Craiova (Typ. Naţionale, Theodoru Macinca şi Iosif Samitca), 1870. (19 x 12). 94 p. 1½ sfanţii. (I 409739)
8264. ~ Idem. Ed. II. Craiova (Typ. Naţionale, Theodoru Macinca şi Iosif Samitca), 1872. (20 x 12). 94 p. P/o sfanţii. (I 73153)
8265. ~ Idem. Ed. III. Craiova (Typ. Romana, Philip Lazar), 1878. (17 x 11,5). 77 p. (1410263)
8266. ~ Istoria Biblica. Prescurtată după G. Beleze şi alţii, de Preotul D. Brănescu. Ed. II, corectată. Craiova (Tip. Filip Lazar), 1882. (17,5 x 11,5). 99 p. 1 leu. (I 384790)
8267. ~ Idem. Ed. III, corectată. Craiova (Tip. Filip Lazăr), 1886. (18,5 x 12,5). 116 p. 1,25 lei. (I 411416)
8268. ~ Idem. Ed. IV, corectată. Craiova (Tip. Filip Lazăr), 1889. (19 x 12,5). 115 p. 1,25 lei. (I 411417)
8269. ~ Idem. Ed. V, corectată. Craiova, Editura Librăriei Filip Lazar & Comp. (Tipografia Română, Filip Lazar & Comp.), 1894. (18 x 12,5). 104 p. 1 leu. (I 384825)
8270. ~ Moral'a pentru gymnasie şi seminarie, adunata din mai mulţi autori, de Preutulu Brănescu, Fostu professore şi directore allu Seminariului de Vâlcea, actuale professore la gymnasiulu din Craiova, etc. Bucuresci (Typ. Curţii (lucrători Associati)), 1871. (18,5 x 11,5). 56 p. (I 345848)
8271. ~ Idem. Ed. II. Craiova (Typ. Philip Lasar), 1876. (15 x 10,5). 87 p. (I 384739)
8272. ~ Idem. Ed. III. Craiova (Tip. Filip Lazar), 1887. (15,5 x 12). 86 p. (I 410867)
8273. ~ Idem. Ed. IV. Craiova (Libr. şi Tip. David J. Benvenisti), 1908. (15 x 11). 81 p. 1 leu. (I 410787)
8274. ~ Morala bazată pe raţiune şi religie. Întocmită după mai mulţi autori de Preotul D. Brănescu, Fost Profesor şi Director al Seminarului de Vâlcea, Profesor al Liceului din Craiova, Profesor al şcoalei Profesionale Madona-Dudu etc. etc. Ed. IV. Craiova (Stab. grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş). 1908. (18 x 12). 64 p. 1 leu. (I 411287)
Retipărire a ed. IV la altă editură şi cu titlul modificat.
8275. ~ Oraţiune Funebră la îmormăntarea (sic) domnului Constantin Zaman născutu la 1820 şi reposatu la 1867 Martiu 18. Pronunciata de Preotulu D. Brănescu, Profesore de Religiune la Lyceulu din Craiova. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1867. (20,5 x 13,5). 15 p. (II 35394)
Fără copertă.
8276. ~ Pălăria sau lupta pentru reorganisarea bisericei romane, de Părintele D. Brănescu. Craiova (Typo-Litogr. Naţionale, Ralian Samitca), 1880. (23 x 15,5). 110 p., 5 portr. (II 160315)
8277. ~ Regretul Părintelui D, Brănescu exprimat cu trista ocasiune a înmormîntării amicului său Părintele Ştefan Ionescu Fost Preut al Bisericei Sânta Treime din Craiova şi Revizor 1 Eparchiei Râmnicu Decedat Vineri 12 Noembrie 1899. Craiova (Tipo-litogr. Naţională, Ralian şi Ignat Samitca), 1899. (16 x 10). 8 p. (I 411039)

Traduceri, editări de texte:
LÉVÊQUE, CHARLES. Noţiuni de estetică. Trad. de ~. Craiova, 1891.
*ORARIU. Ceaslov. Ordinat şi corectatu de Pr. D. Brănescu. Craiova, 1877.
[SAVAGNER, AUGUST]. Istori'a sacra. Trad. de ~. Bucureşti, 1869.

Nu exista imagini