Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1441) BRĂILA, MIH.
 • Opera
 • Imagini
BRĂILA, MIH.
În colaborare:
8222. ~ Testamentul politic al Kaiserului, ultimul împărat al tuturor teutonilor, împreună cu actul de deces. Interceptat de către staţia de telegrafie fără fir Mih. Brăila - H. Tariceanu. Craiova, Edit. Ag. Iosef Husar [1918]. (16,5 x 12). 8 p. 0,50 lei. (I 51686)
Pamflet împotriva fostului împărat al Germaniei cu prilejul abdicării lui.

Nu exista imagini
  1442) BRĂILEANU, ANASTASIE R.
 • Opera
 • Imagini
BRĂILEANU, ANASTASIE R.
8223. ~ Prudenţa şi Omulu. De Pr. A.R. Brailleanu. Brailla (Impr. Preotului Anastassie R. Brailleanu), 1858. (21 x 14). 216 p. 6 sfanţi. (II 266419)
Cu alfabet de tranziţie. Lista de abonaţi la p. 212-216.
8224. ~ *Idem. Brăila, 1860. 8°. 208 p. (Iarcu, p. 89)

Editări de texte:
RICHTER, M. Teatrul lumii. Editoru Pr. A. R. Brăileanu. Brailla, 1859.

Nu exista imagini
  1443) BRĂILEANU, CONSTANTIN,
 • Opera
 • Imagini
BRĂILEANU, CONSTANTIN,
8225. ~ Lectură germană pentru Şcolile militare culesă de Const. Braileanu, Profesor de limba germană la Scóla de oficeri. Povestiri-Biografii-Descrieri. Extracte din istoricii germani şi din scriitorii militari. Poesii alese cu notiţe explicative. Elemente de gramatică. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici si Tălăsescu, 1900. (21 x 13,5). 2 f., 144 p. cu ilustr. 3 lei. (I 3070)

Nu exista imagini
  1444) BRĂILEANU, CONSTANTIN, licenţiat în drept
 • Opera
 • Imagini
BRĂILEANU, CONSTANTIN, licenţiat în drept
8226. ~ Conventions de la Roumanie avec les états étrangers concernant le commerce et les marques de fabrique. Tarif général des droits de douanes et taxe de 1/2%. Lois et règlements sur les marques de fabrique et de commerce, l'encouragement de l'industrie nationale et le commerce ambulant. Publiés sous les auspices du Ministère des Affaires Etrangères par Const. Braileanu, Licencié en droit, Chef de bureau au Ministère des Affaires Etrangères. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques, Carol Göbl ), 1899. (24 x 16). IV, 284 p. 6 francs. (II 247814)
8227. ~ Convenţiunile României cu statele străine privitore la comerciu şi mărci de fabrică. Tarifa generală a drepturilor de vamă şi taxa de 1/2%. Legile şi regulamentele asupra mărcilor de fabrică şi de comerciu, încurajarei industriei naţionale şi comerciului ambulant. Publicate sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine de Const. Braileanu, Licenţiat în drept, şef de birou în Ministerul Afacerilor Străine. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1898. (22,5 x 15). VIII, 283 p. (II 49941)
Cuprinde: Tabelă chronologică (p. VI-VIII) şi Indice alfabetic şi analitic (p. 229-283)
8228. ~ Despre natura şi caracterele pedepselor. Teză pentru licenţa a lui Const. Braileanu Bucuresci (Tip.-lit. şi Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1895. (23 x 15,5). 34 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413130)
8229. ~ Legea asupra Taxelor de timbru şi înregistrare intrată în vigoare la 1 Martie 1900, cu indice alfabetic întocmit de C. G. Braileanu, Licenţiat în drept. Bucuresci, Edit. Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăsescu, 1900. (15 x 11,5). 89 p., 3 f. (= reclame). 0,60 lei. (I 122075)

Nu exista imagini
  1445) BRĂILEANU, CONSTANTIN (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂILEANU, CONSTANTIN (1888-?)
(N. N.; C. Vlachus-Bukarest)
8230. ~ Pacea. Programul păcii viitoare constituit după împrejurările de fapt existente. [De] N. N. [= Const. Braileanu]. Bucureşti (Tip. Inst. Minerva), 1916. (24 x 16,5). 64 p. 1,25 lei. (II 48722)
Autorul, identificat după Catalogul BAR.
8231. ~ Rumäniens Ohnmacht und ihre wahren Ursachen Von C. Vlachus-Bukarest [= Braileanu]. Berlin, Emil Ebering, 1917. (24 x 16). 32 p. (II 65181)
Autorul identificat după Catalogul BAR.

Traduceri, prefeţe:
DEMOLINS, EDMOND. În ce stă superioritatea Anglo-Saxonilor. Trad. cu pref. de ~. Bucureşti, 1914.
DUPONT, MARCEL. În campania 1914-1915. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1446) BRĂILEANU, CONSTANTIN S.
 • Opera
 • Imagini
BRĂILEANU, CONSTANTIN S.
8232. ~ Scurtă privire asupra sistemului filozofico-religios a lui Guyau. Teză pentru licenţă. Susţinută la... de Const. S. Braileanu, Ţifeşti Putna. Bucureşti (Tip. Gutenberg, I. Göbl S-sor), 1910. (23,5 x 16,5). 43[-48] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 16904)

Nu exista imagini
  1447) BRĂILEANU, CONSTANTIN (1877-1918?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂILEANU, CONSTANTIN (1877-1918?)
8233. ~ Căte-va consideraţiuni relativ la obosala musculară la om. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie susţinută în Iunie 1902 de Constantin Braileanu, fost intern al Spitalului Sf. Spiridon, Asistent al laboratorului de Fisiologie. Iaşi (Tipografia Naţională). 1902. (23,5 x 16). 52[-55] p., 2 pl. (Facultatea de Medicină din Iaşi, 163). (II 412705)
8234. ~ Un nou pupilometru, de D-rand Constantin Braileanu. Asistent la laboratorul de fisiologie al facultatei de Medicină din Iaşi. Iasi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (24 x 17). 3 p. (Extras din Buletinul Societatei de Medici şi Naturalisti din Iaşi). (II 413207)
Descriere după copertă.

În colaborare:
SOCOR, G. şi ~. Căte-va cercetări asupra oboselei musculare. Iassy, 1902.

Nu exista imagini
  1448) BRAILEANU, ION C.
 • Opera
 • Imagini
BRAILEANU, ION C.
8235. ~ Raporturile la succesiune. [De] Ion C. Braileanu. Teză de licenţă. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1901. (22 x 15,5). 161 p., III p. (II 174512)

Nu exista imagini
  1449) BRĂILEANU, MIHAI A. (1872-1947)
 • Opera
 • Imagini
BRĂILEANU, MIHAI A. (1872-1947)
8236. ~ Despre acţiunea cambială. Teză de licenţă susţinută de Mihai A. Braileanu. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (21,5 x 14,5). 44 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 374699)
Cu menţiunea: "Lucrare tipărită prin mijloacele Fundaţiunei universitare Carol I".

Nu exista imagini
  1450) BRĂILEANU, TRAIAN (1882-1947)
 • Opera
 • Imagini
BRĂILEANU, TRAIAN (1882-1947)
8237. ~ Despre Condiţiunile conştiinţei şi cunoştinţei. Tratat de filosofie de Dr. Traian Brăileanu. Cernăuţi, Librăria H. Pardini (Tip. J. Bălan & M. Wiegler), 1912. (24,5 x 16,5). XI, 145[-148] p. cu il. 3 coroane (3 lei). (II 31113)
8238. ~ *Irina. [Cernăuţi, 1908?] (Ap. în Junimea Lit., an V (1908), nr. 1-8 şi în broşură). (Loghin, p. 255)

Nu exista imagini