Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1431) BRĂESCU, ALEXANDRU (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂESCU, ALEXANDRU (1862-?)
Traduceri :
DUBAIL. Cartea oficerului. Trad. de ~. Craiova, 1895.
MARTINOV. Câteva lecţiuni din trista experienţă a Războiului Ruso-Japonez. Trad. de ~. Craiova, [1909].

Nu exista imagini
  1432) BRĂESCU, ALEXANDRU N. (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂESCU, ALEXANDRU N. (1860-?)
8190. ~ Asistenţa alienaţilor în Scoţia. Legislaţie. Construirea şi Organisarea Asilelor de Alienaţi: Principalele mijloace de tratament. Administraţie de Dr. Al. N. Brăescu, Medic primar al Spitalelor Sf. Spiridon, Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1902. (22,5 x 15,5). 1 f., 93 p., 6 f. pl. (II 409846)
8191. ~ Câte-va cercetări asupra acidităţei sucului gastric în Melancolie şi Stupiditate (confusie mentală), de Doctorul A. N. Brăescu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1897. (23 x 15,5). 22 p. (Analele Casei Spitalelor şi Ospiciilor Sit. Spiridon Iaşi). (II 412457)
8192. ~ Contribuţiune la studiul clinic claudicaţiei intermitente. Etiologie şi patogenie de Dr. Al. N. Brăescu, Medic Primar al Spitalelor St. Spiridon din Iaşi, Profesor de Medicina populară şi Higiena la Scoală Normală Vasile Lupu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1899. (24,5 x 17). lf., 24 p. (Extras din Analele Casei St. Spiridon. Vol. VII, partea II). (II 413331)
Datat şi completat după: Crăinicianu, p. 137.
8193. ~ Contribuţiune la studiul clinic al polinevritelor, de Doctorul A. N. Brăescu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1896. (25,5 x 16,5). l f., 58 p. (Analele Casei Spitalelor şi Ospiciilor Sft. Spiridon din Iaşi. Extras). (II 413622)
8194. ~ Cum sunt consideraţi şi asistaţi alienaţii în România, de Dr. Al. Brăescu, Medic Primar al ospiciulul de alienaţi din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1903. (22,5 x 15,5). 14 p. (II 252603)
8195. ~ Idem. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1903. (23,5 x 15,5). 15 p. (II 523114)
8196. ~ Ilustrul Dr. G. Pastia, de D-r Brăescu. Iassy (Tip. H. Goldner), 1896. (23,5 x 15,5). 30 p. (II 119328)
8197. ~ Nefritele paludeene. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 10 [pe copertă: 9] Ianuarie 1892 de Alexandru N. Brăescu, Preparator la Laboratorul de Chimie medicală, Fost intern al spitalelor Sf. Spiridon. Iaşi (Tipo-Litogr. H. Goldner), 1892. (22 x 15). 3 f., II, 104 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 18). (II 61657)
8198. ~ Raport relativ la importanţa intrebuinţărei electricităţei în medicina, de Dr. A. N. Brăescu. Iaşi (Tipo-Litogr. H. Goldner), 1895. (21,5 x 15). 13 p. (Extras). (II 297704)
8199. ~ Suflurile cardiopulmonare şi importanţa lor în diagnosticul lesiunilor valvulare ale inimei, de Doctor Al. N. Brăescu. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (23 x 15,5). 2 f., 40 p. (II 412458)
8200. ~ Tratamentul psichoselor acute prin repaos în pat (Rettbehandlung). [De] Dr. A. N. Brăescu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1899. (24 x 16). 51 p. (II 413522)
8203. ~ Turburari vaso-motore de origina histérica (edem albastru hisleric), de Dr. A. N. Brăescu, Medic Primar al Casei St. Spiridon, Profesor de Medicina [greşit: Mediciuă] populară şi Higiena la Scoală Normală Vasile Lupu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1899. (24 x 16). 1 f., 18 p. (Analele Casei St. Spiridon). (II 413523)
8202. ~ Idem. Iaşi (Tipografia Naţională), 1899. (24 x 16). 21 p. (Extras din Buletinul Societăţei de Medici şi Naturalişti din Iaşi). (II 413524)

Nu exista imagini
  1433) BRĂESCU, ALEXANDRU P. (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂESCU, ALEXANDRU P. (1848-?)
(Răzeşul de la Scurta)
8203. ~ Evoluţia partidelor. [De] Răzeşul de la Scurta [Al. P. Brăescu, advocat Bacău]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1896. (23,5 x 16,5). 68 p. 3 lei. (II 360686)
Autorul, identificat după: Cornel, p. 395- 96.
8204. ~ Studii sociologice. Un program economico-politic, de A. P. Brăescu. Vol. I [pe copertă şi fasc. 1]. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1888. (23,5 x 15). 64 p. (II 174217)

Nu exista imagini
  1434) BRĂESCU, CATERINA COSTIN
 • Opera
 • Imagini
BRĂESCU, CATERINA COSTIN
8205. ~ Fatalitate şi apel la consciinţă, [de Caterina Costin Brăescu]. [Galaţi, Edit. unui amic fost camarad şcolar, 1890]. (20,5 x 13,5). 28 p. (I 58033)
Descriere după copertă. Cuprinde: Anunţ funebru: Doctorul în medicină George Filipescu Brăescu. Scrisoarea nefericitei mame a defunctului, cătră superióra institului Notrdam de sion (sic), la Galaţi, cu data 4/16 Februarie 1890. La p. 27-28: "Erratum al camaradului de şcoală N. N.".

Nu exista imagini
  1435) BRĂESCU, CONSTANTIN C. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂESCU, CONSTANTIN C. (1879-?)
8206. ~ Arta şi Şcoala Dramatică. [De] Const. Brăescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (18,5 x 12,5). 4 f., 128 p. 2 lei. (I 83562)
Cu o scrisoare a lui C. Rădulescu-Motru.
8207. ~ Contractul de locaţiune în Dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă de Constantin C. Brăescu. Bucureşti (Inst. Grafic. Eminescu), 1901. (23 x 15,5). 63 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 234769)
8208. ~ La Conversion Financière et la Dernière Conversion en Roumanie (Tache Ionesco - 1205) par Const. C. Braesko, Avocat à la Cour d'Appel de Bucharest. Paris (Impr. Henri Jouve), 1905. (23 x 15,5). 70 p., 2 fr. (II 44358)
8209. ~ Cum trebuie să luptăm în chestia naţională. [De] Const. C. Brăescu, Membru în comit, naţional studenţesc din Iaşi. Conferinţă ţinută cu ocazia congresului anual studenţesc din Tulcea în Septemvrie 1898. Iaşi (Tipografia Naţională), 1898. (16 x 10). 30 p. (I 266190)
8210. ~ Discursul rostit de D-l Const. C. Braiesku, deputat al colegiului II de R.-Sărat în Şedinţele de la 10 şi 12 Decemvrie 1911 cu ocazia discuţiunei generale a proiectului de lege pentru organizarea meseriilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti. După notele stenografice. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1911. (17 x 10,5). 44 p. (I 25911)
8211. ~ Mircea. Poem dramatic în versuri şi în 2 tablouri, de Const. C. Braiesku. Iaşi (Tip. Serviciului Geografic), 1918. (22 x 15). 38 p. cu il. 2,5 lei. (II 53543)
8212. ~ Le Paysan Roumain et la Question Paysanne en Roumanie. [Par] Constantin C. Braesko, Docteur en droit de l'Université de Paris, Avocat. Paris, Henri Jouve, Editeur (Imp. H. Jouve), 1906. (24 x 15,5). 364 p. (II 452048)
Menţionată ca teză în: Rally, I, p. 47.

Vezi de asemenea:
STARSEC, GRIGORE. Carnetul consultativ al agricultorului cu concursul domnilor ~. Bucureşti, [1911].

Nu exista imagini
  1436) BRĂESCU, COSTIN
 • Opera
 • Imagini
BRĂESCU, COSTIN
8213. ~ Adevăruri întemeete aduse cunoştinţei publice, de Costin Brăescu, Bucureşti (Tip. jurn. Naţionalul), 1862. (23 x 16,5). 43 p. (II 105412)
Textul cu alfabet de tranziţie. În apărarea sa cu documente, împotriva unor afirmaţii din broşura lui I. M. Grăjdeanu.
8214. ~ Amicul perdutu, de Costin Brăescu. Iaşii (Tip. Minervei), 1862. (21 x 14). 13 p. (II 379603)
La moartea lui Costache Păun, 11 ian. 1862. Cu alfabet de tranziţie.
8215. ~ Floarea pierduta pe Tiermul rîului Moldova, de Costin Brăescu. Iassi (Tip. Minervei), 1860. (20 x 12). 133 p. (I 101988)
Cu alfabet de tranziţie. Piesă dedicată lui Ioan Zamfirescu, fostul său profesor din Roman.
8216. ~ L'Italia în România. Lettera del signor Costin Brăescu, Senatore del regno di România. Roma (Stab. G. Civelli), 1881. (21,5 x 14). 15 p. (II 384967)
8217. ~ Memoriu despre alegirea DD Costin Brăescu, Vasile Hollan si George P. Mantu Deputaţi ai oraşului Galaţii (Colegiul al treilea de Covurlui). [De Costin Brăescu], 1870 Iuniu. S.l., 1870. (19,5 x 13), 22, 6 p. (I 119680)
Autor, dedus din text.
8218. ~ Satisfacţia morală sau Răspuns la calomnii, de Costin Brăescu. Iassii (Tip. Minervei), 1860. (21,5 x 15). 45 p. (II 63441)
Textul cu alfabet de tranziţie. Coperta cu caractere latine. Descriere după copertă.

Prefeţe:
CHESTERFIELD, lord. Filosoful indiean sau Chipul de a trăi cineva fericit în soţietate. [Precuvîntare de ~]. Iaşi, 1853.

Nu exista imagini
  1437) BRĂESCU, GH. (1871-1949)
 • Opera
 • Imagini
BRĂESCU, GH. (1871-1949)
8219. ~ Vine Doamna şi Domnul Gheneral. [De] Maiorul Gheorghe Brăescu. Nuvele umoristice. Iaşi (Tip. Naţională), 1918. (24 x 16,5). 47 p. (II 52153)

Nu exista imagini
  1438) BRĂESCU, ION (1844-1916)
 • Opera
 • Imagini
BRĂESCU, ION (1844-1916)
8220. ~ Măsurătoarea pământului la Români din vechime până la punerea în aplicare a sistemului metric, de Ion Brăescu, inginer hotarnic, fost inginer diriginte la Ministerul Domeniilor. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1913. (24 x 16). 80 p., 1 f. erata. 1 leu. (Extras din Bul. Soc. Regale Române de geografie, nr. 1 din 1913). (II 33688)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1439) BRAIESKU, AL. C.
 • Opera
 • Imagini
BRAIESKU, AL. C.
8221. ~ Obligaţiunile solidare în dreptul roman si modern. [De] Al. C. Braiesku. Tesă de licenţă. Susţinută la [27 Iunie 96.]. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1896. (23,5 x 16). 74 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 78671)

Nu exista imagini
  1440) BRĂILA, C. I.
 • Opera
 • Imagini
BRĂILA, C. I.
Vezi: IONESCU-BRĂILA, C.

Nu exista imagini