Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1421) BRAUNSTEIN-MEBAŞAN, M, (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
BRAUNSTEIN-MEBAŞAN, M, (1858-?)
8168. ~ *Dibrei haiamim lebnei Israel (Istoria evreilor) Vol. III, de la moartea lui Maimonide pînă la alungarea evreilor din Spania, de M. Braunstein-Mebaşan. s.l, 1903-1904. (Eg, 14(1903), nr. 23, iun. 13, p. 182)
8169. ~ *Dibre Haiamim leb'nei Israel. O istorie universală a evreilor, de M. Braunstein-Mebaşan. Varşovia, Ed. Ahiasef, 1904. 8°. 293 p. (Eg, 15(1904), nr. 20, mai 21, p. 157)
8170. ~ *Istoria evreilor. Partea I-a din timpurile cele mai vechi până la răscoala lui Bar Kochba, pentru uzul şcoalelor israelite din ţară, de M. Braunstein (Mebaşan). Vaslui. Aprobată de ministerul instrucţiei. O lucrare care urmăreşte de a face pe elevi să înveţe istoria direct în limba ebraică, spre care scop e însoţită de un vocabular. Introducere de Dr. Nacht. [Bucureşti, 1905]. 8°, 123, 41 p. (Eg, 16(1905), nr'. 36, sept. 16, p. 287)
8171. ~ *Hamore, compus după metoda intuitivă, de M. Braunstein (Vaslui), Institutor. Pentru şcoalele israelite. Partea I (Abecedar), II. Ediţia I tipărită cu cheltuiala I. O. B'nei B'rith din România în 3000 exemplare. Craiova (Inst. grafic Samitca) 1908-1910, 122 p. broşat. 1,35 lei; 1,25 lei. (Eg, 19(1908), nr. 50, dec. 26, p. 399; 21(1910), nr. 47, dec. 10, p. 378)
8172. ~ Idem. Partea II (Carte de cetire). Aprobată de onor. Minister prin ordinul No. 10.210, seria G. biroul E., din 5 iulie 1912 şi prin ordinul No. 80.227, Seria G., biroul E din 20 Decembrie 1912. Ed. II. Bucureşti, Edit. Libr. H. Steinberg, 1915. (20 x 13). 148 p. 1,25 Iei. (I 45350)
Titlul precedat de cel în l. ebraică, cu caractere ebraice.
8173. ~ Hamore. Compus după metoda intuitivă de M. Braunstein pentru scoalele israelite. Partea I (Abecedar). Ed. III. Aprobat de onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei Publice, prin ordinul No. 10210 din 1 Martie 1908, seria G. Reaprobat prin ord. No. 19.441 seria G., biroul E. din Iulie 1912. Piatra-N., Editura autorului (Tipografia Modernă D. Samsony), 1912. (20 x 12,5). 80 p. 0,75 lei. (II 48308)
Exemplar incomplet în BAR. Pe cop. 4, menţiunea: "Avis către Public: Deoarece tipografia Modernă a fost închisă pe când partea finală a acestei cărţi era sub presă, ultimele coale trebuesc tipărite pentru a doua oară. Restul Hamorei p. I va fi pus la dispoziţia publicului după vreo 3-4 săptămâni de zile de la apariţia volumului de faţă". P. 80-146 au apărut în 1913 (v. Eg, 24 (1913), nr. 8, febr. 22, p. 64).
8174. ~ Idem. Partea I (Abecedar). Ed. IV. Bucureşti, Edit. Libr. H. Steinberg, 1915. (19,5 x 12,5). 105 p. 0,75 lei. (I 34336)
8175. ~ *Schirim (cântece), în ebraicăa, de M. Braunstein-Mebashan. Craiova. Samitca, 1913. 8°. 89 l. 1,50 lei. (Eg, 24 (1913), nr. 30, august 23, p. 245-246)
8176. ~ *Schirim [Poezii]. [Bucureşti], Edit. B'nei Brith, 1914. (Drimer, p 140)
8177. ~ *Sefer dibre haimim l'bnei Israel [Istoria evreilor prelucrată în vederea şcoalelor israelite si pentru familii]. Varşovia. Edit. rev. Haussef, 1897. 8°. 204 p. 3 lei. (Eg, 8(1897), nr. 24, iunie 20, p. 188)

Traduceri, prefeţe:
IANOVICI, S. Două nuvele. Trad. de ~, 1906.
NIEMIROWER. I. I. Articole despre planul fondării unei Academii Iabneiene modeme. Pref. de ~. Botoşani, [1913].

Nu exista imagini
  1422) BRAVARD-VEYRIÈRES, P.
 • Opera
 • Imagini
BRAVARD-VEYRIÈRES, P.
8178. ~ Tălmăcirea Condicii comerciale după Metodul lui Bravar-Veirier. Pentru întrebuinţarea judecătorilor, a avocaţilor şi a neguţătorilor; cu o introducere asupra începutului negoţului pînă în vremea noastră; asupra raporturilor sale cu iconomia politicească, şi asupra istorii dreptului comercial, de G. A. Mânu şi A. Roseti Bibica. Bucuresci (Tip. curti[!] a lui Fr. Valbaum), 1842. (23,5 x 18). 5 f., 199 p. (II 50261)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1423) BRAVICIANU, D.
 • Opera
 • Imagini
BRAVICIANU, D.
8179. ~ Manual de economia şi crescerea vitelor lucrat conform programului pentru usul scoalelor primare rurale, de D. Bravicianu. Ed. II. Craiova, Librar Editor şi Tipograf Filip Lazar, 1892. (19,5 x 13). 114[-116] p. cu il. 0,75 lei. (I 70491)
Ed. I a apărut la Bucureşti în 1891 (v. prefaţa ed. a II-a reluată de la ed. I).
8180. ~ Noţiuni de higiena şi medicină populară pentru usul şcoalelor primare de ambe-sexe, de D. Bravicianu. Revedută de Doctorul Ioan Suciu. Craiova, Librar-Editor şi Tipograf Filip Lazar, 1889. (18 x 12,5). 103 p. 0,75 lei. (I 411200)
8181. ~ Idem. Ed. II. Craiova, Librar-Editor şi Tipograf Filip Lazar, 1890. (18,5 x 13). 103 p. 6.75 lei. (II 380230)
8182. ~ Idem. Ed. III. Craiova, Librar-Editor şi Tipograf Filip Lazar, 1893. (19 x 12,5). 103 p. 0,75 lei. (I 380173)

Nu exista imagini
  1424) BRAVICIANU, D. (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
BRAVICIANU, D. (1867-?)
8183. ~ Carte de Teorii. Pentru toate armele, întocmită de Căpitanul D. Bravicianu din Artilerie. Ataşat la Marele Stat Major. Şi imprimată cu autorizaţia Ministerului de Război. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1904. (16 x 10,5). IV-85 p., III p. [imprimat greşit: II]. (I 2704)
8184. ~ Idem, întocmită de Căpitanul D. Bravicianu din Serviciul de Statmajor al Corpului I Armată. Cu autorizaţia Ministerului de Răsboi. Ed. II, revăzută şi complectată. Craiova (Tip. Fane Constantinescu), 1909. (16,5 x 11). IV-97, II p. 0,60 lei. (I 511529)

Nu exista imagini
  1425) BRAYER, ADOLPHE
 • Opera
 • Imagini
BRAYER, ADOLPHE
8185. ~ Contribution à l'étude de la perforation de l'estomac et ds l'hémorragie foudroyante dans l'ulcère de cet organe, par Adolphe Brayer, docteur en médecine de la Faculté de Paris, ancien externe des hôpitaux de Paris, ancien interne à l'Hôtel-Dieu de Chartres, Médaille de bronze de l'assistance publique. Paris (Impr. des Thèses de Médecine Ollier-Henry), 1893. (23,5 x 15,5). 94 p. (II 19507)
Vezi şi: Crăinicianu p. 138.

Nu exista imagini
  1426) BRĂDEANU, S.
 • Opera
 • Imagini
BRĂDEANU, S.
Traduceri:
BRANDES, G. Leon Tolstoi. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  1427) BRĂDEŢEANU, CONSTANTIN G.
 • Opera
 • Imagini
BRĂDEŢEANU, CONSTANTIN G.
8186. ~ Flori Uscate. [De] Const. G. Brădeţeanu. Poesii. Târgu-Jiu (Tipo-lit. N. D. Miloşescu), 1901. (19,5 x 14,5). 35 p. (I 411583)

Nu exista imagini
  1428) BRĂDIŞTEANU, STANCU G. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
BRĂDIŞTEANU, STANCU G. (1881-?)
8187. ~ Die Beziehungen Russlands und Frankreichs zur Türkei in den Jahren 1806 und 1807, von Dr. St. Bradisteanu. Berlin (Emil Ebering), 1912. (26 x 18). 318 p. (II 30008)
8188. ~ Către Autolic; Προς Αυτολυκον; Ad Autolycum. Apologie în trei cărţi de Teofil episcopul Antiochiei. Traducere şi Studiu. Teză pentru licenţă de St. G. Brădişteanu. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), 1906. (23 x 15). 101[-103] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 3359)

Vezi de asemenea:
• Cestiunea neasimilărei ovreilor. Lucrări presentată ... de către I. I. Heliade-Rădulescu, St. G. Brădişteanu, etc. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  1429) BRĂESCU
 • Opera
 • Imagini
BRĂESCU
Vezi şi: BRĂIESKU

Nu exista imagini
  1430) BRĂESCU, AL.
 • Opera
 • Imagini
BRĂESCU, AL.
8189. ~ Un discurs socialist înaintea delegaţilor colegiului al IV-lea din Putna, [de Al. Brăescu, proprietariu la Sascut]. Iaşi (Tip. D. Gheorghiu), 1883. (23 x 15,5). 14 p. (II 76369)

Nu exista imagini