Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1411) BRATU, TRAIAN (1875-1940)
 • Opera
 • Imagini
BRATU, TRAIAN (1875-1940)
8148. ~ Creaţiunea poetică cu deosebită privire asupra clasicilor germani. Studiu de poetică, de Dr. Traian Bratu. Iaşi (Tip. Progresul A. Grünberg), 1909. (21 x 14,5). 155 p. 3 lei. (II 16516)
8149. ~ Cu privire la învăţământul limbilor streine în şcolile secundare. Conferinţe ţinute în Mai 1914 la Seminarul Pedagogic Universitar din Iaşi, de Traian Bratu. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1916. (23 x 16). 134 p. 2,50 Iei. (Biblioteca pedagogică a Seminarului Pedagogic Universitar din Iasi, nr. 4). (II 106165)
8150. ~ Ernest Zahn. O evoluţie de scriitor, de Dr. Traian Bratu. Iasi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1912. (23 x 16). 1 f., 77[-79] p. (Din romancierii germani moderni). (II 30982)
8151. ~ Fouqués Lyrik. (Einleitung und Cap. 1-3). Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde genehmigt von der philosophischen Fakultät der Friederich-Wilhelm-Universität zu Berlin. Von Trajan Bratu aus Resinan in Siebenbürgen. Tag der Promotion: 27. Iuli 1907. Berlin (Druck von Bernhard Paul), [1907]. (22 x 14,5). 70[-72] p. (II 257231)
8152. ~ Limba şi literatura germană în universităţile noastre. Lecţiune de deschidere a cursului de limba şi literatura germană la Universitatea din Iaşi, de Traian Bratu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1908. (24,5 x 16,5). 16 p. (Publicată întâi în Convorbiri Literare). (II 9964)

Nu exista imagini
  1412) BRAUER, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
BRAUER, GRIGORE
8153. ~ Instrucţiuni pentru diabetici. [De] Dr. Grigore Brauer, Fost intern al spitalului Elisebeta din Galaţi, fost medic la Allg. Krankenhaus (Prof. Schlesinger) din Viena, Karlsbad. Bucureşti (Atel. Soc. Adeverul), 1911. (15,5 x 11,5). 16 p. (I 23286)
La p. 12-16: formulare.

Nu exista imagini
  1413) BRAUN, AL. (1838-?)
 • Opera
 • Imagini
BRAUN, AL. (1838-?)
8154. ~ *Noua Metodă practică pentru a înveţa limba italiană, partea I-a [după] F. Ahn. [Galaţi, Edit. Libr. G. D. Nebuneli & Fii, 1885]. 1,50 lei. (Pann, p. 109)
8155. ~ *Noua Metodă Practică, pentru a învita cu înlesnire limba italiană, prelucrată [după] F. Ahn, de Al. Braun. [Galaţi, Edit. Libr. G.D. Nebuneli & Fii, 1893]. 1,50 lei. (Cioceanu, cop. 4)

Nu exista imagini
  1414) BRAUN, C.
 • Opera
 • Imagini
BRAUN, C.
8156. ~ O noapte în Granada. Operă romantică fn 2 acte prelucrată după drama lui F r. Kind de C. baron, de Braun [tradusă de Gheorghe Dima]. Música de Conradin Kreutzer. Sibiiu (Tip. tipografiei archidiecesane), 1886. (18 x 11,5). 31 p. (Reuniunea Română de Cântări în Sibiiu). (I 138297)
Traducătorul, cu cerneală pe exemplarul BAR.

Nu exista imagini
  1415) BRAUN, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
BRAUN, CONSTANTIN
8157. ~ Die Entwicklung des Innungs-Wesens in Rumänien. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Friederich-Alexanders-Universität Erlangen vorgelegt von Constantin Braun aus Bukarest. Tag der mündlichen Prüfung: 19 Februar 1913. Erlangen (Druck der Univ. Buchdruckerei von E. Th. Jacob), 1913. (23,5 x 16,5). VI, 79 p. (II 160243)

Nu exista imagini
  1416) BRAUN, IGNATZ
 • Opera
 • Imagini
BRAUN, IGNATZ
8158. ~ Resecţiunea simpaticului cervical totală şi bilaterală contra epilepsiei esenţiale (Operaţia D-lui Profesor Dr. Thoma Ionescu). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în diua de 24 Martie 1898 de Ignatz Braun. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1898. (23 x 16). XV, 107 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 448). (II 266702)
8159. ~ Resecţiunea simpaticului cervical totală şi bilaterală contra epilepsiei esenţiale. (Operaţia D-lui Profesor Dr. Thoma Ionnescu), de Doctorul I. Braun. Lucrare a Institutului de Anatomie Topografică şi Chirurgie, Director: Prof. Dr. Thoma Ionnescu. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1898. (24,5 x 16,5). 1 f., p. IX-XV, 106 p. cu il. (II 413254)

Nu exista imagini
  1417) BRAUN, NICOLAE AL. (?-1918?)
 • Opera
 • Imagini
BRAUN, NICOLAE AL. (?-1918?)
8160. ~ Despre atoxyl. Contribuţiuni la studiul acliunei sale terapeutice. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de... Martie 1908 de Dr. Nicolae Al. Braun. Bucureşti (Speranţa Inst. de Arte Grafice), 1908. (24 x 16,5). 71 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 977). (II 9969)
Menţiunea de teză, numai pe copertă.

Nu exista imagini
  1418) BRAUNSTEIN, ABRAM
 • Opera
 • Imagini
BRAUNSTEIN, ABRAM
Traduceri:
Ibriah. Broşură publicată de Societatea Ibriah. Trad. de ~. Iaşi, [1908].

Nu exista imagini
  1419) BRAUNSTEIN, ENRIC F.
 • Opera
 • Imagini
BRAUNSTEIN, ENRIC F.
8161. ~ *Aux Juifs par E. F. Braunstein. Paris, [1915]. 8°. 8 p. 15 centimes. (Eg, 26 (1915), nr. 36, sept. 11, p. 288)
8162. ~ *Din vremuri uitate Hanuka. Fragment din Istoria evreilor după Dr. H. G r a e t z de Enric F. Bruinstein, 1905, 0,50 lei. (Eg, 16(1905), nr. 48, dec. 16, p. 384)
8163. ~ *Du Sionismi. Aperçu historique. Paris. (Impr. Beresniak et fils), 1916. (Rally I, P- 51).
8164. ~ *L'oligarchie roumaine et les juifs. Préface de A. Ferdinand Hérold. Paris, Beresniak, s.a. 268 p. (Rally I, p. 51)
8165. ~ La presse juive en Roumanie. [Par] E. F. Braunstein. Paris, Ernest Leroux éditeur (Le Puy-en-Velay, Impr. Peyriller, Rouchon et Gamon), 1913. (25,5 x 16,5). 12 p. (Extrait dela Revue Hébraïque, juillet-septembre 1913). (II 36572)
8166. ~ *Que fera la Roumanie? (Octobre 1915). Paris, l'auteur, [1915]. 8°. 20 p. (Rally I, p. 51)

Nu exista imagini
  1420) BRAUNSTEIN, IACOB
 • Opera
 • Imagini
BRAUNSTEIN, IACOB
8167. ~ Ecoul conştiinţei de Iacob Braunstein. Autodidact. Tratează: principiile metafizice, psichologice, fiziologice, etimologice, sociologice, teologice, cosmologice etc. Critică: formele religioase, filozofice, biblia etc. Conţine: traducerea pasajului : Proorocii şi revoluţionarii din opera lui Lombrozo Geniu şi Nebunia, un proces extraordinar etc. Iaşi (Tip. Dacia Iliescu, firossu & Comp.), 1907. (23 x 16,5). 147 p. 2 lei. (II 7954)

Traduceri:
KATZENELSOHN, I. C. Cântecul privighetorii. Trad. de ~. Focşani, 1910.

Nu exista imagini