Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1401) BRAŞOVEANU, ODYSEU I.
 • Opera
 • Imagini
BRAŞOVEANU, ODYSEU I.
8116. ~ Cuscru Pavel. Comedie naţională, într'un act, un tablou şi 8 scene de moravuri hazlii, originală de Odyseu I. Braşoveanu. Bucureşti, Edit. Tipo-Litogr. Dacia, 1901. (18,5 x 11,5). 57 p. 1 leu. (Teatru Sătesc). (I 123804)
8117. ~ Legenda alegerilor, originala de Odiseu I. Braşoveanu. Galaţi (Tipo-Litogr. Ap. P. Antoniady), 1898. (17 x 10,5). 6 p. 0,25 lei. (I 409711)
În formă de pliant.
8118. ~ Strada Sevastopol. Drama în trei acte şi şapte tablouri. Scena se petrece în anii 1893-1895 Iaşi şi Bucureşti. Original de Odisie I. Braşoveanu. Bucureşti (Tip. Nouă, Gr. Panaitescu), 1895. (20 x 12,5). 54 p. 0,75 lei. (I 411685)

Nu exista imagini
  1402) BRAŞOVEANU, PETRU C. (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
BRAŞOVEANU, PETRU C. (1866-?)
8119. ~ *Cartea întâia de Religie pentru clasa I primară, [189?]. 0,20 lei. (Braşoveanu. Covur-lui, cop. 4)
8120. ~ Cartea a doua de religiune pentru Copiii şi copilele din clasa II urbană şi divisia II rurală din ţeară. Întocmită conform nouilor programe pentru studiile din şcolele primare urbane şi rurale de ambe-sexe şi aprobată de-Sântul Sinod al Sântei Biserici autocefale ortodoxe române, de Petru C. Braşoveanu, Inveţător diriginte. Craiova, Librărie, Tip., Edit. David J. Benvenisti, [189?]. (21 x 13,5). 79 p. cu il. 0,40 lei. (II 515001)
Lipsă cop. I-II.
8121. ~ *Curs Complect de Aritmetică pentru scolele primare. [De] [189?]. (Braşoveanu. Covurlui, cop. 4)
8122. ~ *Geografia România pentru divisia II, anul II al şcolelor prim., [189?]. 1 leu. (Braşoveanu. Covurlui, cop. 4)
8123. ~ Judeţul Covurlui pentru trebuinţa clasei a II primară urbană de ambe-sexe şi divisia II, anul I a şcolelor prim.-rur. din Jud. Covurlui. Text-atlas, întocmit conform cu programa actuală, de Petru C. Braşoveanu, învăţător-diriginte, corn. Folteşti. Ed. IV. Bucureşti, Edit. Libr. H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901-1902. (26,5 x 21). 34 p. (Prima introducere în studiul geografiei). (II 2837)
8124. ~ Idem. Ed. V. Prima şi singura Geografie aprobată pentru judeţul Covurlui de Onor. Minister cu ordinul Seria A, No. 16. 045 din 1903. Craiova (Stab. Industr. de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1903. (26 x 20,5). 34 p. 1 leu. (Prima introducere în studiul geografiei). (II 2838)
8125. ~ *Lecuitorul Bólelor, cu un număr mare de reţete practice şi folositore, [189?]. (Braşoveanu, cop. 4)
8126. ~ *Noţiuni Elementare de Musică Vocală, pentru cl. primare din ţeară, [189?], 0,40 lei. (Braşoveanu, cop. 4)
8127. ~ *Prietinul Bun, o carte destul de interesantă, [189?]. (Braşoveanu, cop. 4)

Nu exista imagini
  1403) BRATAN, GEORGE (1890-?)
 • Opera
 • Imagini
BRATAN, GEORGE (1890-?)
8128. ~ Carnetul capului de grup şi secţie. [De] Locot. George Bratan, Regimentul Mihai Viteazul No. 6. Lucrare aprobată de Ministerul de răsboi pentru toate armele, prin Ord. No. 5499 din 24/X. 913. Bucureşti (Tip. Profesionala, Dim. C. Ionescu), 1913. (15,5 x 11). IV-104 p. , 1 tab. 0,85 lei. (I 45102)
Descriere după copertă.
8129. ~ Carnetul capului de grup şi secţie pentru trupele călări. [De] Locot. George Bratan, Regimentul Mihai Viteazul No. 6, Lucrare aprobată de Ministerul de răsboi pentru toate armele, prin Ord. No. 5499 din 24/X.913. Bucureşti (Tip. Profesionala, Dim. C. Ionescu), 1913. (16 x 11). 1V-104 p. cu il., XII p., 1 tab. 0,95 lei. (I 45104)
Descriere după copertă.
8130. ~ Carnetul comandantului de pluton. [De] Locot. George Bratan, Regimentul Mihai Viteazul No. 6. Lucrare aprobată de Ministerul de răsboi pentru toate armele, prin Ord. No. 5499 din 24/X.913. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1913. (15,5 x 11). IV-176 p. cu il. , 14 tab. 1,25 lei (I 45103)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1404) BRATOSIN, GH. GH.
 • Opera
 • Imagini
BRATOSIN, GH. GH.
8131. ~ Acţiunea pyocianazei în cărbunele bacteridien. Cercetări experimentale in vitro şi in vivo. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar Prezentată şi susţinută la... Ianuarie 1915 de Gh. Gh. Bratosin. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (22,5 x 16). 64 p. (Lucrare făcută în Laboratorul de Microbiologie şi Instit. de sero-vaccinuri). (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 253). (II 41444)

Nu exista imagini
  1405) BRATU, AUREL (1878-1911)
 • Opera
 • Imagini
BRATU, AUREL (1878-1911)
8132. ~ Un cuvînt cătră viitorii preoţi şi învăţători. Discurs ocazional de Aurel Bratu, profesor la seminarul Andreian. Sibiiu (Tiparul tipografiei archidiecezane). 1909. (15,5 x 11,5). 17 p. (Astra-S 17568)
Discurs rostit cu prilejul încheierii anului şcolar.
8133. ~ Tovărăşii de şcolari, de Aurel Bratu, profesor la seminarul Andreian. Sibiiu (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1910. (14,5 x 9,5). 13 p. 0,60 lei. (BCU-ClN 121435)

Nu exista imagini
  1406) BRATU, GEORGE (1881-1941)
 • Opera
 • Imagini
BRATU, GEORGE (1881-1941)
8134. ~ Équilibre d'un fil dont les éléments se repoussent proportionnellement à la distance. [Par] Georges Bratu. Jassy (Impr. H. Goldner), 1915. (24 x 16,5). 1 f., p. 323-357. (Extrait des Annales scientifiques de l'Université de Jassy. T. VIII, fasc. 4, p. 323-359). (II 41451)
8135. ~ Henri Poincaré. [De] G. Bratu. [Iasi, 1912]. (29 x 20,5). 13 p. cu il. (Extras din Revista Ştiinţifică "V. Adamachi", Vol. III, nr. 4). (II 29770)
8136. ~ Memoriu de titluri si lucrări. [De] G. Bratu. Jassy (Tip. H. Goldnef), 1916. (22,5 x 15). 1 f., 10 p. (II 46945)
8137. ~ Sur l'équation intégrale de 2-e degré. [Par] G. Bratu, Docent de la Faculté des Sciences. Jassy, 1915. (23,5 x 16). 1 f., p. 260-278. (Extrait des Annales scientifiques de l'Université de Jassy, T. IX, fasc. 3 et 4). (II 47991)
8138. ~ Sur l'équilibre des fils soumis à des forces intérieurs. [Par] Georges Bratu. Jassy, 1915. (24 x 16,5). 1 f., 34 p. (Extrait des Annales Scientifiques de l'Université de Jassy, T.IX. fasc. 1 et 2, p. 1-34), (II 41498)
8139. ~ 1-re Thèse. Sur l'équilibre des fils soumis à des forces intérieurs. 2-e Thèse. Propositions données par la Faculté. Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences mathématiques. Par M. Georges Bratu, Professeur au lycée Laurian de Botoşani (Roumanie). Soutenues le... Juin 1914 devant la Commission d'Examen. Paris, Gauthier-Villars et C-ie, ImprimeursLibraires. 1914. (26 x 21,5). 4 f., 63 p. (BCU-Iaşi 1V-9995)
8140. ~ Sur les équation intégrales non linéaires. Par M. G. Bratu. Paris (Impr. Gauthier-Villars et C-ie), 1914. (22,5 x 15,5). 30 p. (Extrait du Bulletin de la Société mathématique de France, t. XLII, 1914, p. 113-142). (BCU-C1N 354893)
Descriere după datele de la începutul textului.
8141. ~ Sur les équations intègro-differentielles à variables séparées, [par Georges Bratu]. Jassy, 1916. (23 x 15,5). 1 f., p. 121-123. (Extrait des Annales scientifiques de l'Université de Jassy, T.X., fasc. 2). (II 47990)

Nu exista imagini
  1407) BRATU, GHEDEON
 • Opera
 • Imagini
BRATU, GHEDEON
8142. ~ Proiect pentru fundarea unei Scoale de Regenerare a neamului omenesc. [De] Ghedeon Bratu. Bucureşti (Inst. de arte grafice şi Editură Minerva), 1906. (23 x 15). 20 p. 0,50 lei. (II 2969)

Nu exista imagini
  1408) BRATU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BRATU, IOAN
8143. ~ Monografia şcoalei gr.-orientale române din Tilişca. De Ioan Bratu, Director şcolar. Sibiiu (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1913. (25 x 17). 1 f., 104 p. cu il., 11 f. pl. 1 cor. (Retipărire din Transilvania). (BCU-ClN 287266)
Prefaţa, p. 1-2, de Onisifor Ghibu.

Nu exista imagini
  1409) BRATU, IOAN G. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
BRATU, IOAN G. (1886-?)
8144. ~ Învăţămîntul nostru primar. [De] I. G. Bratu, Institutor, Turnu-Măgurele. Cu câteva cuvinte de D-nul C. Antoniade. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură C. Sfetea, 1914. (23,5 x 16,5). 138 p. 2 lei. (II 37544)

În colaborare:
8145. ~ *Dor de primăvară, versuri pentru copii, culese de I. G. Bratu şi Fl. Cristescu. Desemnuri de I. Jalea. Bucureşti, Sfetea, 1910, 1 leu. (JL, 8(1911), nr. 1 şi 2, ian şi febr. p. 25; Cristescu, cop. 4 ; Bratu, cop. 4)
Ed. a III-a a apărut în 1922.
8146. ~ La sfat cu Moş Sandu. [De] Ioan G. Bratu şi Constantin B. Popescu, învăţători. Piteşti (Tip. Transilvania, J. Şreier), 1909. (17,5 x 10,5). 146[-150] p. (I 14725)

Vezi şi:
CRISTESCU, FL. şi ~. Metodica învăţămîntului primar. Bucureşti, 1911.
HAŞIGANU, Nic. ş.a. Abecedarul militar. Ed. I. Bucureşti, 1913.
HAŞIGANU, Nic. *Metodica scriscititului în Şcoalele de carte din armată. Bucureşti, [1913]

Nu exista imagini
  1410) BRATU, PETRU B.
 • Opera
 • Imagini
BRATU, PETRU B.
8147. ~ Reformatorul Român-American, de Petru B. Bratu, laic. Cleveland, O. (Tip. Uniunei Societăţilor Române), 1911. (18,5 x 12). 153[-160] p., 1 f. erata. 60 cenţi. (I 26905)

Nu exista imagini