Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  141) BANOV, A.
 • Opera
 • Imagini
BANOV, A.
4847. ~ Reguli de numirea părţilor pusci. Desfacerea, strângerea, curăţirea şi dregerea lor. Întocmite pentru oştirea românească de Polcovnicul A. Banov. Bucuresci (Tip. la Pitaru Z. Carcalechi, Tip. Curţii), 1846. (15 x 10). 2 f., 20 p., 1 pl. (BCU-ClN 250670)
Cu alf. de tranziţie. Lipsă coperta.

Traduceri:
[Regulament]. • Reglement ostăşesc... Cartea I, partea I. Trad. de ~. Bucureşti, 1847.

Nu exista imagini
  142) BANTIŞ-KAMENSKI, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
BANTIŞ-KAMENSKI, DIMITRIE
4848. ~ Dimitrie Cantemir Domnul Moldovei, [de Dimitrie Bantiş-Kamenski]. Tradus din ruseşte de Victor C. Gervescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1902. (24 x 16). 24 p., 2 f. pl., 1 tab. (Schiţa neamului Cantemirescilor). (II 17693)
În Precuvîntare, traducătorul menţionează: "Acésta scurtă biografie a Domnului Moldovei Dimitrie Cantemir, am extras'o şi tradus'o cuvînt cu cuvînt din marea lucrare istorică intitulată: Faptele celebrilor generali şi Miniştri cari au servit în timpul împărăţiei Împăratului Petru cel Mare, (Deianiea znamenitîh Polcovódţev i Ministrov slujivşih o Ţarstvovanie Gosudárea Imperàtora Petrà Velicago), scrisă de Dimitrie Bantiş-Kamenski Moskova, 23 Ianuarie 1812".

Nu exista imagini
  143) BANTOI, C.
 • Opera
 • Imagini
BANTOI, C.
În colaborare:
BABEŞ, A. şi ~. L'inanition chez les herbivores... Bucureşti. 1913.

Nu exista imagini
  144) BANU, CONSTANTIN G. (1873-1940)
 • Opera
 • Imagini
BANU, CONSTANTIN G. (1873-1940)
(Mefisto)
4849. ~ Executarea hotăririlor străine. Teza pentru licenţă de Constantin G. Banu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Ioseph Göbl), 1900. (23 x 16,5). 156 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 111511)
4850. ~ Istoria în clasele primare. Manualul D-lui Serafim Ionescu. [De] C. Banu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Ioseph Gobl), 1894. (16,5 x 11). 24 p. (I 111163)
4851. ~ Sub mască. [De] Mefisto [=C. Banu]. Bucureşti, Edit. C. Banu (Tip. Flacăra), 1916. (19,5 x 13). VIII-130 p. 2 lei. (I 48615)
Autorul, identificat după: Rosetti R.D., p. 254.
4852. ~ Trăiască viaţa!... [De] C. Banu. Bucureşti, C. Banu, editor (Tip. Flacăra), 1916. (22,5 x 15). VIII-205 p. 2lei. (II 46962)
4853. ~ Dece Maiu. Cuvîntare rostită la serbarea şcolară din 10 Maiu 1901 în Palatul Ateneului de C. Banu, inspectorul înveţămîntului privat. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (24,5 x 17). 16 p. 10 bani. (II 111376)
Descriere după copertă.

Prefeţe:
IRIMESCU-CÂNDEŞTI, I. Pe drumurile Cadrilaterului. Pref. de ~. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  145) BANU, TOMA
 • Opera
 • Imagini
BANU, TOMA
4854. ~ Învăţături Creştineşti folositoare de suflet fiecărui creştin, scrisa de Toma Banu, Comuna Valea-Sărei, judeţul Putna. Giurgiu (Tip. Comerciala, Nicolae Pandelescu), 1906. (15,5 x 11). 48 p. 50 bani. (I 5283)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  146) BANU, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
BANU, VICTOR
4855. ~ Visarion al Niceii. Viata şi activitatea sa la sinodul feraro-florentin. Tesă pentru licenţă de Victor Banu. Bucuresci (Stab. Grafic Ţaranu & Co.), 1902. (22 x 15). 53 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de teologie). (BCU-Iaşi III 67254)

Nu exista imagini
  147) BANUL, NECTARIE
 • Opera
 • Imagini
BANUL, NECTARIE
4856. ~ Viaţa şi petrecerea cuviosului Archimandrit Irinarh Rosel, de Nectarie Banul, Arhimandrit. Cu o prefaţă de C. Erbiceanu, Profesor. Bucuresci (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1898. (23 x 15,5). 55 p. cu un portr. (Extr. din Biserica ort. rom., XXII (1898)). (II 172803)

Nu exista imagini
  148) BANVILLE, THÉODORE de
 • Opera
 • Imagini
BANVILLE, THÉODORE de
4857. ~ Gringoire. Comedie într'un act, de Théodore de Banville. Tradusă de Dim. Anghel şi St. O. Iosif pentru Compania Dramatică Davila şi jucată de aceasta la Constanţa cu prilejul inaugurării casinului, în 15 August 1910. Bucureşti (Tip. Coop. Poporul), 1910. (16 x 12). 88 p. 1,50 lei. (I 21639)
4858. ~ Socrate şi femeea sa [Socrate]. Comediă într'unu actu. Traducţiune de G. Sion, Membru alu Academiei Române. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratoriî Români)), 1886. (24,5 x 16,5). VIII p., 1 f., 47 p. 2 lei. (II 100492)

Vezi de asemenea:
GOGOL, N. Resbunarea îngrozitoare... : Banville, Th. Între vis şi viaţă. Bucureşti, 1899.
• Nuvele alese de Bret-Harte ş.a. Banville... Ploesci 1902.
RACINE. Atalia...; Banville. Sărutarea... Bucureşti, 1907; 1916.
SION. Sărutarea. [Localizare după ~]. Bucureşti 1888.

Nu exista imagini
  149) BARAC, ION (1776-1848)
 • Opera
 • Imagini
BARAC, ION (1776-1848)
4859. ~ Cei trei fraţi gheboşi sau Trei bărbaţi şi o muiare. O istorie comică. În versuri, alcătuită de Ioan Barac, translator. Braşov (Tip. lui I. Gătt), 1843.(16 x 9,5). 34 p. (I 70396)
Cu caractere chirilice.
4860. ~ Fraţi gheboşi sau Trei bărbaţi şi o muiere. O istorie comică. În versuri, alcătuită de I. Barac, translator. Braşov. (Tip. lui Ioan Gătt), 1844. (13,5 x 9). 34 p. (I 102927)
Textul cu caractere chirilice, p. de titlu cu alf. de tranziţie.
4861. ~ Cei trei fraţi gheboşi sau Trei bărbaţi şi o muiere. Istorie comică. [De I. Barac].Braşov, Edit. Libr. N. I. Ciurcu (Tip. Alexi), 1889. (16,5 x 10,5). 42 p. 10 cruceri. (BCU-ClN 98680)
Autorul, la p. 32.
4862. ~ *Cei trei fraţi gheboşi, [de I. Barac]. Braşov, Edit. Ciurcu, 1909. 20 fileri. (FD, 28(1913), nr. 4, p. 3: Lista cărţilor pentru bibliotecile de scoli primare)
4863. ~ Istoriea prea frumosului Arghir, şi a prea frumoasei Elena cea măiastră şi cu Părul de aur. Adecă o închipuire, supt carea să înţelege luarea Tării Ardealului prin Traian Chesarul Ramului, [de Ion Barac]. [Sibiiu?], 1842. (16 x 9,5). 2 f., 88 p. (I 103036)
Cu caractere chirilice. Cf. Urechia I, p. 228 această ediţie s-a tipărit în Transilvania.
4864. ~ *Idem. Sibiiu (Typ. lui Gheorghie de Klozius), 1852. (14 x 8,5). 2 f., 88 p. (BCU-ClN 204416)
4865. ~ *Idem. Sibiiu (Typ. lui Gheorghie de Klozius), 1859. 80 p. (Bibliogr. lit. rom. vechi I, p. 176).
4866. ~ Idem. Sibiiu (Tip. erezitorei lui Gheorghie de Clozius), 1863. (14 x 9). 2 f., 88 p. (I 102941)
Cu caractere chirilice.
4867. ~ Idem. Sibiiu (Tip. erezei lui Gheorghie de Clozius), 1883. (15,5 x 10,5). 2 f., 88 p. (I 183195)
Cu caractere chirilice.
4868. ~ Arghir şi Elena. Istoria prefrumosului fecior de craiu şi a prefrumoasei fete maestre cu perul de aur. Adecă: o închipuire, sub care se înţelege luarea Ardealului prin Traian cesarul Romei. [De Ioan Barac]. Sibiiu, Edit. şi tip. Inst. tipografic, 1888. (14,5 x 11). 73 p. 20 cr. 50 bani. (Astra-S 6493)
4869. ~ Istoria prea frumosului Arghir şi a prea frumoasei Elena cea măeastră, şi cu părul de aur. Adecă: o închipuire, sub carea să înţelege luarea ţării Ardealului prin Traian Cesarul Râmului, [de Ion Barac]. Sibiiu, Tip. şi Edit. lui V. Krafft, 1894. (14,5 x 10,5). 84 p. (I 134723)
Cu caractere chirilice.
4870. ~ *Idem. Sibiiii, Edit. Asociaţiunii, 1913. 73, IV p. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, nr. 31). (Tr., 46(1915), nr. 1-6, cop. 3 ; Beu, cop. 3 ; Georgescu, cop. 4, unde are nr. de ordine 68 şi nu 31)
4871. ~ Idem. Sibiiu (Typ. si Edit. W. Krafft), 1914 [pe cop.: 1907]. (15 x 9,5) 84 p. (BCU-ClN 163522)
4872. ~ Idem. Braşov (Typ. lui Ioan Gătt), 1844. (15 x 9). 2 f., 88 p. (I 102970)
4873. ~ *Idem. Braşov, 1853. (Iarcu, p. 153)
4874. ~ *Idem. Braşov, Edit. N. I. Ciurcu, 1887. 64 p. (Bibliogr. etnogr. şi folcl. rom., p. 562).
4875. ~ Idem de Ioan Barac, Dascăl Normal. [Pe copertă: Ed. II]. Braşov, Edit. Libr. Ioan I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1915. (17 x 10,5). 64 p. (Din literatura poporală). (I 150498)
4876. ~ *Idem. Bucuresci (Tip. lui Iosif Kopainig), 1846. 76 p. (Iarcu, p. 152; Bibliogr. lit. rom. vechi I, p. 176)
4877. ~ Idem. Bucureşti (Tip. la Iosif Copainig), 1847. (19 x 11). 84 p. (Inst. de Lingv. II 139)
4878. ~ Idem. Bucuresci (Tip. la Iosif Copainig), 1852. (17 x 10,5). 84 p. (I 103049)
Cu caractere chirilice.
4879. ~ *Idem. [Bucureşti], Edit. Ios. Romanov, 1856. 12°. 84 p. (Iarcu, p. 74)
4880. ~ *Idem. B[ucureşti], Roman[ov], 1857. 12°. 80 p. (Iarcu, p. 78)
4881. ~ *Idem. Bucureşti, Edit. Romanov (Tip. St. Rassidescu), 1864. 16°. 79 p. (Iarcu, p. 104; Bibliogr. lit. rom. vechi I, p. 177)
Istorie în versuri. Titlul cu caractere latine, textul cu alfabet de tranziţie.
4882. ~ Idem. Bucuresci (Typ. Laboratoriloru Români), 1871. (14,5 x 11,5). 79 p. 60 bani. (I 533981)
La sfârşitul prefeţei semnează: Ioan Barac Dasc. Norm. Neun. în Braşov.
4883. ~ *Idem. Bucureşti (Typographia Naţională), 1878, 16°. 79 p. (Popescu. Siese ani, p. 33)
4884. ~ *Idem. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1881. 60 bani (Avarul, p. cop)
4885. ~ Idem. Bucuresci, Librăria H. Steinberg (Tip. Isac Binder), 1889. (15 x 10). 79 p. 60 bani. (I 73726)
Tip., la p. 2, unde este menţionat şi anul 1888.
4886. ~ Idem. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Isac Binder), 1896. (16 x 11,5). 79 p. 60 bani. (1 532464)
4887. ~ *Idem. Bucureşti, 1910. 25 bani. (Casa Şcoalelor. Biblioteca pentru popor, nr. 2). (JL, 7(1910), nr. 7 şi 8, p. 158: Cărţi)
4888. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalav, [1911]. (14,5 x 10). 1 f., II p., p. 5-87[-89], 6 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 696). (I 24775)
4889. ~ Istoria mândrului Arghir şi a prea mândrei Elena cea maeastra cu perul de aur sau o aligorie sub care se înţelege ocuparea Transilvaniei prin Traian, Cesarul Romei [de Ioan Barac]. Jassy (Tip. Buciumului Românii), 1873. (12 x 8).103 p. cu il. (I 101749)
Autorul, cu cerneală pe p. de titlu.
4890. ~ *Idem. T. Măgurele (Tip. Michăiescu), 1878. 18°. (17 x 11). 79 p. 60 b. (BB, 3(1881), nr. 7, p. 307)
4891. ~ Idem. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1909. (17,5 x 11,5). 85 p. (I 380246)
Lipsă coperta.
4892. ~ Naşterea şi toată viiata minunatului Piticot de un col şi cu barbă cu lot. Din limba nemţască scoasă şi în Stihuri, alcătuită de Ioann Barac, Maghistratual Translator. Pentru trécerea de vréme mai vârtosserile în céle mai lungi de iarnă. Braşov (Tip. lui Ioan Gătt) 1842. (17,5 x 11). 36 p. (I 103064)
Cu caractere chirilice.
4893. ~ O paradigmă a leneşului Pipelea Gâscariu mult curioasă, în stihuri alcătuită de Ioan Barac, Magist. Translator al Braşovului. în 1 Ianuarie 1829. Cu o biografie de N. Iorga şi culegere din scrierile lui Ioan Barac: Piticot de un cot şi cu barbă cu tot şi Cei trei fraţi gheboşi. Arad, Edit. Librăriei Diecezane, 1916. (15 x 11). 77[-79] p. (Biblioteca Semănătorul, nr. 8). (I 196620)
În: Dicţ. lit. rom.-Iaşi, p. 75, se menţionează că este tradusă după Ludás Matyi de Fazekas Mihály.
4894. ~ Risipirea céa depre urmă a Ierusalimului, caré sau împlinit după cuvântul ce sau zis că nu va rămâné piiatră pre piiatră. Scoasă din cartea lui Iosif Flavie pre scurt şi în 9 Cântări în stihuri, alcătuită de Ioann Barac, Maghistratual Translator al Braşovului. Sibiiu (Typ. lui Gheorghie de Clozius), 1843. (13 x 10,5). 4 f., 292 p. (I 7196)
Cu caractere chirilice.
4895. ~ Idem. Sibiiu (Typ. lui Gheorghie de Clozius), 1852. (12,5 x 9,5). 4 f., 291 p. (I 102925)
Cu caractere chirilice.
4896. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Tip. şi edit. lui W. Krafft, 1902. (16 x 10,5). 194 p. (I 162642)

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
• Ceaslov... [Diorthositu sau această prea Sfîntă Carte de Ioanu Barac], Braşov, 1939; 1942; 1844
• O mie şi una de nopţi... tradusă din nemţeşte de ~. Braşov, 1836-1840; 1897; 1908-1909
• Psaltirea fricitului prorocului şi împărat David... Pref. în versuri de ~. Braşov, 1833; 1849.
• Toată viata... şi faptele minunatului Tilubuhoglindă... tălmăcită de [Ioan Barac]. Braşov 1840; ed. II, 1846; Sibiu, [185?]; ed. III, 1856; ed. IV, 1858; ed. V. Bucureşti 1876; 1888.
WEISKERN, FR. Tragedia lui Samson. [ după L. A. Riccoboni]. Trad. şi alcătuită de ~. Sibiiu, 1846; 1859; 1864.

Vezi de asemenea:
• Colecţiune de poesii vechi. [Ed. Al. Odobescu]. Bucureşti, 1878.

Nu exista imagini
  150) BARAC, IOSIF (1818-1884)
 • Opera
 • Imagini
BARAC, IOSIF (1818-1884)
Traduceri:
IOAN GURA DE AUR. Scrieri despre preoţie. Trad. de ~. Sibiiu, 1865.

Vezi de asemenea:
• Cuvîntări ţinute în bisericile parohiale din Braşov, de G. Munteanu... şi ~. Sibiiu, 1856.

Nu exista imagini