Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1391) BRANA, ILIE
 • Opera
 • Imagini
BRANA, ILIE
8089. ~ Răsucirea spontanee a cordonului spermatic. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută în ziua de 13 Iunie 1906 de Ilie Brana. Bucureşti (Tip. Aurora), 1906. (23 x 15,5). 94[-96] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 853). (II 3385)

Nu exista imagini
  1392) BRANCOVICI, EMIL MIHAIL (1865?-?)
 • Opera
 • Imagini
BRANCOVICI, EMIL MIHAIL (1865?-?)
8090. ~ Bursele de comerţ şi agricultorii. [De] Emil Mihail Brancovici. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1913. (23 x 16). 8 p. (Extras din revista "Economia Naţională"). (II 37281)
8091. ~ Congresul Camerilor de Comerţ şi înveţămîntul comercial, de E. M. Brancovici, Constanţa. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis). 1903. (23,5 x 16). 16 p. (II 270769)
8092. ~ În cestiunea CFB. Cuvîntare rostită în întrunirea de la Camera de Comerţ din Bucureşti la 17(2) Martie 1907. Memoriul prezentat comisiunei aleasă în acea întrunire de E. M. Brancovici, Preşedintele Asociaţiunii Comercianţilor de Cereale din Constanţa. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1907. (20 x 12). 13 p. (I 5929)
8093. ~ Interesul construirei unui basin la Cernavoda. Raport prezentat Camerii de comerţ şi industrie din Constanţa, de E. M. Brancovici, Consilier comercial onorific. Membru al Camerii de comerţ şi industrie din Constanţa. Preşedinte al Asociaţiunei comercianţilor de cereale din Constanţa. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1911. (20 x 13). 20 p. (1 28028)
8094. ~ Organizarea comerţului interior de cereale. Raport elaborat de D-l E. M. Brancovici, Preşedintele Camerei de comerţ şi industrie din Constanţa şi admis de aceasta pentru a fi prezentat Congresului. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1909. (22 x 15,5). 9 p. (Al X-lea Congres al Camerelor de comerţ şi industrie din România ţinut la Botoşani în anul 1909. Prima cestiune). '(II 254967) Descriere după copertă.
8095. ~ Probleme economice în legătură cu viitoarele resurse financiare ale Statului. [De] E. M. Brancovici. Cu mai multe tabele în anexă, relative la afacerile de asigurări din România. Conferinţă ţinută la Cercul de studii economice şi financiare din Bucureşti, la 28 Martie 1916. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (31,5 x 22,5). 24 p. (III 47964)
8096. ~ Reforma fondară şi problema noastră agrară. Studiu asupra unor conferinţe ale D-lui Adolph Damaschke, Preşedintele Uniunii germane pentru reforma fondară. Aplicate la împrejurările noastre agrare de Emil Miha'l Brancovici. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1907. (20 x 15). 61 p. (II 8737)
8097. ~ Relativ la comerţul nostru de cereale, de E. M. Brancovici, Constanţa. Constanta, Edit. Tip. Franţi[!] Grigoriu, 1903. (24 x 16). 23 p. 40 bani. (II 409954)
8098. ~ Repartizarea cursurilor la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, de E[mil] M[ihail] Brancovici. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1914. (24 x 16,5). 7 p. (Extras din rev. "Economia Naţională", nr. 2, 1914). (II 37254)
8099. ~ Tehnica comerţului de cereale, în special comerţul cerealelor româneşti, de Emil Mihail Brancovici, Consilier comercial onorific, Director al Societ. anon. de asigurări generale Agricola, Fost Preşedinte al Camerii de Comerţ şi Industrie şi al Asociaţiunei Comercianţilor de Cereale din Constanţa. Cu o prefaţă de Dr. C. I. Istrati, Preşedintele Academiei Române. Vol. I. Partea generală. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1915 (24,5 x 17,5). 1 f., III, 245 p. cu il., 3 f. tab. 5 lei. (II 11205)

Prefeţe:
• Exportul făinei din România şi Congresul morarilor. Pref. de ~. Constanţa, 1912.

Nu exista imagini
  1393) BRANCOVICI, GHEORGHE (1645-1711)
 • Opera
 • Imagini
BRANCOVICI, GHEORGHE (1645-1711)
8100. ~ Operele lui Gheorghe Brancovici. Publicate după manuscriptul părintelui C. Bobulescu. Iaşi (Tip. Progresul), 1917. (23,5 x 16). 95 p. (Extras din "Revista Istorică"). (II 458616)

Nu exista imagini
  1394) BRAND, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
BRAND, IOSIF
CAIR, GEORGE. Ca fulgu la vânt. Il. Autotipiile de ~. Bucureşti, 1906.
CAIR, GEORGE. Farmec. Il. Autotipii de ~. Bucureşti, 1914.
CAIR, GEORGE. Spre zori albastre. Il. Autotipii de ~. Bucureşti, 1915.
SIENKIEWICZ, HENRYK. Quo vadis. Il. de ~. Bucureşti, 1900-1901.
THIERRIN, FLORENTIN. Institutul Schevitz-Thierrin. Scurtă schiţă istorică. [Coperta de ~]. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  1395) BRANDÈS, GEORGES
 • Opera
 • Imagini
BRANDÈS, GEORGES
8101. ~ Leon Tolstoi. [De] G. Brandes. Studiu critic. Traducere de D-ra S. Brădeanu şi A. Luca. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. Cooperativă Poporul), 1910. (24 x 16,5). 22 p. cu il., 1 f. (Din scrierile lui Tolstoi în editura Lumen). (II 21323)
Pe copertă menţiunea: "Cu zece clişee în text".
8102. ~ Oameni şi scrieri. [De] Georg Brandes. Guy de Maupassant. Teodor Dostoiewski. Emile Zola. Gerhart Hauptmann. Cu portretul autorului şi o notiţă biografică, traducere de I. Hussar. Craiova, Instit. de edit. Rallian şi Ignat Samitca (Tipo-litografia Naţională Ralian şi Ignat Samitca), [1895]. (18,5 x 11). 134 p. cu portr., 1 facs. 0,30 lei. (Biblioteca de popularizare pentru literatură, ştiinţă, artă, nr. 10). (I 55987)

Prefeţe:
BJÖRNSON, B. Nuvele ţerăneşti [şi Noii căsătoriţi. Precedate de un studiu critic. de ~]. Craiova, [1881]
DOSTOIEWSKI, F. M. Nuntaşi Pomul de Crăciun. Cun un studiu critic de ~. Bucureşti, [1909].
TOLSTOI, LEW N. Nuvele şi povestiri. Pref. de ~. Craiova, [1885].
TOLSTOI, LEW N. Război şi pace. Cu un studiu critic de ~. VoI. I. Pref. de ~. Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  1396) BRANDIA, A. B. (1842-?)
 • Opera
 • Imagini
BRANDIA, A. B. (1842-?)
8103. ~ Istoria modernă şi contimporană (1453-1878). Lucrată după V. Duruy, Ducoudray, ş.a., de A. B. Brandia, Profesor la Liceul din Iaşi, Jaşi (Tip. Lucrătorilor Români Asociaţi), 1886. (19,5 x 12,5). VIII, 296 p. (II 64434)
Lipsă coperta.

Traduceri:
DHOMBRES, G. şi Gabriel Monod. Povestiri şi biografii din Istoria veche. Trad. de ~. Ed. I. Iaşi, 1882; ed. IV, 1886.
DHOMBRES, G. şi Gabriel Monod. *Povestiri şi biografii din Istoria Evului Mediu. Trad. de ~. Iaşi, 1882; ed. II, 1884.
DHOMBRES, G. şi Gabriel Monod. Povestiri... din istoria modernă. Trad. de ~. Ed. I, Iasi, 1882; ed. II, 1887/88.
GUIRAUD, P. şi G. Lacour-Gayet. Istoria romană. Trad. de ~. Iaşi, 1892.

Nu exista imagini
  1397) BRANDMARK, BURĂH
 • Opera
 • Imagini
BRANDMARK, BURĂH
8104. ~ Valoarea terapeutică a Fructelor de Petroselinum sativum în obstetrică. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Iunie 1905 de Burăh [pe copertă: B.] Brandmark. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1905. (24,5 x 16,5). 39 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 219). (II 3320)

Nu exista imagini
  1398) BRANISCE, VALERIU (1869-1928)
 • Opera
 • Imagini
BRANISCE, VALERIU (1869-1928)
(Iota Lu Toboc)
8105. ~ Alesandru de Mocsonyi ca compositor si musician. Conferinţă de Dr. Valeriu Branisce. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1910. (22,5 x 15,5). 16 p. cu 1 portr. (II 57822)
8106. ~ Ciprian Porumbescu. Icoane din frământările unui suflet de artist, de Dr. Valeriu Branisce. Lugoj, Edit. Autorului (Tip. C. Traunfellner), 1908. (20 x 12,5). 119 p., 1 f. portr. 1 cor. 50 bani. (II 12531)
Pe copertă titlul: "Ciprian Porumbescu. Schiţă monografică".
8107. ~ Cântăreţii noştri la Bucureşti. [De] Iota Lu Toboc. Lugoj (Tip. C. Traunfelliier), 1907. (20,5 x 13). 107 p. cu ilustr., 6 f. pl. (I 9717)
Autorul, identificat după: Straje, p. XIII.
8108. ~ Coriolan Brediceanu. [De] Dr. Valeriu Brancisce. Discurs. Lugoj (Tip. Auspitz), 1911. (20 x 12,5). 24 p. (I 474690)
Cu menţiunea: "Cetit la 31 Ianuarie v. 1910 în şedinţa festivă a Casinei române din Lugoj, cu prilejul desvâlirei portretului fericitului Coriolan Brediceanu, pictat pe seama Casinei de pictorul academic Virgil Simonescu".
8109. ~ George Pop de Băseşti. (Cuvântare festivă) de Valeriu Branisce. Cluj (Tipografia Naţională), 1913. (19,5 x 11,5). 23 p. (I 534463)
Descriere după copertă.
8110. ~ Mureşianu András. Tanulmány az Erdelyi Rumán Irodalom Korábol. Irta Branişce Vaier. Budapest, A Szerzo Sajátja (Rozsa Kálmán ás neje Konyvnyomdájábol), 1891. (23 x 15,5). 29 p. (II 63535)
8111. ~ Muzică şi dansuri la Români în veacurile XVI şi XVII. Conferinţă cetită la adunarea generală a Societăţii pentru creearea unui fond de teatru român ţinută la 15(27) August 1908, în Oraviţa-Montană, de Dr. Valeriu Branisce. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1909. (21 x 15,5). 16 p. (Retipărire din Anuarul XII al Societăţii pentru fond de teatru român). (BCU-ClN 237391)
Descriere după copertă.
8112. ~ Pagini resleţe. [De] Dr. Valeriu Branisce. Vinerea mare xx. Un rest. Pro memoria. Podul mortului. Inscripţia pe şcoalele româneşti. Apusul bozilor. Limba Paparuga. Recetă pentru jurnalişti. Ultimul vlăstar. Alessandru de Moc-sonyi. (Material biografic). Lugoj, Edit. autorului, 1910. (20,5 x 13). 2 f., 376 p. (II 28242)
8113. ~ Scocietatea teatrală "G. A. Petculescu". Adaus la istoria primei societăţi teatrale române ambulante din Transilvania, Ungaria şi Bănat, de Dr. Valeriu Branisce. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1902. (23 x 15). 1 f., 31 p. cu il. (Retipărire din Anuarul Societăţii pentru Crearea unui Fond de Teatru Român). (II 3688)
8114. ~ Tabla dela Lugoj. Un monument preţios literar-istoric. Comunicat de Dr. V. Branisce. Lugoj (Tip. Carol Traunfellner), 1903. (21 x 12,5). 97 p. (Reproducere din Drapelul). (II 4122)
Traduceri, prefeţe, editări de texte:
BANATEANUL. Deprinderi păgubitoare. Ed. de ~. Lugoj, 1902.
MOCSONYI, Ales. Simptoame de împăcare... Trad. de ~. Lugoj, 1910.
~. Religiune şi ştiinţă. Trad. de ~ ş.a. Sibiiu, 1905.
VLAD-DELA MARINA, Victor. Poezii. Ed. de ~. Lugoj, 1902.

Nu exista imagini
  1399) BRANU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
BRANU, PETRU
Vezi: BRAN, PETRU

Nu exista imagini
  1400) BRAŞOVANU, N.
 • Opera
 • Imagini
BRAŞOVANU, N.
8115. ~ Câteva lucrări aritmetice pentru clasa a IV-a primară-urbană, lucrate şi puse în practică de N. Braşovanu, Institutorii de clasa a IV-a şi Directoru de scoală primară în Iaşi. Iaşi (Tip. Lucrătorilor Români Asociaţi), 1888. (20,5 x 14). 12 p. (II 411812)

Nu exista imagini