Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1361) BOUVET, FRANCISQUE
 • Opera
 • Imagini
BOUVET, FRANCISQUE
8062. ~ Resbellulu şi civilisatiunea [La guerre et la civilisation] (Tractatu istoricu) de la Francisque Bouvet. Tradusă [pe copertă: Traducţiune] de Toma Sergiescu [pe copertă: T. Sergiescu]. Bucuresci (Tip. Naţională a lui Iosif Romanov et Comp.), 1859. (21,5 x 14). 213[-216] p. (I 63240)
Cu caractere chirilice. Titlurile cu caractere latine.

Nu exista imagini
  1362) BOUVIER, ALEXIS
 • Opera
 • Imagini
BOUVIER, ALEXIS
8063. ~ *D-nul Coquelet, spionul [Monsieur Coquelet, le mouchard]. [De] Bouvier Alesiu, tradus de Iul. I. Roşca. Bucuresci, 1878. în 12°. (PopescuG. Siese ani, p. 1)
8064. ~ Femeea mortului. [La femme du mort]. Roman de mare senzaţie de Alexis Bouvier. [Trad. în l. rom.]. Vol. I-II (fasc. 1-49). Bucureşti, Edit. Romancierului, [188?]. (21,5 x 13). 588 p. 5 bani fasc. (II 412126)
8065. ~ Idem. Ed. II. Vol. I-II. Bucureşti Edit. Romancierului, [1890]. (20,5 x 14,5). 300 p. (I); p. 301-588 (II). 5 bani [fiecare fascicolă]. (II 409799)
Datat după reclama de pe cop. 3, a fasc. 43.

Nu exista imagini
  1363) BOWEN, JOHN ELIOT
 • Opera
 • Imagini
BOWEN, JOHN ELIOT
Traduceri :
CARMEN SYLVA. Songs of Toil. Transl. by ~. New-York, [1888].

Nu exista imagini
  1364) BOZDECH, G.
 • Opera
 • Imagini
BOZDECH, G.
Traduceri :
POKORNY, ALOIS. Istoriea naturală a împărăţiei mineralelor... [Trad. de A. Pumnul şi ~]. Viena, 1869.

Nu exista imagini
  1365) BOZGAN, FLOREA
 • Opera
 • Imagini
BOZGAN, FLOREA
(Un episcop Grecoman ; Cap de Leu)
8066. ~ O declaraţiune lămuritoare sau O robie sufletească şi predarea voinţii cumpărate amândouă pentru neam în câmpul libertăţii cu preţul fericirei cereşti şi cu jurămentul vecinie, de Un episcop Grecoman [= Bozgan Florea, independistul]. Karansebeş (Jacobovitz), [1910]. (13,5 x 10). 15 p. (1 20084)
Descriere după datele de la începutul şi sfârşitul textului.
8067. ~ *O întorsură. [Caransebeş], 1887. (Prima broşură a autorului, care împreună cu Noaptea primă sunt în sens romano kossutian). (Rozgan, p. 3)
8068. ~ Journalistica noastră. Saguna. Kossuth. Dualizmul. Partidul Kossutist. Loc Românilor independişti de Cap de Leu [= Florea Bozgan]. Caransebeş (Tipariul Tipografiei Leopold Fleissig), 1903. (22,5 x 14,5). 26 p. 1 cor. (II 408694)
Autorul identificat după informaţiile de la p. 3.
8069. ~ Noptea primă. De Bozgan Florea în Caransebeş. Caransebeş (Tiparul Tip. Leopold Fleissig), 1898. (19 x 12). 21 p. (I 133371)
Cu menţiunea: "Se poate căpăta de la autor în cinste".

Nu exista imagini
  1366) BOZIANU, G.
 • Opera
 • Imagini
BOZIANU, G.
8070. ~ Deda Ioan Guleamătă diplomat. Sansonetă comică de actualitate, de G. Bozianu, Artist Dramatic. Bucureşti (Tip. Breslelor), 1916. (16,5 x 12). 13 p., 1 f. 10 bani. (I 47814)

Nu exista imagini
  1367) BOZZI, F.
 • Opera
 • Imagini
BOZZI, F.
Vezi :
MIHĂESCU, GR. Carte metodică pentru a învăţa limba franceză. De pe a lui. [Ed. I]. Craiova, 1844; ed. II, 1852; ed. III, 1858.
URSESCU, V. U. Dialoguri francezo-romăne. Culese dupe ~. Bucureşti, 1850.
WARTA, H. C. Dialogi germano-romani culese şi trad. după ~. Bucureşti, 1870/1871; 1877.

Nu exista imagini
  1368) BOYS, J.
 • Opera
 • Imagini
BOYS, J.
8071. ~ *Contesa de Monte-Cristo, traducţiune de Iosif Kohl. Focşani, ed. Stefănescu, [187?]. 12°. 883 p. 10 broşuri. (Popescu, Siese ani, p. 7)

Nu exista imagini
  1369) BRABEŢIANU, IOAN (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
BRABEŢIANU, IOAN (1852-?)
8072. ~ Representaţiunea în Materia Succesorala. Thesa pentru licenţia. Susţinută la [16 Maiu], 1878 de Ioan Brabetianu. Bucureşti (Typ. Dor. P. Cucu), 1878. (23,5 x 16). 89 p. (Facultatea de dreptu din Bucureşti). (II 57979)

Nu exista imagini
  1370) BRABORESCU, ŞTEFAN (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
BRABORESCU, ŞTEFAN (1883-?)
8073. ~ Din romanul unei vieţi. [De] Ştefan Braborescu. Nuvele, 1898-1899. Cu o prefaţă de N. Condiescu. Craiova, Libr., Tip. Edit. David J. Benvenisti, [1900]. (20 x 13). 105[-107] p. 2 lei. (Colecţia Benvenisti). (II 411734)
Datată după anul prefeţei.
8074. ~ Raze de lună. [De] Ştefan Braborescu. Craiova (Inst. de arte grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1905. (17,5 x 12). 123[-126] p., 1 f. 1,50 lei. (I 754)

Traduceri:
BLATCHFORD, ROBERT. Primejdia germană. Trad. de ~. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini