Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1351) BOUR, C. N. (1880-1903)
 • Opera
 • Imagini
BOUR, C. N. (1880-1903)
8019. ~ Cuvinte din Inimă. [De] C. N. Bour. Versuri. Galaţi, Tip. Edit. T. Nebunelii, 1903. (18 x 11,5). 4 f., 126 p. 2 lei. (I 411224)

Traduceri:
KOCH, PAUL de. Gustav Craidonul. Trad. de ~. Galaţi, [1900].

Nu exista imagini
  1352) BOURDALOUE, L.
 • Opera
 • Imagini
BOURDALOUE, L.
8020. ~ *Cuventu. Pentru conştiinţa greşită. Din scrierile lui Burdalu. Tradus de Dionisie Romano, profesoru. Buzeu, în sfânta Episcopie, 1841. (Bourdaloue, p. 1 în notă)
8021. ~ Cuventu. Pentru conştiinţa greşită. Din scrierele lui Burdalu. Tradus de Arhim. Dionisie Romano. Iassii (Tip. din Sf. Mitropolie), 1859. (18,5 x 12). 41 p. (1 262107)
Cu alfabet de tranziţie.
8022. ~ Cuventu despre Consciinţa Minciunosă. Tradusă după L. Bourdaloue şi Tipărit de Economul C. Moşescu, Institutor la Clasa a IV şi Director al scólei No. 1 de beeţi din Brăila. Brăila (Tip. Progresul), 1884. (20 x 14). 1 f., V, 39p. 50 bani. (1 176731)
8023. ~ Spirituala fugire de lume după regula comunităţilor religioase, de Burdalu. Imprimată în limba Română cu Binecuvântarea şi permisiunea Prea-Sfinţitului Episcop Hariupoleos DD Calinic Miclesco, Locoteninte de Mitropolit Moldaviei şi Sucevei. Tradusă din limba franceză de emeritul între ierodiaconï Gherman Ionescu. Iassii (Impr. Adolf Bermann) 1864. (21 x 12,5). 4 f., 333[-338] p. (I 63249)
Cu alfabet de tranziţie.

Vezi de asemenea:
PETRESCU, E. M. *Discursuri asupra invidiei şi hypocrisiei după ~. [188?].

Nu exista imagini
  1353) BOURDE, PAUL
 • Opera
 • Imagini
BOURDE, PAUL
8024. ~ Patriotul. Operă încoronată de Academia de ştiinţe morale şi politice din Paris. Traducţie după Paul Bourde de Dumitru Stăncescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller, 1896. (14,5 x 10). 99 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 54). (I 125639)
8025. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1908]. (14 x 9,5). 93, IIIp. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 54). (I 133289)
Anul, după cop. 2 şi Catalogul Bibliotecii, p. I-III.

Nu exista imagini
  1354) BOUREANUL, EUGEN (1882?-1971)
 • Opera
 • Imagini
BOUREANUL, EUGEN (1882?-1971)
8026. ~ Îndrumar în organizarea şi administrarea bibliotecilor, de Eug. Boureanul, Sub-Bibliotecarul Bibliotecii Centrale din Iaşi. Iaşi (Tip. Naţională, I. S. Ionescu & M. M. Bogdan), 1913. (23 x 16). 37[-39] p. (II 30975)
8027. ~ Povestea Lăcrămioarei. [De] Eug. Boureanul. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1907. (21,5 x 13,5). 104 p., 1 f. 2 lei. (II 13584)
8028. ~ Idem. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1908. (21,5 x 14). 104 [-106] p. 2 lei. (II 17011)
8029. ~ Povestiri din copilărie. [De] Eugeniu Boureanul. Bucureşti (Instit. de Arte Grafice şi Edit. Minerva), 1905 [pe copertă: 1906]. (19,5 x 13). 249 p. 1,50 lei. (1 2052)

Nu exista imagini
  1355) BOUREANU, GH. (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
BOUREANU, GH. (1864-?)
8030. ~ *Campania din 1877-78 pentru inţelesul celor mulţi. (Boureanu, I (IV), cop. 4)
Apărută pînă la 1915
8031. ~ Cartea soldatului servind la învăţămîntul scrierei şi cetirei în Armată. [De] Căpitanul Gh. Boureanul. Partea I. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1896. (24,5 x 16,5). 75 p. cu il. 50 bani. (II 413448)
8032. ~ Idem. Ed. III. Partea I. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1901. (24 x 16). 75 p. cu il., 2 pl. 50 bani. (II 413091)
Ediţia, numai pe copertă.
8033. ~ Idem. Ed. IV. Partea I. Bucureşti (Stab. de arte grafice I. V. Socecu), 1902. (23,5 x 15,5). 79 p. cu il. 50 bani. (II 413090)
Ediţia, numai pe copertă.
8034. ~ Idem. Făcută obligatoare de către Ministerul de răsboi. Ed. IV. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Comp.), [1915]. (22 x 16). 80 p. 50 bani. (II 412226)
Apărută după 1914, vezi anunţurile de la p. 147. Datat şi după anul depozitului legal în BAR.
8035. ~ *De vorbă cu ai noştri. [Bucureşti, 191?]. (Boureanul, cop. 4)
8036. ~ *Fii patriot. [Bucureşti, 191?]. (Boureanul, cop. 4)
8037. ~ Gimnastica, de Căpitanul Gh. Bourea¬nu din Reg. Tecuci, No. 24. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1898. (23 x 15,5). 27 p. (Din publicatiunile Revista Infanteriei). (II 507399)
Lipsă copertă.
8038. ~ Mângâeri sufletesci. [De] Locotenent Gh. Boureanul. Poesii. Tecuciu (Focşani, Tip. Al. Codreanu), 1887. (18 x 12). 108 p. 1,50 lei. (I 411225)
Cu o precuvîntare semnată de Th. M. Stoenescu.
8039. ~ Nuvele. [De] Căpitan Gh. Boureanul. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1894. (20,5 x 13,5). 208[-210] p. 3 lei. (II 192331)
8040. ~ Sentimentul naţional. Conferinţă publică ţinută în sala Ateneului Tecuciu 1894. Tecuciu (Tip. Gheorghe Balaş), [1894], (20,5 x 14,5). 46 p. 1 leu. (II 255034)
Lipsă coperta.
8041. ~ Serviciul în campanie alcătuit pentru trebuinţa soldaţilor şi gradelor inferioare de Căpitan Gheorghe Boureanul din Regimentul 6 Tecuci No. 24. Aprobat de Ministerul de resboiu cu No. 2707 pentru instrucţia în şcoalele regimentare. Ed. II. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1896. (21,5 x 13,5). 94 p. cu il. 65 bani. (II 541947)
8042. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Comp.), 1914. (21 x 14,5). 104 p. cu il. 65 bani. (II 33852)
8043. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1915. (20,5 x 13,5). 155 p. cu il., 5 pl. 0,80 bani. (II 44183)
8044. ~ *Studiu asupra manevrelor. [Bucureşti, 190?]. (Boureanul I, cop. 4 ; I(IV), cop. 4)
8045. ~ *Ţie Doamne (comemorarea Marelui Ştefan). [Bucureşti, 190?]. (Boureanul I(IV), cop. 4)

În colaborare:
8046. ~ Geografia Judeţului Tecuci pentru Trebuinţa clasei a II primară urbană şi divisiei a II rurală, anul I şi al II, de Gheorghe Bourénul [şi] Scarlat S. Popovici. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1900. (25 x 19). 34 p. cu il. 1 leu. (II 413615)

Traduceri:
• Elocinţa militară. Volumul I-II. Trad. de ~. Bucureşti, 1898-1899.

Nu exista imagini
  1356) BOUREAU, EUGEN
 • Opera
 • Imagini
BOUREAU, EUGEN
8047. ~ Sfaturi practice Tineretului pentru a evita Boalele venerice, de Doctorul Eug. Boureau, Fondator şi fost preşedinte al Asociaţiunei generale a Studenţilor din Paris şi al Societatei de profilaxie a boalelor evitabile. Traducere de L. D. cu autorizaţia autorului. Bucureşti (Tip. A. Grossmann), [1910]. (19,5 x 12,5). 16 p. 50 bani (BCU-ClN 188545)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1357) BOURGET, PAUL
 • Opera
 • Imagini
BOURGET, PAUL
8048. ~ André Cornelis. [De] Paul Bourget. Roman. Traducere de I. Gr. Perieţeanu. Bucureşti, Edit. Libr. Leon Alcalay, [1912]. (16,5 x 12). 238[-240] p. cu il. 90 bani. (Biblioteca pentru toti, 789 (imprimat greşit: 798-791). (I 29609)
8049. ~ Contesa de Candale. Simona. [De] Paul Bourget. Traduse de V. Demetrius. Bucureşti, Edit. Luceafărul, [1914]. (18 x 11,5). 32 p. 20 bani. (Bibl. Luceafărul, nr. 28). (BCU-ClN 191807)
Datat după Maupassant, cop. 4.
8050. ~ Cuvântul dat şi O spovedanie, nuvele. [De] Paul Bourget, traducere de I. G r. Perieţeanu (Narcis). Bucureşti, Edit. Libr. Leon Alcalay, [1909]. (15,5 x 10,5). 93 p. cu il., 1 f. Catalog. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 414). (I 15319)
Cu o notă bibliografică, p. 3-5. Datat după: Drap, 9(1909), nr. 20, febr. 19 (4 mart.), p. 4: Bibliografie.
8051. ~ Discipolul [Le disciple]. [De] Paul Bourget. Roman. Traducere de Marius [= C. Şăineanu]. Craiova, Inst. de Edit. Ralian 'şi Ignat Samitca, [1897]. (19 x 12,5). 295 p. (Biblioteca Romanelor Celebre. Col. Samitca). (I 192535)
Lipsă coperta. Datat după: Eg, 8(1897), nr. 19, mai 16, p. 150: Bibliografie.
8052. ~ A doua dragoste [Deuxième amour] (Studiu de femee). [De] Paul Bourget. Traducere de D-ra Th. Euharis. Bucureşti, Edit. Libr. H. Steinberg, [1916]. (14,5 x 10). 128 p. 30 bani. (Căminul. Biblioteca Literară şi Ştiinţifică, nr. 18). (I 477770)
8053. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Libr. H. Steinberg, [1916]. (16,5 x 12). 141 p. 2 lei (Căminul. Biblioteca Literară şi Ştiinţifică, nr. 18-18 bis). (I 66168)
Datat după alte numere ale colecţiei.
8054. ~ Dureroasă enigmă [Cruelle énigme]. [De] Paul Bourget. Traducere de A. Variu. Bucureşti, Edit. Libr. Léon Alcalay, [1914]. (16 x 11). 176 p. (Biblioteca pentru toti, 874-875). (I 36035)
La p. 173-176: "Supliment la Catalogul Bibliotecii".
8055. ~ Prietenie de femee. [De] Paul Bourget. Bucureşti, [1909]. (16,5 x 12). 7 p. 10 bani. (Biblioteca Populară, nr. 1). (I 22209)
Descriere după copertă.

Vezi de asemenea:
FĂRCĂŞANU, V. Indiscrete. Versuri. [Cu traduceri din Villeneuve ... Paul Bourget ... Tony Bouillet]. Iaşi, 1901.
FĂRCĂŞANU, V. Intime. Versuri. [Cu traduceri din Byron, Paul Bourget ... Francois Coppée]. Iaşi, 1898.
FĂRCĂŞANU, V. Ultima etapă. Versuri. [Cu traduceri din Villeneuve, Paul Bourget Tony Bouillet]. Iaşi, 1906.
• Nuvele [Culegere]. Trad. de B. Marian, Craiova, 1898.

Nu exista imagini
  1358) BOURQUELOT, EM.
 • Opera
 • Imagini
BOURQUELOT, EM.
În colaborare:
8056. ~ Sur l'oleuropéine, nouveau principe de nature glugosidique retiré de l'Olivier (Olea europoea L.). [Par] Em. Bourquelot et J. Vintilesco. Bucureşti, Minerva, 1913. (20 x 15,5). 3 p. (Extrait des Comptes Rendus de l'Académie des sciences du 25 Sept. 1908.). (II 33901)
Descriere după copertă.
8057. ~ Idem. Bucureşti (Minerva), 1913. (23,5 x 16). 12 p. (Extrait du Journal de Pharmacie et de Chimie, du 1-er Octobre 1907). (II 33442)
Descriere după copertă.

Vezi şi:
VINTILESCO, J. et ~. *Sur les variatios des proportions d'oleuropéine dans l'olive. Paris, 1910.

Nu exista imagini
  1359) BOURQUI, C.
 • Opera
 • Imagini
BOURQUI, C.
8058. ~ Contribution à Vèlude des pétroles roumains. (Travail fait au Laboratoire de Chimie Organique de l'Université de Bucarest), par C. Bourqui, ingénieur-chimiste. Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1900. (27 x 19). 73 p. cu il. (II 118945)

Nu exista imagini
  1360) BOUSSENARD, LOUIS
 • Opera
 • Imagini
BOUSSENARD, LOUIS
8059. ~ Isprăvile lui Sărăcilă în jurul lumei [Le tour du monde d'un gamin de Paris]. Roman de Louis Boussenard. Bucuresci, Edit. Tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [189?]. (24,5 x 17). 104 p. (Supliment la Ziarul Caletoriilor). (II 413539)
8060. ~ Zece mii de ani într'un bloc de ghiată [10 000 ans dans un bloc de glace]. [De] L. Boussenard. Traducere de M. Gheorghiu. Bucureşti, Edit. Libr. Léon Alcalay, [1911]. (15 x 10). 144 p. [30 bani]. (Biblioteca pentru toţi, 619). (I 24726)
8061. ~ Trei nuvele. [De] Louis Boussenard, L. Jacolliot şi Jules Gros. Traducere şi o notiţă introductivă de Caion. Numeroase ilustratiuni în text. Bucuresci, Edit. Tip. Adeverul, 1898. (20,5 x 14,5). 57[-59] p. cu il., 2 f. (= Catalogul Bibliotecii). 50 bani. (Biblioteca Enciclopedică, nr. 3). (II 118379)
Cu o prezentare a autorilor făcută de traducător (p. 3-4)

BOUTROUX, EMILE
Prefeţe :
DRĂGHICESCU, D. La Transylvanie. Préface de ~. Paris, 1918.
HASDEU, IULIA. Oeuvres posthumes. Précédé d'une lettre et d'une notice par ~ et Louis Leger. Paris, 1890.

Nu exista imagini