Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1341) BOUCHARDY, JOSEPH
 • Opera
 • Imagini
BOUCHARDY, JOSEPH
8007. ~ Campanatorulu de la Santul-Paul [Le Sonneur de Saint-Paul]. Drama în patru acte Precedată d'un prologu, de la D. Bouchardy. Tradusă de P. Theulescu. Bucureşti (Tip. Colegiului Naţionale), 1846. (20 x 12,5). 2 f., , 148 p. (I 162789)
Cu alfabet de tranziţie.
8008. ~ Clopotarul de la Sf. Pavel. Dramă în 4 acte şi propăşită de un prolog de Buşardi. Tradusă din limba Franceză în acea Romană, în anul 1847, de Marica Burada. Născută Isăcească. Şi dată în tipariu cu a sa cheltuială. Reprezentată în Teatrul Naţional din Iaşi, în anul 1848 luna Martie. Iaşii (Tip. Inst. Albinei], 1849. (21,5 x 14). 2 f., 97 p. (I 63235)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1342) BOUCHARD, PIERRE
 • Opera
 • Imagini
BOUCHARD, PIERRE
Vezi:
PERIEŢEANU, I. GR. Din alte zări. Poezii şi poeme. Trad. din ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1343) BOUCHER, MARIE
 • Opera
 • Imagini
BOUCHER, MARIE
(Doamna L.; Marie Movilă)
8009. ~ Omul muntelui. Romançu [pe copertă: Romans] original de Doamna L. [= Marie Boucher]. Bucuresci (Impr. Ferdinand Om), 1857 [pe copertă: 1858]. (24 x 17). 132 p. 2sfanţi. (II 102137)
Pe copertă: Imprimeria lui C. A. Rosetti. Autorul identificat după: Cazimir, p. 25, unde se menţionează că romanul ar fi scris în colaborare cu V. A. Ureche.
8010. ~ Les sept montagnes. Histoire moldave, par Marie Movilă [= Marie Boucher]. Paris, E. Dentu, Edit.-Libraire de la Société des gens de lettres (Alger, Impr. A. Molot et Cie), 1863. (19 x 13). VI1, 141 p. (1 258511)
Lipsă coperta. Autorul identificat după: Cazimir, p. 25 unde se menţionează că romanul ar fi scris în colaborare cu V. A. Ureche care s-a îngrijit de publicarea lui.

Nu exista imagini
  1344) BOUDOT, JEAN
 • Opera
 • Imagini
BOUDOT, JEAN
Vezi:
LIVADITU, I. H. Dicţionaru de începători latino-romanescu. Prelucrat după ~. Bucureşti, 1852.

Nu exista imagini
  1345) BOUGAUD, EMILE
 • Opera
 • Imagini
BOUGAUD, EMILE
8011. ~ Cartea durerii, de Emil Bougaud, fost episcop de Lavall (Francia). Tradusă din originalul frances de Iacob Nicolescu Timişoara, Edit. E. Dăianu (Tip. Heinrich Uhrmann), 1895. (16,5 x 10,5). 174 p. (Bo-Bl 22135)
Lipsă coperta.
8012. ~ Idem. Ed. II. Cluj, Edit.: Dr. E. Dăianu (Tip. Carmen, Petru P. Baritiu), 1904. (16,5 x 10). 4 f., 232 p. 1 cor. 5 fii. Legată în pînză: 2 cor 50 fil. (II 116513)
8013. ~ Mama Sfîntului Augustin, de Emil Bougaud, Fost episcop de Lavall. Tradusă de Salba. Edată cu îngrijirea şi cheltuiala d-lui Dr. Elie Dăianu, profesor. Balş (Tip. Seminariului Archidiecesan), 1901. (19,5 x 12). 3 f., 494 p. 2 corone. (BCU-ClN 60736)
Pe copertă: Emil Bougaud, Episcop de Lavall (în Francia).

Nu exista imagini
  1346) BOUILHET, LOUIS
 • Opera
 • Imagini
BOUILHET, LOUIS
Vezi:
PERIEŢEANU, I. GR. Din alte zări. Poezii şi poeme. Trad. din ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1347) Boul Craiovei autor de cărţi didactice
 • Opera
 • Imagini
Boul Craiovei autor de cărţi didactice
• Boul Craiovei autor de cărţi didactice.
Vezi: NICOLESCU [Naquet]. Boul Craiovei ~. Craiova, 1894.

Nu exista imagini
  1348) BOULEANU, STAN
 • Opera
 • Imagini
BOULEANU, STAN
8014. ~ Pentru patrie şi tron. Istoricul Marşului de Onore. Compus de caporalul Bouleanu Stan, din Regim. Vlaşca No. 5. în amintirea strălucitelor evenimente militare produse de mişcările armatei române cu ocazia primirei nouilor drapele din mîna Marelui ei Căpitan. 10 Maiii 1902. Pentru Serviciul Crecincios [!] de 25 ani de la Resboiul pentru independenţă 1877-1878. Bucuresci (Lit. I. Naghel, Stab. de Arte Grafice Euf. N. Miulescu), [1902]. (19,5 x 13). 25 p., 1 f. portr. 1,50 [lei]. (I 2585)
8015. ~ Sfânta Datorie. Pentru Rege, Pentru Tară Mori. [Versuri, de Stan Bouleanu]. [Bucureşti, 1902]. (19,5 x 14). 29 p. (II 13333)
Autorul la p. 12: "Boulean Stan, Caporal din Regimentul Vlaşca No. 5". Pe p. de titlu, menţiunea: "Deposit general pentru această carte, pentru Cuere-port-haine civile de ambele sexe şi pentru D-nii ofiţeri, etc. De St. Bouleanu, str. Polonă nr. 254". Pe copertă fotografia autorului. La p. 14: "Istoricul Marşului de Onoare". Ed. II. La p. 28-29, reclame.
8016. ~ Idem. Bucureşti (Lito-Tip. L. Motzatzeanu), 1908. (20,5 x 14,5). 27 p., 2 f. reclame. (Astra-S 14597)
La p. 9, p. de titlu falsă: "Istoricul Marşului de Onoare". Ed. III. Pe copertă fotografia autorului.

Nu exista imagini
  1349) BOUQUERON, CH. DE
 • Opera
 • Imagini
BOUQUERON, CH. DE
(V. Maniol)
8017. ~ La Roumanie, son present et son avenir. Par Ch. de Bouqueron. Galatz (Typ. La Renommee), 1869. (20 x 13). 64 p. 3 fr. (I 50519)
Descriere după copertă. Autorul, identificat după dedicaţia manuscrisă de pe coperta exemplarului din BAR.

Nu exista imagini
  1350) BOUQUET DE LA GRYE
 • Opera
 • Imagini
BOUQUET DE LA GRYE
8018. ~ Rapport à messieurs les administrateurs du domaine sur l'état des forêts et l'organisation du service forestier en Roumanie, par Mr. Bouquet de La Grye, Conservateur des forêts, Membre de Société centrale d'agriculture de France. Bucarest (L'Imprimerie d'Etat), 1877. (31 x 23,5). 12 p. (III 66194)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini