Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1331) BOTTA, TH.
 • Opera
 • Imagini
BOTTA, TH.
7988. ~ Psoriasa vulgara. Consideraţiuni speciale asupra tratamentului. Teza pentru Doctorat în Medicină şi chirurgie de Th. Botta, Intern al spitalelor Sf. Spiridon. Iaşi (Tipo-Litografia H. Goldner), 1895. (23 x 15). 1 f., II, 65[-71] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 47). (II 412788)

Nu exista imagini
  1332) BOTTEA, A. C.
 • Opera
 • Imagini
BOTTEA, A. C.
7989. ~ Dicţionarul din De-viris. Tradus din Francuzesce în Romanesce cu adaosse, de A. C. Bottea, Ellevu în Lyceu S-tu Sabba. Bucuresci (Typ. Theodor Michaiescu et C-nie), 1867. (22 x 15,5). 2 f f 108 p. (II 141812)
Dicţionar latin-român.

Traduceri:
CICERO. De Amicitia. Trad. de ~. Bucureşti, 1866.

Nu exista imagini
  1333) BOTTEA, ANTON P.
 • Opera
 • Imagini
BOTTEA, ANTON P.
7990. ~ Copii naturali în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă de Anton P. Bottea. Susţinută la... 1889. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1889. (23 x 15,5). 100 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci). (II 412720)

Nu exista imagini
  1334) BOTTEA, C.
 • Opera
 • Imagini
BOTTEA, C.
7991. ~ Apa Oraşului Bucuresci, de inginer C. Bottea. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1894. (22,5 x 15). 2 f., 45[-47] p. (II 75370)
7992. ~ Memoriu asupra lucrărilor congresului geologic internaţional (Sesiunea VI, 1894, la Zurich), presintat de D. Inginer C. Bottea, Profesor de Mineralogie, Geologie şi Metalurgie la Şcola Naţională de Poduri şi Şosele. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1895. (23,5 x 16). 28 p., 5 h. (Extr. din Anal. Ministerului Lucrărilor publice). (II 95656)
7993. ~ La question du pétrole, par C. Bottea, ingenieur. Bucarest, 1900. (23 x 15,5). 23 p. (II 412721)
7994. ~ Raport asupra reconstituirei viilor din România cu viţe americane, de inginerul C. Bottea. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1890. (16 x 10). 52 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domenielor). (I 410947)

Nu exista imagini
  1335) BOTTEA, EMIL (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTTEA, EMIL (1877-?)
7995. ~ Societăţile cooperative din punct de vedere economic şi juridic în principalele ţări din Europa şi în Romania. Lucrare prezentată ca teză pentru obţinerea titlului de licenţă în drept de Emil Bottea. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1899. (23,5 x 16). 1 f., p. 9-117[-120], 1 tab. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 412807)
7996. ~ Idem. [De] Emil Bottea. Licenţiat în Drept. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1899. (23,5 x 16). 114[-116] p., 1 tab. (II 412808)

Nu exista imagini
  1336) BOTTEA, VASILE (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTTEA, VASILE (1877-?)
7997. ~ Dreptul de succesiune ale soţului supravetuitor în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Vasile Bottea. Bucuresci (Tip. Dacia), 1903. (22,5 x 16). 41 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412565)

Nu exista imagini
  1337) BOTZAN, PAUL P. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTZAN, PAUL P. (1884-?)
7998. ~ Extrădarea. Teză de licenţă. [De] Paul B. Botzan. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1907. (24 x 16). 46 p. (II 5540)
7999. ~ Pe Dunăre. Călătoria familiei regale în susul şi josul Dunărei. 23 Aprilie-3 Mai 1911. Cu numeroase reproduceri fotografice după natură. [De] D. P. Botzan. Bucureşti, Minerva Inst. d Arte Grafice şi Editură, 1912 (19,5 x 13). 109 p. cu il. (1 27995)

Nu exista imagini
  1338) BOŢIŞ, TEODOR (1873-1940)
 • Opera
 • Imagini
BOŢIŞ, TEODOR (1873-1940)
În colaborare:
8000. ~ Institutul pedagogic gr.-or.rom. din Arad. Cei dintîi ani din trecutul şi vieaţa preparandiei (şcolii normale) gr.-or. române din Arad. De Dr. Teodor Boţiş şi Dr. Avram Sădean, Profesori. Arătare despre starea acestor noao introduse sholasticeşti instituturi ale naţiei romaneşti, sârbeşti şi greceşti de Dimitrie Ţichindeal. Arad (Tip. diecezană gr.-or.rom.), 1912. (23 x 15). 192 p., 3 f. pl. 2 cor. (Reproducere din Anuarul anului şcolar 1911/12 al Inst. pedagogic-teologic ortodox român din Arad). (Bo-Bl 15847)
La p. 153, p. de titlu separată: "Arătare despre starea acestor noao introduse sholasticeşti instituturi ale naţiei româneşti, sărbeşti şi greceşti". [De] Dimitrie Ţichindeal. Buda (Tiparul Crăeştei Tip. a Universitatei Ungureşti din Pesta), 1813. Cu menţiunea: "Retipărire după textul cirilic". La p. 155: "Cuvânt înainte" de Roman Ciorogariu. La preţ menţiunea: "Venitul este destinat pentru eternizarea memoriei lui Dimitrie Ţichindeal şi Moise Nicoară prin întemeierea unei fundaţiuni".

Nu exista imagini
  1339) BOŢOIU, ŞTEFAN G. (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
BOŢOIU, ŞTEFAN G. (1889-?)
8001. ~ Poezii. [De] Ştefan G. Boţoiu, cl. VlII-a Liceul Carol I, Craiova. Craiova (Tip., Legătoria de cărţi şi Sect. de cartonage N. I.Macavei), 1909. (17 x 13). VII-216[-219] p., 1 f. portr. 1,60 lei. (I 18406)
Cu o prefaţă de Tudor Ionescu.

Vezi de asemenea:
• Cultul eroilor la Palatul Justiţiei din Craiova. Cuvântările d-lor... [S.l., 1918].

Nu exista imagini
  1340) BOU, GEORGE C. (1840-?)
 • Opera
 • Imagini
BOU, GEORGE C. (1840-?)
8002. ~ Curs de exerciţii gramaticale pentru limba latină cu întrebări, regule sintactice şi vocabulariu, de G. C. Bou, Prefesor de limba română şi latină la Gimnaziul Alexandru-Cel-Bun din Iaşi. Partea I: Etimologiea; Partea II: Sintaxa. Ed. I. Iaşi (Tipografia Naţională), 1885. (21 x 14). IV, 175 p. 2,50 lei. (II 374761) Lipsă coperta.
8003. ~ Idem. Ed. II corectată şi adăogită. Iaşi (Tipografia Naţională), 1892. (21 x 14). IV-123[-127] p. 2 lei (I) ; 118 p. (II). (II 374714)
Partea II, incompletă în BAR (lipsă pp. 119 şi urm).
8004. ~ Idem. Partea I. Etimologia. Ed. III corectată şi adăogită. Iaşi (Tipografia Naţională), 1897 [pe copertă: 1898]. (22,5 x 14,5). VI - 123[-127] p. 2 lei. (II 379505)
8005. ~ Dezarmarea, de G. C. Bou, profesor onorific. Iaşi (Tipografia Naţională), 1898. (21,5 x 14). 20 p. 25 bani. (II 412070)
8006. ~ Din prosodia şi metrica limbei latine pentru clasa IV-a Cursulă Secundariu după mai mulţi autori, de G. C. Bou, Profesoru la Gimnasiulu Alexandru-celu Bunu din Iaşi. Ed. I. Iaşi (Tipografia Naţională), 1886. (22,5 x 15). 15 p. 50 bani. (II 385001)

Nu exista imagini