Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1311) BOTTEZ, MIRCEA (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTTEZ, MIRCEA (1888-?)
7918. ~ Injecţiile cu serum antimeningococic în tratamentul complicaţiunilor blenoragiei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Octomvrie 1914 de Mircea Bottez din Institutul medico-militar. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Speranţa), 1914. (23,5 x 15,5). 52 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1373). (II 40633)

Nu exista imagini
  1312) BOTTEZ, MIRCEA P. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTTEZ, MIRCEA P. (1872-?)
7919. ~ Întrebuinţarea artileriei călăreţe ataşată diviziilor de cavalerie. Conferinţă ţinută oficerilor Divizionului de Artilerie Călăreaţă de Căpitanul M. P. Bottez. Galaţi (Tip. Nouă, Teodor C. Dimitriade), 1910. (23 x 16). 35 p. (II 22547)

Nu exista imagini
  1313) BOTEZ, N. N. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTEZ, N. N. (1883-?)
7920. ~ Carte de fizică pentru clasa V-a de liceu. Căldura, de N. N. Botez, profesor în Câmpulung. Aprobată de Ministerul Instrucţiei dela 1913/14 pînă la 1917/18. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1914. (21,5 x 14). 104 p. cu il. 3 lei. (II 87686)
7921. ~ Idem pentru clasa Vl-a de liceu. Magnetism şi electricitate statică, de N. N. Botez, profesor[...]. Aprobată de Ministerul Instrucţiunei de la 1914/15 până la 1918/19. Bucureşti (Speranţa, Inst. de arte grafice), 1914. (22 x 14,5). 88 p. cu il. 2,85 lei. (II 87598)
7922. ~ Idem pentru clasa VII-a real-modern, de N. N. Botez. Aprobată prin ordinul No. 386 din 12 Iunie 1915. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1915. (21 x 13,5). 2 f., 286 p. cu il., 1 pl. 5 lei. (II 44146)
7923. ~ Introducere în Optica Geometrică, de N. N. Botez. Bucureşti (Lito. D. Dumitrescu), 1908. (23 x 16). 78 p. cu il. (BCU-Iasi III 33825)
Litografiat.

Traduceri :
BIEDENKAPP, G. Ce povestesc eu copilului meu. Trad. de ~. Oraştie, 1913/1914.
DICKENS, CH. Un poem de Crăciun. Trad. de ~. Bucureşti, 1918.
EWALD, CARL. Vântul. Trad. de ~. Câmpulung, 1916.

Nu exista imagini
  1314) BOTEZ, NICOLAE N.
 • Opera
 • Imagini
BOTEZ, NICOLAE N.
7924. ~ Recidiva. Teză pentru licenţă. [De] Nicolae N. Botez. Bucureşti (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1889. (23 x 15,5). 31, II p. (II 385061)

Nu exista imagini
  1315) BOTEZ, NICOLAE ŞTEFAN (1843-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTEZ, NICOLAE ŞTEFAN (1843-?)
7925. ~ Moteur à quatre forces physiques accouplées à mouvement permanent et à travail utile minimum 217 klgr-tres par seconde ou Plan incliné infini ainsi que la théorie de ce moteur naturel, par Nicolae Ştefan Botez, Ingénieur (Ancien Chef-Ingénieur de la 8-me Circonscription de Ponts et Chaussées de la Roumanie et Officier de la Couronne de Roumanie). Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl, S-sseur Ion St. Rasidescu), 1906. (23,5 x 16). 78 p., 1 f. errata, 2 pl. (II 3386)
7926. ~ Proprietatea seriei armonice cu utilitatea ei scienlifică disvalită şi demonstrată prin analisa elementare, de N. St. Botesu, Vechia elevu alu Liceului din Iassy, Conductore Cl. I în corpulă Ingineriloru de Ponţi şi Şiosele. Iassy (Impr. Bermann), 1872. (23 x 16). 1 f., II-4, 30 p. (II 439708)

Nu exista imagini
  1316) BOTEZ, S.
 • Opera
 • Imagini
BOTEZ, S.
Traduceri:
PAGLIANO. Arta vindecărei pentru părinţi. Trad. de ~. Jassi, 1861.

Nu exista imagini
  1317) BOTEZ, V. (1854-1919)
 • Opera
 • Imagini
BOTEZ, V. (1854-1919)
Editări de texte:
TEUTU, GH. Secretu pentru secsulu frumosu. Poesii. Ed. de ~. Jassy, 1869.

Nu exista imagini
  1318) BOTTEZ, VASILE M. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTTEZ, VASILE M. (1880-?)
7927. ~ Studiul Kystelor vaginale. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în Octombrie 1904 de Vasile M. Bottez,. Fost intern al spitalelor Sf. Spiridon din Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1904. (24,5 x 17). 2 f., 49[-51] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi nr. 191). (II 3694)

Nu exista imagini
  1319) BOTEZ, VIRGINIA (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTEZ, VIRGINIA (1883-?)
7928. ~ Auto-sero-terapia în Pleureziile Serofibrinoase. Teză pentru doctorat în medicină şi chiurgie prezentată şi susţinută în Mai 1911 de Virginia Botez. Fostă externă şi internă a Spitalului S-tul Spiridon din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1911. (23,5 x 15,5). 63[-66] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi nr. 346). (II 26093)

Nu exista imagini
  1320) BOTEZ-GORDON, GH. V. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTEZ-GORDON, GH. V. (1875-?)
7929. ~ Petale. Versuri. [De] G. V. Botez-Gordon. Iasi, Edit. Librăriei Nouă, P. & D. Iliescu (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1909. (22 x 14,5). 192 p. 1,50 lei. (II 23977)
7930. ~ Schiţă istorică a Şcoalei Superioare de Arte şi Meserii din Iaşi, de la înfiinţarea ei (1 Iulie 1840) şi pană în anul jubilier 1906, alcătuită după documentele şi actele oficiale aflate în archiva Scoalei, şi din alte izvoare, de Gh. V. Botez, Secretarul-comptabil al actualei Scoale. Cu autorizaţiunea Ministerului Instrucţiei. Administraţia Casei Artelor. Iaşi (Tipografia Naţională (Ioan S. Ionescu)), 1906. (25 x 19,5). 134 p., 1 f., 10 f. pl. (Expozitiunea generală română diu 1906). (II 5579)
7931. ~ Versuri. [De] G. V. Botez (Gordon). Iaşi 1898 Februarie 12. Iaşi, Edit. Librăriei Noua, P. Iliescu & D. Grossu (Tip.-Edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1898. (18 x 12). 91 p. (I 411213)

Traduceri:
CAVALOTTI, F. Cântarea Cântărilor. Trad. de ~. Iaşi, 1901.
RICHEPIN, JEAN. Corsarul. Trad. de ~. Craiova, 1899.
ROSTAND, EDMOND. Samariteanca. Trad. de ~. Iaşi, 1908.

Vezi de asemenea:
ASOCIAŢIUNEA Generală a Artiştilor din Iaşi. Jubileul Eduard Caudella. [Fata în alb şi flăcăul de ~]. Iaşi, 1906.

Nu exista imagini