Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  131) BANCO, THÉODORE
 • Opera
 • Imagini
BANCO, THÉODORE
4813. ~ [Jus Romanum. Qui potiores in pignore vel hypotheca habeatur. Droit civil français. Du mode de l'inscription des privilèges hypothèques. De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs. Droit commercial. Des actes déclarés nuls par suite de la cessation de paiements]. Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 1-er aout 1879. Par Théodore Banco, Né à Caracal (Roumanie). Paris, Charles de Mourgues Frères [pe copertă: Successeurs de Vinchon], Imprimeurs Editeurs de la Faculté de Droit, 1879. (22,5 x 14). 73 p. (Faculté de Droit de Paris). (II 78596)
Descriere făcută după datele de la p. 5, 19 şi 61, completată cu elementele de pe foaia de titlu şi copertă.

Nu exista imagini
  132) BANCOV, DEMETRIU P.
 • Opera
 • Imagini
BANCOV, DEMETRIU P.
4814. ~ Communa cu drepturile şi datoriile ei, de Demetriu P. Bancov. Craiova (Typ. Naţionale Theodor Macinca şi Iosif Samitca), 1871. (19,5 x 12,5). 48 p. 1 leu nou. (I 73140)
La p. 46-48 : "Listă pentru domnii prenumeranti".

Nu exista imagini
  133) BANCOV, IOAN P.
 • Opera
 • Imagini
BANCOV, IOAN P.
4815. ~ [Anecdote şi poesii]. Poesii. Suveniri şi impresii. De Ioan Bancov. [Craiova, Edit. Macinca şi comp., 1863]. (22 x 14). 69 p. 1 Sfanţu. (II 433645)
Exemplar incomplet, lipsă p. 1-18. Descriere după Iarcu, p. 99 şi după p. de titlu falsă [p. 19].
4816. ~ Apa de dragoste. Poesii satire şi politice, de Ioan P. Bancov. Craiova (Typ. Nationale, Th. Macinca şi I. Samitca), 1871. (20,5 x 13). 56 p. (I 890)
4817. ~ Bulgarii şi Românii. Canţonetă în doue persóne, de I. P. Bancov. Craiova (Tip. N. I. Macavei), 1901. (21,5 x 13,5). 48 p. (II 412069)
4818. ~ *Canţonete: Soldatul Român la Plevna. Cercelarul. Unchiul nepotului. Călăraşul. Craiova (Typ. Ph. Lazar), 1878. 12°. 45 p. 1 leu. (BR, 1(1879), nr. 5, maiu, p. 38 ; Popescu. Siese ani, p. 74)
4819. ~ Călugăreni. Poesii, de I. P. Bancov [Pe copertă: Călugăreni şi poesii diverse]. Craiova (Tip. Fraţii Benvenisti), 1887 [pe copertă: 1889]. (19 x 13). 168[-174] p. (I 192547)
4820. ~ Călugăreni şi poesii diverse, de I. P. Bancov. Craiova (Tip. Fraţii Benvenisti), 1889. (20,5 x 12,5). 178 p. (II 393157)
La pp. 176-178, lista persoanelor care s-au înscris cu mai mult decît costul cărţii, socotiţi contribuabili la tipărirea cărţii.
4821. ~ O hotarare injusta datta de magistratii Justiţii ai Tribunalului Dol-Jiu Secsia I. Aprilie 24 [de Ioan P. Bancov]. Craiova (Typ. Naţionale, Theodor Macinca şi Iosif Samitca), 1868. (21, 5 x 14,5). 28 p. (II 412093)
Numele autorului menţionat la sfârşitul textului. Autorul se referă la anularea testamentului lui Alex. Măcescu.
4822. ~ Întoarcerea coconului Costică din Paris. Comedie vodevil în două acte, de Ioan P. Bancov. Craiova (Typ. Naţionale, Th. Macinca şi R. Samitca), 1876. (19 x 12). 72 p. 1 leu nou. (BCU-ClN 391871)
4S23. ~ Legea pentru beţivi. Comedie într'un act, de I. P. Bancov. Craiova (Tip. Fraţi[!] Benvenisti), 1887. (21 x 13,5). 52 p. (II 467840)
La p. 47-51, lista subscriitorilor.
4824. ~ Mama, fata şi vaca, [versuri], de I. P. Bancov. Craiova (Tip. Română, Filip Lazar Succesor), 1897. (20 x 13). 32 p. 1 leu. (I 520540)
4825. ~ Poezii, de Ioan Bancov. Craiova (Tip. lui Iosif Samitca şi Iancu Moise), 1859. (21 x 13,5). 22 p. 1 sfanţih. (II 474667)
Cu alf. de tranziţie.
4826. ~ Stéoa Romaniei: Vodevilu în trei tablouri, de Ioan P. Bancov. Craiova (Typ. Naţionale, T. Macinca şi I. Samitca), 1868. (19,5 x 12,5). 52 p. 1 sfanţu. (I 43657)
4827. ~ Steaua Romanii şi morţii de la Plevna. Melodramă în 3 tablouri, de I. P. Bancov. Craiova, Edit. Librăriei S. Samitca (Tip. Filip Lazar), 1882, (17,5 x 11,5). 110 p. 1 leu. (I 380278)
La p. 107-110: "Domnii şi dómnele din Craiova care au contribuit la tipărirea acestei cărţi".
4828. ~ Sunt depotat. Canţoneta. De I. P. Bancov. Craiova (Typ. Naţionale, Theodor Macinca şi Ralian Samitca), 1875. (20,5 x 13). 15 p. 50 bani. (II 393066)
4829. ~ Tăerea boerilor la Tergovişte sub Mircea II. Drama în 5 acte şi 3 tablouri, de Ioan P. Bancov. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian Samitca), 1881 [pe copertă: 1882]. (23 x 15,5). 107 p. 2 lei. (II 266617)
Lista celor care au contribuit la tipărirea cărţii la p. 105-107.
4830. ~ Ţăranul chemai la vot. Canţoneta, de Ioan P. Bancov. Craiova (Typ. Naţionale, Th. Macinca şi R. Samitca), 1876. (19 x 12,5). 15 p. 50 bani. (I 392712)
4831. ~ Vitejia Românilor si resbelul din 1877-1878 de I. P. Bancov Craiova (Tip. Românească sub patron. Soc. Progr. National), 1883. (23 x 15). 16 p. (II 379315)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  134) BANCOV, VERA
 • Opera
 • Imagini
BANCOV, VERA
4832. ~ Contribuţiuni la studiul febrei tifoide la copii. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în Iunie 1912 de Vera Bancov. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1912. (23 x 15,5). 65[-68] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 374). (II 31072)

Nu exista imagini
  135) Banda neagră
 • Opera
 • Imagini
Banda neagră
4833. • Banda neagră. [Bucureşti], Edit. Soc. Anonime Adeverul, [1908]. (30,5 x 21,5). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Aventurilor Celebre, nr. 38). (III 10978)
Cuprinde şi începutul vol. XXXIX: "Torturatorii Şachului", p. 31-32. Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  136) Banda Neagră de la Herţa şi fasele...
 • Opera
 • Imagini
Banda Neagră de la Herţa şi fasele...
4834. • Banda Neagră de la Herţa şi fasele prin care a trecut Procesul asasinilor lui Herman Perchér. Botoşani (Tip. Concurenţa), 1892. (19,5 x 12). 35 p. (I 73121)

Nu exista imagini
  137) Banda răpitorilor de copii
 • Opera
 • Imagini
Banda răpitorilor de copii
4835. • Banda răpitorilor de copii. [Bucureşti (Tip. Carp & Marinescu), 1908]. (30,5 x 22,5). 24 p. 20 bani. (Nick Carter. Albumul cavalerilor pumnalului, otrăvei, revolverului şi dinamitei. Bandiţii Americei, nr. 7). (III 9843)

Nu exista imagini
  138) BANDICIU, M. (?-1886)
 • Opera
 • Imagini
BANDICIU, M. (?-1886)
Traduceri:
• Biblia mică séu Testamentulu vechiu şi nou... Trad. de ~. [Braşov, 1854?].

Nu exista imagini
  139) Bandit - Bandiţi
 • Opera
 • Imagini
Bandit - Bandiţi
4836. • Banditul Henric Anton sau Trei spre-dece ani de dragoste într'o peşteră. [Vol. I-IV în 184 fascicole]. Bucuresci, Edit. Librăriei Ig. Hertz, [189?]. (23,5 x 16,5). 1 f., 1408 p. (I-II) ; 1 f., p. 1411-2927, 8 p. (III-IV). 10 bani = 6 Kr. un numer. (A. 28338)
Ultimele 8 pagini cuprind un fragment din romanul Caterina împărăteasa Rusiei : o inimă de femee plină de cruzime şi amor.
4837. • Banditul în Domino-Negru. [Bucureşti] (Tip. şi Stab. de Arte Grafice G. Ionescu), [1912]. (23,5 x 16). 1744 p. (109 fascicole). 10 bani fascicola. Fasc. 1 gratis. (II 31004)
4838. • Banditul Marunţelu la Jupănu Itic. [S.l., 1894]. (16,5 x 12). 16p. 30 bani. (I 123739)
4839. • Banditul Mărunţelu şi Cocoana Marghiolita. [S.l., 189?]. (23,5 x 16). 14 p. 15 bani. (II 124673)
4840. • Banditul Musolino. Bucureşti, Edit. Librăriei Ig. Hertz, [1906]. numărul 0,10 lei. (Adevăratul proces, cop. 3)
4841. • Banditul Rocambole. [Bucureşti], Edit. Soc. Anonime Adeverul, [1908]. (30,5 x 21). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Aventurilor Celebre, nr. 32). (III 10972)
Cuprinde şi începutul vol. XXXIII: Masca Roşie, p. 31-32. Descriere după copertă.
4842. • Bandiţii carii au maltratat şi lovit pe domnul advocat Leonida Sterea, în diua de 18 Iunie în sala şedinţelor Curţei cu juraţi din Brăila. Galaţi (Tip. Dacia), 1885. (23 x 16). 36 p. (II 87509)
4843. • Bandiţii Londrei. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz, [1909]. (23 x 16,5). 64 p. 40 bani. (Revista Romanelor Criminale, [nr. 1]). (II 58448)
Descriere după copertă. Datat după anul depozitului legal menţionat pe carte.
4844. • Bandiţii Parisului. Bucureşti, Edit. Soc. anonime pe acţiuni Adeverul, [1907]. (29 x 20). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Aventurilor Celebre, nr. 1). (III 8449)
Cuprinde şi începutul vol. al II-lea: "Furtul din casa miliardarului american Vanderbilt", p. 31-32. Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  140) BANÓ, STEPHANO
 • Opera
 • Imagini
BANÓ, STEPHANO
4845. ~ Elementa jurisprudentiae naturalis secundum vestigia celeberrimorum Franc. nob. de Zeiller, ac de Egger aliorumque de jurisprudentia meritissimorum virorum, conscripta a Stephano Banó, AALL Philosophiae et juris utriusque doctore, in regio scientiarum lyceo Claudio-politano juris naturae privaţi, publici, seu civitatis gentium, ac civilis romani professore regio, publico, et ordinario, I. Comitatuum Thordensis, et Albae inferioris tabulae judiciariae assessore, facultatis item juridicae regiae scientiarum universitatis Pesthinensis membro ordinario. Claudiopoli (Typis Lycei Regii), 1836. (20,5 x 13). XV, 656[-658] p. (II 505910)
4846. ~ Jus romanum privatum secundum vestigia clarissimi viri Antonii Haimberger ad statuta jurium municipalium saxonicae nationis in Transsilvania applicatum a Stephano Bano. AALL philosophiae, et juris utriusque doctore, in regio scientiarum lyceo claudiopolitano juris naturae privaţi, publici seu civitatis, gentium ac civilis romani professore regio, publico et ordinario, ii comitatuum Thordensis, et Albae inferioris tabulae judiciariae assessore, facultatis item juridicae regiae scientiarum universitatis pesthinensis membro ordinario. Claudiopoli (Typis Lycei Regii), 1842. (21 x 13). 8 f., 630 p., 1 f. pl. (II 28532)

Nu exista imagini