Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1281) BOTTEZ, AURELIAN (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTTEZ, AURELIAN (1886-?)
7850. ~ Abcesele cronice simple ale mamelei simulînd neoplasmele. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la [20] Februarie 1913 de Aurel Bottez din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Românească), 1913. (23 x 16). 37[-40] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1270). (II 580078)
Bibliografie, la p. [40].

Nu exista imagini
  1282) BOTTEZ, C. (1854-1909)
 • Opera
 • Imagini
BOTTEZ, C. (1854-1909)
7851. ~ Consideraţiuni asupra leziunilor sinului observate în 1889-90, de Dra Bottez. Jassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1890. (22 x 15,5). 3 f., III, 95 p. (Diviziunea Chirurgică a Spitalului Sf. Spiridon). (II 408691)
7852. ~ *Contribution a l'étude clinique des tumeurs de la region temporale. These par C. Botez. Paris, A. Parent, 1882. 4°. 136 p. (RoL, 7(1883), nr. 1668, p. [3] : Buletin bibliogr.; Rally I, p. 46)
7853. ~ Studiu clinic asupra tumorilor regiunei temporale, de Dr. C. Bottez, Vechiu intern provisor al spitalelor din Paris, Medalie de bronz a assistenţei publice, Laureat al Facultăţii de medicină din Paris, Medic secundar al Spitalului Sf. Treime. Iassy (Tip. Lucrătorilor Români Asociaţi), 1885. (23 x 15,5). 4, 94 p. (BCU-ClN 176790)
Studiu tipărit după teza cu acelaşi subiect.

Vezi şi:
BOGDAN, GEORGES, ş.a. Meurtre ou légitime défense (Raport médico-legal par MM Bogdan, ~). Iassy, [190?].

Nu exista imagini
  1283) BOTTEZ. C. V.
 • Opera
 • Imagini
BOTTEZ. C. V.
7854. ~ Gagiul în dreptul roman şi român. Tesă de licenţă de C. V. Bottez. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl ), 1896. (23 x 15,5). 48 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 408656)

Nu exista imagini
  1284) BOTEZ, CALIPSO CORNELIU (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTEZ, CALIPSO CORNELIU (1880-?)
7855. ~ Maria Cunţan. [De] Calypso Corneliu Botez. Botoşani (Tip. Segall & Marcu), 1904. (21,5 x 12,5). 24 p. 1 leu. (II 111258)
7856. ~ Teatrul lui Ibsen. Conferinţă de Calypso Corneliu Botez, licenţiată în ştiinţele istorico-filosofice. Botoşani (Tip. Bernhard Saidman), 1901. (24 x 17). 22 p. 75 bani. (II 111378)

Nu exista imagini
  1285) BOTEZ, CHRIST. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTEZ, CHRIST. (1878-?)
7857. ~ Contribuţiuni la studiul Diagnosticului Diferenţial al Epididymitelor. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Martie 1908 de Christ. Botez. Fost extern şi intern al Clinicei Dermato-Sifilitice la Biuroul primirei şi Spitalul Spiridonia Galaţi. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1908. (23,5 x 16). 47[-50] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 294). (BCU-ClN 217682)

Nu exista imagini
  1286) BOTEZ, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
BOTEZ, CONSTANTIN
7858. ~ Despre reţinerile din solda oficerilor de Colonelul Botez. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1900. (24 x 16,5). 19 p. (Din publicaţiile Revistei Infanteriei). (II 408579)
7859. ~ Educaţiunea militară a soldatului şi în special educaţia sa fisică de Colonel Botez după generalul Bonnal. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), [1900]. (23,5 x 16). 31 p. (Extr. din "Revista Armatei", No. 9, 1900, anul XVIII). (II 408638)

Nu exista imagini
  1287) BOTEZ, CONSTANTIN A. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTEZ, CONSTANTIN A. (1883-?)
7860. ~ Evoluţiunea craniului în raport cu muşchii cari se insera pe el. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Octombrie 1908 de Constantin A. Botez, Prosector al Institutului de Anatomie, Fost preparator în Labor. de Anatomie topogr., fost extern şi intern prin concurs al Spitalului Central Sft. Spiridon-Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1908 (23 x 15,5). 51[-55] p. (Facultatea de Medicină din Iasi, nr. 312). (BCU-ClN 213737)

Nu exista imagini
  1288) BOTTEZ, CONSTANTIN LEON (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTTEZ, CONSTANTIN LEON (1873-?)
7861. ~ Descrierea aparatelor de recepţiune şi transmisiune în telegrafia fără fir (radio telegrafia ) prin undele herlziene. Istoric, note şi date. Locotenentul Constantin L. Bottez, Regimentul 2 Geniu, ataşat la Institutul Geografic al Armatei. Bucureşti (Atel. Grafic I. V. Socecu), 1903. (24,5 x 17). 146[-151] p. cu il. şi portr. 3 lei. (Temele oficerilor din Regimentul 2 Geniu). (II 447487)
Pe copertă, titlul: "Istoric, note şi date asupra telegrafiei fără fir" de Locotenentul Constantin L. Bottez.
7862. ~ Telegrafia fără sârmă. Descriere sumară de Căpitanul Constantin Leon Bottez din Regimentul I Geniu. Compania a II-a Căi Ferate şi Telegrafie. Generalităţi. Experienţele lui Hertz, Branly, Lodge şi Marconi. Funcţionarea aparatelor. Avantaje şi inconveniente. Experienţe executate. Sistemul Telefunken. Staţiuni militare rulante şi portative. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1907. (20,5 x 13). 31 p. cu il., 2 f. pl. 75 bani. (Extr. din Buletinul Armatei şi Marinei). (II 6960)

Nu exista imagini
  1289) BOTEZ, CORNELIU (1870-1928)
 • Opera
 • Imagini
BOTEZ, CORNELIU (1870-1928)
7863. ~ Caracterele luptei pentru drept şi secretul profesional, de Corneliu Botez, magistrat. Bucureşti (Tip. Voinţa naţională), 1897. (24,5 x 17). 32 p. 1 leu. (II 111405)
7864. ~ *Câte-va observaţiuni asupra actualei legi pentru judecătoriile de pace [189?]. (Botez, cop. 4 ; Botez. Dreptul, cop. 4)
7865. ~ Codicele de şedinţă al Judecătorului de Pace adnotat şi comentat cuprinzînd: Legea pentru Judecătoriile de Pace adnotată cu dezbaterile parlamentare din 1879, 1894 şi 1896. Explicaţiunea teoretică şi practică a cazurilor. Controversele Legii şi Jurisprudenţa (1868-1902). În Comparaţiune cu legiuirile vechi, legiuirea franceză şi cea Belgiană şi Genoveză în concordanţă cu Noul Cod de Procedură Civilă. Regulamentul legii pentru Judecătoriile de Pace. Legea pentru autentificarea actelor adnotată cu Jurisprudenţa Înaltei Curţi. Legea pentru tocmeli agricole. Legea repaosului duminical. Reproducerea textelor principale din celelalte legi relative la Competinţa specială a Judelui de ocol cu observaţiuni şi trimiteri. Inovaţiunile noului proect al legii de pr. civ. relative la competenţa Jud. de ocol. Un index alfabetic al legei timbrului, o tabelă a taxelor de portărei etc. de Corneliu Botez, Membru de şedinţă. Botoşani, Editorii Segal & Marcu şi B. Saidman, 1902. (20 x 14). XIV, 1 f., 716 p., 1 tab. (I 111223)
7866. ~ Idem. Judecătoriile comunale. Competinţa ordinară a Judelui de ocol. Sumar: Legea pentru judecătoriile de Pace din 1896 (Art. 1-76) cu modificările introduse prin l. din 2 Iulie-1905, având sub textele respectiva rezumatul dezbaterilor parlamentare ale legii actuale completate cu acele din 1879, 1894 şi 1905. Analiza Cazurilor şi controverselor. Note şi discuţiuni. Legislaţie comparată. Ordine şi circulari ministeriale. Jurisprudenţa cea mai nouă cu adnotaţiuni. În concordanţă cu legea de procedură civilă şi celelalte legi în vigoare. De Corneliu Botez, Preşedinte S. II Trib. Covurlui. [Vol. I]. Ed. II Revăzută şi adăogită. Botoşani (Tip.. B. Saidman), 1906. (20,5 x 13). 492 p. (II 266420)
7866 a. ~ Idem. Procedura înaintea judecătoriilor de ocol. Sumar: Legea pentru judecătoriile de pace din 1896 (Art. 77-126) cu modificările introduse prin legile din 2 Iulie 1905 şi 11 Ianuarie 1907, având sub textele respective rezumatul desbaterilor parlamentare ale legii actuale complectate cu acele din 1879, 1894, 1905 şi 1907. Regulamentul L. J. Pace din 1894. Analiza cazurilor şi controverselor. Note şi discuţiuni. Legislaţie comparată, Ordine şi circulari ministeriale. Jurisprudenţa instanţelor noastre judecătoreşti cu adnotaţiuni. În concordanţă cu iegea de procedură civilă şi celel'alte legi în vigoare. Competinţa judecătorilor de pace Deferită prin legile şi reg. special în vigoare. Legea p. autent. actelor, repaos duminical, drepturile proprietarilor, tocmeli agricole, comerţ ambulant, pescuit, meserii, streini, bănci populare, proced. electorală, corn. rurale, terenuri petrolifere, drumuri, măsuri şi greutăţi, poliţia vânătoarei, timbru şi înregistrare etc. etc. (1864-1907). De Corneliu Botez, Preşedinte S. II. Trib. Covurlui. [Vol. II. Ed. II Revăzută şi adăugită]. Galaţi (Tip. Nouă, Teodor C. Dimi-triade), 1907. (21 x 14). 2 f., p. 495-994. (II 266420)
7867. ~ Condiţiunea juridică a moştenitorilor neregulaţi. Tesă pentru licenţă. Susţinută la... Noembrie 1891 de Corneliu V. Botez. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1891. (24 x 16). 78 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 111515)
7868. ~ *Consideraţiuni asupra unor prescripţiuni din Legea de organisare judecătorească cu privire la condiţiunile de admisibilitate şi înaintare în treptele judecătoreşti, [189?]. (Botez, cop. 4 ; Botez. Dreptul, cop. 4)
7869. ~ Controversele legei pentru judecătoriile de pace sancţionată la 28 Mai 1896 şi publicată în Monitorul Oficial No. 47 din 1 Iulie 1896. Studiu critic al legei, bazat pe doctrină şi jurisprudenţa, în comparaţiune cu legile vechi şi în legătură cu actualele legi, cu care vine în atingere. De Corneliu Botez, Procuror de Tribunal. Botoşani (Noua Impr. Moldova de Sus), 1899. (23,5 x 16). 288 p. (BCU-Iaşi III 22248)
7870. ~ Dreptul şi societatea, de Corneliu Botez, magistrat. Bucureşti (Tip. Voinţa naţională), 1897. (24,5 x 17). 45 p. 1,50 lei. (II 111404)
7871. ~ Icoana Judecătorului de Ocol văzută în Lumina nouilor reforme. Observaţii critice asupra legislaţiei şi jurisprudenţei. [De] Corneliu Botez, Preşedinte S. II. Tribunalul Covurlui. Bucureşti (Tip. Anuarul general), 1911. (23 x 15,5). 39 p. 1,50 lei. (Extr. din "Revista Critică de Drept, Legislaţia şi Jurisprudenţa"). (II 24958)
7872. ~ Lege asupra taxelor de timbru şi.înregistrare promulgată la 24 februarie 1900, pusă în lucrare la 1 Martie şi modificată prin legile din 31 Martie 1901 şi 14 Martie 1903. Adnotată şi comentată cuprinzând sub fie-care articol: Desbaterile parlamentare. Circulari, ordine şi Instrucţiuni ministeriale. Comparaţiuni cu vechea lege a timbrului. Explicaţiunea cazurilor şi a controverselor. Jurisprudenţa cea mai nouă. Index alfabetic, de Corneliu Botez, Judecător de şedinţă. Botoşani (Tip. Bernhard Saidmann), 1904. (20 x 12,5). VI-232 p. 3 lei. (I 122307)
7873. ~ Idem. Ed. II. Revăzută şi adăogită. Botoşani (Tip. Bernhard Saidmann), 1905. (19 x 13,5). VI p., p. 5-288. (BCU-Iaşi II 61590)
Ediţia a II-a cuprinde în titlu şi: "modifificată prin legile din 1 Mai 1904 şi Mai 1905".
7874. ~ Idem, modificată prin legile: din 31 Martie 1901, din 14 Martie 1903, din 1 Mai 1904, din 2 Iunie 1905, din 15 Iunie 1905, din 26 Februarie 1906, pusă în lucrare la 1 Aprilie 1906, din 1 Iunie 1906 şi din 10 Martie 1907. Adnotată şi comentată de Corneliu Botez, Preşedinte secţia II. Trib. Covurlui, Ed. II revăzută şi adăogită. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co. (Atel. Socec), 1908. (22 x 14). 412 p. (II 111286)
7875. ~ *Lupta pentru drept, [190?]. 1 leu. (Botez. Codicele, cop. 4)
7876. ~ Noul codice de şedinţă al judecătorului de ocol adnotat şi comentat de Corneliu Botez, Preşedinte[...]. Partea I. Legea pentru judecătoriile de ocoale pusă în lucrare la 1 Mai 1908 şi Regulamentul acestei legi Explicate şi adnotate cu: desbateri parlamentare, circulari ministeriale, controverse, legislaţie comparată, doctrina română şi streină şi jusrisprudenţa la zi cu observaţiuni. În legătură cu principiile dreptului comun şi în concordanţă cu celelalte legi în vigoare. Partea III. Comentarea şi adnotarea legilor speciale de competinţa judelui de ocol. Cu o tabelă alfabetică de materii. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (20 x 13,5). XIII, 1388 p. 17,50 lei. (II 11985)
7877. ~ Poesii. [De] Corneliu Botez. Ed. I. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1893. (19 x 13). 235[-237] p. cu il. 3 lei. (I 76190)

Prefeţe:
BURGHELE, G. G. Fragmente istorice 1848... . [Cu o prefaţă de ~]. Botoşani, 1899.
• Omagiu lui Mihail Eminescu. [apărută sub îngrijirea d-lui ~]. Bucureşti, 1909. (Comitetul Cemorării - Galaţi)

Nu exista imagini
  1290) BOTEZ, DEMOSTENE (1893-1973)
 • Opera
 • Imagini
BOTEZ, DEMOSTENE (1893-1973)
7878. ~ Munţii (versuri). [De] Demostene Botez. [Iaşi], 1918. (18,5 x 12,5). 8 p. 1,50 lei. (I 50000)
Cu o prefaţă de G. Ibrăileanu.
7879. ~ Responsabilitatea Miniştrilor (Studiu constituţional şi juridic). [De] Demostene Botez. Iaşi (Tip. (Versuri şi proză), 1918. (19,5 x 14). 35 p. 1,50 lei. (I 56166)

Traduceri:
RICHEPIN, JEAN. Morţi bizare. Trad. de ~. Bucureşti. [1912].

Nu exista imagini