Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1271) BOTEANU, EMANUEL REMUS (1881-1954)
 • Opera
 • Imagini
BOTEANU, EMANUEL REMUS (1881-1954)
7811. ~ Contribuţiuni la fisiologia glandei pituitare la broască. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la... Iunie 1906 de Emanuel Remus Boteanu, Preparator al Laboratorului de Fisiologie ai Facilitatei de Medicină. Bucureşti (Tip. Regala), 1906. (23 x 15,5). 33[-39] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 869). (II 3377)

Nu exista imagini
  1272) BOTEANU, GEORGE (1863-1918?)
 • Opera
 • Imagini
BOTEANU, GEORGE (1863-1918?)
7812. ~ Despre mandat în dreptul roman şi în dreptul român. Teza pentru licenţă. Susţinută la... 1888, de George Boteanu. Bucuresci (Tip. Curţei Regale, Proprietari F. Göbl Fiii), 1888. (24 x 16,5). IX, 142, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413264)

Nu exista imagini
  1273) BOTEANU, GHEORGHE (1837-1910?])
 • Opera
 • Imagini
BOTEANU, GHEORGHE (1837-1910?])
7813. ~ Cartea mea [Versuri şi Proză, de] Colonel G. Boteanu. Bucureşti, Edit. Revistei Literare (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1897. (24,5 x 16). 287[-291] p. 2,50 lei. (II 413308)
7814. ~ [Despre originea armatelor în Europa; progresul lor, folosele ce aduc în Stat, şi datoriile societăţii, faţă cu acesta instituţiune]. Conferintia militară publica ţinută de Colonelul G. Boteanu, Comandantul Regimentului 15 Dorobanţi, Membru Societăţii Ştiinţifice şi Literare Asachi. Petra (Impr. jud. Neamţu) 1882. (23 x 15). 21 p. (III 439709)
Titlul, la începutul textului.
7815. ~ Don-Alfons de Castilia. Melodramă în trei acte, de George Boteanu. Petra (Impr. Jud. Neamţ), 1882. (23 x 15). 57 p. (II 379343)
7816. ~ La guerre russo-roumaine (1877-1878) Reminiscence. [Par] Colonel Georges Boteanu. Paris, Lucien Duc, Editeur (Impr. L. Duc), 1893. (22 x 14). 36 p. (II 164140)
Lipsă coperta.
7817. ~ Încercări poetice, de G. Boteanu. Bucureşti (Tip. Emanuelu Poenescu), 1860. (17 x 11). 55 p. (I 102226)
7818. ~ Memoriu din resboiul de la 1877-1878. [De] Gheorghe Boteanu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1895. (24x 16,5). 14 p. 50 bani. (II 413237)
Autorul se apără de acuzaţiile ce i s-au adus, că, în calitate de comandant al reg. 16 Dorobanţi, nu s-ar fi aflat pe timpul de luptă la atacul Griviţei, în ziua de 30 august 1877.
7819. ~ Poesii, de Gheorghe Boteanu. Peatra (Impr. Jud. Neamţu), 1885. (22,5 x 15,5). 212[-214] p. (II 254974)
7820. ~ Suvenire şi impresii alle unui copil allu României, de G. Boteanu. Bucureşti (Tip. Theodor Vaidescu), 1864. (21 x 14). 116 p. (II 101024)
Cuprinde şi câteva poezii originale şi traduceri după: Hugo şi C. Guerrini

Nu exista imagini
  1274) BOTEANU, IOAN (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTEANU, IOAN (1864-?)
7821. ~ Idei asupra reorganizărei infanteriei noastre. [De] Căpitan I. Boteanu din Reg. Mihai Viteazul No. 6. Bucureşti (Tip. Eminescu), 1907. (24,5 x 16,5). 45 p. (Extr. din "Revista Infanteriei", nr. 121, 1907). (II 5783)
7822. ~ Luptele diviziei de infanterie. [De] Căpitan I. Boteanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (19 x 12,5). 4, 132 p. (I 409752)
7823. ~ 20 Divizii de Infanterie. [De] Maior Boteanu. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1914. (23,5 x 16,5). 21 p. (II 37130)
Nu exista imagini
  1275) BOTEANU, MIHAIL (1853-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTEANU, MIHAIL (1853-?)
7824. ~ *Curs de Construcţii. I. Construcţii de zid. II. Construcţii de lemn şi fer. III. Noţiuni de arhitectură şi clădiri militare. IV. Resistenţa materialelor, de Maior M. Boteanu, Profesor. Bucureşti (Autografia Şcolei Speciale de Artilerie şi Geniu), 1888. 292 p.(Litografiat). (Bibliogr. Milit. Rom. I, p. 17)
7825. ~ Cursu de Geometrie Descriptivă, textu predat en annul preparator, de Căpitan M. Boteanu, Annul şcolar 1881-1882. Bucureşti, [1882]. (24,5 x 20). 1 f., VI, 273 p. (Scola Specială de Artilerie şi Geniu). (BCU-ClN 234379)
Curs litografiat.
7826. ~ [Curs de Fortificaţie pasageră. Conferinţe făcute de Colonel M. Boteanu]. [Bucureşti, 1898]. (24 x 20,5). 101 p. cu il., 1 tab., VIII f. pl., 10 h., 2 f. (II 138730)
Autorul şi titlul menţionate pe planşe. Tabla de materii litografiată.
7827. ~ *Fortificaţiunea permanentă. Conferinţe făcute de colonel M. Boteanu. Profesor. [Text, Planşe]. Bucureşti (Autografia Scoalei Superioare de Resboiu), 1894. 251, VI p. (text); 40 f. pl. (atlas). (Bibliogr. Milit. Rom. I, p. 17 )
7828. ~ Fortificaţiunea permanentă. Conferinţe făcute de Colonel M. Boteanu, Profesor. [Bucureşti], 1898. (25 x 20,5). 1 f., VI, 238 p., 1 f., XC planşe. (II 138777)
Litografiat. Volumul cu planşe a apărut în 1897.

Nu exista imagini
  1276) BOTEANU, N. N.
 • Opera
 • Imagini
BOTEANU, N. N.
7829. ~ *Patru satire, de N. N. Boteanu. Bucureşti, 1905. 11 p. 2 lei. (VL, 1(1906), nr. 4, ian. 22, p. 8: Bibliografie)

Nu exista imagini
  1277) BOTEANU, ROMULUS (1848-1924)
 • Opera
 • Imagini
BOTEANU, ROMULUS (1848-1924)
7830. ~ Călăuza crescetorilor şi cumperătorilor de cai, lucrată de Colonelul Romulus Boteanu, preşedintele comisiunei de remontă a armatei. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Elzevir), 1899. (23,5 x 16). 1 f., IV, 255[-257] p., 6 pl. (II 160276)
7831. ~ *Curs pentru artificierii regimentelor de artilerie, de Lt. Colonel Romulus Boteanu. Piteşti (Tip. Gheorghe Popescu), 1893. 144, 4 p. (Bibliogr. Milit. Rom. I, p. 18)
7832. ~ Despre duel. Conferinţă publică ţinută la cercul militar din Piteşti de Lt.-Colonel Romulus Boteanu. Bucureşti (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & C. C. Săvoiu), 1894. (21 x 14). 80 p. (II 160025)
7833. ~ Despre rasele cailor. Stud-book. Pedigree şi performances, de Colonelul Romulus Boteanu, Comandantul Artileriei Corpului 3 de Armata şi al Artileriei Regiunei F. N. g. [Bucureşti], (Stab. de arte grafice Universala), 1906. (23 x 15). 3 f., II p., 2 f., 211 p., 75 f. pl. (Extr. din "Revista Artileriei"). (II 3130)
7834. ~ Doue voiajiuri ipice în ţară (20 Iunie - 10 Iulie 1898). Unul pentru căutarea cailor necesari artileriei nostre de munte, iar cell'alt pentru visitarea principalelor herghelii din judeţul Constanţa şi Ialomiţa şi clasarea cailor după necesităţile armatei. [Bucureşti?, 1898]. (21 x 14,5). 13 p. (II 82468)
Descriere după datele de la începutul textului. La sfârşitul textului, p. 13, semnează "Colonel Romulus Boteanu, Preşedintele comisiunii de remontă".
7835. ~ Noţiuni de construcţii de baterii, de Lt. Colonel Romulus Boteanu, comandantul Regimentului 9 de artilerie. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1896. (23 x 15,5). 51 p. (II 412792)
7836. ~ Noţiuni de topografie, de Lt. Colonel Romulus Boteanu, Comandantul[...]. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1896. (23 x 15). 37[-39] p. (II 412793)
La p. 2, menţiunea: "Aceste noţiuni sunt extrase din Elemente de topografie ale Colonelului Ion V. Năsturel şi Topografia francesă de Gaumet".
7837. ~ Teoria tragerei în semn. Conferinţa ţinută D-lor officieri din Regimentul 4-lea de Artilerie. De Căpitan Romulus Boteanu. Jassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1881. (22,5 x 15). 103 p. , 3 pl. (II 467901)

Traduceri:
• Hergheliile Kisber, Babolna şi Sarvar din Austro-Ungaria. Trad. de ~. Bucureşti, 1898.
LAPLAINE, M. Geometria simplificată. Trad. şi publicată de ~. Bucureşti, 1871.

Nu exista imagini
  1278) BOTENI, ION
 • Opera
 • Imagini
BOTENI, ION
Vezi: IONESCU-BOTENI, ION

Nu exista imagini
  1279) BOTESCU, HARALAMBIE (1874-1917)
 • Opera
 • Imagini
BOTESCU, HARALAMBIE (1874-1917)
7838. ~ Apele minerale naturale. Interpretarea intrebuinţărei lor, în scop terapeutic, departe de la Isvor. Ape minerale ameliorate ; Ape minerale artificiale: Kozla. [De] Doctor H. Botescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (20 x 13). 32 p. (I 252785)
7839. ~ Câte-va consideraţiuni şi cercetări asupra diagnosticului permeabililăţei renale şi epa-lice prin eliminarea albastrului de metilen în urine, de H. Botescu, Intern al spitalelor, Ajutor de Anatomie. Bucuresci (Tip. Dreptatea), [1898], (20 x 13). 19 p. (Extr. din rev. medic. "Spitalul"). (I 411665)
Descriere după copertă. Datat după anul menţionat la p. 6.
7840. ~ *Contribuliuni la studiul anatomic al muşchiului extensor scurt dorsal al mânii. Muşchiul mânios. Teză de Haralambie Botescu. Bucureşti, 1900. 8°. 120 p. şi 16 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 554). (Crăinicianu, p. 135 ; Teze Fac. Med.-B, p. 140).
7841. ~ Contribuţiuni la studiul anatomic al muşchiului Extensor scurt dorsal al manei-Muşchiul mânios (9 observaţiuni personale; cu 13 planşe executate după natură de A. Feldeanu). [De] Doctor Botescu, Fost Intern al Spitalelor şi al Maternităţei, Prosector la Facultate. Bucureşti (Tip. ziarului Foaia Populară), 1900. (24 x 16). 120 p. cu il. (Laboratorul lucrărilor practice de Anatomie descriptivă din Bucureşti. Director: Profesor Dr. Petrini-Paul). (II 19326)
7842. ~ Discuţiunile Comisiunei Parlamentare şi Medicale asupra ante-proeclului legei sanitare de la consfătuirile ţinute în localul Ministerului de Externe, sub Preşedinţia Domnului Prim-Ministru de Interne I. I. C. Brătianu, în zilele de 19, 20, 21, 23, 24 şi 25 Februarie a.c. Note luate şi redactate de Dr. H. Botescu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1909. (23,5 x 15,5). 1 f., 39 p. (II 13695)
7843. ~ Exerciţiul ilegal al medicinei. [De] Dr. H. Botescu. Raport prezentat la ultimul congres al Asociaţiunei Generale a medicilor din Ţară ţinut în luna Mai 1910. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul), 1910. (24,5 x 16,5). 27 p. (II 21325)
7844. ~ Hepatectomia parţială în cazuri de tumori. Conferinţă ţinută la Societatea studenţilor în medicină din Bucureşti de D-rand H. Botescu, Intern al spitalelor, ajutor de anatomie. Bucuresci (Tip. Dreptatea), [1898]. (19,5 x 13). 16 p. cu il. (Extr. din rev. medic. "Spitalul", 10-15 Iulie 1898). (I 411561)
7845. ~ Hernie diaphagmalique congénitale (avec figures), par M. Haralambie Botesco. Paris, Masson et C-ie, Editeur (Corbeil, Impr. Ed. Crété), 1897. (24 x 16,5). p. 77-84. (Arch. des Sciences Médicale, Organe de l'Inst. d'Anatomie et de Chirurgie et de l'Inst. de Pathologie et Bactériologie de Bucarest). (II 189129)
Descrierea după copertă.
7846. ~ Medici de şcoli: Cazier şcolar; cazier sanitar individual al elevului. încercare de îmbunătăţire a Igienei şcolare, de Dr. H. Botescu, ajutor de primar al oraşului Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1907. (31,5 x 23,5). 7 p. (III 12515)
Descriere după copertă.
7847. ~ Provocarea abortului prin balonul lui Champentier de Ribes, (Comunicare făcută la Societatea Studenţilor în Medicină) de Haralambie Botescu, Intern al spitalelor, ajutor de anatomie. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1897. (23 x 15,5). 9 p., 2 f. pl. (Extr. din rev. "Spitalul" nr. 5). (II 348404)

În colaborare:
7848. ~ Escursiunea pentru Studiul apelor minerale, staţiunilor climaterice, staţiunilor maritime şi sanatorii din Franţa. Centru şi Auvergne; 2-13 Septembrie 1899. Pougnes-Saint-Leger [pe copertă şi: Apa de Pougnes]. [De] Dr. H. Botescu, Prosector la Facultatea de medicină din Bucureşti [pe copertă şi: Dr. N. Bardescu, Medic al Spitalului Brancovenesc]. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Serban), 1901. (16,5 x 10,5). 17 p. (Extr. din "Spitalul", No. 20/1899 [pe copertă: Spitalul No. 7 şi 20/1899]). (I 410917)
7849. ~ Lupta anti-tuberculoasă: o revoluţie socială. Un strigăt de alarmă. [De] Dr. Botescu [şi] N. Baboeanu. [Bucureşti], Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1913. (15 x 11,5). 30 p. cu il. (I 34527)
Pe copertă şi p. de titlu, menţiunea: "Se vinde în folosul Societăţii pentru profilaxia tuberculozei".

Prefeţe, editări de texte:
ASOCIAŢIA generală a Medicilor din Ţară. Congresul al VII-lea, publicat de ~. Bucureşti, 1903.
FISCHER, GEORGE D. Berlin, Dresda, Viena. Note cu prefaţă de ~. Bucureşti, 1910.
~. Preintîmpinarea oftalmiei purulente. Pref. de ~. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  1280) BOTTEZ, ANA-MARIA G.
 • Opera
 • Imagini
BOTTEZ, ANA-MARIA G.
Traduceri:
PONTOPPIDAN, HENRIK. Dragoste de primăvară. În româneşte de ~. Bucureşti, [1916].

Nu exista imagini