Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1261) BOŞTINESCU-SKIULESCI, AUREL G. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini

BOŞTINESCU-SKIULESCI, AUREL G. (1881-?)
7786. ~ Essai juridique et critique sur le droit de consolidation en matière de concession minière petrolifere dans le droit roumain. Thèse pour le doctorat (Sciences juridiques) présentée et soutenue le 26 avril 1912, par Aurel G. Bostinesco [pe copertă: Aurel G. Bostinesco Sckiulesci). Paris, Georges Crès et C-ie (Mayenne, Impr. Charles Colin), 1912. (23,5 x 16). 167 p. (Université de Paris-Faculté de Droit). (II 260046)
7787. ~ Obligaţiunile şi răspunderea vânzătorului în Dreptul Roman şi Român. Lucrare presentată ca teză pentru luarea licenţei în drept de Aurel G. Boştinescu-Skiulesci. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (22,5 x 15,5). 46 p. (Facultatea Juridică din Bucureşti). (II 4066)
Nu exista imagini
  1262) BOTA
 • Opera
 • Imagini
BOTA
VEZI ŞI: BOTTA

Nu exista imagini
  1263) BOTA, IOAN (1856-1935)
 • Opera
 • Imagini
BOTA, IOAN (1856-1935)
(Atob)
7788. ~ Abecedar sau Carte de scriere şi cetire pentru analfabeţi, de Ioan Bota, învăţător. Nagyszeben (Tipografia Archidiecezană), 1910. (20 x 14). 72 p. 40 fil. (I 24210)
7789. ~ Andrei cel resfăţat. Istorioră instructivă, de Ioan Bota, inveţător. Braşov, Edit. Librăriei N. I. Ciurcu (Tip. Alexi), [1889]. (16 x 10). 66 p., 1 f. 15 cruceri (I 138226)
7790. ~ Chemarea inveţătoriului. Disertaţiune de I. Bota, învăţător. Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1899. (18,5 x 12,5). 40 p., 1 tab. (I 162687)
7791. ~ Culegere din cele mai frumoase poveşti. De Ioan Bota. Braşov, Edit. Librăriei Nicolae I. Ciurcu (Tip. Alexi), 1891. (16 x 10). 128 p. 30 cruceri. (BCU-ClN 47119)
7792. ~ Idem. Ed. II. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1910. (16 x 10,5). 144 p. [60 bani]. (I 149496)
7793. ~ Florea Codreanului. Povestire de I. Bota. Precum şi Anecdote, Poezii popor, şi Poveţe. Brasso, Edit. libr. Ioan I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1912. (17,5 x 13). 38 p. (Bj-Bv 28650)
Cuprinde şi: "Sub Patrafir" şi "Unul ca o sută" de G. Coşbuc, şi "Daca-a fi" de I. Voie.
7794. ~ Isvorul precestii, Canon de rugăciuni cătră Născătorea de Dumnezeu. Forte folositor tuturor creştinilor. Estras din Penticostar. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.) 1899. (18,5 x 12). 32 p. cu il. şi portret. 12 cr. (BCU-ClN 67875)
Prefaţa semnată: "I. Bota, la Cetea, Maiu 1899".
7795. ~ Mântuirea sufletului de Vămile văzduhului. Rugăciuni folositoare pentru toţi creştinii. După manuscris vechiu de I. Bota. Sibiiu, Edit. şi tip. lui W. Krafft, 1911. (12 x 10). 30 p. cu il. (BCU-ClN 146426)
7796. ~ Priculiciul. Schiţe umoristice, de Atob [= I. Bota] Braso-Braşov, Edit. Librăriei Ioan I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1911. (17,5 x 13). 48 p. cu il. 0,24 cor. (BCU-ClN 140175)
7797. ~ Trei istorioare morale. Părintele fără judecată; Muncitorul din Lăzăreni şi Florea Codreanului. De Ioan Bota, învăţător. Budapesta (Tip. Poporul Român), 1902. (19,5 x 12,5). 63 p. 40 fileri. (Biblioteca Poporul Român, Febr.-Martie 1902, nr. 3-4). (I 176671)
Cuprinde şi: "Proverbe" (Adunate de I. Bota) p. 55-56; "Sentinţe" (Adunate de I. Bota şi Li), p. 57-60; "Tiganii în America" de Ioachim B. Pop, p. 61-63.

Nu exista imagini
  1264) BOTA, MOISE (1789-1873?)
 • Opera
 • Imagini
BOTA, MOISE (1789-1873?)
(Un adevărat zelos român)
7798. ~ Dedicâtiune la instălătiunea illustritatei sale DD Th. Dr. Alesandru Dobra ânteiulu Episcopu romanu în Logoşu alesu de Majestatea Sa Franciscu Josifu I-iulu tenuto in Lugosu (in Banatu) in 21/9 Septembrie 1856, lucrata de Unu adevâratu zelosu românu [=Moise Bota]. Widmung zur Installation des Hochwurdigsten Herrn Dr. Alexander Dobra, Bischof zu Lugos. Timisora (Tip. M. Hazay şi a fiului Guilom), 1856. (21,5 x 13,5). 15 p. (BCU-ClN 196660)
Autorul, în acrostihul de la sfârşitul textului, p. 15.
7799. ~ Graiul roman în linba[!] domnitore, s'au Modu'l mai uşor d'a învăţa românu' linba[!] ungurească. De Moisi Bota, Românescul Invăţetoriu din Ghiroc lucrat, Olăh Szo az Uralkodo Honni Nyelvben. [Tom. I]. în Buda (Tip. Crăescii Tipografii), 1836. (17,5 x 10,5). XVI, 157[-164] p. (I 408797)
Pe copertă numai: "Graiul roman. I. Tom. 1836. La p. XV: Abţdariu romanesc unguresc pe seama tinerimeii sho'lelor triviale a Credinţii Răsăritului Greconu. Romane. I-iul Tom. Începătorilor. De M. Bota, tradus, 1836". La p. 161-164: lista prenumeranţilor. Cu caractere chirilice.
7800. ~ Româna-ungureasca linbă[!] s'au Convorbiri A acestora doă linbi[!] prin îndeletnicire mai uşo'ra învăţare, de Moysi Bota naţionalul invătietoriu lucrată. Oldh-magyar nyelv vagy Együttbeszélgetések E'Ket nyelvnek gyakorlatilag legkonnyebben megtanulâsâra, szerkestette Bota Mo'ses nemzeti olâh tanito. [Tom. II]. Pesten (nvomatott Beimel Jozsefnăl); 1847. (19,5 x 12,5). 3 f., VI, 143[ - 147] p. 30 Kr. pp. 30 x. conv. (I 408797)
Cu menţiunea: "În Arad şi Betskerecul mare, sub creditul fraţilor Bettelheim. Pe copertă, numai: Graiul roman tomu' al II-lea. De Moysi Bota lucrată. în Pest, cu teascu' lui Josef Beimel, 1847". La p. 145-146: lista de prenumeraţi. Text bilingv român-maghiar; cel român cu caractere chirilice.
7801. ~ Modul de educăciunea seu Crescerea vechiloru Egipteni, Persieni, Greci şi Romani, lucrată de Moisi Bota. Sibiiu (Tip. Gheorghie de Clozius), 1858. (19 x 12,5). 4 f., 76[-78] p., 4 f. [Onoraţii D. Prenumeranţi], 1 f. [cuprins şi erata]. (I 14053)
Cu alfabet de tranziţie.
7801a. ~ *Idem. Tom. II. Metodul creşterii Românilor de acum. [Sibiu], 1858. (VS, 2(1909), nr. 7-8, p. 259: Iuliu Vuia. Bota)
7802. ~ Versuri Alegorice, sub semnu de Gratulatie pe Anulu nou 1858, de M[oisi] Bota. Sibiiu (Tip. Gheorghie de Clozius), [1858]. (14,5 x 9). 10[-12] p. (Mz B-S C.v.r)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. Datele editoriale, la p. 12.

Nu exista imagini
  1265) BOŢEA
 • Opera
 • Imagini
BOŢEA
VEZI ŞI: BOTTEA

Nu exista imagini
  1266) BOŢEA, D.
 • Opera
 • Imagini
BOŢEA, D.
7803. ~ Cursu de administraţie şi contabilitate pentru Suboficeri, Caporali şi Soldaţi de toate armele, de D. Boţea, Căpitan oficer de îmbrăcăminte la Reg. No. 7 de Infanterie. Cu autorisaţia D-lui Ministru de Resbel. Bucuresci (Impr. Ministerului de Resbel), 1865. (15 x 6). 159 p. (I 178948)

Nu exista imagini
  1267) BOŢEA, P. I.
 • Opera
 • Imagini
BOŢEA, P. I.
7804. ~ Respuns la Jurnalulu Komisii intokmită de D. Ministru al Kontrolului a cerceta starea divisii III după spargerea dulapului acesciil devisii, precedat de petiţia dată D. Ministru dupe destituire de P. I. Boţea. [Bucuresci] (Impr. Opran Demetrescu), [186?]. (26 x 16,5). 15 p. (II 410082)
Descriere după datele de la începutul textului.

Nu exista imagini
  1268) BOTEANU, BRAT (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
BOTEANU, BRAT (1861-?)
7805. ~ Contribuţiune la studiul clinic al unora din localizaţiunile impaludismului. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Susţinută la... 1892 de Brat Boteanu, Bacalaureat în litere şi sciinţe, vechiu intern al spitalului Brîncovenesc, Membru asociat al Revistei Medicale Spitalul. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1892. (23,5 x 16). 87[-91] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 308). (II 70278)

Nu exista imagini
  1269) BOTEANU, CALINIC
 • Opera
 • Imagini
BOTEANU, CALINIC
Traduceri:
• Slujba şi minunile Sfintei Icóne a Maicei Domnului numită Prodromila. Trad. de ~. Cărticica I-IV. Bucureşti, [1903].

Nu exista imagini
  1270) BOTEANU, EMANOIL (1881-1939)
 • Opera
 • Imagini
BOTEANU, EMANOIL (1881-1939)
7806. ~ Conferinţă, 14 Martie 1912, de Locot. Em. Boteanu, Comandantul Secţiei de Mitraliere a Regimentului 1 Roşiori. Turnu-Severin (Inst. de Arte Grafice Samitca), 1912. (20 x 13). 12 p. (I 26945)
7807. ~ Mitralierele în diferite ţări, de Locotenentul Emanoil Boteanu, Comandantul[...]. Turnu-Severin (Tip. şi Legătoria de Cărţi Luiza I. Cuţui), 1910. (16,5 x 10,5). 20 p. (I 22248)
7808. ~ Ofensiva strategică ruso-română în campania din 1877-78, de Locotenentul Em. Boteanu, Comandantul[...]. Conferinţă. Turnu-Severin (Inst. de arte Grafice Samitca), 1912. (20 x 13). 13 p. (I 26946)
7809. ~ 24 Ianuarie. [De] Locotenent Emanoil Boteanu, Comandantul[...]. Turnu-Severin (Tip. şi Legătoria de Cărţi Luiza I. Cuţui), 1910. (17,5 x 11). 22 p. (I 22114)
7810. ~ Idem. Turnu-Severin, 1910 [pe copertă: 1911]. (16 x 10). 22 p. (I 22246)

Nu exista imagini