Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1251) BOSSIE, CONSTANTIN C. (1872-1943)
 • Opera
 • Imagini
BOSSIE, CONSTANTIN C. (1872-1943)
7763. ~ Despre probe în materie penală [pe copertă: Teză pentru licenţă în drept] de Constantin C. Bossie. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1900. (24,5 x 16,5). 69 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 413304)
7764. ~ Notiţe de drept civil (Art. 1-644), de C. C. Bossie. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1895]. (24 x 16,5). 40 p. (II 413244)
Descriere după datele de la începutul textului. Datat după anul depozitului legal în BCU-Iaşi.
7765. ~ Notiţe de drept internaţional public, de C. C. Bossie. [Bucureşti, Librăria Leon Alcalay, 1904]. (27 x 18,5). 90 p. (II 467046)
Descriere după datele de la începutul textului.
7766. ~ Sumar de drept comercial, (după cursul predat la Facultate), de C. C. Bossie. [Bucureşti, 1898]. (25 x 19). 3, 16, 10, 25, 36 p. (II 529755)
Descriere după datele de la începutul textului. Datat după nota de la finele textului: "Pentru ca conţinutul acestui Sumar să fie apreciat la justa lui valore, să se scrie că redactarea lui în manuscris a început Joui 11/23 Iunie 1898 iar Marţi 16 Iunie 1898 era terminat şi chiar tipărit aprope în totalitate".

Nu exista imagini
  1252) BOSSIE, CONSTANTIN H. (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
BOSSIE, CONSTANTIN H. (1870-?)
7767. ~ Despre congestiunea pulmonară. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie de Constantin H. Bossie, Intern al Spitalelor Sf. Spiridon. Iaşi (Stab. grafic. Miron Costin), 1894. (22,5 x 15,5). 70[-75] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 45). (II 412835)

Nu exista imagini
  1253) BOSSIE, CONSTANTIN ST. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
BOSSIE, CONSTANTIN ST. (1881-?)
7768. ~ Din teritoriul anexat. Diferenţele legilor bulgare de cele române, de C. St. Bossie, Judecător-delegat Trib. Dobrici. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1914. (24 x 17,5). 65 p. 1,50 lei. (Extr. din "Curierul Judiciar", No. 15 şi 16 din 1914). (II 36586)
7769. ~ Nervoşi, impacienţi, autocraţi, etc, etc. [De] C. St. Bossie, Jude Tribunalul Bacău. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1913. (23 x 16). 31 p. 1 leu. (Extr. din "Curierul Judiciar", No. 42 din 1913). (II 33473)
Autorul se referă la jurişti.
7770. ~ Societăţile comerciale. Teză pentru licenţă susţinută de Bossie St. Constantin. Bucureşti (Tip. Clemenţa), 1904. (23 x 15,5). 104, III p. (Facultatea juridică din Bucureşti). (II 3852)
7771. ~ Vânzarea lucrului altuia, de C. St. Bossie, magistrat. Bucureşti, Edit. Tip. ziarului Curierul Judiciar, 1911. (23,5 x 16,5). 14 p. 1 leu. (II 23519)

Prefeţe:
PORFIRIU, IOAN GH. Art. 3, 4, 1912... [Cu o scrisoare de ~]. Partea I. Focşani, 1915.

Nu exista imagini
  1254) BOSSUECFANU, GR. N.
 • Opera
 • Imagini
BOSSUECFANU, GR. N.
Vezi: ILARU, GRIGORIE (1832-?)

Nu exista imagini
  1255) BOSSUET, JACQUES-BENIGNE
 • Opera
 • Imagini
BOSSUET, JACQUES-BENIGNE
7772. ~ Vorbire asupra Istorii Universale [de Bossuet], tîlmăcită din franţozeşte de Efrosin Poteca, Arhimandrit şi Egumen Mănăstirii Motru. Tom. I-II. Bucureşti (Tip. Sfintei Mitropolii), 1853. (22 x 14). 2 f., III p., 1 f., 482, III p.(I); 1 f., 439 p.(II). (II 106366)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul, menţionat în prefaţă.

Nu exista imagini
  1256) BOSSY, B. (1855-1939)
 • Opera
 • Imagini
BOSSY, B. (1855-1939)
7773. ~ Feuilles mortes. [Par] B. Bossy. Bucarest (Impr. N. Georgescu), 1889. (19,5 x 14). 158 p. (I 2 34941)

Nu exista imagini
  1257) BOSTAN, TEODOR C. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
BOSTAN, TEODOR C. (1872-?)
7774. ~ Carte de aritmetică pentru divizia II-a primară rurală (anul I şi II) de Teodor Bostan, institutor. Ed. III. Craiova, Inst. de Edit. Samitca (Inst. Grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), 1913. (20,5 x 13). 102 p. 70 bani. (II 33861)
7775. ~ Exerciţii şi probleme de aritmetică pentru clasa I urbană şi pentru şcoalele urbane cu mai mulţi învăţători de Teodor Bostan, institutor. Ed. III. Craiova, Inst. de Edit. Samitca (Inst. Grafic Samitca, I. Samitca şi D. Baraş), 1913. (19,5 x 13). 106 p. 70 bani. (I 35518)
În colaborare:
7776. ~ Limba română. Exerciţii de: Cetire, scriere şi ortografie, gramatică, compunere, familie de cuvinte, punctuaţie şi analiză pentru clasa III urbană de Teodor Bostan şi Elena Filote, institutori în Brăila. Lucrare reuşită la concursul de cărţi didactice. Craiova, Inst. de Edit. Samitca, 1913. (19,5 x 13). 96 p. cu il. 70 bani. (I 35545)
7777. ~ Idem, pentru clasa IV urbană de Teodor Bostan şi Elena Filote, institutori în Brăila. Lucrare reuşită la concursul de cărţi didactice. Craiova, Inst. de Edit. Samitca, 1913. (19,5 x 12,5). 57 p. 50 bani. (I 35544)
7778. ~ Idem, pentru divizia III rurală, anul I şi II de Teodor Bostan şi Elena Filote, Institutori[...]. Lucrare reuşită la concursul de cărţi didactice. Craiova, Inst. de Editură Samitca, 1913. (20 x 13). 124 p. 90 bani. (II 33872)

Vezi şi:
CIUNTU, S. N. şi ~. Carte de aritmetică pentru clasa II primară urbană. Ed. III. Craiova, 1911.
~. Carte de aritmeticâ şi geometrie pentru clasa III primară urbană.Ed. II. Craiova, 1911.
~. Idem pentru clasa IV primară urbană. Ed.II. Craiova, 1911.
~. Idem pentru Divizia III primară rurală. Ed. II. Craiova, 1911.
~. Exerciţii şi probleme de aritmetică pentru Divizia I rurală. Ed. II. Craiova, 1911.
GHEORGHIU, PANAIT şi ~. Abecedar, partea I-II pentru clasa I urbană, Craiova, 1913.

Nu exista imagini
  1258) BOSULKA, SAVA
 • Opera
 • Imagini
BOSULKA, SAVA
7779. ~ Dragoste de haiduc. Roman sârbesc. [De] Sava Botulka. în româneşte de D. Caselli. Cu ilustraţii originale de pictorul P. Molda. Bucureşti, [1918]. (20 x 14). XI-111 p. 1 leu. (Biblioteca scriitorilor iluştri, nr. 6). (I 50498)
La p. VII-XI: "Câteva cuvinte asupra literaturii sârbeşti". La p. 101-111, un scurt istoric: "Românii din Serbia".

Nu exista imagini
  1259) BOŞCA, DEMETRIU (1886-1946)
 • Opera
 • Imagini
BOŞCA, DEMETRIU (1886-1946)
7780. ~ Un bărbat pentr'o haină ruptă. Comedie în 3 tablouri, de Demetriu Boşca. Brasso, Edit. Librăriei Ioan I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1913. (17,5 x 13,5). 31 p. [40 bani]. (Din Biblioteca Teatrală edată de Editura Librăriei Ciurcu, Brasso). (I 114299)
Pe cop. 4, listă de cărţi.
7781. ~ Chinematograful. Comedie într'un act, de Demetriu Boşca, învăţător. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1907. (18,5 x 12,5). 22 p. 30 bani. (Din Biblioteca teatrală edată de Editura Librăriei Ciurcu, Braşov). (I 6489)
7782. ~ Idem. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu, [1913]. (19 x 13,5). 16 p. [30 bani]. (Din Biblioteca Teatrală edată de Editura Librăriei Ciurcu, Braşov). (I 114436)
Anul şi preţul, după lista de cărţi a vol.: Boşca, cop. 4.
7783. ~ Două nebunii. Icoană familiară în 2 tablouri, prelucrată după N. Ganede Demetriu Boşca, învăţător. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1907. (18 x 13). 23 p. [30 bani]. (Din Biblioteca teatrală edată de Editura Librăriei Ciurcu, Braşov). (I 6488)
7784. ~ Dragoste încurcată. Piesă populară în 2 acte, de Demetriu Boşca [...]. Brassé, Edit. Librăriei Ciurcu, 1912. (16,5 x 10,5). 46 p. (I 114215)
7785. ~ Imat şi Ignat, povestire populară, de Demetriu Boşca. Brasso, Edit. Librăriei Ioan I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1912. (18 x 12). 148 p. (I 150520)

Nu exista imagini
  1260) BOŞCAIU, NICOLAU
 • Opera
 • Imagini
BOŞCAIU, NICOLAU
În colaborare:
GROFŞOREAN, IULIUIosif Moldovan, ş.a. *Carte de cetire, cl. II. Ed. I, Arad, 1901, ed. II, 1904; ed. III, 1905; ed. IV, [1908?]; ed. VII, 1910.
~. *Idem pentru cl. V şi VI. Ed. I, Arad, [1908?]; ed. II, 1910, ed. III, 1914.
~. *A treia carte de cetire, Ed. II, [1908?]; ed. III, 1910.
~. A patra carte de ceiire. *Ed. I., Arad, 1906; ed. II, 1910.
MOLDOVAN, IOSIF, ş.a. ABC, Carte de citire pentru cl. I. *[Ed. I. Arad. 1897] ; ed. II, 1899; ed. III, 1903; ed. IV, 1904; ed. V, 1905; ed. VI, 1906; ed. VII, 1907 »ed. VIII, 1910; ed. IX, 1911.
~. Idem pentru cl. II. Ed. II, Arad, 1904.
~. *A treia carte de cetire pentru elevii şc. poporale. Ed. VI, Arad. 1917.

Nu exista imagini