Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1241) Borzesci şi Ştefan cel Mare
 • Opera
 • Imagini
Borzesci şi Ştefan cel Mare
7744. • Borzesci şi Ştefan cel Mare: Textul de: Riria, A. Xenopol, A. Vlahuţă, Dr. C. I. Istrati, N. Ganea, D. Bolintineanu, V. Alexandri[!] Ilustraţiile, de Costin Petrescu. Bucuresci, Edit. Comitetului organizarei serbărei la Borzesci (Judeţul Bacău) a celui de al patrulea centenar de la moartea Marelui Domn al Moldovei 4 Iulie 1904: Bucureşti (Tip. Clementa), 1904. (20 x 13). 48 p., 9 pl. 50 bani. (I 70560)
Cu o introducere de C. R. Porumbaru. Cuprinde: "Odă la Ştefan cel Mare" de Riria; "Ştefan cel Mare" de A. D. Xenopol; "La Borzeşti" de A. Vlahuţă; "Stejarul din Borzeşti" de N. Gane, "Biserica de la Borzeşti" de C. I. Istrate; "Mama lui Ştefan cel Mare" de D. Bolintineanu, "Ştefan cel Mare în tabăra din Codri Cosminului" [fragment din Dumbrava Roşie] de V. Alecsandri.

Nu exista imagini
  1242) BOSCO, ISAIA B. (1848?-1884)
 • Opera
 • Imagini
BOSCO, ISAIA B. (1848?-1884)
7745. ~ Florile inimei. Poesii, de Isaia B. Bosco. Arad, Edit. tip. române a diecesei Aradului (Tip. Romana Diecesana gr. or.), 1884. (21,5 x 13,5). 195 p. (II 27936)

Nu exista imagini
  1243) BOSIANU, CONSTANTIN I. (1815-1882)
 • Opera
 • Imagini
BOSIANU, CONSTANTIN I. (1815-1882)
7746. ~ *De l'action paulienne, en droit romain et en droit français, par Constantin Bosiano, Thèse. Paris, Lacour et C-ie, 1851. 8°. 83 p. (Rally, I, p. 45).
7747. ~ *Elemente de Dreptulu Românu instituţional, de C. I. Bosianu. Vol. I. Bucureşti, Naţionala, 1865. 8°. 498 p. (Iarcu, p. 109)

Nu exista imagini
  1244) BOSIANU, CONSTANTIN E. (1869-1936)
 • Opera
 • Imagini
BOSIANU, CONSTANTIN E. (1869-1936)
În colaborare:
7748. ~ Roumanie. Élude de législation douanière présentée, par M. Const. E. Bosiano, Licencié en Sciences commerciales et M. Christ. D. Staicovici, Ancien élève diplômé de l'École libre des Sciences politiques Paris. S.l., [1892]. (24 x 16). 28[-31] p. (Congrès International d'Anvers sur la Législation douanière et la réglementation du travail Aout 1892. Section I. Première Question: Quels résultats ont donnés, dans les principaux pays, les différents systèmes appliqués, pour les producteurs, les consummateurs et les ouvriers?). (II 487580)
Descriere după datele de la începutul textului.
7749. ~ La Statistique du commerce extérieur au point de vue de son importance internationale. Rapport présenté par M. Const. E. Bosiano, licencié en sciences commerciales et M. Christ D. Staicovici, ancien élève diplômé de l'École libre des sciences politiques de Paris. Bucarest, 1894. (24 x 16). 9 p., 1 tab. (Congrès International d'Anvers sur la législation douanière et la réglementation du travail Juillet 1894. Section I. Première question: Quelle est la valeur de la statistique officielle du commerce international? Comment faut-il apprécier les chiffres publiés par le gouvernement?). (II 198488)

Nu exista imagini
  1245) BOSIANU, ELIE
 • Opera
 • Imagini
BOSIANU, ELIE
7750. ~ Codul manierelor lumei culte pentru buna crescere şi educaţia copiilor şi adolescenţilor. Buchetul florilor civilisaţiei Europene, culese din operile a diferiţi autori francezi şi români şi din propria experienţă a autorului E. Bosianu, fost director la Ministerul de Finance. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (17 x 12,5). VIII-86, Il p. 1 leu. (I 411059)
7751. ~ Indicatorul dobîndilor şi al scompturilor calculate în lei noul pe calimele usitate în România. Pentru serviciulu: capitaliştiloru, banqueriloru, comercianţiloru, industriaşiloru, comptabililoru statului, al judeţeloru, aï comunelorù şi pentru alu tutulorù persôneloru care facu operaţii de schimburi, împrumuturi, dări şi luări de bani, în numeraru sau în efecte de valori. Opera elaborată de Elie Bosianu. Cu ajutorulă numeriloru convenţionale de Calculu dobîndiloru, şi sub controlulu comparativu alu altora opere d'acestă natură. Bucureşti (Imprimeria Nationale, Intrep. C. N. Rădulescu), 1871. (30 x 23,5). X p., 1 I., 201 p. Preţulu unul esempl. broşată 5 lei noul. Preţulu unui exempl. cartonatu 7 lei noul. (III 413825)
Tabla de materii, repetată pe cop. 4.
7752. ~ Tratatu de stenografie, coordonatu în Limba Română, de Elie Bosianu. Bucureşti (Tipografia Statului Sf. Sava), 1861. (17,5 x 12,5). 26 p. 3 sfanţihl. (I 73056)
7753. ~ Tratatu de stenografie şi cryplografie. Coordonată în Limba română, de Elie Bosianu. Ed. II. Bucureşti (Typ. Franco-Roumaine), 1864. (18 x 11). 61 p. 4 sfanţi. (I 73061)

Nu exista imagini
  1246) BOSIANU, G.
 • Opera
 • Imagini
BOSIANU, G.
În colaborare:
POPESCU, GHIŢĂ şi ~. Şoimii Carpaţilor. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1247) BOSIE, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
BOSIE, NICOLAE
7754. ~ Cuvinte rostite de deputatul răzăsescu, de Fălciu Niculai Bosie în Adunarea Ad-hoc a Moldovei. Decembrie în 22, 1857. [Iaşi], 1857. (23 x 15,5). 16 p. (II 338534)
Cu alfabet de tranziţie. Cuprinde: "Cuvântu rostitu în şedinţa din 19 Decembrie, cuprinsu în No. 22 al Buletinului Şedinţelor Divanului Ad-hoc la procesul-verbal XXIX [despre împroprietărirea ţăranilor] şi Cuvântu rostită în şedinţa din 22 Decembrie cuprinsu în N. 23 al Buletinului Şedinţelor Divanului Ad-hoc, la procesul-verbal XXX [despre trecerea averilor clericale în proprietatea statului, fixarea unei retribuţii pentru preoţii de mir, înfiinţarea de şcoli în cadrul mînăstirilor, înfiinţarea de seminarii în toate ţinuturile ţării şi crearea de şcoli speciale pe lîngă mînăstirile de călugăriţe, în care să se pregătească profesoare românce]".

Vezi de asemenea:
• Adunare de Cuvinte sărbătoreşti... Iassii, 1859.

Nu exista imagini
  1248) BOSIE, ŞTEFAN H. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
BOSIE, ŞTEFAN H. (1877-?)
7755. ~ Conferinţe populare. Subiecte economice, medicale şi naţionale. [De] Ştefan Bosie, Medic Veterinar. Cu o prefaţă de N. Iorga. Cu 22 de chipuri lămuritoare. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1910. (18,5 x 12,5). 83[-88] p. cu il. (I 21787)
7756. ~ Cuvinte de adevăr şi credinţă către medicii veterinari din ţară de Ştefan Bosie, Medic veterinar. Craiova (Tip. Ramuri), 1914. (22,5 x 15,5). 11 p. (II 35033)
7757. ~ Dela arta populară către ştiinţă în Cunoaşterea şi Lecuirea Roatelor la Animale. [De] Ştefan Bosie, Medic-Veterinar. Bucureşti (Tip. Lupta N. Stroilă), 1915. (23 x 15,5). 142 p. cu il. 2 lei. (II 44700)
7758. ~ Intervenţiunile Chirurgicale în combaterea calculilor urinari la cal. Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar, de Ştefan H. Bossie. Bucureşti (Tip. Viitorul Nicolae N. Voicu), 1900. (23 x 16). 52[-55] p., 1 f. pl. (Scoală Superioară de Medicină Veterinară, nr. 124). (II 260004)
7759. ~ Simbioza Austro-Maghiară sau Paraliticul si Orbul. [De] St. Bosie. [Craiova], (Tip. Ramuri), [1914]. (18,5 x 12). 23 p. 50 bani. (I 37879)

Nu exista imagini
  1249) BOSINCEANU, AMVROSIE
 • Opera
 • Imagini
BOSINCEANU, AMVROSIE
7760. ~ Visita Canonică şi Pastorală din anul 1882 a Prea Sântitului Episcopu alu Râmnicului, Noul Severin DD Iosif Districtul Romanaţi, însoţitu de trei anecse şi publicatu de Amvrosie Bosincenu, Archidiaconu alu Sântei Episcopii. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), [1882]. (19,5 x 13). 30 p. (I 192504)

Nu exista imagini
  1250) BOSNIEF-PARASCHIVESCU, N. (1877-1943)
 • Opera
 • Imagini
BOSNIEF-PARASCHIVESCU, N. (1877-1943)
7761. ~ Gînduri Uitate. [De] N. Bosnief-Paraschivescu. Poesii. Bucureşti (Stab. Grafic, Ţăranu & Co. ), 1903. (15,5 x 11). 87, II p. (I 156096)
7762. ~ Separaţia de patrimoniu de la regimul matrimonial Cauze. Procedura. Drepturile creditorilor. Efecte. Restabilirea regimului. Teza pentru licenţă. [De] N. Bosnief-Paraschivescu. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1901. (23 x 15,5). 75 p. (II 412840)

Nu exista imagini