Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1231) BORŞ, IOAN P. (1869-1929)
 • Opera
 • Imagini
BORŞ, IOAN P. (1869-1929)
7719. ~ Neretroactivitatea legilor. Tesa pentru licenţa de Ioan P. Bors. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (20,5 x 13,5). 62 p. 1 f. (II 13776)

Nu exista imagini
  1232) BORŞ, PETRE (1838-1914)
 • Opera
 • Imagini
BORŞ, PETRE (1838-1914)
7720. ~ Conspeptu[!] polithicu, de Petru Borsiu. Iassi (Tip. H. Goldner), 1860. (19 x 12,5). 2 f., 104 p. (I 111186)
P. de titlu şi Precuvîntarea cu caractere latine, textul cu alfabet de tranziţie.
7721. ~ Legea pentru ape. Studiu juridic, [de Petre Borş]. Partea I: Despre fluvii şi riuri navigabile sau plutitoare. Partea II: Despre rîuri nenavigabile sau neplutitoare şi despre canauri. Bucuresci (Tipografia Statului), 1884-1885. (27 x 18). 61 p. (I) ; 78 p. (II). (Ministerul Lucrărilor Publice). (II 385121)
Autorul, identificat după Prefaţa ed. II apărută în 1911 cu titlul "Regimul apelor".
7722. ~ Pledoaierul în Procesul Societăţii de Aprovisionare a armatei imperiale active russe. A. Horwitz, E. Greger şi A. Cohan dinaintea Tribunalului Comerciale din Bucuresci, de Petru Borşu, Avocat, Doctor în drept, vechiu Procurore generale pe lângă Curţile apelative din Bucuresci şi Jassy. Plaidoyer dans Le procès de la Société d'Approvisionnement de l'armée imperiale active russe. A. Horwitz, E. Greger et A. Cohan devant Le Tribunal de Commerce de Bucarest pronuncé par Pierre Borche, Avocat, Docteur en droit, ancien Procureur général près des Cours d'appel de Bucarest et Jassy. Bucuresci (Tip. Offenberg), 1878. (24 x 19,5) 40 p. (BCU-ClN Sion 1759)
Text paralel în l. română şi franceză. Anul menţionat pe copertă.
7723. ~ Regimul Apelor, de Petre Borş, Doctor în Drept şi Advocat pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fost procuror general la Curtea de Apel din Bucureşti, fost senator, fost deputat. Ed. I. din 1884 augmentată şi perfecţionată. Bucureşti (Tip. Coop. Poporul), 1911. (24 x 15,5). 2 f., 392 p. 10 lei. (II 25706)
7724. ~ [Relatiunile dintre eredi în genere cu legatari atâta în respectul possessiunei legale, catu si în respectulu contributiunei fie cărui la soluţiunea debiteloru]. Discursulu tienutu în dioa de 16 August de Procurorele Generale Petru Borsiu cu occasiunea inauguratiunei anului giudetiariu 1868/9 a Curţii d'Appelu din Iassi. Iassi (Tip. Societăţii Junimea), 1868. (22 x 14,5). 24 p. (II 160085)

Traduceri:
ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. Contraptulu sociale. Trad. de ~. Iassii, 1861.

Nu exista imagini
  1233) BORŞANU, PETRU
 • Opera
 • Imagini
BORŞANU, PETRU
7725. ~ Cântece româneşti de Petru Borşanu, Cotuna Perieni. Comuna Tiganaşi. Plasa Cărniceni. Cântecul mobilizării 1913. Cântecul lui Cuza-Vodă. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Stefăniu & Co.), 1913. (16 x 10). 7 p. (I 34452)

Nu exista imagini
  1234) BORTNOVSKI, VLADIMIR
 • Opera
 • Imagini
BORTNOVSKI, VLADIMIR
7726. ~ Indicator alfabetic al Legilor, regulamentelor, înaltelor Decrete, decisiilor, ordinelor şi instrucţiunilor ministeriale militare Publicate prin Monitorul Ostei şi Aflate în vigore la 1 Martie 1903. Întocmit de Elevul Guard de Geniu cl. II Bortnovski Vladimir din Comandamentul Cetaţei Bucuresci. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Serban), 1903. (22,5 x 15,5). 4 p., 1 f., 61 p. 1,50 lei. (II 138671)
7727. ~ *Supliment No. 1 la Indicatorul alfabetic al legilor, regulamentelor, înaltelor decrete, deciziilor, ordinelor şi instrucţiunilor ministeriale militare publicate prin Monitorul Oastei. Modificările ivite dela 1 Martie 1893-15 Maiu 1904. Anexe. Câteva ordine ministeriale cu caracter permanent. Culese şi rezumate de Bortnowski Vladimir, elev guard geniu din Comandamentul cetătei Bucureşti. Bucureşti, Universala, 1904. 8°, 29 p. 50 bani. (RBibliogr. 2(1904), nr. 3-4, p. 57).
7728. ~ *Indicatorul alfabetic al legilor, regulamentelor, înaltelor decrete, deciziilor, ordinelor şi instrucţiunilor ministeriale militare. Publicate prin Monitorul Oastei. Aflate în vigoare la 15 martie 1906. Anexe... culese şi rezumate de Wladimir Bortnowski. Ed. III. Bucuresci (Clemenţa, Stab. grafic Tăranu et Comp.), 1906. 109 p. cu tab. (Bibliogr. Milit. Rom. I, p. 17)
7729. ~ Teatru pentru ostaşi. Piese ostăşeşti, scrise de Wladimir Bortnowski. Cu o prefaţă de D-nul Colonel Aureliu Saegiu, Comandantul Regimentului No. 6 Mihaiu Viteazul. Sumarul. I. Peneş Curcanul (poezia de V. Alecsandri). II. Plantomil Schimbul al III-lea. III. Santinela. IV. închisoarea. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universal), 1906. (19 x 12). 72 p. 1 leu. (I 3123)

Nu exista imagini
  1235) BORTOŞ, GEORGIU
 • Opera
 • Imagini
BORTOŞ, GEORGIU
7730. ~ Sentinela Românimei. Poesii, de Georgiu Bortos. Vol. I. Blaşiu (Tip. Seminariului Archidiecesan), 1895. (19 x 25). 64 p. (I 506887)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1236) BORTOŞ, ROMUL
 • Opera
 • Imagini
BORTOŞ, ROMUL
(Don Ramiro)
7731. ~ Cântece. De Romul Bortoşiu. Budapesta (Tip. Poporul Român), 1902. (19 x 12). 29[-31] p. cu portr. 20 fileri. (Biblioteca Poporului Român, Aprilie 1902, nr. 5). (BCU-ClN 105369)
7732 ~ Glume. Poezie şi proză din popor. [De] Romul Bortos (Don Ramiro). Editura lui Remus Bortoş. Budapesta (Tip. Poporului Român), 1905. (20 13,5). 155 [-160] p. 1 coroană plus porto 10 fileri. (I 567)

Nu exista imagini
  1237) BORVIZEANU, N. M.
 • Opera
 • Imagini
BORVIZEANU, N. M.
7733. ~ Amintirea Trecutului. [De] N. M. Borvizeanu. Schiţe şi nuvele. [Pe copertă şi: Ed. 1]. Brăila (Întâia Tipo-Lith. Pericle M. Pestemalgioglu), 1910. (23 x 15,5). 30 p. (II 19717)

Nu exista imagini
  1238) BORZA, ALEXANDRU (1887-1971)
 • Opera
 • Imagini
BORZA, ALEXANDRU (1887-1971)
7734. ~ Adalok az erdelyi Fritillaria tenella ismeretehez. Zur Kenntnis der siebenbürgischen Fritillaria tenella. [Irta] Borza, S. Budapest (Hornyânszky Victor es. es kir, udvari könyvnyomdâja), 1915. (22,5 x 15). p. 187-192., p. (125-126). (Különlenyomat a Botanikai Közlemănyek 1915. evi, 5-6 füzetetöl. Sonderabdruk aus den Botanikai Közlemenyek, 1915, Heft 5-6). (Bo-Bl 22017)
Cu rezumat în l. germană.
7735. ~ Apa cu factor geologic, de Dr. Alexandru Borza, profesor. Blaj (Tip. Seminarului teologic greco-catolic), 1916. (22 x 14). 30 p. 80 fil. (Retipărire din Anuarul gimnaziului din Blaj pe an. 1912-13). (Bo-Bl 22042)
7736. ~ Barth Joszef. Nachruf an Josef Barth. Irta: von Dr. Borza Sandor. Arozkeppel. Mit Portrait. Budapest, Pallas Irodalmi és nyomdai részvenylársaság, 1916. (23 x 14,5). 4 p., 1 pl. portr. (Különnyomas, a Magyar botanikai Lapok 1915. Evi, 5/12 számábol. Separatabdruck aus der Zeitschrift Ungarische botanische Blätter Jahrgang 1915, Heft 5/12). (BCU-ClN 168704)
Descriere după copertă.
7737. ~ Cerastium tanulmányok. Irta Borza Sándor. Budapest (Hornyánszki Victor Csász es kir. udvari konyvnyomdája), 1913. (23 x 15). 1 f., 39 p. cu il. (Különlenyomat a Botanikai Közlemenyek 1913, evi, 2. füzetaböl). (BCU-ClN 142779)
7738. ~ Florile Jünnanului. [De] Al. Borza. Blaj (Tip. Sem. teol. gr-cat), 1916. (19 x 12) 6 p. (Reproducere din Unirea Nr. 11/1916). (Bj-A 38912)
Descriere după datele de la începutul textului şi datele editoriale de pe cop. 4.
7739. ~ Grădinile ţărăneşti din Munţii-Apuseni. [De prof. Dr. Al. Borza]. Szászváros (Orăştie). (Tipografia Modernă), [1918]. (22 x 14,5). 10 p. (Retipărire din "Convorbiri Ştiinţifice", an II (1918), Nr. 2 şi 3). (BCU-ClN 288471)
Lipsă coperta.
7740. ~ Icoane din lumea plantelor, de Dr., Alexandru Borza. Arad, Edit. Librăriei Diecezane (Tiparul Tip. Diecezane gr.-ort. rom.), 1917. (14,5 x 11). 88 p. 40 fil. (Biblioteca Semănătorul, nr. 16). (I 18644)
Pe copertă titlul: "Din lumea plantelor".

În colaborare:
7741. ~ *Plantae novae Limprichtianae in Yünnan, colectate de Dr. Alexandru Borza în colaborare cu Al. Ling eis heim. S.l., [1916]. 50 er. (Borza, cop. 4)

Nu exista imagini
  1239) BORZA, TEODOR V. (1831-?)
 • Opera
 • Imagini
BORZA, TEODOR V. (1831-?)
7742. ~ Anecdote şi Însemnări autografice. [Pe copertă: Anecdote Cu un adaus: însemnări autografice]. De Teodor V. Borza. Sibiiu (Tipografia Poporului), 1913. (20,5 x 14). 84 p. cu 1 portr. 80 bani. (Mz B-S II 2031)

Nu exista imagini
  1240) BORZEA DE VIST, NICOLAE (?-1936)
 • Opera
 • Imagini
BORZEA DE VIST, NICOLAE (?-1936)
7743. ~ Câteva constatări dureroase şi încă ceva cu prilejul aniversării de 200 de ani dela moartea lui Constantin Brâncoveanu Anul morţii 15 August 1714. Anul aniversării 15 August 1914, de Nicolae Borzea de Vist, protopop ortodox român, al tractului protopresbiteral. Intercalată cu 3 ilustraţiuni. Făgăraş (Tip. Constantin Popp), 1914. (23,5 x 14,5). IV, 72 p. cu il. (Retipărire în parte din foaia "Olteanul"). (I 54462)

Nu exista imagini