Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1221) BORNEANU, THEODOR (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
BORNEANU, THEODOR (1862-?)
7656. ~ Despre Plata Drepturilor Succesorale sau Îndatoririle moştenitorilor în dreptul roman şi român. [Pe copertă: Teză pentru licenţă] de Theodor Bornenu. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1886. (22,5 x 15,5). 88 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412240)

Nu exista imagini
  1222) BORNEMANN, WILHELM
 • Opera
 • Imagini
BORNEMANN, WILHELM
7657. ~ Scrisori. [De] Vilhelm Bornemann. Piesă într-un act. Tradusă deVasile Stoica. Orăştie, Edit. Librăriei Naţionale, S. Bornemisa, 1911. (17,5 x 11). 16 p. 30 fileri. (I 149529)

Nu exista imagini
  1223) BORNEMISA, SEBASTIAN (1890-1958)
 • Opera
 • Imagini
BORNEMISA, SEBASTIAN (1890-1958)
7658. ~ Catalogul Librăriei Naţionale. Întocmit de Seb. Bornemisa. Orăştie (Tipografia Nouă, I. Moţa), 1911. (17 x 10,5). 104, XV p. (Bi-Bv 23760)
7659. ~ Cele mai frumoase. Poezii poporale, spicuite de Seb. Bornemisa. Orăştie, Edit. Librăriei Naţionale, S. Bornemisa (Tipografia Nouă, I. Moţa), 1912. (16 x 11,5). 160[-163] p. 60 bani. (I 134670)
7660. ~ Három hazai román költö a XIX. század eléjeröl. Irta: Bornemisa Sebestyén. Szászváros (Az Uj Könyvnyomda, I. Moţa), 1914. (23,5 x 15,5). 34[-36] p. (BCU-ClN 147930)

Traduceri, prefeţe:
GUIARD, E. Musca. Trad. de ~. Orăştie 1911.
JUCA, ILIE. Sfaturi şi povele. Pref. de ~. Orăştie, 1911.
PETERDI, S. Nasul. Trad. de ~. Orăştie, 1911.
THEWREWK, A. Întâia scrisoare de dragoste. Trad. de ~. Orăştie, 1911.

Nu exista imagini
  1224) BOROIANU, DIMITRIE G. (1865-1951)
 • Opera
 • Imagini
BOROIANU, DIMITRIE G. (1865-1951)
7661. ~ Cestiuni de drept bisericesc, de Dr. D. G. Boroianu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1905. (21 x 12,5). 94 p., 1 f. (II 2142)
7662. ~ Credinţa şi sciinţa, de Dimitrie G. Boroianu, licenţiat în teologie, doctor în filosofie, profesor la Seminarul din Iaşi. Iasi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1902. (19,5 x 13). 78[-80] p. (II 138485)
7663. ~ Despre libertatea morală, de Dimitrie G. Boroianu, licenţiat[...]; Bucuresci (Tipo-Lit. Universala), 1898. (22,5 x 15,5). 36 p. (II 138592)
7664. ~ Dreptul bisericesc. Vol. I. Canonele sfintei Biserici Ortodoxe de Reserit, aşezate după cestiuni şi cu interpretări de Dr. D. G. Boroianu, Profesor. Iaşi (Tip.-Editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1899. (20,5 x 14). 2 f., 606 p. Ambele vol. 14 lei. (II 120528)
7664 a. ~ Idem. Vol. II. Principii de drept, organisaţiunea Bisericei Bomâne. Legile ţării pentru biserică şi organisaţiunea bisericilor omodoxe, de Dr. D. G. Boroianu, Profesor. Iaşi (Tip. Editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1899. (20,5 x 13). VI, 559, XIII p. (II 120528)
La p. I-XIII: Lista abonaţilor.
7665. ~ Dreptul bisericesc. Conform programei în vigoare pentru usul elevilor din clasa VII-a de seminarii, de Dr. D. G. Boroianu. Craiova (Stab. ind. de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1903. (20 x 13). 192 p. (Ministerul Cultelor si Instrucţiunii publice. Casa Scalelor). (II 2151)
7666. ~ Dreptul bisericesc, întocmit în vederea programei analitice din 1902 pentru seminarii şi a adresei cu No. 3936, din anul 1903 a Casei Şcoalelor, de D. G. Boroianu, profesor universitar. Ed. II. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (21,5 x 15). 182 p. (Ministerul Instrucţiunei şi al Cultelor. Cassa Şcoalelor). (II 23970)
7667. ~ Istoria bisericei creştine de la începutul ei şi până în dilele nostre, de Dimitrie G. Boroianu, licenţiat în teologie. Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & C. C. Sâvoiu), 1893 [pe copertă: 1894]. (21 x 14). 569, VI p. (II 138469)
7668. ~ Istoria bisericei creştine. Noţiuni generale de la întemeierea bisericei până la urmaşii lui Const, cel Mare împreună cu istoria bisericei romane (cestiunile coprinse în programa scólelor normale-primare), de Dimitrie G. Boroianu [...]. Bucuresci, 1895. (20,5 x 13,5). 188 p. (II 138497)
7669. ~ Istoria dogmelor bisericii creştine ortodoxe de resărit, de Dimitrie G. Boroianu [...]. Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & C. C. Savoiu), 1893 [pe copertă:. 1894]. (21 x 14). 373 p. 4 lei. (II 138477)
7670. ~ Lecţiuni de religie pentru şcoalele medii, de D. G. Boroianu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1912. (20 x 13). 40 p. 50 bani. (Din publicaţiunile Casei Şcoalelor). (II 31269)
7671. ~ Problema morală, de Dimitrie G. Boroianu Licenţiat în filosofie, Profesor la Seminarul din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (23 x 16). 1 f., 109 p. (II 138140)
7672. ~ Reforma lui Luther în biserica occidentală, de Demetrie G. Boroianu. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (24,5 x 16,5). 2 f., 131 p. (II 52133)
7673. ~ Die Schulen in Rumänien. Inaugural-Dissertation einer Hohen Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig zur Erlangung der Doktorwürde vorgelegt, von D. G. Boroianu aus Rumänien. Leipzig (R. Druck von Oswald Schmidt), 1897. (22,5 x 14,5). 64 p. (BCP III 49776)
La p. 64: "Lebenslauf".

În colaborare:
7674. ~ Explicarea evangeliilor. Cestiunile din programa analitică pentru clasa II-a secundară, de Dr. D. G. Boroianu, Profesor la Facultatea de Teologie şi Vasile Oiaga, Profesor la Seminarul Veniamin din Iaşi. Ed. VII. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1911. (21 x 14). 56 p. 1 leu. (II 24042)
7675. ~ Idem. Ed. VIII. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp., 1912. (20 x 12,5). 56 p. 1 leu. (I 27977)
7676. ~ Idem. Ed. XI. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp., [1914]. (20 x 12). 56 p. 3,70 lei. (II 159973)
7677. ~ Idem. Ed. XII. Bucureşti, [191?]. (20 x 12). 56 p. (II 190117)
7678. ~ Noţiuni de dogmele religiunii creştine. Cestiunile din programa analitică pentru clasa III secundară de ambele sexe, de Dr. D. G. Boroianu, Profesor la Seminarul Veniamin şi Vasile Oiaga, Profesor la Gimnasiul Alexandru cel Bun. Ed. I. Iaşi, Edit. Librăriei Noua, P. Iliescu & D. Grossu (Tip. Edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (21,5 x 14,5). 103 p. 1 leu. (II 2198)
7679. ~ Noţiuni de Istoria Bisericescă. Cestiunile din programa analitică pentru clasa V-a secundară de băeţi şi clasa I-a de fete gradul al II, de Dr. D. G. Boroianu, Profesor[...], şi Vasile Oiaga, Profesor[...]. Ed. I. Iaşi (Tip. Edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1899. (22 x 14). 2 f., 57 p. 1 leu (II 2200)
7680. ~ Idem. Ed. II. Iaşi. Edit. Librăriei Nouă, P. Iliescu & D. Grossu (Tip. edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (21 x 14). 71 p. 1 leu. (II 2182)
7681. ~ Noţiuni de Istoria Bisericii Române. Cestiunile din programa analitică pentru clasa Vl-a secundară de băeţi şi clasa II-a de fete gradul al II-lea, de Dr. D. G. Boroianu, Profesor[...], şi Vasile Oiaga Profesor[...] Ed. I. Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, P. Iliescu & D. Grossu (Tip. edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (21 x 13). 61 p. 80 bani. (II 2184)
7682. ~ Idem. Ed. II. Carte aprobată de Onor Ministeriu al Instrucţiunei publice şi Cultelor cu No. 6593 din 18 Iulie 1903. Aprobată şi de Sf. Sinod. Iaşi, Librăria Noua, P. Iliescu & D. Grossu (Tip. edit. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp), 1903 [pe copertă: 1904]. (20 x 13). 60 p. 1, 20 lei (I 273831)
7683. ~ Noţiuni de Istoria Sfîntă a Vechiului şi Noului Testament. Cestiunile din programa analitică pentru clasa I-a secundară de ambele sexe, de Dr. D. G. Boroianu, Profesor[...], şi Vasile Oiaga, Profesor[...]. Ed. I. Iaşi (Tip.-Edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1899. (22 x 14,5). 1 f., 113 p. 1,50 lei. (II 2199)
7684. ~ Idem. Ed. II. Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, P. Iliescu & D. Grossu (Tip. Edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (22 x 14,5), 115 p. 1,50 lei (II 2179)
7685. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti (Atel. Grafice I. V. Socecu), 1904. (20 x 13,5). 115 p. cu il., 1 h. 2,15 lei. (I 2321)
7686. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti (Atel. Grafice I. V. Socecu), 1905. (20 x 13). 121 p., 1 h. 2,15 lei. (I 2435)
7687. ~ Idem. Ed. VI. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co. (Craiova, Tip. Fulgerul), 1910 (20 x 13,5). 104 p., 2 f.h. 1,95 lei. (I 20269)
Pe copertă: Atelierele Socec & Co.
7688. ~ Idem. Ed. VIII. Bucureşti (Atel. Socec & Comp.), 1911. (20 x 13). 104 p., 2 h. 1,95 lei (II 24205)
7689. ~ Noţiuni de Învăţătura Mântuitorului Iisus Christos. Cestiunile din programa analitică pentru clasa II-a secundară de ambele sexe, de Dr. C. G. Boroianu, Profesor[...], şi Vasile Oiaga, Profesor[...]. Ed. II. Iaşi, Edit. Librăriei Nouă, P. Iliescu & D. Grossu (Tip. edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (21 x 13). 54 p. 80 bani. (II 2183)
7690. ~ Noţiuni de morala creştină. Cestiunile din programa analitică pentru clasa IV secundară de ambele sexe, de Dr. D. G. Boroianu, Profesor[...], şi Vasile Oiaga, Profesor[...]. Ed. I. Iaşi, Edit. Librăriei Noua P. Iliescu & D. Grossu (Tip. edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (21 x 14,5). 91 p. 1 leu. (II 2197)
La ed. următoare (a II-a) schimbă titlul în: "Morala creştină".
7691. ~ Morala creştină. Cestiunile din programa analitică pentru clasa IV secundară de ambele sexe, de Dr. D. G. Boroianu, Prof. la Facult. de teologie şi Vasile Oiaga, Profesor[...]. Ed. II. Bucureşti, Edit. Soc. Coop. Librăria Naţională (Ploeşti, Stab, de Arte Grafice Progresul), 1907. (20,5 x 10,5). 82 p. 1,30 lei. (I 7812)

Vezi şi:
CĂLINESCU, Econ St. şi ~. Istoria Seminarului Central din Bucureşti. Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  1225) BOROSCHNAY, CARL von
 • Opera
 • Imagini
BOROSCHNAY, CARL von
Traduceri:
• Das rumänische Gesetz über die Erfindungspatente. Trad. de ~. Bucureşti, 1906.
• Das rumänische Handels-Gesetzt-Buch. Trad. de ~. Bucureşti, 1887.

Nu exista imagini
  1226) BOROSS, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
BOROSS, MIHAIL
7692. ~ Catichismu politicu, de Mihailu Boross, Advocatu. Ed. V. Pest'a (Tip. Societăţii Athenaeum), 1869. (22 x 15). 22 p. (II 133574)
Ed. I-IV au apărut în câte 2 000 exemplare în cursul anului 1868, între mai şi decembrie, editate de cluburile Deakiste din diferite comitate, (v. prefaţa).

Nu exista imagini
  1227) BOROŞ, IOAN (1850-1936)
 • Opera
 • Imagini
BOROŞ, IOAN (1850-1936)
7693. ~ Directoriu generalu seu Ordulu officiului Divinu pre anul 1890. Compusu de Joanu Borosiu, Parochu greco-catolicu, assesoru consistorialii şi licenciatu în s. teologia morala şi pastorala. Cu aprobare archierösca. Gherl'a, Proprietatea si Editur'a Cancelariei Negrutiu (Impr. Aurora, p. A. Todoranu), 1890. (23,5 x 15). 83 p. 45 cr. (Bo-Bl 19853)
7694. ~ Domnedieesc'a liturgie a celui dintru Santi părintelui nostru Ioanu Chrysostomu compusa din operele acelui santu Părinte de Ioanu Borosiu, parochu gr. cat. şi ases, consist. Edi-tiunea Preotului Romanu. Gherl'a (Impr. Auror'a p. A. Todoranu), 1888. (24,5 x 16,5). 114 p. (II 408553)
7695. ~ Ierarchia Bisericescă sau Esplicarea ceremonieloru sacre prescrise la Chirotonia Gradeloru s. ierarchice, de Ioanu Boroş, Parocu română greco-catolicu, Asesora Consistorială şi Licenţiată în s. Teologia morală şi pastorală. Cu aprobarea Episcopiei Lugoşului. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1894. (20 x 14). 326, XI p., 1 f. (II 160010)
7696. ~ Monografia parochiei româneşti unite din Timişoara, de Ioan Boros, canonic-custode şi prelat pontificiu, ect.[!]. Timişoara (Tipărit la Iacob Csendes), 1907. (22 x 14,5). 80 p. cu il. (BCU-ClN 278534)
7697. ~ Organizarea şcoalelor naţionale-româneşti în comitatul Carasului la 1785-1792, [de Ioan Boros]. Karánsebeş, Edit. Tip. şi Librăriei diecezane (Tiparul Tip. diecezane), 1914. (32 x 24,5). 10 p., 15 f. tab. (Reproducere din Foaia Diecezană). (III 46085)
Autorul, menţionat în dedicaţia către BAR (p. de titlu) şi în: Ţircovnicu. p. 51 în subsol.
7698. ~ Ritualu séu Esplicarea riturilor sacre ale bisericei grecesci catolice pentru catechetii scóleloru poporale si tenerimea déla scólele mai înalte, compuse de Ioanu Borosiu, licentiatu în s. teologia morala si pastorala, v. notariu şi assessoru consistoriale. Aprobatu de Episcopi'a Lugosiului. Lugosiu (Tip. Carolu Traunfellner), 1881. (19,5 x 11,5). 252 p., VIII p. (I 14651)
7699. ~ Rogaţiunea Domnului, Tatalu nostru. Esplicata pe scurtu, de Joanu Borosiu, parochu gr. cat. şi asesorii consistorialu. Editiunea Preotului Romanu. Gherl'a (Tip. Auror'a, p. A. Todoranu), 1888. (17,5 x 11,5). 27 p. (I 464247)
Lipsă coperta.
7700. ~ *Rugăciunea Domnului sau Tatăl nostru. Ed. II. Gherla (Tipografia diecezană), [1899]. 16°. 79 p. 20 fil. (Tr, 31(1900), partea oficială, p. 152: Prod.lit. din tearăpeiul. 1899-iun. 1900)
7701. ~ *Tôrténeti feljegyzések Lugos vátosárol es Udria Constantin nevii birájáról az 1848/49 évi szabadság harcczal kapcsolatban. [De] I. Boros, prepozit. Lugos, [1917]. 107 p. (Tr, 50(1919), nr. 1/2, dec. l, p. 21: Raportul pe anul 1918, Biblioteca Asociaţiunii [Donaţii])
7702. ~ *Az unió (hitegyesülés) kezdete Lugoson és Jakabffy Miklós táblebiró mükodése. Lugoj, 1915. 16°. 111 p. 1 cor. (Cult C, 6(1916), nr. 2, p. 64)

Nu exista imagini
  1228) BORŞ, AL. I.
 • Opera
 • Imagini
BORŞ, AL. I.
7703. ~ Jurisprudenţa Romănă cuprinzind jurisprudente stabilite de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cursul anului 1905. [De] Al. I. Borş, Student în drept. Funcţionar la Buletinul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl ), 1906. (20,5 x 13,5). 146 p., 1 f. 2,50 lei. (I 3016)
7704. ~ Legi rurale coprinzând: Legea pentru regularea proprietăţei rurale din 1864. - Legea interpretativă din 1879 - Regulamentul de aplicaţiune din 1878 şi - Legea şi regulamentul de aplicare exproprierei proprietăţilor rurale declarate inalienabile din 1892 [pe copertă şi: şi legea proprietarilor din 1903] adnotate cu jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de la data punerei în aplicare a acestor legi şi pînă în prezent. [De] Alexandru I. Borş, Licenţiat în drept. Funcţionar la Buletinul înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1907. (22 x 14). 85[-88] p. 1,75 lei. (II 9878).
Pe copertă menţiunea: "Depozit la Librăria Leon Alcalay, Bucureşti".

Nu exista imagini
  1229) BORŞ, DEM. I.
 • Opera
 • Imagini
BORŞ, DEM. I.
7705 ~ Administrarea Regiunei a XI Silvică Piatra-N., [de Inginer D. I. Borş]. Piatra-N. (Librăria, Tip şi Legătoria de Cărţi Gheorghiu), 1912. (26,5, 21). 10 p. (II 444246)
Autorul, identificat după culegerea din 1916.
7706. ~ Amenajamentul pădurei Dumbrava-Săvineşti, trupul Botoaia din Jud. Neamţ, proprietatea D-lui Hector Economos. [De] D. I. Borş, inginer forestier. Piatra-N. 27 Septembrie 1915. Piatra-N. (Librăria, Tip. şi Legătoria de Cărţi, Gheorghiu), 1915. (26,5 x 21). 20 p., 8 f. (II 47958)
Apare şi în culegerea din 1916.
7707. ~ Amenajamentul pădurei Negreşti din judeţul Neamţ, prop[r]ietate a D-lui Gheorghe Comoniţă. [De] D. I. Borş. Piatra-N. (Librăria, Tip. şi Legătoria de Cărţi, Gheorghiu), 1911. (26,5 x 21). 17 p. (II 444246)
Descriere după broşura cuprinsă în culegerea din 1916.
7708. ~ Amenajamentul pădurei Negreşti din judeţul Neamţ proprietate a D-nei Zoia Comoniţă. [De] D. I. Borş. Piatra-N. (Librăria şi Legătoria de Cărţi, Gheorghiu), 1911. (26,5 x 21). 15 p. (II 444246)
Descrisă după broşura cuprinsă în culegerea din 1916
7709. ~ Amenajamentul pădurei Negreşti din Judeţul Neamţ prop[r]ietate a moştenitorilor defunctei Ruxandra Dumitriu, [de Inginer D. I. Borş]. Piatra-N. (Librăria, Tip şi Legătoria de Cărţi Gheorghiu), 1911. (26,5 x 21). 24 p. (II 444246)
Autorul, identificat după culegerea din 1916.
7710. ~ Instrucţiuni Practice relative la modul efectuărei lucrărilor de înpăduriri[!] artificiale în parchetele exploatate ras, din regiunile muntoase. [De] Inginer D. I. Borş. Piatra-N. (Tip. şi Legătoria de Cărţi C. D. Gheorghiu), 1914. (26,5 x 21). 14 p. (II 444246)
Descrisă după broşura cuprinsă în culegerea din 1916.
7711. ~ Înpăduriri[!] artificiale executate şi cu rezultatele dobindite în pepiniere şi în parchetele exploatate ras de la pădurile statului situate în regiunea muntoasă din judeţele Neamţu şi Bacău. Instrucţiuni practice asupra modului de executare a înpăduririlor[!] artificiale în regiunea muntoasă. Proiect de regulament pentru determinarea atribuţiunilor personalului de la serviciul silvic exterior a înpăduririlor[!] Amenaja-mentela 4 păduri particulare din judeţul Neamţu. Administrarea Regiunei a XI-a silvică Piatra-N. Memoriul meu despre activitatea desfăşurată în serviciul silvic a statului în intervalul 1892-1910. De Dem. I. Borş, Silvicultor-şef clasa I. Piatra-N. (Librăria, Tip. şi Legătoria de cărţi Gheorghiu), 1916. (26,5 x 21). [120 f, 5 tab., 1 h] (pag. dif). (II 444246)
Descriere după copertă. Cuprinde: "Lucrări practice... 1910; Memoriu... 1912; Instrucţiuni Practice... 1914; Memoriu... [1915]; Pădurea Tarcău... 1914; Proect de regulament... 1914; Amenajamentul... 1911; Amenajamentul... 1911 Amenajamentul... 1911; Amenajamentul... 1915 Administrarea... 1912 ; Memoriul meu... 1910". Fiecare lucrare cu p. de titlu separată; au fost descrise şi individual. Nu tot cuprinsul culegerii se oglindeşte în titlu.
7712. ~ Lucrări practice. Efectuate în campania de lucru a a.c. 1910, la Plantaţiunile şi Pepinierele din pădurea Statului Tarcău Judeţul Neamţ. [De] D. I. Borş, Inginer forestier. Piatra-N. 1 August 1910. Piatra-N. (Tip şi legătoria de cărţi C. D. Gheorghiu), 1910. (27 x 21). 30 p. (II 20422)
Apare şi în culegerea din 1916.
7713. ~ Memoriul meu. Despre activitatea desfăşurată în serviciul silvic al statului timp aproape de 18 ani precum şi Despre recompensele dobândite pentru serviciile aduse statului în acel timp. [De] D. I. Borş, Inginer forestier. Piatra-N. 24 Februarie 1910. Piatra-N. (Librăria şi Typ. L. [pe copertă: Leopold] Steinberg), 1910. (27 x 21). 29 p. (II 19618)
Apare şi în culegerea din 1916.
7714. ~ Memoriu relativ la lucrările efectuate în primăvara a.c. 1912 în pepinierele silvice şi la plantaţiunile din Regiunea a XI silvică. [De] D. I. Borş, Inginer. Piatra-N. (Librăria, Tip. şi Legătoria de Cărţi Gheorghiu), 1912. (26,5 x 21). 24 p., 7 tab. (II 444246)
Descriere după broşura cuprinsă în culegerea din 1916.
7715. ~ Memoriu relativ la modul cum subsemnatul mi-am îndeplinit delegaţiunea specială dată de D-l Administrator Casei Pădurilor Th. Cudalbu prin deciziunea dela Jurnal No. 2229/915, transmisă prin ordinul Casei Pădurilor No. 11985 din 18 Martie a.c. 1915, prin care sunt însărcinat a conduce personal plantaţiunile dela Ocoalele din Regiunea a XI silvică, afară de plantaţiunile din Ocolul silvic "Regina Elisabeta", pentru care s'a dat delegaţie de a le conduce D-l Inspector silvic I. Moldoveanu. [De] D. I. Borş, Inginer. [Piatra-N., 1915]. 3 f. nenumerotate. (II 444246)
Autorul identificat după culegerea din 1916.
7716. ~ Pădurea Tarcău şi Plantaţiunile. [De] D.I. Borş, Inginer. Piatra-N. (Tip. Gheorghiu), 1914. (26,5 x 21). 33 p., 1 h. (II 444246)
Descriere după broşura cuprinsă în culegerea din 1916.
7717. ~ Proect de regulament pentru determinarea atribuţiunilor personalului de la Serviciul silvic exterior a înpăduririlor[!] întocmit în August 1914 de Dem.I. Borş, Silvicultor şef clasa I, Agent de Control la Regiunea a XI silvică Piatra-N., fost dirigintele lucrărilor de înpăduriri[!] din Regiunile silvice Bacău şi Piatra N. şi depus cu referatul No. 492 din 13 August 1914 în mâinile D-lui Inspector silvic I. Moldovanu, spre a'l înainta On. Adm. Casa Pădurilor cu propunerea de a se aproba, Piatra Neamţu August 1914. Piatra-N. (Librăria, Tip. şi Legătoria de Cărţi Gheorghiu), 1916. (28 x 20). 10 p. (II 61596)
Apare şi în culegerea din 1916.

Nu exista imagini
  1230) BORŞ, EMIL
 • Opera
 • Imagini
BORŞ, EMIL
7718. ~ Zur Frage der Rechtsakademien.. Von Dr. Emil Bors, Professor an der bischöflichen Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät in Fünfkirchen. Budapest (Druck von Khór & Wein), 1882. (22,5 x 14). 1 f., 26 p. (Separat Abdruck aus dem Pester Lloyd Nr. 287, 288, 289, 290 und 291). (Mz B-S II 51393)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini