Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1211) BORCIA, ION (1880-1912)
 • Opera
 • Imagini
BORCIA, ION (1880-1912)
7577. ~ Deutsche Sprachelemenle in Rumänischen. Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde der philosophischen Facultät der Universität Leipzig vorgelegt von Ion Borcia aus Hermannstadt in Siebenbürgen. Leipzig, Iohann Ambrosius Barth, 1903. (21 x 14). IV, 117 p. (II 83172)

În colaborare:
SANDU-ALDEA, C. şi ~. La şezătoare. Sibiiu, 1911.

Vezi de asemenea:
BEU, I. şi ~. Vasile Alecsandri. Trei conferinţe. Sibiiu 1905.

Nu exista imagini
  1212) BORCIA, LUCIAN (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
BORCIA, LUCIAN (1878-?)
Editări de texte:
PUŞCARIU, ILARION. ş.a. Contribuţiuni istorice privitoare la trecutul Romanilor. Ed. de ~. Sibiiu, 1913.

Nu exista imagini
  1213) BORCIA, LUCIAN (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
BORCIA, LUCIAN (1878-?)
Editări de texte:
PUSCARIU, ILARION. ş.a. Contribuţiuni istorice privitoare la trecutul Romanilor. Ed. de ~. Sibiiu, 1913

Nu exista imagini
  1214) BORGMANN, W.
 • Opera
 • Imagini
BORGMANN, W.
În colaborare:
SCHWAPPACH, A., K. Eckstein, ~. Manual silvic. Partea I. Botanica forestieră, Bucureşti, 1911. Partea II. Zoologia forestieră. 1912. Partea III. Staţiunea forestieră, 1913. Partea V. Cultura pădurilor, 1914.

Nu exista imagini
  1215) BORGOVAN, ION V. (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
BORGOVAN, ION V. (1889-?)
7590. ~ Consideraţiuni clinice şi istopatologice în Mycosis fongoid. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1916 de Ion V. Borgovan, intern al Spitalelor. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1916. (23,5 x 15,5). 68 p., 1 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1487). (II 47988)

Nu exista imagini
  1216) BORGOVANU, V. GR. (1850-1923)
 • Opera
 • Imagini
BORGOVANU, V. GR. (1850-1923)
7591. ~ Amintiri din copilărie. (Şcoala primară, românească si nemţească, preparandia si gimnaziul). 1859-1873. [De] V. Gr. Borgov'anu. Bucuresci-Brasov (Tip. A. Muresianu), 1907 [pe copertă: 1909]. (16,5 x 12). 174 p. (I 162663)
7592. ~ Biografi'a canonicului Joanu Fekete Negrutiu dedusa din acte şi scrisori originali prin V. Gr. Borgovanu, profesoru. Annexe: Cuventulu funebralu rostitu la inmormentarea lui şi scurt'a descriere a inmormentarei. Gherl'a, Edit. Cancelariei Negruţiu (Impr. Auror'a, P. A. Todoranu), 1889. (24 x 16,5). 75 p. cu portr. (Bo-Bl 10906)
La p. 57: "Cuventulu funebrale rostitu la inmormentarea Canonicului Joanu Fekete Negruţiu, prin Dr. Alesandru Gram'a, profesore de s. theologia, rectore convictului Vanceanu, assesoru consist., protopopii onorariu etc".
7593. ~ Ântâi'a carte de aritmetică pentru şcólele poporale române. Anulu 1 si alu 2-lea de scola (Numerii dela 1-100), de V. Gr. Borgovanu. Gherl'a, Proprietatea tipografiei (Tip. die-cesana), 1884. (19 x 13). 75 p. 17 cr. (I 111196)
7594. ~ A dou'a carte de aritmetica pentru Scólele poporale române. Anulu alu 3-lea si alu 4-lea de scóla. (Numerii de la 1000 în susu; numerii diecimali si cei compuşi), de V. Gr. Borgovanu. Cu aprobarea Pré Ven. Ordinariatu diecesanu. Gherl'a, Proprietatea tipografiei diecesane (Tip. diecesana), 1884. (19 x 13). 79 p. 25 cr. (I 111197)
7595. ~ A trei'a carte de aritmetică pentru scolele poporale române. Anulu alu 5-lea si alu 6-lea de scóla (Frângeri vulgare: raporturi, proporţiuni, regul'a de trei simpla şi compusa în legătura cu computarea interesului şi a rabatului, computarea terminului, regul'a de compani'a, de aliagiu, cea Catenaria, interesulu interesului reg. de pusetiune falsa; geometri'a), de V. Gr. Borgovanu. Cu aprobarea Pré Ven. Ordinariatu diecesanu. Gherl'a, Proprietatea tipografiei diecesane (Tip. diecesana), 1884 [pe copertă: 1885]. (20 x 13). 100 p. 25 cr. (I 111219)
7596. ~ Carte de aritmetica pentru clasa I primară (Conform programului oficial din 1895). Carte aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunei publice la concursul cărţilor didactice din 1895 prin ordinul de sub No. 8902, de V. G. Borgovanu, Profesor de pegagogie la Şcola Normală de Institutori şi director al Şcoalei de Aplicaţie de pe lîngă aceeaşi şcoală. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1895. (20,5 x 13,5). 77 p. 50 bani. (II 111287)
7597. ~ Carte de aritmetică pentru clasa I-a primară urbană. Aprobată de onor. Minister al Instrucţiunii Publice la concursul cărţilor didactice din 1895 prin ordinul de sub No. 38708 din 6 Iulie 1898, de V. Gr. Borgovanu. Ed. VII Revedută şi pusă în conformitate cu noua programă în vigore. Craiova, Inst. de Edit. Ralian şi Ignat Samitca, [1898]. (20,5 x 13,5). 76 p. cu il. 40 bani. (II 111239)
7598. ~ Carte de aritmetică pentru clasa II primară (Conform programului oficial din 1895). Carte aprobată de Onor Minister al Instrucţiunei publice la concursul cărţilor didactice din 1895, prin ordinul de sub No. 8902, de V. Gr. Borgovanu, Profesor[...]. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1895. (21 x 14). 51 p. 40 bani. (II 111288)
7599. ~ Carte de aritmetică pentru clasa II primară urbană. Aprobată de onor. Minister al Instrucţiunei Publice la Concursul cărţilor didactice din 1895, prin ordinul de sub No. 8902 şi reaprobată prin ordinul Ministerial de sub No. 38708 din 6 Iulie 1898, de V. Gr. Borgovanu. Ed. VII Revedută şi pusă în conformitate cu noua programă în vigore. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, [1898]. (20,5 x 13). 80 p. 40 bani. (I 111233)
Anul, dedus din datele menţionate pe cop. 4.
7600. ~ Carte de aritmetică pentru clara III primară (Conform programului oficial din 1895). Carte aprobată de Onor Minister al Instrucţiunei publice, la concursul cărţilor didactice din 1895, prin ordinul de sub No. 8902, de V. Gr. Borgovanu, Profesor[...]. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Thoma Basilescu), 1895. (21 x 13,5). 80 p. 50 bani. (II 111289)
7601. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1897. (20 x 13,5). 88 p. 55 bani. (I 111221)
7602. ~ Carte de aritmetică şi geometrie pentru clasa IV primară (Conform programului oficial din 1895). Carte aprobată de Onor Minister al Instrucţiunei publice la concursul cărţilor didactice din 1895, prin ordinul de sub No. 8902, de V. Gr. Borgovanu, Profesor[...]. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1895. (21 x 14). 79 p. 50 bani. (II 111290)
7603. ~ Idem. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1897. (20 x 13,5). 77 p. 50 bani. (I 111222)
7604. ~ Idem. (Conform programului oficial din 1898). De V. Gr. Borgovanu, Profesor[...]. Ed. III Revedută şi pusă în conformitate cu programa din 1898. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lit. Naţională, Ralian şi Ignat Samitca), 1898. (20 x 13). 88(-91] p. 60 bani. (Astra-S 1118)
7605. ~ Idem. Ed. VI Revedută şi pusă în conformitate cu programa din 1898. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 1901. (19 x 12). 88([-93] p. 60 bani. (I 159814)
7606. ~ Carte de aritmetică pentru divisia I a şcolei rurale. Carte aprobată de Onor. Minister al Instrucţiunei Publice la concursul cărţilor didactice din 1895, prin ordinul de sub No. 8902, reaprobată prin ordinul de sub No. 38708 din 6 iulie 1898, de V. Gr. Borgovanu. Profesor de Pedagogie la şcola Normală de Institutori şi Director al şcolei de Aplicaţie de pe lângă aceeaş şcolă. Ed. II Revedută şi pusă în conformitate cu programa din 1898. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lit. Naţională, Ralian şi Ignat Samtica, Stabiliment grafic), 1899. (19,5 x 12,5). 53[-54] p. 36 bani. (BCP II 67557)
7607. ~*O excursiune pedagogică la şcoalele normale din Germania. Bucureşti, 1901 (Borgovanu, cop. 4)
7608. ~ Ionel. Educaţiunea unui bun copil. Carte pentru părinţi şi alţi educatori. Principiile morale şi creştinesci de care trebuie să se conducă părinţii în educaţiunea copiilor lor, de V. Gr. Borgovanu, Profesor de Filosofie şi Pedagogie. Bucureşti-Gherla. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1901. (21 x 14). 502 p. 2 lei-2 cor. (II 111259)
Pe supracopertă menţionat anul 1900. Pe copertă menţiunea: Urmează încă 21/2 Cole în 5-6 dile.
7609. ~ Ionel. Principii morale şi creştineşti de educaţiune. Cartea I. Familia. [De] V. Gr. Borgovanu. Sibiiu (Tipografia Iosif Marschall), 1904. (18 x 13). 64 p. 20 fil. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, nr. 12). (I 32596)
7609 a. ~ Idem. Cartea II. Ionel de un an. Sibiiu (Tipografia Iosif Marschall), 1904. (18 x 13). 74[-76] p. 20 fil. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, nr. 13). (I 32596)
7609 b. ~ Idem. Cartea III. Ionel până la şese ani. Sibiiu (Tipografia Iosif Marschall), 1904. (18 x 13). 73 p. 20 fil. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, nr. 14). (I 32596)
7609 c. ~ Idem. Cartea IV. Ionel la scoală. Sibiiu (Tipografia Iosif Marschall), 1904. (18 x 13). 72 p. 20 fil. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, nr. 15). (I 32596)
7609 d. ~ Idem. Cartea V. Ionel la şcoala vieţii. Sibiiu (Tipografia Iosif Marschall), 1904. (18 x 13). 70[-72] p. 20 fil. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, nr. 16). (I 32596)
7609 e. ~ Idem. Cartea VI. Puterea pildelor în vieata căsătoriţilor. Sibiiu (Tiparul tip. arhidiecezane), 1908. (18 x 13). 43 p. 20 fil. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, nr. 30). (I 32596)
7610. ~ Istoria pedagogiei. [De] V. Gr. Borgovanu. (Programa şcoalelor normale şi seminariilor). (Cu 28 portrete). Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1897. (22 x 14). XI, 288 p. cu il. 3 lei. (II 111324)
7611. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1898. (22,5 x 14). XI, 288 p. cu il. 3 lei. (II 111332)
7612. ~ Istoria Pedagogiei (Conform programelor actuale ale şcolilor normale şi ale seminariilor). Schiţe, portrete, lecturi, de V. Gr. Borgovanu, Profesor de pedagogie. Ed. II. Bucureşti-T. Severin, Edit. Librăriei H. Steinberg (Bucureşti, Tip. Providenţa H. Steinberg), 1915-1916. (22,5 x 15). VII-269 p., 1 f: cu portr. 3,50 lei. (II 111333)
La p. 264-266: "Memoriul şi bibliografia autorului".
7613. ~ Încercări în Psihologia şi logica intuitivă. Lecţiuni aranjate conform programei oficiale şi făcute la Scoală normala de institutori, de V. Gr. Borgovanu, profesor de pedagogie şi Director al scoalei de aplicaţie de pe lingă Şcoala normală. Bucureşti, Edit. Librăriei L. Alcalay (Tip. Lupta, Al. Lefteriu), 1895. (25,5 x 18). VII, 284, IV p. 4 lei - 4 coroane pentru Austro-Ungaria. (II 111462)
7614. ~ Îndreptar Teoretic şi Practic pentru Aritmetica din scoală poporală în folosul preparanzilor (normaliştilor), a învăţătorilor, institutorilor şi a altor bărbaţi de scoală, de V. Gr. Borgovan, profesor de pedagogie la şcoala normală de institutori în Bucuresci. Carte aprobată de comisiunea scolastică archidiecesană din Blaj, prin decisiunea consistorială cu Nr. 3737 din 24 Noemvre 1888. Bucuresci, Librăria scoalelor C. Sfetea (Blaj, Tipografia Seminarului Archidiecesan), 1889. (23 x 16). 383 p. (Biblioteca pedagogică). (II 637870)
Editura menţionată în stampila de pe p. de titlu.
7615. ~ Îndreptar teoretic şi practic pentru Geometria din scoală poporală în folosul preparanzilor (normaliştilor), a învăţătorilor, institutorilor şi a altor bărbaţi de scoală, de V. Gr. Borgovan, profesor de pedagogie la scoală normală de institutori în Bucuresci. Carte aprobată de comisiunea scolastică archidiecesană din Blaj. prin decisiunea consistorială cu Nr. 3737 din 24 Noembre 1888. Bucuresci-Blaj (Blaj, Tip. Seminarului Archidiecesan), 1889. (22 x 14,5). 75, II p. (Biblioteca pedagogică). (II 296117)
7616. ~ Îndreptar teoretic şi practic pentru înveţămentul intuitiv în folosul elevilor normali (preparandiali), a învăţătorilor şi a altor bărbaţi de scoală, de V. Gr. Borgovan, profesor preparandial. Gherla (Impr. Aurora A. Todoran), 1885. (24,5 x 17). 341[-348] p. 1 fl. 70 cr. v.a. (II 111414)
7617. ~ Idem. Ed. II, Autorisată ca carte didactică de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei publice din Bucuresci prin decisiunea cu No. 2209 din 21 Februarie 1889, publicată în Monitorul oficial No. 259 din 24 Februare (8 Marte) 1889. Bucuresci, Edit. Librăriei şi tip. Scoalelor, Eniu D. Bălteanu & C. P.-Conduratu, 1889. (24 x 17). 352, IV p. Pentru România 4 lei (cu porto 4 lei 20 bani). Pentru Austro-Ungaria 1 fl. 80 cr. (cu porto 2 fl. v.a.). (Biblioteca pedagogică. (II 111380)
7618. ~ Idem. Ed. III. Gherl'a, Edit. şi tiparul tip. Aurora A. Todoran, 1897 [pe copertă: 1898]. (21 x 14,5). 206 p. 1 fl. 20 cr. (BCU-ClN 173040)
7619. ~ Metodica sciinţelor matematice în scoală primara pentru normalişti, de V. Gr. Borgovan, Profesor[...]. Bucuresci (Tip şi Librăria Scolelor, Eniu D. Bălteanu & C. P.-Conduratu), [1889]. (22,5 x 15,5). 100 p. (Retipărire dupe revista Lumină pentru toţi). (II 296112)
7620. ~ Metodulu computului în scól'a poporala. Manualu pentru invetiatori şi preparandi, de V. Gr. Borgovanu, prof. preparandiale. Gherl'a (Tip. diecesana), 1878. (20,5 x 13,5). 4 f., 92[-96] p. 35 cr.v.a. (II 13318)
7621. ~ Noul abecedar pentru scris şi citit, de V. G. Borgovanu. Carte din nou aprobată de Ministerul Instrucţiunei publice şi al Cultelor pentru clasele primare urbane şi rurale, prin Decisiunea No. 43543 din 7 Septembre 1894. Partea I. Ed. VI. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1894. (21 x 14). 76 p. cu il. 35 bani. (II 87669)
Ed. anterioare sunt semnate: A. I. Odobescu şi V. G. Borgovanu.
7622. ~ Idem. Partea II. Carte de citire pentru clasa I. Ed. VIII. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1897. (21 x 14). 78 p. cu ilustr. 40 bani. (I 86997)
Ed. I (1893), semnată: A. I. Odobescu şi V. G. Borgovanu.
7623. ~ O pagină din Istoria Şcolii Normale din Bârlad. (Cuprindănd numele tuturor absolvenţilor acestei şcoli, precum şi a Şcolii Normale de Institutori din Bucuresci, dela începutul lor până astă-di). [De] V. Gr. Borgovanu. Bârlad (Tip. Comercială), 1901. (25,5 x 18). 82 p. 1 leu 50 bani. (II 111460)
7624. ~ Povaţuitorul clasei I şi II primare spre conducerea copiilor şi spre facerea lecţiilor din toate studiile conform programei oficiale din 1893. Redactat de V. Gr. Borgovanu, profesor de pedagogie şi director al scoalei de aplicaţie de pe lîngă Şcoala normala de institutori. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Acalay (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1894. (24,5 x 17,5). 2 f., III, 267, IV p. 3 leí (II 111452)
7625. ~ Povăţuitor la facerea lecţiilor de aritmetică şi de geometrie în cursul primar. Carte aprobată de onor. Minister al Instrucţiunei Publice la concursul cărţilor didactice din luna Iunie, 1895. De V. Gr. Borgovanu, Profesor[...]. Bucuresci, Edit. Librăriei L. Alcalay (Tip. Thoma Basilescu), 1895. (21 x 13,5). 76 [-80] p. 50 bani. (II 111254)
7626. ~ Poveţuitor la tratarea practică în scóla a Cărţii de cetire pentru clasa II primară, de A. I. Odobescu şi V. Gr. Borgovanu, Redactat de V. Gr. Borgovanu. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1897. (20 x 13). 50[-52] p. 50 bani. (I 99809)
7627. ~ Povăţuitor spre întrebuinţarea tabelelor de părete pentru scris-citit publicate de Ministerul Instrucţiunei Publice precum şi pentru tratarea Abecedarului român lucrat pe baza acelor tabele, de V. Gr. Borgovanu, profesor[...]. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1892. (22,5 x 16). 100 p. 1 leu 50 bani. (II 61759)
7628. ~ Spicuire din istori'a pedagogiei la noi la Romani. Disertaţiune cetită la adunarea generală a Associatiunei Transilvane pentru literatur'a si cultur'a poporului romanii tienuta în Gherl'a în 29 şi 30 Augustu 1885. De V. Gr. Borgovanu, profesoru preparandiatu şi membru ord. a Associatiunei Transilvane. Gherl'a, Edit. Preutului Romanu (Impr. Auror'a p. A. Todoranu), 1886. (22,5 x 15). 26 p. 15 cr. (Astra-S 17037)
La p. 3, menţiunea: "Prelucrata dupa D. G. Misailu şi I. P. Eliade relativu la datele privitore la mişcarea culturala a Romaniloru din Romani'a etc".
7629. ~ Tatăl nostru în pilde din vieaţa săteanului român, alcătuit de V. Gr. Borgovanu, profesor de morală şi filosofie. Blaj (Tip. Seminarului teologic greco-catolic), 1914. (22,5 x 15). 22 p. (Reproducere din Foaia Scolastică). (II 460219)
7630. ~ O visită pedagogică la scalele primare şi normale din Germania şi Austria (Metodul scris-citituluil, al caligrafiei şi al desemnului). [De] V. Gr. Borgovanu. Raport adresat D-lui Ministru de culte şi instrucţiune publică. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1899. (18,5 x 12,5). 57 p. (I 111190)

În colaborare:
7631. ~ Exerciţii de gramatică întocmite după programa oficială din anul 1898 pentru şcola primară rurală divisiunea a II-a anul I şi al II-lea. [De] V. Gr. Borgovan şi G. Stoinescu. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stab. de arte grafice Elzevir, G. Ionescu, Storck & Muller), 1898. (20 x 13). 54 p. 40 bani. (II 411608)
7632. ~ Idem. Ed. VI. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stab. Grafic Albert Baer), [1898]. (20,5 x 13). 54 p. 40 bani. (II 411845)
7633. ~ Idem. Ed. VII. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stab. grafic Alber Baer), [1898]. (20 x 13). 54 p. 40 bani. (Astra-S 1127)
7634. ~ Exerciţii de compuneri şi gramatică întocmite după programa oficială din anul 1903 pentru clasa II-a primară urbană şi divizia II-a rurală (Anul I şi al II-lea). [De] V. Gr. Borgovanu şi G. Stoinescu. Ed. IX. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (19,5 x 13). 52 p. 35 bani. (I 507676)
7635. ~ Idem. Ed. XI. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Cultura), 1905. (19 x 13). 49[-52] p. 35 bani. (I 408775)
Tip., pe v. p. de titlu.
7636. ~ Exerciţii de gramatică şi compuneri întocmite după programa oficială din anul 1898 pentru şcola primară rurală. Divisiunea a III-a. Anul I şi al II-ea. Sintaxă, Lexicologie. -Ortografie. - Deprinderi de compunere, la dictare, la copiere şi la memorisare. [De] V. Gr. Borgovanu şi G. Stoinescu. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stab. de arte grafice Elzevir, G. Ionescu, Storck & Muller), 1898. (20 x 13). 184 p. cu il. 1 leu. (I 411711)
7637. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stab. Grafic Albert Baer), 1901. (20,5 x 13,5). 184 p. cu il. 1 leu. (II 411867)
7638. ~ Idem. întocmite conform nouilor modificări aduse programei în anul 1903. Pentru şcoala primară rurală divizia a III-a anul I şi al II-lea. Ed. V. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip şi Legătoria de Cărţi Clemenţa), 1904. (20 x 13). 127 p. 80 bani. (I 99815)
7639. ~ *[Exerciţii de] Gramatica l. române pentru clasa IV. Prof. V. Gr. Borgovanu împreună cu d. G. Stoenescu. [Ed. I].[Bucureşti 189?]. 50 bani. (Pestalozzi, cop. 4)
7640. ~ Exerciţii de gramatică şi compuneri pentru clasa a IV-a primară urbană întocmite după programa oficială din amil 1898. [De] V. Gr. Borgovan şi G. Stoinescu. Sintaxă, ortografie, deprinderi la compunere, la dictare, copiere şi memorisare. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stab. de arte grafice Elzevir, G. Ionescu, Storck & Muller), 1898. (20 x 13). 112 p. cu il. 65 bani. (I 411627)
7641. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (21,5 x 14). 112 p. cu il. (II 412122)

Vezi şi:
IONESCU-GION, G. I. ~ A. I. Odobescu. Carte de citire pentru clasa II-a urbană, Bucureşti. Ed. I, 1902; ed. VI, 1906 ; ed. VII, 1907.
~. Carte de citire pentru cl. III primară urbană. Bucureşti; Ed. II. 1900-1901; 1903; 1905 ; 1906; 1907. Povăţuitor la cartea de cetire... Bucureşti, 1899.
~. Carte de citire pentru cl. IV primară urbană şi V. rurală, Bucureşti, 1897; ed. II, 1898; ed. IV, 1901-1902. Povătuitor la cartea de citire pentru cl. IV prim. urbană şi V rurală. Bucureşti, 1897.
IONESCU-GION, G. I., ~ Gh. A. Dima. Carte de citire pentru divizia II rurală, anul I. Ed. II. Bucureşti, 1901.
IONESCU-GION, G. I., ~ A. I. Odobescu. Carte de citire pentru divizia II rurală An. I şi II Bucureşti. Ed. I. 1902; ed. III, 1904; ed. VI, 1906; ed. VII, 1907.
~. Idem. Cl. II şi III. (Ed. IV. Bucureşti, 1906; 1910.
IONESCU-GION, G. I. ~ Gh. Stoinescu. Carte de citire pentru divizia III prim. rurală. Ed. II, Bucureşti 1898; ed. III, 1900; 1903; 1907.
IONESCU-GION, G. I., ~ Gh. A. Dima. Carte de citire pentru divizia III rurală (clasa IV). Bucureşti 1905 (Ad-ţia Şcoalelor şi Bis. rom. din Turcia); 1906; 1910.
ODOBESCU, A. I. şi ~. *Carte de citire pentru clasa I, [189?].
~. Carte de citire pentru cl. II primară. Bucureşti, 1897 ; ed. II, 1898.
~. Carte de citire pentru cl. III primară. Bucureşti, 1895.
~. Carte de citire pentru divisia a II-a a şcoalei primare rurale an I şi II. (Ed. II). Bucureşti, 1898; ed. III, 1898.
~. Exerciţii de gramatică şi compuneri pentru clasa III-a primară urbană. (Ed. II). Bucureşti, 1898; ed. V, 1899.
~. Gramatica pentru cl. III primară. Bucureşti, 1895.
~. Noul abecedar pentru scris şi citit. Partea I. [Ed. III]. Bucureşti, 1893; ed. X, 1896; Serie nouă, ed. XVI, 1899; ed. XVII, 1900; Partea II, 1893.

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
PESTALOZZI, I. H. Cum îşi învaţă Gertruda copiii. Pref. de ~. Bucureşti, 1898.
~. Leonard şi Gertruda, tălmăcită de ~. Sibiiu, 1913.

Nu exista imagini
  1217) BORLAN, VICTOR (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
BORLAN, VICTOR (1862-?)
Traduceri:
SZTERÉNYI, HUGÓ. Istoria naturală în usul claselor inferioare ale şcoalelor medii. Zoologie. Trad. de ~. Tom. I, cl. I. Budapesta, 1889 şi 1900; Beiuş, 1900; Budapesta, 1903. (2 vol.)

Nu exista imagini
  1218) BORN, GEORG F.
 • Opera
 • Imagini
BORN, GEORG F.
7642. ~ Caterina Cornaro cea mai frumoasă regină a Ciprului căzută jertfa inquisitiunei venetiane. [De] George F. Born. Episod istorico-romantic tradus de Vasile Gr. Popu. Vol. I-IV. Bucuresci, Edit. Typ. Dor. P. Cucu, 1879. (18,5 x 13). 393 [-395] p. (I) ; 495[-497] p. (II) ; 457 p. (III) ; 562 p. (IV). (II 395970)
7643. ~ Călăul din Paris sau Groasnicul secret al contesei. Roman de mare sensaţie, de George F. Born. Bucuresci, Edit. Romancierului Popular (Lito-Tip. Populară), [188?]. (22,5 x 16). 1 f., 1613 p. cu il. (II 178641)
Romanul a apărut în 102 fasc.
7644. ~*Contesa Palidă. [De] G. Born. [Galaţi, Edit. Librăriei G. D. Nebuneli, 1884?] 12 lei (Mănciulcscu, cop. 2)
7645. ~ Eugenia, împărăteasa Franciei sau Misterele Tuileriilor. Mare roman desensaţiune din Istoria cea mai nouă a Franciei, de George F. Born, Celebrul autor al romanelor istorice: Isabella, Caterina Cornaro, etc. Prelucrat din limba germană de Adolphe Steinberg. Vol. I-IV. Bucuresci, Edit. Typ. Dor. P. Cucu, 1880. (19 x 12,5), 434 p. cu portr. (I); 479 p. (II) ; 400 p. (III); 381[-383] p. (IV). (I 178858)
7646. ~ Fenella din Porţiei sau Carnagiul în Neapole. Roman istoric, de G. Born. Traducţiune liberă din limba germană de G. M. Antonescu. [Vol. I-III]. Bucuresci (Tip. Hajoetz 1880. (20,5 x 13,5). 1 f., 276 p. (I) ; p. 276-722 (II-III). (II 178762)
La p. 713-722: "Catalogul Magazinului de librărie, papetărie şi mărunţişuri... S. I. Pinath".
7647. ~ Ioan Sobieski Regele Poloniei şi liberatorul Vienei seu Oarba din Schiras. Roman istoric-dramatic de mare sensaţiune, de George F. Born celebrul autor al romanelor: Isabela, Eugenia, Misterele Berlinului, etc. etc. Tradus din limba germană de Adolphe Steinberg. Vol. I. Bucuresci, Edit. Typo-Litografiei Dor. P. Cucu, 1881. (20,5 x 13,5). 780 p. (II 174653)
7648. ~ *Isabella regina isgonită a Spaniei, sau Misterele curţii din Madrid, de George F. Born Mare roman'de sensaţiune din istoria contimporană a Spaniei. Ilustrat. Traducţiune din limba germană de Adolphe Steinberg. 3 vol. Bucuresci, Tip. Cucu, 1879 (19 x 12). 452 p. (I) ; 508 p. (II) ; 971 p. (III), legate în 2 vol. 16 l. (RR, 3(1881), nr. 9, sept., p. 322)
7649. ~ Isabella Regina isgonită a Spaniei sau Misterele Curţii din Madrid [pe copertă şi: Roman Contimporan. Vol. I]. Mare Roman de sensaţiune din istoria cea mai nouă a Spaniei. [De] George F. Born. Bucuresci, Edit. Tip. Dor. P. Cucu, 1882. (20 x 13). 452 p. cu il. 6 lei. (Biblioteca Romanelor alese, nr. 1). (BCU-Iaşi II 44741)
Datele editoriale, pe copertă.
7650. ~ Misterele Berlinului seu Crima, viţiul, amorul şi virtutea. Mare roman de sensaţiune, de George F. Born, autorul celebrelor romane istorice: Isabela, Eugenia, Caterina Cornaro etc. Tradus din limba germană de Adolphe Steinberg. Vol. I-II. Bucuresci, Edit. Typo-Litografiei Dor. P. Cucu, 1880-1881. (20,5 x 13). 420 p. cu il. (I) ; 426 p. (II) ; 298 p. (III). (II 178760)
7651. ~ Viciul şi virtutea sau Intrigile şi grozăviile unei femei. Roman de actualitate, de G. de Born Bucuresci, Amicul Cui turei (Tip. de Lux, Adolf I. Feldman), [1898-1899]. 506 p. 10 bani sau 6 kr. fascicola. (II 506524)
Exemplar incomplet: am văzut numai fasc. 11-36 .Tip., pe verso cop. la fasc. 26 şi urm. Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  1219) BORNE, LUDWIG
 • Opera
 • Imagini
BORNE, LUDWIG
7652. ~ Vrăjitorul. [De] Ludwig Borne. Roman. Traducere din limba germană de Adr. Sulcină. Bucureşti, Edit. Luceafărul, [1912?]. (18 x 11,5). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Luceafărul, nr. 24). (BCU-ClN 191807)

Nu exista imagini
  1220) BORNEANU, ANTON
 • Opera
 • Imagini
BORNEANU, ANTON
7653. ~ Idei despre înbunătăţirea soartei Ţărăneşti printr'un regulament escepţional şi soluţiuni practice pentru Legea Agrară rurală propuse de Inginerul Anton Borneanu. Bucureşti (Lito-Tip. L. Motzatzeanu), 1907. (34,5 x 21,5). XI p. (III 7681)
7654. ~ Resumat despre architectura şi construcţiunea practică special pentru zidărie şi dulgherie. Sciinţa cea mai preţiosă în arta de'a construi. Indispensabilă pentru formarea Calfelor, Meşterilor şi antreprenorilor precum şi ori-cărei persane doritoare a se orienta în Constructiunea Edificiurilor sau Caselor de locuit. Alcătuit de Anton Borneanu, inginer. Bucuresci (Tip. ziarului Buna Cr[e]dintă), 1893. (18 x 13). 145, III p., 1 pl. (I 247370)
7655. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Buna Credinţă), 1894. (18,5 x 12,5). 145, IV p., 1 pl. 2 lei. (I 520501)

Nu exista imagini