Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  121) Balzama
 • Opera
 • Imagini
Balzama
4789. • Iosef Balzama Matalas siler oder Der false grof. Kaliostro. Ibeizett fon I. Patitiv. Ferlegt fon Patitiv & Abraham. Galatz (Druck von Mutterperl & Kohan), 1886. (20 x 14). 200 p. (I 566264)

Nu exista imagini
  122) BAMBERGER, S. B.
 • Opera
 • Imagini
BAMBERGER, S. B.
Vezi:
BALLY, I. D. Compendiu de prescripţiuni religiose, după manualul Rabinului ~. Bucureşti, 1894.

Nu exista imagini
  123) BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
 • Opera
 • Imagini
BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
4790. ~ *Raportu la adunarea generală a acţionarilor Bancei Naţionale a Moldovei (ţinută în Iaşi în 23 Dechemvrie c.v. 1858). Iassi (Tip. Buciumului Romanu, Propr. T. Codreanu şi D. Gusti), 1859. (21,5 x 13,5). 55 p. (II 393326)
Cu alfabet de tranziţie.
4791. ~ Statuten der Moldavischen Landesbank in Jassy. Sanctionirt von Seiner Hoheit dem regierenden Fürsten der Vereinigten Fürsten-thümer Alexander Iohann I. durch Decret vom 13 December 1860, und publicirt im amtlichen Monitor vom 21 Januar 1861. Jassy (Buchdruck, von Adolph Bermann), 1861. (20 x 13,5). 19 p. (I 572717)
Semnează: "Alexander Johann I şi Der Minister-Staatssecretair im Departament der Finanzen D. Cozadini".

Nu exista imagini
  124) BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Opera
 • Imagini
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
4792. ~ Falsificarea biletului de bancă de 100 lei. Gheorghe Adam-Petrescu şi alţii. Bucureşti (Impr. Băncei Naţionale a României), 1912. (23 x 16). 2 f., 82 p. (Banca Naţională a României. Serviciul Biletelor False). (II 105292)
Titlul de la începutul textului: "Memoriu asupra falsificării biletului de 100 lei, săvirşită de G. Petrescu-Adam şi alţii", semnat de I. G. Bibicescu 1908, p. 1-15. Mai cuprinde actele premergătoare procesului şi tot mersul instrucţiei, cu sentinţele tribunalelor.
4793. ~ Lege, statute şi regulamente. Bucuresci (Stab, pentru artele grafice Socecu, Sander & Teclu), 1881. (23 x 14,5). 77 p. (Banca Naţională a României). (BCU-ClN 176053)
4794. ~ Legea şi Statutele Băncei Naţionale a României. Bucuresci (Impr. Băncei Naţionale a României), 1884. (23 x 15,5). 34 p. (II 61765)
Lipsă coperta.
4795. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1892. (22,5 x 15,5). 40 p. (II 103563)
Lipsă coperta.
4796. ~ Idem. Bucuresci (Impr. Băncei Naţionale a României), 1904. (22 x 15,5). 41 p. (II 565195)
4797. ~ Idem. Bucureşti (Impr. Băncei Naţionale a României), 1913. (22,5 x 15). 41 p. (II 492447)
4798. ~ Loi et Statuts de la Banque Nationale de Roumanie. Bucarest, ([Etablissement pour les arts graphiques: Sotschek, Sander & Teclu]), 1880. (22 x 14,5). 36 p. (II 384986)
4799. ~ Idem. Bucarest (Impr. de la Banque Nationale de Roumanie), 1884. (23 x 14,5). 34 p. (Bj.-Br. 12899)

Nu exista imagini
  125) Banchetul oferit lui C. A. Rosetti...
 • Opera
 • Imagini
Banchetul oferit lui C. A. Rosetti...
4800. • Banchetul oferit lui C. A. Rosetti cu ocasiunea aniversării a fondării Romanului la 27 Septembre 1881 (9 August 1857). Bucuresci (Tip. Romanul, Carol Göbl), 1881. (21 x 14,5). 156 p., 1 pl. (II 57891)
Cuprinde, pe lângă program, discursurile ţinute, scrisorile şi comentariile din presă.

Nu exista imagini
  126) BANCIU, ARISTOTEL (1886-1938)
 • Opera
 • Imagini
BANCIU, ARISTOTEL (1886-1938)
4801. ~ Câteva consideraţiuni despre Rhinosclerom (rhinosclerom ulcerat). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la [14] Noemvrie 1915 de Aristotel Banciu, preparator în laboratorul clinicei dertamo-sifiligrafice. Bucureşti (Tip. profesională, Dim. O Ionescu), 1915. (22 x 15). 84 p., 5 pl. (Facultatea de medicină din Bucureşti, nr. 1449). (II 44578)
4802. ~ O dermatoză parazitară cu caractere deosebite. [De] Dr. A. Banciu din laboratorul clinicei dermato-sifiligrafice. [Bucureşti, 1916]. (24 x 15,5). 4 p., 1 pl. (II 53813)
Descriere după datele de la începutul textului; manuscrisul datat Bucureşti 1916.

Editări de texte:
PETRINI-GALATZ, M. Cum trebuesc prevenite şi tratate boalele veneriene. Lecţiune de deschidere culeasă de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  127) BANCIU, AXENTE (1875-1959)
 • Opera
 • Imagini
BANCIU, AXENTE (1875-1959)
4803. ~ Dr. Alexandru Bogdan. [De] Axente Banciu. Pagini comemorative. Braşov (Tip. A. Muresianu: Branisce & Comp.), 1915. (23,5 x 16). 52 p., 1 portr. 1 cor. (Reproducere din Anuarul LI. al gimnaziului gr. or. român din Braşov). (II 44508)
Descriere după copertă. Pe cop. 4: "Venitul curat e destinat pentru Casa de lectură Dr. Alexandru Bogdan".
4804. ~ Cum vorbim, şi cum ar trebuie să vorbim româneşte? (Ardelenisme şi alte -isme). [De] Axente Banciu. Braşov (Brasso), [Pe copertă: Ediţia autorului] (Tip. I. Chiroiu), 1913. (17 x 12). 140[-142] p. 80 bani. În România: 1 leu. (I 174810)
4805. ~ Manual de poetică întocmit pentru cl. VI, a liceului rom. gr. din Brasso (Braşov), de Axente Banciu, profesor. Brasso (Braşov), 1910. (25 x 16,5). 4 f., 278 p. (Astra-S 24528)
Curs litografiat. Pe verso primei file menţiunea: "S'a litografiat cu ajutorul Fondului Coresi".
4806. ~ Particularităţile graiului din Sălişte (comit. Sibiiu). De Axente Banciu. [Sibiiu, 1914?], (22 x 15). 28 p. (Material pentru studierea dialectelor limbii române). (Extr. din Transilvania Nr. 3-4/1912 şi 10-12/1914). (Bj-Bv 3535)
Descriere după datele de la începutul textului şi nota din subsolul p. 1.
4807. ~ *Poezii - Tălmăciri. De Axente Banciu. Braşov (Mureşianu), 1916. 80 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, Vol. I, p. 47)

Vezi şi:
• Pentru limbă. Doi articoli. I. Câteva spicuiri... de ~. Brasso, 1910.

Nu exista imagini
  128) BANCIU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
BANCIU, DUMITRU
4808. ~ Laptele din punct de vedere sanitar. De Dumitru Banciu, farmacist în Sălişte. Sibiiu (Tipografia Poporului), 1912. (15 x 11,5). 31 p. (BCU ClN 163525)

Nu exista imagini
  129) BANCIU, I.
 • Opera
 • Imagini
BANCIU, I.
4809. ~ Medicina populară. De Doctoratu I. Banciu, Profesoru de higienă la liceulu din Craiova, şi la scóla normală a judeţului Doljiu. Craiova, Edit. Librăriei S. Samitca (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian Samitca), 1884. (19 x 12). 1 f., 90 p. [0,75 lei]. (I 508142)
4810. ~ *Idem. Cu o prefaţă de I. Bombacilă. Craiova, Samitca, 1886. (18 x 12). 80 p. 75 b. (BR, 10(1888), nr. 1, ian., p. 8)
4811. ~ Idem. Cu o prefaţă de I. Bombacilă, Fostu directoru alu scólei normale din Craiova, Profesoru la Liceu. Craiova, Edit. Librăriei S. Samitca (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1892. (18 x 12). 79 p. 75 bani (I 411258)

Nu exista imagini
  130) BANCIU, ILARIU
 • Opera
 • Imagini
BANCIU, ILARIU
4812. ~ Acţiunea pauliană în dreptul roman şi civil român, cu privire la Codicele Calimach şi Caragea. Teză pentru doctorat susţinută de Ilariu Banciu. licenţiat în teologie. Constanţa (Tip. Aurora, Fraţi[!] Grigoriu), 1905. (23 x 16). 23[-26] p. (Facultatea Juridică din Bucureşti). (II 3350)

Nu exista imagini