Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1191) BONTEANU, GEORGE (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
BONTEANU, GEORGE (1882-?)
7523. ~ Căsătoria în dreptul roman şi civil român. Teză pentru licenţă susţinută de George Bonteanu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (23 x 15,5). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 3509)

Nu exista imagini
  1192) BONTESCU, VICTOR (? -1933)
 • Opera
 • Imagini
BONTESCU, VICTOR (? -1933)
7524. ~ Ego... Versuri. [De] Victor Bontescu. Orâştie (Tipografia Nouă), 1905. (20 x 12,5). 139[-144] p. (Astra-S 4338)

Vezi de asemenea:
• Poesii şi Nuvele. [Antologie] Orăştie, 1902-1904. (Bibl. Literară a ziarului Libertatea, nr. 1-6)

Nu exista imagini
  1193) BONTILA, J. (1842-1909)
 • Opera
 • Imagini
BONTILA, J. (1842-1909)
7525. ~ Reflesiuni la opurile dlui membru academic M. Faye, din Paris, dlui Laparent, profesor la Universitatea catolică şi dlui Darvin[!], Lugojel în Iunie 1899. J. Bontila, preot. Partea [I]; II. Secretele Universului. Lugos (Tip. Weisz si Sziklai), 1899-1900.(20,5 x 12,5). 1 f., 7 p. [I]; 22 p. (II ). (II 432633 şi BCU-C1N 288607)

Nu exista imagini
  1194) BOPP, CARL
 • Opera
 • Imagini
BOPP, CARL
Vezi:
ROŞIU, T. Primulu învetiementu de fisică. [Prelucrare după E. E. J. Crüger şi ~]. Cluşiu, 1873.

Nu exista imagini
  1195) BORA, VALERIU
 • Opera
 • Imagini
BORA, VALERIU
7526. ~ Truda noastră. Sfaturi, poveţe şi îndemnuri pentru popor, de Valeriu Bora, preot. Nagy Komlos, Edit. redacţiei Calea vieţii (Arad, Tip. Concordia), 1917. (14 x 10,5). 38 p. (Cărţile Poporului, 16). (I 162622)

Nu exista imagini
  1196) BORĂNESCU, CONSTANTIN ŞTEFAN (1863-1924)
 • Opera
 • Imagini
BORĂNESCU, CONSTANTIN ŞTEFAN (1863-1924)
7527. ~ Cuvântarea rostită în marea întrunire a partidului conservator din Buzău. [De] Const. St. Borănescu. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice si Editură, 1910. (18 x 12). 12 p. (I 20211)
7528. ~ Naturalisarea. Tesă pentru licenţă presentată Facultăţei de Drept din Bucureşti de Constantin Ştefan Borănescu. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1888. (23 x 15,5). 111 p. (II 413049)

Nu exista imagini
  1197) BORĂNESCU-FILITTIS, GEORGE G. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
BORĂNESCU-FILITTIS, GEORGE G. (1879-?)
7529. ~ Disertaţiune asupra spiritului de egalitate şi libertate în dreptul roman. Tesă pentru licenţă de George G. Borănescu-Filittis. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (24 x 16). 54[-56] p. (II 413324)

Nu exista imagini
  1198) BORCEA
 • Opera
 • Imagini
BORCEA
Vezi şi: BORCIA

Nu exista imagini
  1199) BORCEA, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
BORCEA, DIMITRIE
7530. ~ Despre actele autentice în dreptul român. Teza pentru licenţă. Susţinută în diua de... 1897 de Dimitrie Borcea. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1897. (24 x 16,5). 29 p., 1 f. (Şcoala superioară de Sciinţe de Stat din Bucuresci). (II 413322)
7530. ~ Despre vîndare. Teză pentru licenţă în drept de Dimitrie Borcea. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (24 x 16,5). 52 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413325)

Nu exista imagini
  1200) BORCEA, GEORGE (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
BORCEA, GEORGE (1864-?)
7530. ~ Despre servituti în dreptul civil roman. Tesa susţinută în diua de 29 Iunie 1893 în Palatul Academiei de G. Borcea. Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & C. Savoiu), 1893. (23 x 16). 24 p. (Scóla liberă de Sciinţe politice din Bucuresci). (II 76411)
7530. ~ Servituti. Tesă pentru licenţă de G. Borcea. Bucuresci (Tip. Heliade), 1902. (23,5 x 16). 57 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412805)

Nu exista imagini