Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1171) BONACHI, ALESANDRU GREGORIADY de
 • Opera
 • Imagini
BONACHI, ALESANDRU GREGORIADY de
7491. ~ Codicele civile romănu comentatu, de Alesandru Gregoriady Bonachi D-r juris. [Vol. I. Cartea I]. Folticeni, 1876. (23,5 x 15). 2 f., 478 p. (II 107225)
7491 a. ~ Idem. Vol. II. Cartea II. Despre bunuri. Iasi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1886. (23,5 x 16). 370 p. (II 107225)
Descriere după copertă.
7491 b. ~ Idem. Vol. III. Cartea III. Tit. I. Despre succesiuni art. 644-799. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1889. (23,5 x 16). 1 f., 410 p. (II 107225)
7492. ~ *Despre ortografia română. [De] Al. Gr. Bonachi. Galaţi, 1868. 12°. 57 p. (Iarcu, p. 124).

Nu exista imagini
  1172) BONACHI, EUGEN M. (1875-1936)
 • Opera
 • Imagini
BONACHI, EUGEN M. (1875-1936)
7493. ~ Succesiunea ab Intestat în Dreptul internaţional privat. Teza pentru licenţă. Susţinută la... 1893, de Eugen M. Bonachi. Galaţi (Tip. Buciumului Român), 1897. (24,5 x l7). 95[-97] p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 413454)

Nu exista imagini
  1173) BONACCHI, MIHAI GREGORIADY de (1841-1897)
 • Opera
 • Imagini
BONACCHI, MIHAI GREGORIADY de (1841-1897)
7494. ~ Andrada. Baladă după novela: Fiica lui Decebal, de Carmen Sylva. De Mihaiu Gregoriady de Bonacchi. Galaţi (Tip. Cooperativa), 1889. (23 x 15,5). 8 p. (II 413173)
7495. ~ *Căsătoria civilă şi benedicţiunea religioasă, discurs de deschidere rostit înaintea Curţei de apel din Bucuresci ,[189?]. (Bonacchi, cop. 4)
7496. ~ *Cicero, consul el exsul, tesă latină pentru licenţa în litere, [186?]. (Bonacchi, cop. 4)
7497. ~ Despre talpa ţerei. Nuvele sătesci, de Mihaiu de Bonacchi. Bucuresci, Ig. Haimann Librar-editor (Galaţi, Tip. Cooperativa Lucrătorii Asociaţi), 1891. (16 x 11,5). 171[-173] p. (I 138218)
7498. ~ Discursul D-lui senator Gr. M. Bonachi rostit în şedinţele Senatului de la 5 şi 6 Februarie 1896 [imprimat greşit: 1996] cu ocaziunea discutiunei legei pescuitului. Bucuresci (Tip. Nouă, Gr. Panaitescu), 1896. (23 x 15,5). 58 p. (II 412978)
7499. ~ *Του Ομηρου η Ναυσιηαα, tesă elenă pentru licenţa în litere. (Bonacchi, cop. 4)
7500. ~ *Âncă o naţionalitate, cercetări istorice despre Armeni (Bonacchi, cop. 4)
7501. ~ Legile Austriei despre persoana morală şi Comentatorii lor citaţi de adversarii mei, dar... În traducere legalista. [De] M. Bonacchi. [Bucuresci (Tip. Gutenberg), 1897]. (24 x 16,5). 8 p. (II 118772)
Datat după: EcN, 22(1898), nr. 1, ian. p. 60: Bibliografie.
7502. ~ Persoana morală în Codicele Calimach. [De] Mihaiu Bonacchi, Dr. Juris et Philosophiae, Avocat. Bucuresci (Typ. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (24 x 16,5). 109[-111] p., erata. 2 lei. (II 55516)
Anul menţionat numai pe copertă.
7503. ~ Poesii, de Mihaiu de Bonacchi. Bucuresci, Ig. Haimann Librar-Editor (Galaţi, Tip. Cooperativa Lucrătorii Asociaţi), 1890. (16 x 12). 272 p. [imprimat greşit: 262]. (I 138209)
7504. ~ *Ueber Logarithmen und Diferential-rechnung, tesă germană pentru licenţă în sciinţe. (Bonacchi, cop. 4)

Traduceri:
• Ανακρεοντος μελη. Text şi trad. de ~. Galaţi, 1889.
APULEIUS. Psyche. Trad. de ~. Bucureşti, 1890.

Vezi de asemenea:
ROSETTI, RADU D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.
• Culegeri literare 1891. I. Bucureşti, [1891]

Nu exista imagini
  1174) BONACHI, VICTOR (1873-1928)
 • Opera
 • Imagini
BONACHI, VICTOR (1873-1928)
7505. ~ Contribuţiuni la Studiul Chirurgiei Cordului, de Dr. V. Bonachi, chirurg secundar al Spitalelor Eforiei. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (23,5 x 15,5). 68 p. (II 4017)
7506. ~ *Tratamentul septicemiei puerperale. Teză. Bucureşti, 1900. 8°. 142 p. (Fac. de Medicină din Bucureşti, nr. 537). (Crăinicianu, p. 135; Teze. Fac. Med. -B, p. 140)

Nu exista imagini
  1175) BONAVENTURA, sfânt (1221?-1274)
 • Opera
 • Imagini
BONAVENTURA, sfânt (1221?-1274)
Vezi:
• Psalmi evlavioşi ... Din psaltirea sântului ~. Bucureşti, 1899.

Nu exista imagini
  1176) BONCIU, ALEXANDRU T.
 • Opera
 • Imagini
BONCIU, ALEXANDRU T.
7507. ~ 1 Cercetări asupra prezenţei bacilului disenteriei în colite la copii. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Octombrie 1907 de Alexandru T. Borciu. Iaşi (Tip. Progresul, A. Grünberg), 1907. (23,5 x 16). 27[-31] p., 1 tab. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 284). (II 9543)

Nu exista imagini
  1177) BONCIU, DEMETRIU (1826-1906)
 • Opera
 • Imagini
BONCIU, DEMETRIU (1826-1906)
7508. ~ Invetiatura pentru poporulu romanu, despre legea adusa in privintia notariloru publici regesci, despre folosele si intrebuintiarea ei. Compusa de Demetriu Bonciu, notariu publicu reg. în Aradu. Arad (Tip. Stefanu Gyulai), 1875. (19 x 11,5). 23 p. (I 2758)
7509. ~ Socol'a publica a deputatului dielalu din cerculu electoralu alu Buteniloru în Comitatulu Aradului. Demetriu Bonciu catra elegetorii sei. Aradu (Tip. St. Gyulai), [1874]. (18,5 x 12). 16 p. (Inst. Teol-S 6119)
Datat după data mss: "Buteni, în 26 Septembrie st. n. 1874".

Nu exista imagini
  1178) BONDESCU, ALEXANDRU I. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
BONDESCU, ALEXANDRU I. (1881-?)
7510. ~ Diagnosticul diferenţial între transudate şi exudate prin proba lui Rivalta. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Decembrie 1908 de Alexandru I. Bondescu, Fost intern prin concurs al Spitalelor Sft. Spiridon. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp), 1908. (23,5 x 16). 46 p. (Facultatea de Medicină din Jaşi, nr. 314). (BCU-ClN 213701)

În colaborare:
7511. ~ Contribuţiuni la studiul răspindirii sifilisului în comuna Pipirig, Jud. Neamţ. De Dr. Alex. Bondescu, Medic circ. Neamţ Dr. F. Păunescu, Medic auxiliar pentru combaterea sifilisului în comuna Pipirig. Tg-Neamţ (Tip. Moderna Ilie Rozner), 1915. (24 x 10 5) 16[-18] p. (II 44684)

Nu exista imagini
  1179) BONDESCU, C. I. (1876-)
 • Opera
 • Imagini
BONDESCU, C. I. (1876-)
În colaborare:
ONUL, ION I.; ~, Metodica generală şi specială a tuturor obiectelor de înveţământ. Vol. II. Iasi, 1899.

Traduceri:
KERSCHENSTEINER, GEORG. Educaţia cetăţenească a tineretului. Trad. de ~ Bucureşti, 1916.
KENNAN. G. Închisorile ruseşti. Trad. de ~. Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini
  1180) BONEA, STELIAN N. (1871-1940)
 • Opera
 • Imagini
BONEA, STELIAN N. (1871-1940)
7512. ~ Condiţiunea juridică a streinilor în România. Teză pentru licenţă susţinută de Stelian N. Bonea. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1894. (23,5 x 16). 79, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412918)

Nu exista imagini