Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1161) BOLOGA, IACOB
 • Opera
 • Imagini
BOLOGA, IACOB
Vezi:
• Cererile Romanilor din Monarhia Austriacă. [Semnează: Andrei Şaguna, ~ ş.a.]. [Viena, 1849].

Nu exista imagini
  1162) BOLOGA, VASILE (1859-1944)
 • Opera
 • Imagini
BOLOGA, VASILE (1859-1944)
7468. ~ Cine ce face, lui-şi face, [de Vasile Bologa]. Comedie într'un act pentru tinerimea şcolară. Ed. II. Sibiiu (Tipariul Tipografiei archidiecesane), 1898. (19,5 x 13). 16 p. 0,10 fl. (Astra-S 8131)
Lipsă coperta. Autorul identificat după: Tr, 30 (1899), nr. VII, iul.-aug., p. 230: Prod. lit. pe iul. 1898-iul. 1899.
7469. ~ Din literatura română. (Timpul mai nou). Manual de învâţămînt pentru clasa IV-a şcoalei civile de fete, conform noului program de invăţămînt. De Dr. Vasile Bologa, director. Nagyszeben (Sibiu). (Tipografia archidiecesană), 1913. (23 x 15,5). 22 p. (Inst. Teol.-S 14020)
Descriere după copertă.
7470. ~ Herbart paedagogiai érdeklodése. A bólc-sészet-tudori fok enlyerése végett a budapesti kir. magyar tudom.egyetem bólesészeti karához benyujtatta: Bologa László. Budapest (Nyoma-tott Müller K. (ezelott Münster K.) konyvnyom-dájában), 1888. (22,5 x 15). 27 p. (Astra-S 88761)
7471. ~ Istoria literaturii maghiare. Manual de învăţămînt pentru clasa IV-a a Şcoalei civile de fete ş.a., de Dr. Vasile Bologa, Directorul Şcoalei civile de fete a Asociatiunii. Nagyszeben (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1908. (20,5 x 12,5). 2 f., 67[-70] p. 1,20 fil. (I 11396)
7472. ~ Monografia şcoalei civile de fete cu internat şi drept de publicitate a Asociatiunii pentru literatura română şi cultura poporului român din Sibiiu, pe 25 de ani de la înfiinţare, de Dr. Vasile Bologa, director. Sibiiu (Tiparul Tip. Archidiecezane), 1911. (26,5 x 18). 162 p., 12 f.pl. (II 27851)
7473. ~ Noţiuni de Poetică şi Literatură română. Manual de învăţămînt pentru clasa IV-a dela şcoalele civile de fete ş.a., conform noului program de studii, de Dr. Vasile Bologa, directorul şcoalei civile de fete a Asociatiunii. Nagyszeben (Sibiiu). (Tiparul Tip. Archidiecezane), 1914. (24 x 16,5). 3 f., 208 p. 2,50 K. (II 42069)
7474. ~ Studii pedagogice şi Discursuri, de Dr. Vasile Bologa, directorul şcoalei superioare de fete a Asociatiunii. Nagyszeben (Sibiiu). (Tiparul tip. archidiecesane), 1905. (20 x 13). V, 1 f., 186 p., 1 f. erata. 2 cor. (2 lei). (II 2173)

În colaborare:
SELĂGIAN, ANGELA ~, Emil, Precup. Carte de citire. Manual pentru cl. I şi II. Sibiiu, 1913; 1914.

Traduceri:
HERCZEY-FARKAS. Istoria Ungariei, cl. IV. Vol. II. În româneşte de ~. Sibiiu 1913.

Vezi de asemenea:
BEU, I ~ ş.a. Trei conferinţe. Sibiiu, 1905. (Biblioteca [Astra], nr. 1)

Nu exista imagini
  1163) BOLOMEY, H.
 • Opera
 • Imagini
BOLOMEY, H.
7475. ~ Descrierea moşiei regale Slobozia-Zorleni din judeţul Tutova, de H. Bolomey, administratorul moşiei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1906. (23,5 x 16). 96 p., 1 tab., 1 h. (Casa MS Regelui). (II 4292)

Nu exista imagini
  1164) BOLOMEY, LOUIS (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
BOLOMEY, LOUIS (1881-?)
7476. ~ Condiţiunile pentru constituirea societăţilor anonime. Teză pentru licenţă. Louis Bolomey. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1903. (24,5 x l6,5). 55 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 409964)

Nu exista imagini
  1165) BOLSCHE, WILHELM
 • Opera
 • Imagini
BOLSCHE, WILHELM
7477. ~ Obîrşia Omului. [De] Wilhelm Bolsche. Traducere de Dik. Bucureşti, Biroul Cultura (Tip. Fortuna), 1911. (21 x 13,5). 16 p. 15 bani. (Biblioteca naţionalistă, nr. 1). (BCU-ClN 392876)

Nu exista imagini
  1166) BOLTEA, inginer
 • Opera
 • Imagini
BOLTEA, inginer
Vezi:
LALBIN, E. Notices sur les mines de Baroaia... [Les renseignements techniques sont fournis par M. boltea, ing. des Mines...]. Paris, 1879

Nu exista imagini
  1167) BOLTUŞ, LUCIAN GEORGE (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
BOLTUŞ, LUCIAN GEORGE (1863-?)
7478. ~ Călăuza tovărăşiilor săteşti şi contabilitatea în partidă dublă cu un singur registru: Jurnal Cartea-Mare. Coprinzând: Tovărăşii săteşti [pe copertă: 28 Tovărăşii săteşti]. Formulare de acte de intrare în tovărăşie. Formulare de acte constitutive ale unor tovărăşii. Legea şi Regulamentul Băncilor populare şi Cooperativelor săteşti. Legea şi Regulamentul Creditului Viticol. Legea Creditului Agricol şi Contabilitatea în partidă dublă cu un singur registru: Jurnal-Cartea-Mare. De G. Lucian-Boltuş, Doctor în Ştiinţe de Stat. Şeful Contabilităţii Creditului Agricol Central. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1906. (24,5 x 17,5). 324 p. 3 lei. (II 5566)
7479. ~ Câteva cuvinte asupra activităţii Creditului Agricol şi foloasele aduse ţărănimii de această instituţiune, de G. Lucian Boltuş, Doctor în Ştiinţe[...]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1908. (24 x 16,5). 15 p. (II 9135)
7480. ~ Contabilitatea în partidă dublă aplicată la băncile populare, de G. Lucian Boltuş, Licenţiat în Sciinţe de Stat. Fost Şef-Contabil al Creditului Agricol Central. Şef de Secţie în Administraţia financiară a judeţului Prahova), Director general al şcoalelor de adulţi ale Societatei Şcolelor de adulţi din România. Ploesci (Stab. de Arte Grafice Progresul), 1903. (20 x 13). 51 p. (I 508933)
7481. ~ Contribuţiuni la rezolvarea problemei funcţionarizmului în Stat, de G. Lucian Boltuş, Director în ştiinţe de Stat, şef de serviciu la Ministerul Finanţelor. Bucureşti, Edit. Librăriei A. Stănciulescu (Tip. Tipoglob), 1918. (23 x 16). 39 p. 1,50 lei. (II 61809)
7482. ~ Despre Finanţele României din secolul 18-lea pînă la 1866, de G. Lucian Boltuş, licenţiat în ştiinţe de Stat. Teză pentru doctorat. Ploesci (Tip. Lumina), 1904. (22,5 x 15,5). 1 f., VIII-167, VIII p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat din Bucureşti). (II 3731)
7483. ~ Elemente de statistică şi demografie. După Bertillon. De G. Lucian Boltuş, Doctor în ştiinţe de Stat. Ploeşti (Tip. Prahova 1904. (23 x 16). 24 p. 1 leu. (II 507491)
7484. ~ Instituţiunile de credit. Creditul agricol. Thesa pentru licenţă în sciinţele economice-financiare de G. Lucian Boltuş. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (23 x 15). 122 p. (Şcoala Superioară de Sciinţe de Stat). (II 170827)
7485. ~ Idem, de G. Lucian Boltuş, şeful contabilităţii creditului agricol. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (23,5 x 15,5). 120 p. 2,50 lei. (II 413019)
7486. ~ Reforme fiscale. Impozitul unic pe venit (Studiu economic-financiar), de G. Lucian Boltuş, Doctor în Ştiinţele politice şi Administrative. Ploeşti (Tip. Modernă), 1905. (21,5 x 14). 24 p. 50 bani. (II 6770)

Nu exista imagini
  1168) BOMBĂCILĂ, I. (1838-)
 • Opera
 • Imagini
BOMBĂCILĂ, I. (1838-)
Prefeţe:
BANCIU, I. Medicina populară. Pref. de ~. Craiova, 1886; 1892.

Nu exista imagini
  1169) BOMBOESCUL, C. N. (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
BOMBOESCUL, C. N. (1867-?)
7487. ~ Tratamentul idrocelului. Întrebuinţarea unui nou procedeu operatoria. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie de C. N. Bomboescul. Susţinută în diua de 19 Decembre 1896. Bucuresci (Tip. Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1896. (23,5 x 16). 56[-59] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 408). (II 412962)

Nu exista imagini
  1170) BOMCHIS, A.
 • Opera
 • Imagini
BOMCHIS, A.
7488. ~ Mama modernă şi mama artificială. Studiu Medico-Social al Doctorul Bomchis. Bucureşti (Tip. ziarului Adevărul), 1907. (21 x 14). 11 p. (II 7418)
7489. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Atel. Tip. ziarului Adevărul), 1910. (20 x 12,5). 16 p. (I 17917)
7490. ~ *Sughiţul în cursul febrei tifoide. Tesă din Paris, [190?]. (Sp, 21(1901), nr. 13, iul. 15-31, p. 350: Analize bibliogr.)

Nu exista imagini