Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1151) BOLINTINEANU, C. T.
 • Opera
 • Imagini
BOLINTINEANU, C. T.
7358. ~ Consideraţiuni generale asupra etiologiei şi pathogeniei leprei la noi. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 31 Ianuarie 1900 de C. T. Bolintineanu. Bucuresci (Tip. Dacia Mauriciu Hamburger), 1900. (22 x 14,5). 98 p., 1 f. (Facultatea de medicină din Bucureşti, nr. 531). (II 410320)

Nu exista imagini
  1152) BOLINTINEANU, CHR. (1841-?)
 • Opera
 • Imagini
BOLINTINEANU, CHR. (1841-?)
7359. ~ Dare de seamă asupra organizării serviciilor şi instalaţiilor telegrafice din oficiul central din Berlin, de Chr. Bolintineanu, dirigintele oficiului telegrafic central din Bucureşti, fost elev al Şcoalei superioare de telegrafie din Berlin. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1907. (24,5 x 17,5). 83 p. cu il. (Supliment la Buletinul telegrafo-postal No. 16 din 1907). (Direcţia Generală a poştelor, telegrafelor şi telefoanelor). (II 7522)

Nu exista imagini
  1153) BOLINTINEANU, DIMITRIE (1819[1825?]-1872)
 • Opera
 • Imagini
BOLINTINEANU, DIMITRIE (1819[1825?]-1872)
(B***; D. B. şi D. B. S.; Un anonim)
7360. ~ Alexandru Lapusnénu. Dramă în trei acte. Dupe bătaia de la Calugareni. Dramă în trei acte şi în versuri, de Dimitrie Bolintineanu. Bucuresci (Typografia Naţionale Antreprenor C. N. Rădulescu), 1868. (21 x 13,5). 1 f., 127 p. 2 sfanţi. (II 100984)
7360. ~ L'Autriche, la Turquie et les Moldo-Valaques, par M. B.***[= Bolintineanu]. Paris (Impr. Bally, Divry et Ce), 1856. (23,5 x 15,5). 2 f., 156 p. (II 103537)
Autorul, identificat după: Popescu G., p. 14 ; Bengescu, p. 50; Adamescu I, p. 92. Cuprinde şi (p. 48-143): "Les hommes politiques des Principautés [Scurte comentarii asupra activităţii lor politice]: S. Campiniano; Constantin Cantacuzène, Le prince Stirbey, Playano, Le prince G. Bibesco, Manuel Baliano, L'ex-prince A. Ghika, Le Ban Constantin Ghika, Jean Héliade, Jean Mano, Demetrius Ioanides, GeorgesStirbey, Jean Floresco, Const. Soutzo et Soutzaky, Arsaky, Jean Vacaresco, Jean Bibesco, Jean Otétéféchan, C. Héresco et Barcanesco, Le prince régnant Grégoire Ghika, N. Rosnovano, Théodore Balch, Lascar Cantacuzène, Costin Catargi et P. Rosset, Balanesco, L'ex-prince de Moldavie Michel Stourdza, Miltiade Aristarki, Les métropolitains, Le commisaire ottoman Safet-Effendi, C. Negri, Démétrius Raletto, Michel Cogalniceano, N. Crezulesco, Le colonel Odobesco". Iarcu, p. 80 citează şi o ediţie apărută în 1857.
7362. ~ Bătăliile romanilor. (Fapte istorice), de D. Bolintineanu [Tom I]. Bucuresci (Tipografia Naţională, J. Romanow et Comp.), 1859. (22 x 14). 223 p. (Biblioteca clasica universale). (II 103425)
Cu alfabet de tranziţie. La p. 215-223: "Lista D-lor abonaţi la Marea bibliotecă clasică-universală".
7363. ~ Brises d'Orient, poésies roumaines (traduites par l'auteur lui-même), par D. Bolintineano, précédées d'une préface de M. Philarète Chasles, Professeur au Collège de France, Conservateur à la Bibliothèque Mazarine. Paris, E. Dentu, Libraire-Editeur (Typ. de Ad. Laine et J. Havard), 1866. (24,5 x 16). XV, 372 p. (II 32183)
7364. ~ Cartea poporului român. Cugetări philosophice şi politice în raport cu starea actuală a României, de Dimitrie Bolintineanu. Bucuresci, Librăria N.C Popper & Comp. (Tip. Ion Weiss), 1869. (19 x 15). 104 p. (I 103142)
7365. ~ Călătorii. [De] D. [pe copertă: Dim]. Bolintineanu. Vol. I (Pe Dunăre şi în Bulgaria. La Ierusalim şi în Egipt). Vol. II. (La Românii din Macedonia şi la Muntele Atos. în Moldova, în Asia Mică). Cu o prefaţă de Petre V. Hanes, profesor secundar. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915 (21 x 14). VIII p., 326 p. 2 lei (I); XV, 246 p. 2 lei. (II). (II 44246)
7366. ~ Căletorii in Asia Mică, de D. Bolintineanu. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor associaţi), [1866]. (15,5 x 11). 1 f., 131 p. 2 sfanţi. (I 1145)
Lipsă coperta. Datat după: F, 3(1867), nr. 15, apr. 9/21. p. 183: Lit. şi arte; Adamescu I, p. 93.
7367. ~ *Călătorii în Egipt, de D. Bolintineanu. Bucureşti, Librăria-edit. George Ioanid, [1857?] (Staël II, cop. 4)
7368. ~ *Kălătorii în Moldova. Bucureşti, 1858, 71 p. (Adamescu I, p. 92)
7369. ~ Calatorii în Palestina şi Egiptu, de Dimitrie Bolintineanu. [Pe copertă: Cu o prefaţă de G. Sion]. Iasii (Tip. Buciumului romanu, Propr. T. Codrescu & D. Guşti), 1856. (23 x 14,5). 1 f., IV, p. 3-258. Unu irmilicu. (I 103134)
Titlul cu caractere latine, textul cu alfabet de tranziţie. în Iarcu, p. 94 este menţionată şi o ed. în 1862. Ediţia următoare (a II-a) apare cu titlul schimbat: "Călătorii la Ierusalim...".
7370. ~ Căletorii la Ierusalim în serbătorile Pascelui şi în Egiptu, de D. Bolintineanu. Ed. II. Bucuresci (Tip. Lucrătoriloru Asociaţi), 1867. (16,5 x 11,5). 1 f., 225 p. 4 lei 20 parale. (I 103076)
7371. ~ Căletorii la Romănii din Macedonia şi Muntele Atos sau Santa-Agora, de D. Bolintineanu. Bucuresci (Tip. Jurn. Naţionalu), 1863. (20,5 x 12). 2 f., 192 p. (II 31763)
Cu alfabet de tranziţie.
7372. ~ Călătorii pe Dunăre şi în Bulgaria, de D. Bolintineanu. Bucuresci (Tip. naţională, Iosif Romanow et Comp.), 1858. (19,5 x 12). 103 p. (I 65964)
P. de titlu cu caractere latine, textul cu alfabet de tranziţie. în Iarcu, p. 84 este menţionată şi o ediţie în 1859.
7373. ~ Idem. Ediţie publicată cu o notiţă biografică şi introductivă, de Miron Nicolescu. Membru al Societăţei de Geografie. Bucureşti. Edit. Librăriei Leon Alcalav (Tip. Fortuna), [1911]. (14,5 x 10). VI-128 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 610). (I 24718)
7374. ~ Cântece şi plângeri, de D. Bolintineanu. Edate sub îngrijirea D. G. Sion. Iassii (Tip. Buciumului romanu), 1852. (21,5 x 15,5). 2 f., 148 p. Preţul 4 doăzăceri. (II 103422)
Cu alfabet de tranziţie.
7375. ~ Cate-va poesii din ale lui Bolintineanu. Bucuresci (Tip. Românul, Carol Göbl), 1885. (21,5 x 14). VII ,55 p., 1 f. portr. 1 leu. (II 162931)
7376. ~ Gestiunea unirii la Constantinopole, de D. B. [= D. Bolintineanu]. [Bucureşti, 1861?]. (16 x 10,5). 24 p. (I 337876)
Descriere după datele de la începutul textului.Cu alfabet de tranziţie.
7377. ~ Cleopatra Regina Egyptului, de Dimitrie Bolintineanu. Bucuresci (Typ. C. A. Rosetti), 1870. (16,5 x 12). 62 p. (II 101827)
7378. ~ Colecţie din poesiile domnului D. Bolintineanu, Tipărite cu fondurile Asociaţiei literare. Bucureşti (Tip. C. A. Rosetti & Vinterhalder), 1847. (22,5 x 16). 3 f., 118 p. (II 103491)
Cu alfabet de tranziţie. Titlul cu alfabet latin.
7379. ~ Conrad. Poemă în patru canturi şi note esplicative de Dimitru Bolintineanu. [Broşura I-II]. Bucuresci (Typographia Naţională, Antreprenor C. N. Rădulescu), 1867. (19,5 x 12,5), 2 f., 114 p., 134 p. (Mare Publicaţiune. Conrad. Drame historice. Traianida. Nr. 1, 2, Maiu, Iunie). (I 101858)
După: Byron (Cornea, p. 59). De la p. 124 mai cuprinde: "March de resbel, La ostaşii romani de astadi. March ostăsescu, Ţera nostra mai'nainte, Tărgovistea, Nicolae Bălcescu" - versuri de acelaşi autor.
7380. ~ Domnii regulamentari şi Historia celor trei ani de la 11 Februariu pină astădi. De Dimitrie Bolintineanu. Bucuresci, Librăria C. N. Popper (Tipografia Naţională, Antr. C. N. Rădulescu), 1869. (16,5 x 12). 336 p. 2,50 bani. (I 103001)
Pe copertă, titlul: "11 Februariu sau Istoria de trei ani precedată de Domnii regulamentari".
7381. ~ Drame historice. Şase drame historice noi, de Dimitrie Bolintineanu. Bucuresci (Typ. Naţionale, Antreprenor: C. N. Rădulescu), 1868. (21,5 x 14). [438 p.] pag. dif. 10 sf. noi. (Publicaţiunile litterare pe anul curinte). (II 45629)
Descriere după copertă: Cuprinde: "Mărirea şi uciderea lui Mihai Viteazulu; Despot Vodă; Mihnea Vodă care'si taie boerii; Postelnicul Constantin Cantacuzin; Brancovenii şi Cantacozinii, Sorin".
7382. ~ Ellena. Roman original de datine politic-filosofic, de D. Dimitri Bolintineanu. Bucuresci Editor Stephan Rassidescu (Tipografia Naţională St. Rassidescu), 1862. (20,5 x 13). 1 f. , 365 p. (II 124102)
P. de titlu cu caractere latine, textul cu alfabet de tranziţie. În Iarcu, p. 109, este menţionată şi o ediţie în 1865.
7383. ~ Idem. Unica ediţie corectată, revedută de Gr. H. Grandea [pe copertă: Ed. II]. Bucuresci, Edit. Tipo-Litografiei Dor P. Cucu, 1889. (20,5 x 13,5). 1 f., II p., p. 5-406. 4 lei. (BCU-ClN 115325)
7384. ~ Idem. Ilustraţiuni de M. Sim. Vol. I-II. Bucureşti, Edit. Tip. Universul Luigi Cazzavillan [1890]. (24 x 16). 312 p. cu il. 2 lei fiecare volum. (II 103831)
A apărut în 22 fascicole. Coperta de Jiquidi. Datat după anul ilustraţiilor şi după ReP, 1(1893), nr. 53, ian. febr., p. 256: Cărţi noue.
7385. ~ Idem. Ediţiune nouă. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stab. de arte grafice Universala), [1906]. (15 x 10), 336 p. 90 bani. (Biblioteca pentru toţi, 243-245). (I 102985)
Datat după recenzia apărută în: VR 1(1906), vol. II, p. 325, A-B, 9(1906), nr. 37, iun. 11, p. 1012: Bibliografie.
7386. ~ Florile Bosforului, de D. Bolintineanu. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi), 1866. (22,5 x 16,5). 1 f., 132 p. (II 103507)
7387. ~ *Ielele, grame şi epigrame politice de o companie de glumeţi. Bucuresci (Tip. Naţionala, Rădulescu), 1869. 12°. 89 p. 85 bani. (Citat de Sion; în carte nu se găseşte numele lui Bolintineanu). (Popescu G., p. 17; BR, 2(1880), nr. 1, ian., p. 136 ; Adamescu I, p. 93)
7388. ~ Legende istorice. [De] Dimitrie Bolintineanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller (Tipografia Nouă Gr. Panaitescu), [1895]. (14 x 9,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 20). (I 122068)
Datat după: Stăncescu, p. 480.
7389. ~ Legende noui, de Dimitru Bolintineanu. Cu note din cronicile românilor. Bucureşti (Typ. Emanuel Poenescu), 1862. (22,5 x 15). 32 p. (I 103185)
P. de titlu şi titlurile poeziilor, cu caractere latine; textul de alfabet de tranziţie.
7390. ~ Legende sau Basme naţionale în versuri. De Dimitrie Bolintineanu. No. 1-2. Bucuresci, Librariu-Edit. Christ. Ionninu et Comp. Romanow, 1858. (17 x 12). 29 p. (I) ; 31 p. (II). [1 franţih fiecare]. (I 103062)
Cu o prefaţă semnată de editori; p. de titlu .şi titlurile poeziilor, cu caractere latine; textul, cu alfabet de tranziţie.
7391. ~ Legende şi balade. [De] Dimitrie Bolintineanu. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1894. (16,5 x 11,5). 119 p. 50 bani. (Autorii Români vechi :şi contemporani. Ediţiune şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor). (I 86756)
7392. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. II]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (15,5 x 10,5). 119 p. 50 bani (Autorii Români, vechi şi contimporani). (BCU-ClN 164056)
7393. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1896. (15,5 x 10,5). 119 p. 50 bani. (Autorii Români, Vechi şi Contimporani). (I 266185)
7394. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. IV]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic IV. Socecu), 1901. (16,5 x 12). 119 p. 50 bani. (Autorii Românii, vechi şi contimporani. Ediţiune şcolară aprobata de Ministerul Instrucţiunii publice şi al Cultelor). (I 86849)
7395. ~ Manoil. Roman naţional, de D. Bolintineanu. Iaşii (Tip. Româno-Francesă), 1855. (17 x 11). 212 p. (I 103063)
Cu alfabet de tranziţie.
7396. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalav (Inst. de arte grafice Eminescu), 1903. (15 x 10). 199 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 202-203). (I 102984)
Prefaţa semnată A. A.[lecsandrescu] D.[orna].
7397. ~ Melodii române, de D. Bolintineanu. Bucureşti (Impr. C. A. Rosetti), 1858. (22,5 x 14). 71 p. (II 100983)
P. de titlu cu caractere latine; textul, cu alfabet de tranziţie.
7398. ~ Menadele. Satyre politice, sociale, [de D. Bolintineanu]. Bucuresci, Librăria Lobel & Poper (Tip. Curţei (Lucrători Asociaţi), 1870. (27,5 x 18,5). 13[-16] p. (II 160805)
7399. ~ Mihai Viteazul condamnat la moarte. Dramă în trei acte, de Dimitrie Bolintineanu. Bucureşti (Impr. Naţională, Antrepr. C. N. Rădulescu), 1867. (20 x 12,5). 1 f., 134 p. (I 60576)
7400. ~ N'emesis. Satire Politice. Cartila ântăia şi Cartila a doua. D.B.S. [Dimitrie Bolintineanu]. Bucuresci (Imprimeria Naţională), 1861. (27,5 x 19). 42 p. (I) ; 1 f., 21[-23] p. (II). (II 104040)
Pentru autor, vezi: Popescu G., p. 15 şi Adamescu I, p. 93.
7401. ~ Nepăsarea de religie, de patrie şi de dreptate la români, de Dimitrie Bolintineanu. Bucuresci (Tip. lucrătorilor associati), [1869]. (16 x 11,5). VIII -128 p. (I 103038)
Datat după: Popescu G., p. 17.
7402. ~ Plângerile României, de Dimitrie Bolintineanu. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1870. (21,5 x 15). 20 p. 84 bani. (II 102034)
7403. ~ Poesii de D. Bolintineanu atât cunoscute căt şi inedite. Vol. I: Florile Bosforului. Legende istorice. Basme. Vol. II. Macedonele. Reverii. Diverse. Ed. I. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor asociaţi), 1865. (23 x 15). 4 f., 308 p. (I); 4 f., 293 p. (II). (II 103493)
7404. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi), 1865. (21 x 14,5). 4 f., 308 p. (I); 4 f., 293 p. (II). (II 136375)
7405. ~ Poesii. [De] Dimitrie Bolintineanu. Culegere ordinată de chiar autorul. Cu o prefaţă de G. Sion sub a căruia preveghiere minu-ţiosă s'a tipărit acesta ediţiune. Vol. I. Legende istorice. Florile Bosforului. Basme. Note. Vol. II. Macedonele. Reverii. Diverse. Bucuresci, Edit. Lubrăriei Socecu & Comp. (Stab. în artele grafice Socecu, Sander & Teclu), 1877. (16,5 x 11,5). XVI, 508 p. (I); V, 338 p. (II). (I 103067)
Descrierea vol. I, după exemplarul de la Cluj, complet (BCU-ClN 66997).
7406. ~ Idem. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu Comp. (Stab. Grafic I. V. Socecu), [1899]. (19,5 x 13,5). XVI, 509 p. (I); V, 338 p. (II). (I 63308)
7407. ~ Poezii. [De] Dimitrie Bolintineanu. Vol. I-II. Bătăliile Românilor. Iaşi, Edit. Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga (Tipo-Lit. H. Goldner), [1894-1895]. (20,5 x 14,5). 209[-212] p. (I) ; 190[-192] p. (II.) 1 leu [fiecare]. (Colecţiunea Şaraga, nr. 32 ş 40). (I 103164; BCU-ClN 188691)
Pe cop., menţiunea: "a IV-a mie". Datat după: Massoff, p. 48 şi 57 ; Stăncescu, p. 459.
7408. ~ Poezii. [De] Dimitrie Bolintineanu. Legende Istorice. Florile Bosforului. Basme. Macedonele. Reverii. Diverse. Traianida. Notiţe. [Pe copertă: Opere complete. Poesii]. Ediţie populară. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Minerva, 1905. (22 x 15). IV, 410 p. 1,50 lei. (Biblioteca Scriitorilor Români). (II 103492)
Cu o prefaţă de St. O. Iosif.
7409. ~ Poesii. [De] D. Bolintineanu. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Romanesc), 1908. (14 x 8,5). 41 p. 40 bani. (I 12090)
Prefaţa semnată de N. Iorga.
7410. ~ Poesii alese, de D. Bolintineanu. Cernăuţi (Tipo-Lit. conces. Arch. Silvestru Morariu-Andrievicí), 1894. (19,5 x 13). 35[-36] p. (Biblioteca pentru tinerimea română. Edată de Sotietatea pentru cultura si literatura română în Bucovina. Broşura XII). (Bj-Sv 8R/B 51)
7410. ~ Poesii din tinereţe nepublicate înca, de Dimitrie Bolintineanu. Bucuresci (Typ. Naţionale, Antreprenor: C. N. Radulescu), 1869. (21 x 13,5). 320 p. (I 68153)
În Popescu G., p. 18 este citată cu titlul "Campulu şi Salonulu, Poesii din tinereţie inca nepublicate". Bucuresci, 1870.
7412. ~ Poesiile vechi şi noue ale D-lui Dimitrie Bolintineanu. Edate sub îngrijirea D. G. Sion. Bucureşti (Tip. Bisericeasca din St. Mitropolie), 1855. (21,5 x 14). 2 f., IV, 393 p., 1 f. erata. (II 31714)
Cu alfabet de tranziţie. La p. I -IV: "Epistolă Amicului G. Sion de R.[adu] Ionescu".
7413. ~ Les Principautes Roumaines, par M. D. Bolintineano. Paris, De Soye et Bouchet, Impr. Libraires, 1854, (22,5 x 14,5). 62 p. (II 97163)
În Popescu G., p. 13, se menţionează: "Acest opu a fostu publicaţii prin îngrigirea amicului seu Voinescu [= I. Voinescu II]".
7414. ~ Proză. [De] Dimitrie Bolintineanu. Vol. I Vieaţa lui Cuza Vodă, Călătoria I.S. Domnitorului Românilor la Constantinopol. România roabă la Austro-Maghiari? Iaşi, Edit. Librăriei şcoalelor Fraţii Şaraga (Tipo-Lit. H. Goldner), [1895]. (18,5 x 12,5). 251 p. 1 leu. (Colecţiunea Şaraga, nr. 42). (I 506949)
Datat după: Massoff, p. 48 şi 57.
7415. ~ Proză (Manoil-Elena). [De] Dim. Bolintineanu, Cu o prefaţă de Petre V. Haneş, profesor secundar. Bucureşti (Minerva), 1915. (21 x 14). XX, 330 p. 2 lei. (II 44245)
7416. ~ România roabă la Austro-Maghyari? De Dim. Bolintineanu. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Associati), 1869. (17 x 12). 60 p. 67 bani (un sf. rusesc). (I 58092)
7417. ~ Ştefan cel Tener Vodă, de D. Bolintineanu. Bucuresci (Tip. CA. Rosetti), 1871. (23,5 x 16). 16 p. 40 bani. (II 523323)
7418. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Edit.: G. Constantinescu (Tip. C. A. Rosetti), 1872. (23,5 x 16). 16 p. 40 bani. (II 100987)
Descriere după copertă. Cuprinde şi câteva poezii.
7419. ~ Ştefan Gheorghe Vodă sau Voiu face doamnei tele ce ai făcut tu jupânesei mele. Dramă historica în cinci acte, de Dimitrie Bolintineanu. Bucuresci (Typ. Naţionale, Antreprenor C. N. Radulescu), 1868. (19,5 x 13). 2 f., 125 p. 1 sfanţiu. (Martiu şi Apriliu. Se curmă anul 1 cu această broşură). (I 102001)
La p. 118-125: "Notă asupra ediţiei, numele abonaţilor şi consideraţii despre starea culturii din ţară". Seria broşurilor apărute în anul I cuprinde: "1. Conrad; 2. Mihai Vitedul, condemnat la morte; 3. Ştefan cel Berbant; 4. Lâpuşnenu şi După bătălia de la Călugăreni". Anul II începe cu "Traianida" (vezi p. 118-119).
7420. ~ Ştefan Vodă cel Berbant. Dramă în patru acte. Urmată de Poesii noui, de Dimitrie Bolintineanu. Bucuresci (Typ. Naţionale, Antreprenor C. N. Radulescu), 1867. (19,5 x 13). 2 f., 119[-122] p. 1 sfanţiu. (I 60582)
Lipsă ceperta.
7421. ~ Un tiran pe tronul Moldovei [Ştefan cel Tânăr-Vodă]. Nuvelă istorică. [De] Dem. Bolintineanu. [Bucureşti, 1911]. (24 x 16). 16 p. cu il. 25 bani. (Biblioteca Naţională Ilustrată, nr. 15). (II 22718).
Descriere după copertă. Cuprinde şi cinci poezii care au ca subiect domnia lui Ştefan cel Tânăr.
7422. ~ Traianida. Poema epica, de Dimitrie Bolintineanu. Broşura I. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi), 1869. (19 x 13,5). 2 f., II-92 p. 2 sf. (I 103100)
La p. 92 menţiunea: "Finitul ănteiului resbel".
7423. ~ Traianida. Poema epica naţionala, de Dimitrie Bolintineanu. Bucuresci, Librari-editori Socec & Comp. (Typ. Curţei (Lucrătorii Associaţi)), 1870. (19 x 13). 189 p. (I 103101)
În Adamescu, p. 92 este menţionată ca partea a II-a.
7424. ~ Viaţa lui Mihai Viteazul făcută pentru înţelegerea poporului, de Un anonim[=Dimitrie Bolintineanu]. [Editor N. Petrovici]. Bucuresci, Librar Editor Christu Ionnin (Impr. Naţională a lui Ştefan Rasidescu), 1863. (15 x 11). 182 p. (I 103010)
Autorul, identificat după: Adamescu, I, p. 93 : Iarcu, p. 100. P. de titlu cu caractere latine, textul cu alfabet de tranziţie.
7425. ~ Viaţa şi faptele lui Mihaiu Vitezul, de D. Bolintineanu. Ed. II. Revedută, schimbată; şi adăogită. Bucuresci, Librăria Socecu & Comp. (Typ. Curţei (Lucrătorii Asociaţi)), 1870. (20,5 x 14). 138 p. 1 leu nuou. (I 103102)
7426. ~ Viaţa lui Ştefan Vodă cel Mare, de Dimitrie Bolintineanu, Autorul Vieţii lui Mihat Viteazul, Pentru poporul Român. Bucuresci, Edit. [Chr. Ionnin] (Tip. Ştefan Rassidescu), 1863. (15 x 11). VII, 192 p. (I 103009)
P. de titlu şi titlurile, cu caractere latine, textul cu alfabet de tranziţie. Editorul în: Iarcu, p. 100.
7427. ~ Viaţa şi faptele lui Ştefan cel Mare, de Dimitrie Bolintineanu. Ed. II. Revedută şi corectată. Bucuresci, Librăria Socecu & Comp. (Typ. Curţei (Lucrătorii asociaţi)), 1870. (19,5 x 14). 152 p. 1 leu noii. (I 103106)
7428. ~ Viaţa lui Traian August fondatorul neamului romanesc, de Dimitrie Bolintineanu. Se dedică armatei române. Bucuresci (Typ. Naţională, Antreprenor C. N. Radulescu), 1869. (19,5. x 12,5). 75 p. (I 102002)
7429. ~ Viaţa lui Vlad Ţepeş Vodă şi Mircea Vodă cel Betrânu, de Dimitrie Bolintineanu. Pentru popor de Christu Ioninu. Bucuresci (Typ. Stephan Rasidescu), 1863. (15 x 11). 143 p. (I 71765)
P. de titlu ş titlurile cu caractere latine, textul cu alfabet de tranziţie.
7430. ~ Idem. Ed. II. Revedută şi corectată. Bucuresci, Librăria Socec & Comp. (Typ. Curţei (Lucrătorii Asociaţi)), 1870. (17 x 10,5). 112 p. 84 bani. (I 71785)
7431. ~ Viaţa lui Voda-Cuza. Memoriu istoric, de Dimitrie Bolintineanu. [Ed. I]. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi), [1869]. (15,5 x 11). 195 p. (I 523516)
Lipsă coperta. Datat după: Adamescu I, p. 93 şi BB, 3(1881), nr. 5, mai, p. 298.
7432. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Typ. Lucrătorilor AssociaţI), 1869. (16 x 10,5). 195 p. (I 103030)
Lipsă coperta.
7433. ~ Idem. Ed. III revădută şi adăogatâ. Bucuresci, Noua Librărie George Ioanid & C-nie, 1869. (17 x 12). 208 p. 2 sfanţi sau 1 leu nou şi 68 bani. (I 517076)
Ediţia următoare apare cu titlul schimbat.
7434. ~ Cuza-Vodă şi oamenii sei. Memoriu istoric. [De] Dimitrie Bolintineanu. Ed. IV revădută şi adăogată. Bucuresci, Noua Librărie G. Ioanide & C-nie, 1870. (15,5 x 11). 208 p. (I 103061)
Lipsă coperta.
7435. ~ Viaţa lui Cuza-Vodă. Memoriu istoric. [De] D. Bolintineanu. Ed. V. Bucuresci, Librăria G. Ioannide & C-nie, 1873. (15 x 11). 208 p. (I 102994)
7436. ~ Viaţa lui Cuza-Vodă (Alexandru Ioan I) şi Călătoria la Constantinopole. [De] Dimitrie Bolintineanu (Fost ministru sub Cuza), Iaşi, Librăria Moldova, R. Şaraga, [1895]. (20 x 13,5). 251 p. 1,50 lei. (I 63307)
Cuprinde şi: "România roabă la Austro-Maghiari?" (p. 210-251). La custode: D. Bolintineanu, Proză. Vol. I. Este o retipărire, cu acelaş zaţ, dar cu alt titlu şi altă copertă, a vol. I. de Proză apărut în Colecţiunea Şaraga, nr. 42.
7437. ~ Viaţa lui Cuza-Vodă. [De] Dim. Bolintineanu. Iaşi, Librăria Autorii Români, F. Şaraga, 1904. (18 x 12,5). 251 p. (I 174792)
Curinde şi: România roabă la Austro-Maghiari? (pp. 210-251). Custodele la p. 3 menţionează: D. Bolintineanu, Proză, vol. I.
7438. ~ Idem. Iaşi, Librăria Autorii Români F. Şaraga, 1912. (18,5 x 12). 251 p. 1,50lei. (BCU-ClN 183812)
La custode: D. Bolintineanu. Proză. Vol. I. Cuprinde şi: România roabă la Austro-Maghiari? (p. 210-251).
7439. ~ Vizita Domnitorului Principalelor-Unite la Konstantinopole, de D. Bfolintineanu]. Bucuresci (Imprimeria Naţională), 1860. (22 x 14,5). 35 p. 1 Sfanţihi. (II 104537)
Titlul cu caractere latine, textul cu alfabet de tranziţie. Descriere după copertă. în Popescu G. p. 15 este menţionată o ed. cu titlul: "Caletori'a I. S. Domnitoriului Romanilor la Constantinopolu". Bucuresci, Tip. Cesaru Boliacu, 1864.

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
BĂLCESCU, N. Cântarea României. Trad. în versuri de ~. Bucureşti, 1858.
BOIAGI, MIHAIL. Gramatica rumanească. [Cu o pref. de ~]. Bucureşti, 1863.
• Convenţiunea pentru organisarea definitivă a Principatelor Romane. [Traducţiune din limba francesa de ~]. Bucureşti, 1864.
GEORGESCU, N. Foi de toamna. Prefaţă de ~. Bucureşti, 1867.
HERODOT, Istoria. Cartea I de ~. Bucureşti, 1859.
HUGO, VICTOR. Miserabilii. Tom I-VI. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti 1862-1863/64.

Vezi de asemenea:
ARICESCU, C. D. Satire politice ... [Culegere]. Bucureşti, 1867.
• Bătrânii seraci dar oneşti ; Mircea cel Mare şi Solii. Legendă de ~. Braşov, ed. I, [1887]; ed. II, 1899.
BERGAMENTER, FR. Poesii patriotice de autori romani versificate în l. germană. Bucureşti, 1900.
• Borzesci şi Ştefan cel Mare. Textul de Riria, ~. Bucureşti, 1904.
CAPÉRAN, JOSEPH. Les Franco-roumaines. Poésies d'Alecsandri, ~. Paris, 1893.
• Colecţiune de fabule române, Iaşi, [1896].
• Duoe istorioare prea frumoase din viaţa lui Cuza Vodă. [Cuprinde şi Horia lui Cuza Vodă de ~]. Craiova, 1890; 1892; 1894; 1896.
• Fabule [de: Gh. Assachi, A. Donici, ~]. Cernăuţi, 1892.
IPCAR, REA. Écrivains Roumains. Paris, [1916].
LĂPEDAT, D. Costea Ciobanul şi mama lui... ; Preda Buzescu. Legenda de ~. Braşov, [189?] ; [190?] ; 1904.
• Mica colecţiune de poesii şi fabule. Ed. II. Craiova, 1890.
PETRINI, G. Fabule române. Iaşii, 1868; ed. II, 1880.
• Plevna [de T. Alexi]. Dramă în 5 acte plăsmuită după versuri şi scrieri de V. Alecsandri, ~. Brasso, 1903.
POP-RETEGANUL, I. Buchetul, culegere de cântece [poezii de V. Alecsandri, ~]. Gherla, 1894.
POPESCU, N. D. Fata de la Cozia, Nuvelă. [cuprinde şi: Fata de la Cozia, Poezie eroică de ~]. Bucureşti, [1911].
SOCIÉTÉ roumaine d'histoire. Hommage et salut... [IV. Poésies roumaines. Toast de Michel le Brave par ~]. Bucureşti, 1918.
ROSETTI, RADU D. Cartea Dragostei [Antologie]. Bucureşti, 1896.
• Rumänische Dichtungen. Deutsch von Carmen Sylva. Leipzig, 1881; II. Aufl., [1884]; III. Aufl., 1889; 1898

Nu exista imagini
  1154) BOLLAND, LUPU
 • Opera
 • Imagini
BOLLAND, LUPU
7440. ~ Paradisul turcesc. O colecţiune de cîntece Israelite împărţite în şase fascicole. [De] Lupu Bolland. Bucuresci, 1891. (20 x 13). 16 p. (I 392870)
Descriere după copertă. Textul în idiş.

Nu exista imagini
  1155) BOLLE, JOHANN
 • Opera
 • Imagini
BOLLE, JOHANN
7441. ~ Instrucţiuni pentru cultivarea agudului şi crescerea raţională a vermilor de matasă, de Ion Bolle, Cavaler al ordinului austriac Corona de fer cl. III, Comandor al ordinului Corona României, Director al staţiunei Regale-Imperiale de agricultură din Gorz şi Vice-preşedinte al societăţei Regale-Imperiale de agricultură din Gorz (Austria). Tradusă din limba germană de Ch. D. Druţu, Doctor în agronomie. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1896. (23 x 16). 66 p. cu il., 1 f. pl. (Ministerul .Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor). (II 412984)
7442. ~ Îndreptăriu pentru prăsirea raţională a omidei de matasă, compusă de Ioane Bolle, Directorul statiunei de încercare pentru mata-saritu şi viieritu în Görz. Tradusu d'in limba germana de Trifon Pavel, Militariu Capelanu gr. or. românu în Statulu-nou, Rövid útmutatás selyemhernyó okszerü tenyésztésére. Román kiadás. Panciova (Tiparitu la Carolu Vitig-şlager), 1884. (24 x 17,5). 25 p. cu il. (BCU-ClN 203758)

Nu exista imagini
  1156) BOLLIAC, CESAR (1813-1881)
 • Opera
 • Imagini
BOLLIAC, CESAR (1813-1881)
7442. ~ A la Roumanie, par M. César Bolliac. Traduction libre en vers français par M. Jules Ferrand. Paris (Impr. de Pommeret et Moreau), 1857. (22 x 13,5). 8 p. (II 101149)
7444. ~ Caletorie arheologică în Romania, de Cesar Bolliac de la 20 Marte pînă la 22 Apriliu 1858. Bucuresci (Typ. Jurnalului Natzionalulu), 1858 [pe copertă: 1861]. (19 x 12), 80 p. (I 103178)
Pe copertă: "Calletorie archeologica în Romania. Fragmentu. Nota. Acésta calletoriă s'a întreruptu de Caimacania lui Vodă Ghica sub pretecstu de cause politice". Exemplar incomplet. P. de titlu cu caractere latine, textul cu alfabet de tranziţie. În: Adamescu I, p. 69 este menţionată o ed. 2, în 1861.
7445. ~ Choix de Lettres el Mémoires sur la Question Roumaine, par Mr. César Bolliac. 1852-1856. [Première Série]. Paris (Lith. Goyer), [1856]. (34,5 x 22,5). 89 p. (III 104050)
Litografiat.
7446. ~ Collectiune de poesii vechi şi noui. [De] Cesar Bolliac. [Partea I-III]. Bucureşti, Libraria Nouă, Socecu & Comp., [1858]. (23 x 15,5). 4 f., XXIV, 423 p. (II 103522)
Partea I, 1835-1843; II, 1843-1847; III, 1847-1857. P. de titlu, tabla de materii şi titlurile cu caractere latine, textul cu alfabet de tranziţie. Datat după: Adamescu I, p. 69.
7447. ~ Cullegere de mai mulţi articoli publicaţi atâtu în străinătate câtu şi în ţerră în annii trecuţi. [De] Cesar Bolliac. Bucuresci (Impr. Diurnalului Nationalulu), 1861. (20,5 x 13,5). 2 f., 192 p. (II 31764)
7448. ~ Din poeziile luì Cesar Bolliac. Partea I. Bucureşti (Tip. Curţi Frid. Valbaum), 1843. (21 x 15). 213[-216] p. (I 103270)
Cu alfabet de tranziţie.
7449. ~ Domnul Tudor. Episode de la Révolution roumaine de 1821. [Par] César Bolliac. Paris, Just Rouvier, Libraire-Editeur 1856. (24,5 x 16). p. 337-362. (Revue de l'Orient, de l'Algérie et des Colonies. Nouvelle Série. Tome quatrième). (II 103942)
Descriere după datele de la începutul textului. Autorul, la p. 362. Traducere în proză a poemului.
7450. ~ Idem. Traduit du roumain. Paris, Just Rouvier, Libraire, Editeur de la Revue de l'Orient, de l'Algérie et des Colonies (Impr. de Pommeret et Moreau), 1857. (23,5 x 15,5). 31 p. (Extr. de la Revue de l'Orient, de l'Algerie et des Colonies, Livraison de Novembre 1856). (II 103519)
7451. ~ Excursiune archeologica din annula 1869. [De] Cesar Bolliac. Bucuresci (Tvp. Nationale, C. N. Rădulescu), 1869. (15 x 10). 73 p. 84 bani. (I 102974)
7452. ~ *Les idées de la révolution et les affaires d'Orient. [Par] C. Bolliacu. Bruxelles, 1838. (Iarcu, p. 40)
7453. ~ Monastirile din Romania. (Monastirile inchinate), de Cesar Bolliac. Bucuresci (Typ. Stephan Rasidescu), 1862. (22 x 15). VIII, 660 p. (II 103297)
7454. ~ Idem. (Monastirile dise Brancovenesci). [De] Cesar Bolliac. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1863. (24,5 x 16,5). 1 f. 250 p. 5 sfanţi. (II 103843)
Cu alfabet de tranziţie.
7455. ~ Meditaţii şi poezii. [De] Cesar Bolliac. Cu o prefaţă de Petre V. Haneş, profesor secundar. Bucureşti (Minerva), 1915. (21,5 x 14). XX, 336 p. 2 lei. (II 42310)
7456. ~ Mémoires pour servir à l'histoire de la Roumanie (Provinces Danubiennes). Par César Bolliac, Ancien Vornic (Maire et Préfet) de la Ville de Bucarest. Premier mémoire. Topographie de la Roumanie. Paris, Just Rouvier, Libraire-éditeur (Impr. de Pommeret et Moreau), 1856. (22 x 14). 2 f., 112, 8 p. 2 fr. (II 47921)
Ultimele 8 p. cuprind anunţuri de cărţi.
7457. ~ Les monastères dits Brancovanesti, par César Bolliac. Bucuresci (Impr. C. A. Rosetti), 1862 [pe copertă: 1863]. (24,5 x 16,5). 169 p. 5 Svanting. (II 103844)
Pe copertă: Cesar Bolliac. "Les monastères roumaines (Les monastères dits Brancovenesci)".
7458. ~ Operile lui Caesar Boliac. [pe copertă şi: Meditaţii]. Bucureşti (Tip. lui Eliad), 1835. (20 x 12,5). 1 f., 85 p., 3 p. bibliogr. (I 60609)
Cu alfabet de tranziţie.
7459. ~ Poésies. [Par] César Bolliac. Traduites du roumain en prose en et vers framçais. Paris (Impr. de Pommeret et Moreau), 1857. (23 x 14,5). VII, 101 p. (II 103629)
Avec une Critique des oeuvres poétiques de M. César Bolliac, publiées de 1835 à 1840, par M. Vaillant.
7460. ~ Poezii. Renaşterea României. [De] Cesar Bolliac. Paris (De Sove et Bouchet, Imprimeurs), 1857. (24 x 16,5). 16 p. (II 67581)
Descriere după copertă. Cu alfabet de tranziţie, p. de titlu cu caractere latine.
7461. ~ Poezii Naţionale. [De] Cesar Bolliac. Ed. II. Paris (De Soye et Bouchet, Imprimeurs), 1857. (23,5 x 15). 32 p. (II 12887)
Descriere după copertă. Cu alfabet de tranziţie, p. de titlu cu caractere latine.
7462. ~ Poesii nuoe. [De] Cesar Bolliacu. Bucuresci (Tip. lui Eliade), 1847. (24,5 x 16,5). XXII, 232[-234] p. (II 103941)
P. de titlu şi titlurile poeziilor, cu caractere latine ; textul cu alfabet de tranziţie.
7463. ~ Poesii umanitare. [De] Cesar Bolliac. Cullese de Ion Porianu cu permisiunea autorelui. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi). [1866]. (15 x 12). V-60 p. (I 140156)
Datat după: Iarcu, p. 114.

Vezi de asemenea:
DAMIAN, N. Colecţiune de mici poesii... Galaţi, 1893.
• Mica colecţiune de poesii şi fabule. Ed. II. Craiova, 1890.
ROSETTI, RADU D. Cartea Dragostei. [Antologie]... Bucureşti, 1896.
SOCIETATEA Studenţilor Romani din Paris. Katre D. D. Subscriptori... Paris, 1851.

Nu exista imagini
  1157) Bolnav periculos
 • Opera
 • Imagini
Bolnav periculos
7464. • Un bolnav periculos. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), [1908]. (30,5 x 22,5). 24 p. 20 bani (Nick Carter. Albumul cavalerilor pumnalului, otrăvei, revolverului şi dinamitei. Bandiţii Americei, nr. 4). (II 9843)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1158) Bolnavul fără voie sau Domn Căpitan...
 • Opera
 • Imagini
Bolnavul fără voie sau Domn Căpitan...
7465. • Bolnavul fără voie sau Domn Căpitan care'si a perdut pantalonii. Bucuresci (Tipo-Litografia Universala), 1898. (16,5 x 12). 16 p. (I 408827)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1159) BOLO, HENRY
 • Opera
 • Imagini
BOLO, HENRY
7466. ~ Tragedia Calvarului. [De] L'abbé Henry Bolo. Tradusă în romînesce de membrii Societăţii de Lectură Inocentiu Micu Clain a teologilor din Blaj. Sibiiu, Edit. Societăţii (Tipografia Societate pe acţiuni), 1899. (17,5 x 11,5). 4 f., 287 p., 4 f. 2 cor. România: 3 lei. (I 411161)
La sfârşitul textului (foaia 2): membrii ordinari ai Societăţii (sem. II 1898(99). Traducătorii acestui op.: Anul IV: N. Galea, V. Macaveiu, V.P. Maior, Gr. Manoilă, Alex. A. Moldovan, S. Moldovan, V. Moldovan, D. Mureşan, E. Pantea, N. Racoviţan, I. Roşea, Luca Ruş; an III: E. C. Andreşan, I. Crişan, A. Marcu, B.S. Mureşan, I. Pop, I. Popeneciu, I. Sântimbrean, V. Suciu; an II: N.A. Solomon, I. Băieş, P. Barbu, I. C. Domşa, O. Florian, A. Masim, V. Micu, P. Muntean, E. Şancu, P. Sântoma, Al. Pop Sovaroşi; an I: G. Bitea, A. Costin, A. David, S.I. Frăţilă, V. Haţegan, C. Ignat, V. Moldovan, Ioan Şuteu, V. Pîrvu.

Nu exista imagini
  1160) BOLOGA, AT.
 • Opera
 • Imagini
BOLOGA, AT.
7467. ~ *Pedepsirea vanităţii, dramă, de At. Bologa. Gherla (Tip. Aurora), [1899 sau 1900]. 16°, 24 p. 20 fil. (Tr, 31(1900), p. 21 şi 157: Prod. lit. rom. din ţară iul. 1899-iul. 1900).

Nu exista imagini