Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1141) BOLDIZSÁR DE ÜRMÖS, FRANCISC
 • Opera
 • Imagini
BOLDIZSÁR DE ÜRMÖS, FRANCISC
7340. ~ Indreptariu pentru cărţile funduare. Edatu de Franciscu Boldizsár de Ürmös, Directoru r. u. a cartiloru funduare pentru Transilvania. Şi traduse de Petru Nemeşiu, Secretariu în ministeriulu de interne Clusiu în 30-e septemvrie 1870. Clusiu (Eredii lui J. Gámánu), 8170. (21 x 14,5). 72 p. (Inst. Teol.-S 7556)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1142) BOLDUR, VENEAMIN COSTACHI
 • Opera
 • Imagini
BOLDUR, VENEAMIN COSTACHI
7341. ~ Ruina arendasiului în favoarea deputatului, [de Veneamin Costachi Boldur]. Roman (Tip. Asociaţilor Ionescu Cubelca). 1877. (19 x 13,5). 27 p. (I 208204)
Autorul, la p. 20.

Nu exista imagini
  1143) BOLDUR-KOSTAKI, MIHAIL (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
BOLDUR-KOSTAKI, MIHAIL (1877-?)
7342. ~ Dreptul de succesiune al văduvei sărace. Teză de licenţă susţinută de Mihail Boldur-Kostaki. Bucuresci (Tip. M. S. Niculescu & Co), 1904. (23,5 x 15,5). 55 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci). (II 3675)

Nu exista imagini
  1144) BOLDUR-LÂTÂSCU, T.
 • Opera
 • Imagini
Vezi: LATEŞ BOLDUR, TEODOR

BOLDUR-LÂTÂSCU, T.
Nu exista imagini
  1145) BOLEMAN, ŞTEFAN de
 • Opera
 • Imagini
BOLEMAN, ŞTEFAN de
7343. ~ Isvorul-Salvator din Szinye-Lipócz. Studiu balneologie, de Cons. reg. Dr. Med. Ştefan de Boleman. Bucuresci, Edit. Progresul Medical Român, 1903. (23,5 x 16). 15 p. (II 409891)
Pe cop.: "Studiu balneologic de Med. Dr. Ştefan de Boleman, consilier regal".


Nu exista imagini
  1146) BOLESLAROSKI, CHARLES de
 • Opera
 • Imagini
BOLESLAROSKI, CHARLES de
Vezi:
La COMMISSION Europeane. Mémoire sur les travaux d'amélioration... Galatz, 1888.

Nu exista imagini
  1147) BOLGIU, BĂNICA
 • Opera
 • Imagini
BOLGIU, BĂNICA
7344. ~ Cetele de moşneni. Teză pentru licenţa în drept, susţinută în sesiunea Iunie 1902 de B. Bolgiu. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1902. (24,5 x 16,5). 34 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 413499)

Nu exista imagini
  1148) BOLIAC, C.
 • Opera
 • Imagini
BOLIAC, C.
Vezi: BOLLIAC, C.

Nu exista imagini
  1149) BOLINTINEANU, ALEXANDRU I. (1870-1918?)
 • Opera
 • Imagini
BOLINTINEANU, ALEXANDRU I. (1870-1918?)
7345. ~ Absces rece la Partea supero-internă a tendonului lui Achite, vindecat cu injecţiile modificatrice Callo,t de Dr. Al. Bolintineanu, Docent al Facultăţei de Medicină din Bucureşti. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), [1907]. (24,5 x 16,5). 5 p. (Extr. din rev. "Spitalul", 1907). (II 7520)
7346. ~ *Un cas d'omphalorhagie. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", Noembrie 1907). (Bolintineanu, Al. Memoriu, p. 5)
7347. ~ Căte-va cuvinte asupra Coxo-tuberculozei. Tesă pentru doctorat în medicină şi Chirurgie presentată şi susţinută la 25 Octombrie 1899 de Alexandru I. Bolintineanu. Bucureşti (Tip. ziarului Foaia Populară), 1899. (23,5 x 16). 151 p. cu il., 1 pl., 1 tab. (Facultatea de medicină din Bucuresci, nr. 526). (II 412980)
Ultimele pagini greşit numerotate.
7348. ~ *Corp strein în peretele obrazului, rămâi necunoscut până la apariţia lui din cauza lipsei de Radiografie. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", 1907. Septembrie). (Bolintineanu Al., cop. 4 ; Bolintineanu Al. Memoriu, p. 4-5)
7349. ~ Diformităţi în Spina Ventosa cu trei observaţii şi o radiografie, de Dr. Al. Bolintineanu, Docent al Facultăţei de Medicină din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Universitară A.G. Brătănescu), 1906. (24 x 16). 16 p. cu il. (II 5532)
7350. ~ Fracturele Supra-Conditiene cu probe radiografice. Memoriu prezentat facultarei de medicina din Bucuresci pentru abilitarea ca docent la cursul de Patologie Chirurgicala, bandage şi aparate de fracturi de Dr. Al. Bolintineanu, Preparator în laboratorul de Patologie Chirurgicala, bandage şi aparate de fracturi. Bucuresci (Tip. Universitară), 1903. (22 x 14). 34 p. cu il. (II 63442)
7351. ~ Memoriu prezentat de Dr. Al. Bolintineanu, Docent şi Asistent al cursului de Patologie Chirurgicală, Bandage şi Aparate de Fracturi, la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Pentru candidarea la Catedra de Patologie chirurgicală, proteze şi aparate de fracturi, de la Facultatea de Medicină din Iasi. [Bucureşti] (Aurora), [1910]. (23 x 15,5). 29 p. (II 22566)
Descriere după copertă.
7352. ~ *Osteomijelita Acută. Lucrare premiată de Societatea studenţilor în medicină [în] 1898. (Bolintineanu Al. Titluri, p. 23, 31, 34)
7353. ~ Subluxaţia capului radiului stâng, de Dr. Al. Bolintineanu, docent al Facultăţii de Medicină din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1906. (25 x 16,5). 7 p. (Extr. din "Revista Ştiinţelor Medicale", No. 4, aprilie 1906). (II 4154)
7354. ~ Titluri de lucrări sciinţifice ale d-rului Al. Bolintineanu. Bucuresci (Tip. Universitară), 1903. (23,5 x 15,5). 34 p. (II 376997)
În colaborare:
7355. ~ *Un caz de fractura bazei craniului urmat de vindecare. Împreună cu D-l G. Rizescu. (Extras din Spitalul 1907, no. 8, şi Teza 921/907). (Bolintineanu AL, cop. 4 ; Bolintineanu Al. Memoriu, p. 4)
7356. ~ Generalităţi asupra Diformităţilor congenitale şi dobândite ale membrelor inferioare, de Dr. Al. Bolintineanu. Docent al Facult. de Medicină din Bucureşti şi [pe copertă: Dr.] P. I. Dulgherescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1906. (23,5 x 16,5). 1 f., 99 p. cu il. (II 3106)

Vezi şi:
BALABAN, MIHAIL M. şi ~ Memoriu Medicilor societăţei Peleşul şi Vârful cu dor. Bucureşti, 1909.
RÂMNICEANU, Gr. şi ~. Curs de patologie chirurgicală. Bucureşti, 1899.
RÂMNICEANU, Gr. şi ~. Laboratoire du cours de pathologie chirurgicale. Bandages et appareils de fractures. Bucureşti, 1899.
RÂMNICEANU, Gr. şi ~. La marche dans la Coxo-Tuberculose... Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  1150) BOLINTINEANU, C. ST. (1840-1925)
 • Opera
 • Imagini
BOLINTINEANU, C. ST. (1840-1925)
În colaborare:
7357. ~ Codice comunal administrativ, financiar şi judecătoresc cuprindend legile, regulamentele, decretele şi decisiunile în vigore, privitóre pe diversele ramuri de administraţiune publică. Culese şi coordonate de C. St. Bolintineanu, vechiu inspector de finance şi secretar general al comunei Bucuresci, consilier comunal al Capitalei şi G. M. Andricu, directorul comptabilităţei primăriei Capitalei. Vol. I-II. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1896. (21 x 14,5). II f., VI p., 986 p. (I) ; 2 f., VI p., p. 987-1758 (II). (II 65620)

Nu exista imagini