Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1131) BOJÎNCĂ, DAMASCHIN T. (1802-1869)
 • Opera
 • Imagini
BOJÎNCĂ, DAMASCHIN T. (1802-1869)
7299. ~ Anticile Romanilor. Acum întâia oară româneşte scrise de Damaschin T. Bojâncă, în Crăimea Ungariei şi Alăturatele ei Părţi, Jurat Advocat. Partea [I]-II. Antiquitates Romanorum. în Buda (Tipariul Universitatei din Pesta), 1832-1833. (21,5 x 12,5). XVI, 238 p., 1 pl. (I); 1 f., 220[-230] p. (II). (II 80900)
În partea I, p. 223-238: "Însemnarea DD Prenumeranţi". Pe p. de titlu a părţii a II-a autorul apare cu titlul de "Iuristconsultul Prinţipatului Moldovei". Cu caractere chirilice.
7300. ~ [Curs de drept natural ţinut de prof. Damaschin Bojincă la Academia Mihăileană]. [Iaşi, 185?]. (30,5 x 23). 168 p. (III 19907)
Litografiat. Cu alfabet de tranzit. Pentru descriere vezi şi: Tr, 4(1871), nr. 6, mart. 15, p. 64-66: Damaschin Toma Bozincă de D. S. Venit în Moldova în 1832, este profesor de drept între 1843-1860.
7301. ~ [Curs de drept penal, ţinut de prof. Damaschin Bojincă la Academia Mihăileană]. [Iaşi, 185?]. (30,5 x 23). 71 p. (III 19907)
Cu alfabet de tranziţie. Litografiat
7302. ~ [Curs de drept roman, ţinut de prof. Damaschin Bojincă la Academia Mihăileană]. [Iaşi, 185?]. (30,5 x 23). 136 p. (III 19907)
Cu alfabet de tranziţie. Litografiat

Traduceri :
• Codicu civilu seau politiceascu a Printipatului Moldovei. Trad. şi ed. de ~ ş.a. Iaşi, 1833.
MAIOR, PETRU. Istoria pentru începutul Românilor în Dachia. Cu adăugerea Dialogului şi a Disputaţiilor... tălmăcite în româneşte prin ~. Buda, 1834.

Nu exista imagini
  1132) BOJOR, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
BOJOR, VICTOR
7303. ~ *Cheia Ceriului, cărticică de rugăciuni şi cântări bisericeşti, de Dr. Victor Bojor, paroh-prot. Gherlei. Gherla (Tip. A. Deac), 1913. 96 p. 30 fil. broşată (Uni, 26(1916), nr. 59, p. 4 ; Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 96)
7304. ~ *Izvorul indurărilor seu Onoratul paraclis cătră născătoarea de Dumnezeu, de Victor Bojor. Ed. IX. Gherla, A. Todoran, 1915. 48 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 96)
7305. ~ *Nădejdea noastră (Carte de rugăciuni). Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1915. 20 fil. (CultC, 5(1915). nr. 6-7, p. 206 ; Uni, 26(1915), nr. 22, mart. 6, p. 4 ; Ribliogr. Hung., 1911-1920, I, p. 96)
7306. ~ *Micul acaftist. Carte de rugăciuni, de Victor Bojor. Ed. 2. Gherla, A. Todoran, 1916. 189[, 3] p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 96)
7307. ~ Scara cerească. Carte de rugăciuni şi de învăţături creştineşti. întocmită pentru toate trebuinţele sufleteşti ale credincioşilor. Din cărţile rituale ale bisericei greco-catolice şi din mai mulţi autori, de Dr. Victor Bojor, profesor de teologie. Cu permisiunea Prea Veneratului Ordinariat episcopesc de Gherla Nr. 2782-1912. Gherla, Edit. şi Tipariul Tip. Aurora A. Todoran, 1912. (15 x 10). 384 p. cu il. (I 159700)
7308. ~ Sfânta Casă din Loreto. Schiţă istorică, prelucrată de Dr. Victor Bojor. Blaj (Tip. Seminarului teol. gr.-cat.), 1911. (15 x 10,5). 58[-60] p. (Biblioteca din Blaj, nr. 3). (I 159721)
La sfârşitul textului, p. 60, sunt menţionate izvoarele folosite: B. Bauer: "Nach demhl". Lande, ed. II 1893, "Guida di Loreto e Relazione Storica sulla Translazione della Santa Casa" de P. Giuseppe Catena M. C. Loreto 1910, "Storia della Chiesa" di F. Balsimelli".

În colaborare:
7309. ~ Tipic bisericesc, de Dr. Victor Bojor, Aron Papiu şi Ştefan Rosianu. Cu încuviinţarea preaveneratului consistor archiepiscopesc Nr. 7942-1913. Blaj (Tip. Seminarului teol. gr. cat.), 1914. (23,5 x 16). 2 f., 325 p., 2 tab. (II 494071)
Lipsă coperta

Vezi şi:
HOSSU, VASILE şi ~. Scara raiului. Gherla, 1915.

Traduceri:
• Albertina. Povestire. Trad. de ~. Blaş, 1903.

Nu exista imagini
  1133) BOJTHOR, AMBROZIU
 • Opera
 • Imagini
BOJTHOR, AMBROZIU
7310. ~ *Îngrijirea copiilor. Dizertaţie ţinută cu ocaziunea adunării Reuniunii femeilor române selăgene la 4 August st.n. 1907 în Băseşti. De Dr. Ambroziu Bojthor. Şimleul-Silvaniei, Victoria inst. tip. şi de edit., [1907]. 15 p. (Drap, 7(1907), nr. 85, iul. 31(13 aug.), p. 3 Bibliogr.; FD, 12(1907), nr. 31, iul. 29, p. 5: Bibliogr. ; Lue, 6(1907), nr. 15, p. 331: Bibliogr.)

Nu exista imagini
  1134) BÓKAY, ARPÁD de
 • Opera
 • Imagini
BÓKAY, ARPÁD de
7311. ~ Despre însemnătatea Isvorului-Salvator Szinye-Lipácz, de Dr. Arpád de Bókay, profesor ordin, de farmacologie la Universitatea Reg. Ungară din Budapesta. Bucureşti, Edit. Progresul Medical Român (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (15,5 x 12,5). 14 p. (I 63421)

Nu exista imagini
  1135) BOLANDEN, KONRAD von
 • Opera
 • Imagini
BOLANDEN, KONRAD von
7312. ~ Dracul în şcoală. Povestire poporală Tradusă după Bolanden, de Augustin Paul Blaj (Tip. Seminariului Arhidiecezan), 1906. (16 x 10,5). 224 p. (I 6967)
7313. ~ Duchu muscălescu, naraţiune poporală, de Bolanden, tradusă de Membrii Soc. de lectură "Inoc. M. Clain". Blaşu (Tip. Seminariului gr. cat.), 1894. (20 x 12,5). 45 p. (I 411640)
7314. ~ Periculoşi pentru Stat. Naraţiune populară, scrisă de Conrad Bolanden. Tradusă pre româneşte de Ioan Bochiş, preot gr. cat. în Borsa. Gherla (Tipariul tip. diecesane), 1901. (19,5 x 13,5). 71 p. (I 45299)

Nu exista imagini
  1136) BOLCAŞ, LUCIAN (1878-1939)
 • Opera
 • Imagini
BOLCAŞ, LUCIAN (1878-1939)
7315. ~ Chestia autonomiei Bisericei Române Unite în şirul luptelor noastre pentru existenta naţională, de Lucian Bolcaş. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăsescu [pe copertă: Tip. Minerva], 1900. (22,5 x 15,5). 64 p. 1,50 lei în România, 1,50 Cor. în Austro-Ungaria. (II 137652)
7316. ~ Corda Fratres. Appello ai membri e a tutti gli amici della Federazione internazionale degli Studenti a proposito delle dichiarazione[!], che Sua Eccellenza Giulio Wlassics, Ministro dell'Instruzione d'Ungheria fece al Parlamento di Budapest nello seduta del 12 Marzo. Federazione Internazionale degli Studenti. Direzione della Sezione Rumena [Per la Direzione delle Sezione rumena Luciano Bolcaş, Vice-Presidente S.S. della Corda Fratres. Viena, Aprilie 1902]. Vienna, Editore L. Bolcaş (Tip. M. Salzer), 1902. (22,5 x 14,5). 12 p. (Federazione Internazionale degli Studenti. Direzione delle Sezione Rumena). (BCU-ClN 292262).
Descriere după copertă. Autorul şi datele editoriale, la p. 12.
7317. ~ La cărările Vieţii, de Lucian Bolcaş. Arad (Tribuna, inst. tip. Nichin şi cons.), 1910. (21,5 x 14,5). 103 p. 1 cor. 5 fil. Pentru România: 1,50 lei. (II 21487)
7318. ~ Năvăliri Barbare. [De] Lucian Bolcaş. Nuvelă. Budapesta, Inst. tip. şi de Editură Luceafărul, 1906. (19,5 x 13). 88 p. 1 cor. (I 455719)
7319. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1909. (15,5 x 10,5). 111 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 531). (I 20022)
7320. ~ Răsboiul ruso-japonez 1904-1905. [De] Lucian Bolcaş. Partea I. Până la căderea Portului-Arthur[!]. Budapesta (Tip. Poporul Român), 1905. (19,5 x 12,5). 119 p. cu il. (I 34243)
7320 a. ~ Idem. Partea II. Dela căderea Portului-Artur[!] pînă la pacea dela Portsmouth [imprimat greşit: Portsmonth]. Budapesta (Tip. Poporul Roman), 1907. (20 x 12,5). 85[-94] p. cu il. (I 34243)
7321. ~ Seri albastre (Pentameron), de Lucian Bolcaş. Arad (Tribuna, inst. tip. Nichin şi cons.), 1910. (21,5 x 14). 103 p. 1 cor. 50 fil. Pentru România: 1,50 lei. (II 21488)
7322. ~ Străina. [De] Lucian Bolcaş. Piesă în patru acte. Beiuş, Edit. Lucian Bolcaş (Tiparul Tip. Doina), 1912. (21 x 15). 123 p. 1,60 lei (în Austro-Ungaria 1,60 Cor.). (II 38555)

În colaborare:
7323. ~ Corda Fratres Federaţiunea internaţională a studenţilor. Raportul secţiei române pe anii 1898-1900 şi 1900-1902, redactat de Lucian Bolcaş, Vice-president al Senatului Federaţiunei internaţionale a studenţilor şi Ioan Scurtu, Vice-president al consiliului federal al Federaţiunei internaţionale a Studenţilor. Bucureşti, Inst. de arte grafice şi Editură Minerva, 1902. (23 x 15) 120[-122] p. cu 1 portr. (BCU-ClN 387410)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1137) BOLDESCU, ALEX. (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
BOLDESCU, ALEX. (1865-?)
7324. ~ Cercetarii[!] experimentale asupra etiologiei tetanusului. Teza pentru obţinerea titlului de medic-veterinar de Alex. Boldescu. Presentată si susţinută la... Martie 1890. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1890. (22,5 x 15,5). 59[- 63] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 32). (II 174494)

Nu exista imagini
  1138) BOLDESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BOLDESCU, IOAN
7325. ~ Geografia judeţului Teleorman, pentru usul clasei II primare, de Ioan Boldescu, institutor în Zimnicea. Ed. I. Giurgiu (Tip. Modernă George Brătănescu), 1893. (20,5 x 13). 94 p. 50 bani (II 411917)
7326. ~ Geografia judeţului Vlaşca, pentru usul clasei II primare, de Ioan Boldescu, directorulu Şcolei Primare de Băeţi Nr. 2 din Giurgiu. Ed. I. Giurgiu, Edit. Librăriei M. N. Perieţeanu (Tip. C. Petrescu-Conduratu), 1888. (21,5 x 14,5). 59[-62] p. 50 bani. (II 412125)
7327. ~ Idem. Ed. III. Carte aprobată de Onor. Ministeru alu Culteloru şi Instrucţiunei publice cu ord. No. 727 din 20 Ianuarie 1889. Giurgiu, Edit. Librăriei Universala, I. Stănculescu (Bucuresci, Tip. G. A. Lazareanu), 1893. (23 x 16). 40 p. 50 bani. (II 413063)
7328. ~ Instrucţiunea civică. Textu pentru şcoalele primare urbane şi rurale. De I. Boldescu, Institutorulu cl. IV şi Directorulu[...] Ed. I. Giurgiu, Edit. Tip. Moderna, George Bratanescu, 1891 [pe copertă: 1892]. (22,5 x 15). 31 p. 40 bani. (II 459960)
7329. ~ Idem. Ed. II. Giurgiu, Edit. Librăriei Schneider & Lascaris (Bucuresci, Stab. Grafic I. V. Socecu), 1893. (21 x 13). 32 p. 40 bani. (II 76296)
7330. ~ Judeţul Vlaşca din punctul de vedere istoric şi economic. Conferinţa publica ţinută la 8 Decembre anul 1886 de Ion Boldescu [...]. Giurgiu (Tip. C. Petrescu-Conduratu). 1887. (20 x 13). 40 p. 1 leu. (Clubul din Giurgiu). (I 411641)
7331. ~ Memoriu sau Notiţe istorice despre scoalele din oraşul Giurgiu şi jud. Vlaşca, de Ioan Boldescu. Institutorulu[...] Giurgiu (Tip. C. P. Gonduratu) 1885. (18 x 12). 39 p. (I 384801)
7332. ~ Monografia comunei Băbăiţa din judeţul Vlaşca, de I. Boldescu. Giurgiu (Tip. şi Legătoria de Cărţi N. Pandelescu), 1915. (24 x 16). 36 p. (II 44685)
7333. ~ Monografia comunelor Arsache şi Găujani din Judeţul Vlaşca, de I. Boldescu. Giurgiu (Inst. Grafic Ulpiu Stănculescu), 1910. (20 x 13). 36 p. 75 bani. (BCU-ClN 201491)
Descriere după copertă.
7334. ~ Monografia comunelor Slobozia şi Malu din Judeţul Vlasca, de I. Boldescu, Giurgiu (Inst. Grafic Ulpiu Stănculescu), 1910. (20,5 x 13). 36 p. 75 bani. (BCU-ClN 201573)
Descriere după copertă.
7335. ~ Monografia oraşului Giurgiu, de I. Boldescu. Giurgiu (Inst. grafic Ulpiu Stănculescu), 1912. (24 x 16). 244 [-247] p. cu il. 5 lei. (II 31557)
7336. ~ Studiu asupra satelor şi locuitorilor din Plasa Dunărea, Judeţul Vlaşca şi Discursul ţinut la întrunirea de la 10 Noembrie 1913 de I. Boldescu. Giurgiu (Tip. şi Legătoria de Cărţi Nicolae Pandelescu), 1914. (23,5 x 16). 36 p. (II 35024)
Descriere după copertă.
7337. ~ Studiu istoric şi economic asupra judeţului Vlaşca, de Ion Boldescu. Giurgiu (Tip. Librăria şi Legătoria de Cărţi, G. Brătănescu), 1900. (24,5 x 16,5). V, 240 p. (II 160287)

Nu exista imagini
  1139) BOLDESCU, TH. (1844-1896)
 • Opera
 • Imagini
BOLDESCU, TH. (1844-1896)
7338. ~ Idealul armatei române. Studii critice, [de Th. Boldescu?] Bucuresci (Tipo-Litogr. Ed. Wiegand & C. C. Săvoiu), 1891. (22,5 x 16). 110 p. (II 268464)
Lipsă coperta. Autorul menţionat cu cerneală, pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  1140) BOLDESCU, ULYSSE (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
BOLDESCU, ULYSSE (1850-?)
7339. ~ Respuns celor 20 puncte calomnioase aduse la adresa mea de către partidul colectivist şi publicate prin Gazeta Voinţa Craiovei, [de Ulysse Boldescu]. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samtica), 1895. (22 x 14). 37 p. (II 114809) Autorul semnat la p. 37.

Nu exista imagini