Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1121) BOISTE, P. C. V.
 • Opera
 • Imagini
BOISTE, P. C. V.
Vezi:
CODRESCU, TEODOR. Dictionariu franceso-romanu. De pe dictionariulu lui ~. Iasii, 1859.

Nu exista imagini
  1122) BOIŢIANU, SPIRU N.
 • Opera
 • Imagini
BOIŢIANU, SPIRU N.
7252. ~ Pragmatismul lui William James din punct de vedere religios. Teză pentru licenţă susţinută de Spini N. Boiţianu. Bucureşti (Tip. Universală, Iancu Ionescu), 1910. (24 x 16,5). 6, 39 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 19441)

Nu exista imagini
  1123) BOIU, BOŞCU (1873-1953)
 • Opera
 • Imagini
BOIU, BOŞCU (1873-1953)
7253. ~ Legislaţiunea lui Moisi. Teză pentru licenţa în theologie [pe copertă: teologie] de Diaconul Boşcu Boiu. Susţinută în ziua de... Decembrie 1905. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu & Co.), [1905]. (23 x 15,5). XI-101 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 3329)

Nu exista imagini
  1124) BOIU, C. T. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
BOIU, C. T. (1873-?)
7254. ~ *Étude sur la caution réelle. (Thèse). Paris, Rousseau, 1902. 8°. 132 p. (Rally I, p. 42)

Nu exista imagini
  1125) BOIU, IOAN BAPTIST (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
BOIU, IOAN BAPTIST (1867-?)
Prefeţe, editări de texte:
BOIU, Z. Frunze de laur. Ed. şi pref. de ~. Sibiiu, 1904.

Nu exista imagini
  1126) BOIU, IONEL G.
 • Opera
 • Imagini
BOIU, IONEL G.
7255. ~ Espunere de Motive a domnului consilier judeţian I. G. Boiu cu privire la înfiinţarea unei scoale practice de Agricultură în judeţul Covurlui. Galati (Tip. Buciumul Român), 1900. (23,5 x 16). 13 p. (II 412814)
7256. ~ Spre o viaţă nouă... Însemnări politico-sociale, de Ionel G. Boiu. Focşani, Librăria şi Tip. Leon & Comp., 1918 [pe copertă: 1919]. (18 x 13,5). 106 p. 2,50 lei. (1 58280)

Nu exista imagini
  1127) BOIO, N.
 • Opera
 • Imagini
BOIO, N.
7257. ~ Îndreptarea şcolarului stricat. Istorioră morală, de N. Boiu. Vorbe şi respunsuri potrivite. Braşov, Edit. Librăriei N. I. Ciurcu (Tip. Alexi), [1904]. (20 x 12,5). 8 p. 2 cr. (Biblioteca Copiilor, nr. 28). (I 150630)

Nu exista imagini
  1128) BOIU, OLIMPIU
 • Opera
 • Imagini
BOIU, OLIMPIU
În colaborare:
7258. ~ Monografia Domeniului Mălini din judeţul Suceava, de Olimpiu Boiu, Diplomat al Academiei forestiere din Viena, Şeful Regiei şi Alex. Precup, Diplomat al Şcoalei forestiere dela Brăneşti, Silvicultor. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (22 x 15). 72 p. cu il., 1 h. (Biblioteca Populară a Administraţiei Domeniului Coroanei. Cărticica XXXIV). (II 122605)

Vezi şi:
DAVIDESCU, F. şi ~. Raport asupra Exposiţiunei jubiliare din Viena. Bucureşti, 1899.

Nu exista imagini
  1129) BOIU, P. T.
 • Opera
 • Imagini
BOIU, P. T.
7259. ~ Despre regimul dotal. Teză pentru licenţa în Secţiunea Administrativă de P. T. Boiu. Susţinută la... Iunie 1898. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (24 x 16,5). 56 p. (Scoală Superioară de Sciinte de Stat). (II 413527)

Nu exista imagini
  1130) BOIU, ZACHARIA (1834-1903)
 • Opera
 • Imagini
BOIU, ZACHARIA (1834-1903)
7260. ~ *Abcdariu pentru scoalele populare romîne, de Zaharia Boiu, profesor la Institutul diecesan pedagogico-teologic în Sibiiu. [Ed. I]. Sibiiu, 1861. (Receanu, p. 49 ; Roiu I, p. 327)
Pe p. de titlu a ed. XI se menţionează că ed. I ar fi apărut în 1862.
7261. ~ Abcdariu pentru scolele populare române, de Zacharia Boiu, profesoru la institutul diecesanu pedagogico-teologicu în Sibiiu. Ed. II îndreptata. Sibiiu (Tip. diecesana), 1862. (18 x 11,5). 92 p. (I 293955)
Cu două p. de titlu: una cu alfabet de tranziţie, alta cu caractere latine.
7262. ~ Manuducere pentru înveţători la întrebuinţarea Abţdariului, de Zaharia Boiu, profesoru[...]. Sibiiu (Tip. diecesana), 1862. (18 x 12). 94 p. (I 15664)
Cu alfabet de tranziţie.
7263. ~ Abţdariu pentru scolele populare române, de Zahariă Boiu, profesoru[...]. Ed. III îndreptată. Sibiiu (tip. diecesana), 1863. (18 x 11). 94 p. (I 411326)
Cu două p. de titlu, cu alfabet de tranziţie şi caractere latine.
7264. ~ Idem. Ed. IV immultita si îndreptata. Sibiiu (Tip. archidiecesana), 1865.(17,5 x 11,5). 96 p. (I 411162)
Cu p. de titlu dublă, cu alfabet de tranziţie şi caractere latine.
7265. ~ Manuducere pentru invetători la întrebuinţarea Abţdariului, de Zaharia Boiu, Profesoru[...]. Ed. II îndreptată. Sibiiu (Tip. achidiecesana), 1865. (19,5 x 12). 94 p. (15143)
Cu alfabet de tranziţie.
7266. ~ [Abcdariu pentru scolele populare române, de Zacharia Boiu]. [Ed. V?]. [Sabiiu, 1866?]. (17,5 x 11,5). 96 p. (1 561631)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Ed. apărută după ed. IV din 1865, după care s-a făcut şi identificarea.
7267. ~ Idem. Ed. IX. Sibiiu (Tip. Arhidiecezana), 1870. (17 x 11). 80 p. (BE-A 6692)
Lipsă coperta. Ultimele 20 p. cuprind: Literele vechi (bisericeşti) şi Rugăciuni cu caractere chirilice.
7268. ~ Abecedariu pentru scolele poporali române, de Zacharia Boiu. Ed. XI înmulţită şi îndreptata (Editiunea prima esita la 1862). Sibiiu (Tip. archidiecesana), 1874. (18 x 11). 79 p. (1 159777)
7269. ~ *Abţdariu pentru scolele populare române. Ed. XIV. Sibiu, 1886. (Ghibu II, p. 83 (225)).
În: VŞ, 2(1909), nr. 7-8, sept., p. 233, se menţionează că a apărut şi ed. XV.
7270. ~ Academia Română. Disertaţiune cetită în adunarea generală a Asociaţiunei transilvane ce s'a ţinută în Haţegu la 4/16 Augustu 1891, de Zacharia Boiu, membru de comitetu alu Asociaţiunei transilvane, membru corespondentă alu Academiei române etc. Sibiiu (Tip. Archidiecesană), 1891. (22,5 x 15,5). 1 f., 17 p. (Retipărită din Transilvania, foia Asociaţiunei). (II 412928)
7271. ~ Carte de cetire pentru scólele poporale române, de Zacharia Boiu, Parochu greco-orientalu alu cetătii în Sabiiu, professoru la Institutulu archidiecesanu pedagogico-teologicu. Partea I. Sabiiu (Tip. archidiecesană), 1865. (18 x 11). 6 f., 168 p. 30 hr. (legată, 40 hr.v.a.). (I 345846)
7272. ~ Idem. Partea II. Sabiiu, Edit. şi tiparul tip. archidiecesane, 1869. (19 x 12). 3 f., 100 p. (I 143393)
Cu alfabet de tranziţie şi cu caractere latine. Exemplar incomplet în BAR.
7273. ~ Idem. Partea I. Ed. II îndreptata. Sabiiu (Tip. archidiecesană), 1868. (18,5 x 11,5). 6 f., 152 p. Nelegat 30 hr., legată 40 hr.v.a. (I 143403)
Cu alfabet de tranziţie şi cu caractere latine.
7274. ~ Idem. Partea II. Ed. II revediuta. Sabiiu, Edit. şi tipariul tip. archidiecesane, 1869. (18 x 11,5). 109 [-112] p. (1 566179)
Lipsă coperta.
7275. ~ Idem. Partea I. Ed. III îndreptata. Sabiiu (Tip. archidiecesană), 1870. (18,5 x 12). XVI-152 p. Costa: nelegata 30 kr, legata 40 hr. valuta austriaca. (BCU-ClN 199069)
Lipsă coperta.
7276. ~ Idem. Partea II. Ed. III revediuta. Sabiiu, Edit. şi tipariul tip. achidiecesane, 1872. (19,5 x 12). 180[-110] p. (1 185278)
Unele texte, cu alfabet de tranziţie.
7277. ~ Idem. Partea I. Ed. IV îmmulţita şi revediuta. Sabiiu (Tip. archidiecesană), 1871. (18,5 x 12). XII, 164 p., p. XIII-XVI. Nelegata 30 hr, legata 40 hr., valută austriacă. (I 459576)
Cu alfabet de tranziţie şi cu caractere latine.
7278. ~ Idem. Partea I. Ed. V revediuta. Sibiiu (Tip. archidiecesană), 1874. (18,5 x 12). XVI p., 162 p. costă: nelegată 30 hr., legată 40 hr. valută austriacă. (I 28700)
7279. ~ *Idem. Partea I. Ed. VIII, 1886. (Roiu I, p. 237)
7280. ~ *Idem. Partea I. Ed. IX revadută şi augmentată. Sibiiu, Edit. şi tipariulu tip. archidiecesane, 1893. (Tr, 25(1894/ nr. 3, mart. 15, p. 81)
7281. ~ Catechismul mic al bisericei ortodoxe orientale, pentru usul şcolelor elementare române, de Zacharia Boiu, protopresbiter, asesor consistorial, etc. Sibiiu (Tipariul tip. archidiecesane), 1897. (19,5 x 12). 48 p. 20 cr. (1 162739)
7282. ~ Cuvent bisericesc la alegerea de protopresbiter al traclului greco-oriental al Sibiiului (15/27 Martie 1883), de Zacharia Boiu jun, Assesor consistorial, Protopresbiter etc., ca comissariu consistorial. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecesane), 1883. (23 x 14). 1 f., 7 p. 10 cr. Venitul curat e destinat spre scopuri scolare. (II 1890)
7283. ~ Cuventu bisericescu la parastasulu celebrata de Associatiunea transilvana pentru Mitropolilulu Andrei Raronu de Siagun'a, ca primulu seu presiedinte, la Sibiiu în 29 Iulie (10 August) 1876, de Zacharia Boiu jun., Assesoru consistoriale etc, membru alu Comitetului Associatiunei. Sibiiu (Tip. archidiecesană), 1876. (22 x 14,5). 14 p. 20 cr.v.a. (Tipăritura separata din Telegrafulu Romanu). (BO-B1 11789)
La preţ, menţiunea: "Venitulu destinaţii pentru fondulu Associatiunei. Lipsă coperta".
7284. ~ Cuventări funebrale şi memoriale, de Zacharia Boiu, Assesor consistorial, Protopresbiter. Membru corespondent al Academiei Remane din Bucuresci etc, fost parech al bisericei ortodoxe române din Sibiiu-Cetate. Cu un adaus de texturi biblice pentru cuventări funebrale. Sibiiu, Edit. Autorului (Tiparul Tip. Archidiecesane), 1889. (23,5 x 15). 240 p. (II 107299)
7285. ~ Elemente de geografia pentru scólele populari române greco-orientali, de Zacharia Boiu, Parochu la biseric'a gr. or. din cetate în Sibiiu, Professore la Institutulu archidiecesane pedagogico-teologicu. Sabiiu, edit. şi tipariulu tip. archidiecesane, 1869. (19 x 11,5). 4 f., p. 111-284. (I 444470)
Lipsă coperta.
7286. ~ Idem. Ed. II. înmulţită si revediuta. Sabiiu, Edit. şi tipariulu tip. archidiecesane, 1869. (18,5 x 11). 204 [-208] p. (1 21728)
7287. ~ Idem. Ed. III înmulţită si revediuta. Sabiiu, Edit. si tipariulu tip. archidiecesane, 1872. (19 x 12). 210[-214] p. (1 563653)
Lipsă coperta.
7288. ~ Elemente de istori'a naturei şi fisica pentru scólele populari romane greco-orientali, de Zacharia Boiu, Parochu[...]. Sabiiu, Edit. si tipariulu tip. archidiecesane, 1869. (19 x 12). 3 f., p. 385-488. (I 143435)
7289. ~ Idem. Ed. III înmulţită si revediuta. Sibiiu, Edit. si tipariul tip. archidiecesane, 1873. (18,5 x 12). 112[-116] p. (1531612)
Lipsă coperta.
7290. ~ Elemente de istori'a patriotica şi universale pentru scólele populari române grecoorientali, de Zacharia Boiu, Parochu[...]. Sabiiu, Edit. si tipariulu tip. archidiecesane, 1869. (19 x 12). 2 f., p. 285-382[-384], (I 143404)
7291. ~ Idem. Ed. II înmulţită si revediuta. Sabiiu, Edit. si tipariulu tip. archidiecesane, 1870. (18,5 x 11,5). 121[-124] p. (Inst. Teol-S 5280)
7292. ~ Idem. Ed. III înmulţită si revediuta. Sibiiu, Edit. si tipariulu tip. archidiecesane, 1872. (18 x 12). 123[-127] p. (1 159784)
7293. ~ Frunze de laur. [De] Zacharia Boiu. Poesii eroice din anii 1877-1878 publicate de Ioan Baptist Roiu. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecesane), 1904. (18 x 13). 43 p. 50 bani. (I 2602)
Prefaţa de Ioan Baptist Boiu (fiul său).
7294. ~ Odă dedicată preasânţiei sale părintelui episcop al Caransebeşului Ioan Popasu la iubileul seu sacerdotal de 50 ani, 9 Martie 1887, de Zacharia Boiu jun., asesor consistorial, protopresbiter etc. în Sibiiu. Caransebeş (Tipariul Tip. Diecesane), 1887. (21,5 x 14). 12 p. (II 13182)
7295. ~ Odă la iubileul de 25 ani al Academiei Române. 1/13 Aprilie 1891. De Zacharia Boiu, membru corespondent al Academiei. [Sibiiu, 1891]. (31,5 x 23,5). 2 f. (BCU-ClN 290321)
La sfârşitul textului, menţiunea: "Citită de autor în şedinţa Academiei dela 2/14 Aprilie 1891".
7296. ~ Odă la iubileul de 25 ani al suirei pe tron a Maiestăţii Sale Regelui Carol I al României, 10/22 Maiu 1891. De Zacharia Boiu. [Sibiu] (Institutul Tipografic), [1891]. (31 x 23). 2 f. nenum. (III 160650)
Descriere după copertă.
7297. ~ Seminţe din agrul lui Christos. Cuvântări bisericesci pe tote duminecile, prasnicele şi sârbătorile de preste an, precum şi la casuale bisericesci, publice şi private, de Zacharia Boiu, Asesor consistorial, protopresbiter, membru coresp. al Academiei Române, fost profesor seminarial şi paroch al bisericei ort. din Sibiucetate, etc. în trei tomuri. Tom. I. Cuventări la Duminecile de preste an. Cu binecuvântare archierescă. Tom. II. Cuvântări la prasnicele si sârbătorile de preste an, precum şi la casuale bisericesci. Sibiiu, Edit. autorului (Tipariul Tip. Archidiecesane), 1898. (23,5 x 16). X p., 1 f., 324[-327] p., 1 f. portr. (I) ; VI p., 1 f., 220 p. (II). (II 348434)
7297 a. ~ Idem. Tom. III. Cuventări bisericesci la înmormântări, parastase şi alte festivităţi funebrale. Adaus de texturi pentru cuvântări funebrale. Sibiiu, Edit. autorului (Tipariul Tip. archidiecesane), 1899. (23,5 x 16). 4 f., 352[-354] p.
7298. ~ Sunete şi resunete. Cercări poetice, de Zacharia Boiu. Sabiiu (Tip. diecesana), 1862. (18 x 12,5). 104 p. (I 105802)

Traduceri, prefeţe:
BARIŢIU, G. Memorandum, im Auftrage der Gene-ralkonferenz... [Übersetzt von ~]. Hermannstadt, 1882.
POP RETEGANUL, I. Poveşti din popor. [Prefaţă de ~. Însemnarea provincialismelor cari obvin în aceste poveşti]. Sibiiu, 1895.
ŞAGUNA, ANDREI. Geschichte der griechisch-orientalischen Kirche wortgetreu übersetzt von ~ und J. Popescu. Hermannstadt, 1862.

Vezi de asemenea:
• Andrei Baron de Şaguna 1808-1873. [Cu o poezie de ~]. Caransebeş, 1898.
• Declamări. Poezii alese ~. Blaj, 1906.

Nu exista imagini