Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1111) BOIAROLU, DEM.
 • Opera
 • Imagini
BOIAROLU, DEM.
7233. ~ Exposiţiunea permanentă a regiunei IV Silvice din Buzeu. [De] Dem. Boiarolu. Buzeu (Impr. Alessandru Georgescu), 1903. (21 x 15). 25 p. (BCU-Iaşi II B 12509)

Nu exista imagini
  1112) BOIAROV, CH. K. (? -1871)
 • Opera
 • Imagini
BOIAROV, CH. K. (? -1871)
7234. ~ Ammoniu şi combinaţiunile ammoniacale sub punctulu de vedere Chimicu Pharmaceuticu şi Industriale. Thesa presentata şi susţinută la Şcoala de Pharmacie pentru obţinerea diplomului de licenţiaţii (Magistru în Pharmacie) La 6 Iuniu 1869 de Ch. K. Boiarov, Născut în Sumla (Bulgaria). Licenţiaţii în Pharmacie, Baccalaureat în Sciinţe, Internii la Laboratoriul de Chimie al Eforiei Spitalelor Civile Bucuresci (Impr. Theodor Michaiescu şi Vaidescu), 1869. (24,5 x 17). 46 p., VI pl. (Scoală Naţionala de Pharmacie). (II 52150)

Nu exista imagini
  1113) BOICESCU, ALEXANDRU A. (1853-1893)
 • Opera
 • Imagini
BOICESCU, ALEXANDRU A. (1853-1893)
7235. ~ Centrii nervoşi, I. Creerai din punctul de vedere anatomic - cu órecare consideraţiunl asupra fisiologii şi patologii lui. De Dr. Alessandru Boicescu, Şef al lucrărilor anatomice. Lecţiuni culese de A. Pali auz şi I. Sapcaliu, Studenţi în Facultatea de Medicină. Bucuresci (Tip. Ştefan Mihalescu), 1882. (22,5 x 14,5) 14, 152 p. cu il. (Din revista "Spitalul"). (II 263361)
7235 a. ~ Idem. [Partea II]. Meduva spinarei, bulbul etc. din punctul de vedere anatomic cu órecare consideraţiunl asupra fisiologici şi patologiei lor de Dr. Alessandru Boicescu, Conservator al Museului de Anatomie normală. Fost Şef al lucrărilor anatomice. Lecţiuni culese de Ioan Soiu şi Ioan G. Nanu, Studenţi în Facultatea de Medicină. Bucuresci (Tip. Ştefan Mihalescu), 1884. (22,5 x 14,5). 6, 141 p. cu il. (Din revista "Spitalul"). (II 263361)
7236. ~ Centrii nervoşi. Din punctul de vedere anatomic - cu óre care consideraţiuni asupra Fisiologici şi Patologiei lor. Lecţiuni făcute la Facultatea de Medicină de Dr. Alessandra Boicescu, Medic al Eforiei spitalelor Civile şi al Internatelor Statului. Profesor suplinitor la Facultatea de Medicină. Fost Şef al lucrărilor anatomice şi Director al Muzeului de Anatomie normală la Facultatea de Medicină. Cu o prefaţă de D. Profesor Assaky. Ed. II, revăzută şi adăogită. Bucuresci (Tipo-Lito. Eduard Wiegand, Succ. Firmei St. Mihalescu), 1887 [pe copertă: 1388]. (23 x 15). 2 f., XIII, 321, VII p. (Publicaţiunile revistei medicale Spitalul). (II 53764)
Pe copertă: "Centrii nervoşi. Partea [I]-II. Măduva spinării, Bulbul, etc. Cu 27 figuri".
7237. ~ Contribution à Vétude du tabès dorsalis aloxique. Thèse pour le doctorat en médecine. Présentée et soutenue par Alessandre A. Boïcescou, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, Ancien externe des hôpitaux de Paris. Paris (A. Parent, Impr. de la Faculté de Médecine), 1877. (22,5 x 16). 46 p. (Facultéde Médecine de Paris). (II 343952)
7238. ~ *Contribuţiune la studiul circulaţiunei creierului, de doctoru Alexandru Boicescu. Bucuresci (Tip. Al. A. Grecescu), 1883. (23 x 16). 51 p. 3,50 lei. (BB, 11(1889), nr. 1, ian., p.2 ; Crăinicianu, p. 134)
7239. ~ De Vérythème noueux palustre, par le Dr. A. Boïcesco, médecin adjoint de l'hôpital des enfants de Bucarest. Chef de clinique infantile à la Faculté de Médecine. Paris, Ancienne Librairie Germer Baillière et C-ie, Felix Alean, éditeur (Impr. P. Brodard et Gallois, Coulom-mières), [1889]. (25 x 17). 1 f., 21, 14 p. (Extr. des Archives Roumaines de médecine, etc.). (II 438768)
Cuprinde şi: 2-e mémoire cu acelaşi titlu. Datat după: Archives Roumaines de médecine et de chirurgie. Paris, F. Alean, II (1889), nr. 1, p. 65 unde este publicat memoriul nr. 2, memoriul nr. 1 e publicat în 1888, p. 421.
7240. ~ Erythemul nodos palustra, de Dr. Alexandru Boicescu. [pe copertă: Medic la Spitalul de copii, Capii de clinică infantilă]. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1889 [pe copertă: 1890]. (22,5 x 15,5). 34 p. (Maladiile de copii). (Extr. din ziarul "Progresul Medical Român"). (II 108360)
7241. ~ Lecţiuni de clinică infantilă şi fapte clinice, de D-ru Alexandra Boicescu, profesor suplinitor de clinică infantilă la Facultatea de medicină din Bucuresci, medic şef la Spitalul de copii, fost şef de clinică infantilă la Facultatea de medicină. Vol. I, fase. 1. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1892. (23 x 15,5). 2 f., 155 p. (Spitalul de copii Serviciul de clinică medicală). (II 73310)

Nu exista imagini
  1114) BOICESCU, ALEXANDRU G. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
BOICESCU, ALEXANDRU G. (1875-?)
7242. ~ Despre complicitate. Teză pentru licenţă. Presentata şi susţinută de Alexandru G. Boicescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (23 x 15,5). 73 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412976)

Nu exista imagini
  1115) Boierii Moldovei cu Rangurile lor, inscrişi în actele Guvernului...
 • Opera
 • Imagini
Boierii Moldovei cu Rangurile lor, inscrişi în actele Guvernului...
7243. • Boerii Moldovei cu Rangurile lor, inscrişi în actele Guvernului precum şi Adaosul Buletinului Oficial, No. 6, 7, 8 şi 9, sau publicat în urmarea Ofisului Domnescu cu No. 47 adresat cătră Secretariatul de Stat. [Iaşi, 1833]. (26 x 21,5). 19 p. (II 224276)
Descriere după datele de la începutul textului. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1116) Boierii moldoveni după lista Secretariatului de Stat
 • Opera
 • Imagini
Boierii moldoveni după lista Secretariatului de Stat
7244. • Boerii moldoveni după lista Secretariatului de Stat subt No. 2054, publicată prin Buletinul Oficial. Iassi (Tipografia RomînoFranceză), 1851. (16,5 x 10,5). 40 p. (1101811)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1117) BOIERIU, GHEORGHE B.
 • Opera
 • Imagini
BOIERIU, GHEORGHE B.
În colaborare:
7245. ~ Abecedar, întocmit pe baza metodului fonomimic pentru clasa I. a şcoalei primare de Gheorghe B. Boieriu şi Gheorghe Codrea, directori şcolari. Fogaras-Făgăraş (Tip. David Thierfeld), 1910. (18,5 x 13,5). 80 p. cu il. 50 fileri. (I 23838)
Ed. II ar fi apărut în 1913 (Ghibu II, p. 85).
7246. ~ Metodul fonomimic aplicat la învăţarea celilului şi scrisului românesc. Călăuza practică pentru a uşura învăţarea cetitului şi scrisului din cl. I şi un studiu asupra metodelor folosite până acum în instrucţie. De Gheorghe B. Boieriu şi Gheorghe Codrea, învăţători. Fogaraş (Făgăraş), Edit. proprie (Tiparul Tip. Constantin Popp), 1908. (22,5 x 14,5). 93[-95] p. 2 cor. (II 24981)
Ca supliment la "Abecedar" şi "Metod" au apărut "Tabele de cetit" (Boeriu-Codrea. Metodul, cop. 4 ; Boeriu-Codrea. Abecedar, cop. 4)

Nu exista imagini
  1118) BOILĂ, ROMUL (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
BOILĂ, ROMUL (1881-?)
7247. ~ Dreptul de alegător comunal. Organizaţia reprezentanţei comunale. Alegerea membrilor antistiei comunale. De Romul Boila, Doctor în ştiinţele iuridice şi politice. Advocat. Diciosânmărtin (Dicsoszentmârton), (Simleul Silvaniei, Victoria Inst. tip. şi de edit.), 1909. (20,5 x 14). 104 p. 80 fileri. (II 95159)
7248. ~ Dreptul de alegător la alegerea deputaţilor dietali, de Romul Boilă, doctor în ştiinţele juridice şi politice, candidat de advocat. Blaj (Tip. Seminariului Archidiecesan), 1905. (19,5 x 13,5). 97, IV p. 50 fileri. (I 3019)
7249. ~ Votul Universal, de Romul Boilă, doctor în ştiinţele iuridice şi politice, advocat. Diciosânmărtin (Blaj, Tip. şi Librăria Semin. Teol. Gr. Cat.), 1909. (20,5 x 13). 63 p. 1 cor. (II 143580)

Nu exista imagini
  1119) BOILEAU-DESPREAUX, NICOLAS
 • Opera
 • Imagini
BOILEAU-DESPREAUX, NICOLAS
7250. ~ Arta poetică. [De] Boileau. Traducţie de A. Naum. Iassy (Tipografia Naţională), 1875. (19,5 x 13,5). XI, 77 p. (1 105752)

Nu exista imagini
  1120) BOIRIE, EUGÈNE CANTIRAN de (1785-1837)
 • Opera
 • Imagini
BOIRIE, EUGÈNE CANTIRAN de (1785-1837)
În colaborare:
7251. ~ Omul din Codrul Negru. Melodramă în trei acte, de DD Boari şi Frederic [Dupetit-Mere]. Tradusă de H. Ioan Crăciunescu. Bucureşti, [Edit. Gh. Ioanid] (Tip. Iosef Gopainig), 1849. (17,5 x 11). 163 p. (I 350045)
Cu alfabet de tranziţie. Edit. completată după: Iarcu, p. 58. În: VeR, 13(1843), supl. nr. 23, p. 1, col. II şi în: BAPR, I, p. 26, nr. 515, este citată o ediţie în 1843.

Nu exista imagini