Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1101) BOHEMAN, MAURITZ
 • Opera
 • Imagini
BOHEMAN, MAURITZ
Vezi:
CARMEN SYLVA. En Ban... Lund, 1884.
~. Lindandets jordevandring... Lund, 1884.
GANE , N. şi I. Slavici. Frön Rumänien Ofversätning af. ~. Stockholm, [1895].

Nu exista imagini
  1102) BOHL, J.
 • Opera
 • Imagini
BOHL, J.
7220. ~ Religiunea dein punctu de vedere politico-iuridicu. De Dr. Ioan Bohl, advocatu in Amsterodamu. După traducerea germana de Sylviu Rezeiu, preotu alu diecesei gr. cath. oradane, notariu consistoriale. Oradea-Mare (Tiparul lui Eugeniu Hallósy), 1879. (20 x 13). 3 f., 370 p. 1 fl. 30 hr. (II 149844)

Editări de texte:
• Code de commerce roumain mis en vigueur le 1-er sept. 1887, Paris, 1895.
• Droit commercial roumain par ~. Paris 1897.

Nu exista imagini
  1103) BÖHM, A.
 • Opera
 • Imagini
BÖHM, A.
Vezi:
TRISCA, PETRE C. Şcolile germane. Privire generală. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  1104) BOIA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BOIA, IOAN
7221. ~ Versul Icoanei Maicei Preacurată Vergure Maria şi Vers ce să cântă în Sfânta şi marea Sâmbătă demineaţa. Scrise de Ioan Boia, cantor Gherla (Tip. Aurora A. Todoran [pe copertă: Edit. si tiparul Tip. Aurora A. Todoran]), 1913. (16,5 x 10,5). 16 p. (BCU-ClN 162340))
La p. 9, p. de titlu separată: "Plîngerea Preacuratei Vergure Maria vers ce să cintă la Sf. Mariă şi la alte Sfinte Sărbători de preste an" Compuse de Ioan Boia. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1913.
7222. ~ Idem. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1914. (16 x 10,5). 16 p. (I 162654)

Nu exista imagini
  1105) BOIAGI, MIHAIL G. (1780-1842?)
 • Opera
 • Imagini
BOIAGI, MIHAIL G. (1780-1842?)
7223. ~ Γραμματικη ρωμανικη ητοι μακεδονο-βλαχικη. Σχεδιασθεσα και φως αχθεισα υπο Μιχαηλ Γ. Μποιατχη, Διδασκαλου της εν ταυθα Απλοελληνικης σχολης.Romanische, oder Macedonowlachische Sprachlehre. Verfasst und zum ersten Mahle herausgegeben von Michel G. Bojadschi, öffentlichen Griechischen Lehrer der hiesigen National-Schule. Βουκουρεστι (εκ του Στεφανου Ρασσιδεσκου), 1863. (23 x 15). XVIII, 208[-212] p. (II 31654)
Cu text paralel român (uneori macedonean şi român), grec, german. Prefaţa în l. română de D. Bolintineanu. Retipărire după ediţia de la Viena din 1813, cu cheltuiala lui C. Negri (v. Prefaţa, p. III).
7224. ~ Gramatică română sau macedo-română. [De] Mihail G. Boiagi. Reeditată cu o introducereşi un voca bular de Per. Papahagi. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1915. (23 x 16). XXXI, 1 f., 16, 316 p. (II 81162)

Nu exista imagini
  1106) BOIAN, IOAN I. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
BOIAN, IOAN I. (1876-?)
7225. ~ Dota în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă, susţinută în diua de.. de Ioan I. Boian. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1902. (23 x 15,5). 34, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412975)

Nu exista imagini
  1107) BOIAN, OCTAV (1864-1941)
 • Opera
 • Imagini
BOIAN, OCTAV (1864-1941)
7226. ~ Un cuvent asupra obuzierului de câmp, explosiv român, resultatul experienţelor oficiale, de maior Boianu Octav - Galatzita. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1902. (22 x 15). 34 p. (Cercul publicaţiunilor militare. Publicaţiunea No. 83. Suplimentul No. 1). (II 122516)
7227. ~ Din Virtuţile Ostăşeşti. [De] Maiorul Octav Boian din geniu. Bucureşti (Tip. L'Independance Roumaine), 1904. (21 x 13,5). 181 [-183] p. 3 lei. (II 55801)

Nu exista imagini
  1108) BOIAN, TEODOR (1834-1889)
 • Opera
 • Imagini
BOIAN, TEODOR (1834-1889)
7228. ~ Idel Roşca în garda naţională din Iassi, [de] Teodor Boian. Canţoneta, executată pentru prima óra pe teatrul Operei de D. Const. Balanesco, la 15 Martie 1865. Musica de D. E. Caudella. Iassi (Impr. Adolf Bermann), 1865. (20,5 x 13,5). 11 p. (II 100985)
7229. ~ Vornicul, tablou campinescu. [De] Tecdor Boian. Iassi (Impr. Adolf Bermann), 1864. (19 x 13). 11 f. [nenumerotate]. (1 105754)
Cu alfabet de tranziţie.
7230. ~ Idem. Ed. II. Iassi (Impr. Adolf Bermann), 1865. (22 x 15,5). 24 p. (II 138543)
P. de titlu şi coperta, cu caractere latine; textul cu alfabet de tranziţie. "Representată pentru prima oară în Iassi pe Teatrul Operei, la 20 fevruar 1864".

Nu exista imagini
  1109) BOIANGIU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
BOIANGIU, ŞTEFAN
7231. ~ Despre căuşele care apără de pedeapsă sau micşorează pedeapsa. Teză pentru licenţă de Ştefan Boiangiu. Bucuresci (Tip. Aurora), 1905. (23,5 x 16). 83[-87] p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat). (II 3741)

Nu exista imagini
  1110) BOIANJOGLU, I.
 • Opera
 • Imagini
BOIANJOGLU, I.
7232. ~ Despre scuze. Tesă pentru licenţă în drept de I. Boianjoglu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1896. (23 x 15,5). 61 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 521917)

Nu exista imagini