Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  111) BALŞ, TEODOR NECULAI
 • Opera
 • Imagini
BALŞ, TEODOR NECULAI
Traduceri.
• Culegeri Morale şi Politice. Trad. de ~. Iaşi, 1855.
GAMOND, GATE. Despre îndatoririle femeilor. Trad. de ~. Iaşi, 1854.

Nu exista imagini
  112) BALTAG, RADU (1885?-1938)
 • Opera
 • Imagini
BALTAG, RADU (1885?-1938)
(Adrian Corbul)
4750. ~ Feciorul şi alte nuvele. [De] Radu Baltag. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editura, 1910. (19,5 x 13). 243 p. 1,50 lei. (I 21795)

Traduceri:
BALZAC, H. de. Moş Goriot. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
MERIMÉE, P. Carmen. Trad. de ~. Bucureşti, 1908; 1910.
TOLSTOI, L. Răsboi şi Pace. Vol. I-II. Trad. de ~. Arad, [1911].

Nu exista imagini
  113) BALTAGA, TEODOR
 • Opera
 • Imagini
BALTAGA, TEODOR
Traduceri:
PONIATOVSCHI, PR. *Colecţiune de bucăţi cu conţinut docmatico-religios. Trad. de ~. Chişinău, 1871.

Nu exista imagini
  114) BALTAZAR, ABCAR (1880-1909)
 • Opera
 • Imagini
BALTAZAR, ABCAR (1880-1909)
Ilustraţii:
GARLEANU, EMIL. Cea d'intăi durere. Il. de ~. Bucureşti, 1907.

Nu exista imagini
  115) BALTĂ, A. C.
 • Opera
 • Imagini
BALTĂ, A. C.
4751. ~ Manual practic de filetagie sau Calcul relativ la combinarea de Angrenagii pentru formarea pasurilor cu 2, 4, 6 şi 8 rote, de A. C. Baltă, Absolvent al Şcólei Technice din Iaşi. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (18,5 x 12,5). 43 p. (I 411229)

Nu exista imagini
  116) BALTĂ, VASILE V.
 • Opera
 • Imagini
BALTĂ, VASILE V.
4752. ~ Obligaţiuni solidare în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Vasile V. Baltă. Bucureşti (Tip. Lumea Nouă), 1898. (23,5 x 15,5). 36 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 412511)

Nu exista imagini
  117) BALTER, LEIBU
 • Opera
 • Imagini
BALTER, LEIBU
4753. ~ Despre febra tifoidă la copii. Studiu basat pe 25 Observaţiuni (Lucrarea făcută la Clinica infantilă). Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie, susţinută în Martie 1903 de Balter Leibu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1903. (24,5 x 16,5). 2 f., 78 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 168). (II 409243)

Nu exista imagini
  118) BALTZER, EDUARD
 • Opera
 • Imagini
BALTZER, EDUARD
4754. ~ Carte de Bucătărie Vegetariană pentru Prietenii vieţei naturale cu o prefaţă şi încheere, de Eduard Baltzer. Traducere de Toma Simionescu. întâia ediţie română tradusă după a 15-a ediţie germană, corectată şi adăogită (53-a pînă la a 57-a mie, cu portretul lui Eduard Baltzer). Bucuresci, Edit. lui Toma Simionescu (Tip. Munca), 1904. (19,5 x 13). XVI, 194 p., 7 f. reclame. (I 2620)
4755. ~ Idem. A doua ediţie română tradusă după a 15-a ediţie, corectată şi adăogită. (53-a pînă la a 57-a mie), cu portretul lui Eduard Baltzer. Bucureşti, Edit. lui Toma Simionescu (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1908.(19 x 12,5). XVI, 168 p. (I 576702)
Reclame, la p. 161-168.
4756. ~ Idem. A treia ediţie română tradusă după a 15-a ediţie germană, corectată şi adăogită (53-a pînă la a 57-a mie), cu portretul lui Eduard Baltzer. Bucureşti, Edit. lui Toma Simionescu. (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1912. (18,5 x 12,5). XVI, 164 p., 2 f. cu il. 1,50 lei. (I 26914)
4757. ~ Idem. A 5-a ediţie română tradusă după a 15-a ediţie germană, corectată şi adăogită (15-a pînă la 57-a mie) cu portretul lui Eduard Baltzer. Bucureşti, Edit. Toma Simionescu. (Tip. Universala, Iancu Ionescu), [1918]. (16,5 x 13). XVI, 187 p. 1,50 lei. (I 50452)

Nu exista imagini
  119) BALUDIMA, GEORGE (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
BALUDIMA, GEORGE (1886-?)
4758. ~ Întrebuinţarea extractelor hypophysare în Obstetrică. Consideraţiuni clinice şi Experimentale. Teză pentru Doctorat în Medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Februarie 1914 de George Baludima, intern al spitalelor civile şi al maternităţei. Bucureşti (Tip. profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1914. (23 x 16). 77 p., 1 f. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1332). (II 35067)

Nu exista imagini
  120) BALZAC, HONORÉ de (1799-1850)
 • Opera
 • Imagini
BALZAC, HONORÉ de (1799-1850)
4759. ~ O afacere întunecoasă [Une ténébreuse affaire]. [De] Honoré de Balzac. Bucureşti (Inst. de arte Grafice Flacăra), 1913. (15,5 x 10). 112 p. 40 bani. (Biblioteca Flacăra, nr. 3). (I 31386)
4760. ~ Albert Savarus. [De] Honoré de Balzac. Nuvelă. Traducere de Const. Calfoglu. Bucureşti. Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (15 x 10). 95 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 62). (I 16817)
Cu o notiţă biografică, p. 3-4.
4761. ~ Romanul inedit al lui Honoré de Balzac, Amorul mascat sau Nesocotinţă şi Fericire, cu o introducere de D. Karnabatt. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (14 x 9,5). 100 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 116). (I 25921)
Cu un portret.
4762. ~ Idem. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (15,5 x 10,5). 90 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 116). (I 42795)
4763. ~ Capo-D'operă necunoscut [Le chef-d'oeuvre inconnu]. Isus Hristos în Flandra [Jésus-Christ en Flandre]. Honoré de Balzac după G. Brandes. Nuvele traduse de A. Bucureşti, Edit. Biuroului Universal, Ath. I. Niţeanu, 1908. (16,5 x 10,5) 1 f., 62 p. [cu 1 portr.]. 25 bani. (Biblioteca Universală, nr. 21). (I 12316)
4764. ~ Călăul. [De] H. de Balzac. Traducere de A. Mândru. Bucureşti, Librăria Nouă, [1910]. (15,5 x 12). 128 p. 30 bani. (Biblioteca Lumina, nr. 2). (I 21619)
Mai cuprinde: "Adio" [Adieu] şi "Desamăgire". Datat după: RI, 1910, nr. 94, 4, p. 54.
4765. ~ Colonelul Chabert. [De] H. de Balzac, Traducere de Vasile Savel. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1910. (14,5 x 10). 112 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 83). (I 20074)
4766. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1916. (13,5 x 9). 108 p. (Biblioteca Minervei, nr. 83). (I 51803)
Lipsă copertă.
4767. ~ Eugenia Grandet. Roman. [De] H. de Balzac. Traducere de Marius [=C. Şaineanu]. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 1896. (19 x 13,5). VII-314 p. (Catalogul operelor apărute în Biblioteca de popularizare). 1,50 lei. (Biblioteca romanelor celebre. Colecţia Samitca). (I 127628)
Cu o prefaţă de traducător despre Honore de Balzac.
4768. ~ Idem. Traducere de Ludovic Dauş. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Albert Baer), [1910]. (15,5 x 10,5). 291 p. cu il., 2 p. catalog. (Biblioteca pentru toti, 527-529). (I 20020)
Tip. la sfârşitul textului.
4769. ~ Femeia de treizeci ani [La Femme de trente ans]. [De] H. de Balzac. Traducere de Aureliu Gheorghiu. [Broşura No. 1-8]. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1913. (24 x 17). 128 p. 20 bani [fiecare broşură]. (II 113189)
Cu menţiunea: "Apare la 8, 18 şi 28 a fiecărei luni".
4770. ~ Femeia la 30 ani. [De] H. de Balzac. Traducere de Alecsandrescu-Dorna. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Tipoglob, I. B. Eskenasy), 1914. (14,5 x 10). 285 p. 90 bani. (Biblioteca pentru toti, 881-883). (1 36039)
4771. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Libr. Universale Leon Alcalay, Alcalay & Co, 1916. (19,5 x 13). 284[-285] p. (I 70557)
4772. ~ Gobseck. [De] Honore de Balzac. Bucureşti, Soc. de edit. Facla (Tip. coop. Poporul), [1911]. (15,5 x 11). 92 p. 20 bani. (Biblioteca Facla, nr. 12-13). (I 23751)
4773. ~ Graiul unei pungi. [De] H. de Balzac. Traducere de C. Stejărel. Bucureşti, Edit. Luceafărul, [1914]. (18 x 11). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Luceafărul, nr. 56). (BCU-C1N 191807)
Citată şi în: Maupassant, cop. 3.
4774. ~ Groaza. [De] Balzac. Bucureşti, Edit. Steinberg (Tip. Gutenberg Joseph Göbl S-ri). [1918]. (20 x 13). 32 p.25 bani. (Scriitorii celebri. Anul I, nr. 4). (I 50499)
Descriere după copertă; pe cop. 4: Inst. de Arte Grafice Eminescu. Broşura mai cuprinde şi: "Fumul fără foc".
4775. ~ Ilustrul Gaudissart [Gaudissart II]. [De] H. de Balzac. Traducere de Radu F. Soreanu. Bucureşti, Edit. Luceafărul (Tip. A. Grossmann), [1911]. (18 x 11,5). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Luceafărul, nr. 10). (BCU-ClN 191807)
Citat în: Maupassant, cop. 2.
4776. ~ Liturghia ateului. [De] Honore de Balzac. Traducere de V. Demetrius. Bucureşti, Librăria Nouă (Tip. Horia Carp &Marinescu), [1910]. (19,5 x 13). 1 f., III, p. 7-120. 75 bani. (Biblioteca Nouă, VII). (I 23360)
Mai cuprinde: "Un cap-de-operă necunoscut" şi "O veste". Datat după: Luc, 9 (1910), nr. 13-14, cop. 2.
4777. ~ *Mercadet. Traducere de A. Steuerman, [1897]. (Steuerman, p. 2).
4778. ~ Moş Goriot [Le Pere Goriot]. [De] H. de Balzac. Roman din viaţa pariziană. Traducere de Radu Baltag. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (19,5 x 12,5). 317 p. 2 lei. (I 16128)
4779. ~ Idem. (Pére Goriot). Traducere de Haralamb G. Lecca, Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1914]. (16 x 11). 354 p. 90 bani. (Biblioteca pentru toţi, 832-834). (I 36010)
4780. ~ Neamul Marana [Les Marana]. [De] Honoré de Balzac. Traducere de V. Demetrius. Bucureşti, Edit. Facla, 1916. (17,5 x 10,5). 93 p. 1 leu. (I 55982)
4781. ~ Nuvele. [De] Honoré de Balzac. Precedat de portretul autorului şi de o notiţă biografică [pe copertă: biografico-critică], traducere de H. Sanielevici. Craiova, Inst. de Edit. Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lit. Nationale, Ralian şi Ignat Samitca), [1895]. (16,5 x 10,5) 98 p., 1 f. 30 bani (Biblioteca de popularizare Literatură, Ştiinţă, Artă, nr. 6). (I 138240)
4782. ~ Povestiri vesele. [De] Honoré de Balzac. Traducere de Mihail Gh. Ionescu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice, 1915. (15,5 x 10,5). 91[-93] p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 188). (I 45071)
4783. ~ *Poveşti hazlii. Moştenitorul dracului, Naivitate, de H. de Balzac. Bucureşti, Editura Bibliotecii Luceafărul, [1914]. 20 bani (Biblioteca Luceafărul, nr. 34). (Maupassant, cop. 3)
4784. ~ *Prăvălia la mâţa cu mingea. [Traducere de Al. Iacobescu] Bucureşti, Minerva, [1917]. (Leopardi, cop. 4)
4785. ~ Preotul din Tours. [De] Honoré de Balzac. Traducere de Cecilia L. Trantomir. Bucureşti, H. Steinberg & Fiu, Editor, 1916. (15 x 10). 112 p. 30 bani. (Căminul Bibliotecă literară si ştiinţifică, nr. 36). (BCU-ClN 177003)
4786. ~ Scene din vieaţa privată sau Aceeaşi Istorie, de D-l de Balzac. Tradus din franţuzeşte de G. Gane. Iaşi (Tip. Româno-Francesă), 1852. (18,5 x 12). 283 p. (I 120043)
Cu alf. de tranziţie. Lipsă coperta.
4787. ~ Spre absolut. [De] Honoré de Balzac. Roman. Trad. de Matei Gheorghiu. [Fasc. 1-6]. [Bucureşti], Editura Rampa (Atelierele Adeverul), [1912]. (23 x 17). 171 p. 20 bani fascicula. (Biblioteca Rampa, Vol. V). (II31246)
Cu o prezentare "Balzac" de M. Gh[eorghiu]. Datat după anunţul de pe cop. 3.
47S8. ~ *Idem. Bucureşti, Editura Viaţa, [1913]. 0,95 lei. (Biblioteca Ideală, nr.13). (Prévost, cop. 4)

Vezi de asemenea:
• Cele mai frumoase povestiri. Negruzzi... Balzac... Bucureşti, 1918.
• Din limbi streine... [Călăul după H. Balzac]. Bucureşti 1903.

Nu exista imagini