Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1091) BOGDĂNESCU, GEORGE A. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
BOGDĂNESCU, GEORGE A. (1884-?)
7212. ~ Ascaridul lumbricoid în patologia chirurgicală. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de... de George A. Bogdănescu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1910. (24 x 16,5). 64 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1141). (II 19246)

Nu exista imagini
  1092) BOGDĂNESCU, HAMILCAR
 • Opera
 • Imagini
BOGDĂNESCU, HAMILCAR
7213. ~ Iniţiativa Privată în Chestiunea Ţărănească. Studiu Social-Agrar de Hamilcar Bogdănescu, Diplomat în Ştiinţele Agricole. Vaslui, Edit. Tip. Moderne Leondar & König, 1908. (19 x 13,5). 21 p. 30 bani. (Publicat în ziarul "Agrarul" organ al societăţii marilor proprietari, Anul V, No. 30-37 din 15 Ianuarie15 Aprilie 1907). (I 12418)

Nu exista imagini
  1093) BOGDĂNESCU, ŞTEFAN (1882-1951)
 • Opera
 • Imagini
BOGDĂNESCU, ŞTEFAN (1882-1951)
7214. ~ Despre persóne morale. Teză pentru licenţă susţinută de Ştefan Bogdănescu. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1904. (24 x 17). 52, III p. (II 3553)

Nu exista imagini
  1094) BOGHEAN, DEMETER (1854-?)
 • Opera
 • Imagini
BOGHEAN, DEMETER (1854-?)
7215. ~ Ueber die Leitung der Neurilität in den Primitivnervenröhren. Inaugural Dissertation von der höchlöblichen medicinischen Facultät der königl. Friederich-Wilhelms-Universität zu Berlin mit dem städtischen Preise des Jahres 1880 gekrönte Preisschrift, welche zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin und Chirurgie mit Zustimmung derselben am 12 August 1880 nebst den angefügten Thesen öffen-tlicht vertheidigen wird Demeter Boghean aus Jassy. Berlin (Buchdruck, von Gustav Schade (Otto Francke)), [1880]. (19,5 x 13). 30[-32] p. (BCU-Iaşi II 15439)
Lebenslauf, la p. [32].

Nu exista imagini
  1095) BOGNER, G.
 • Opera
 • Imagini
BOGNER, G.
În colaborare:
BODIU, Şt. şi ~. Plugarul. Turnu-Severin, 1887.

Nu exista imagini
  1096) BOGOS, I.
 • Opera
 • Imagini
BOGOS, I.
Traduceri :
RITTER. Cartea portativă a strungarului în metal. Trad. de ~ ş.a. Broşura I. Bucureşti, [1916].

Nu exista imagini
  1097) BOGREA, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
BOGREA, GEORGE
7216. ~ 24 Ianuarie 1910. [De] George Bogrea. Cuvântare rostită în Biserica Adormirea Catedrala oraşului Tg. Neamţ. Tg. Neamţ, Librăria şi Tip. F. Ruckenstein, 1910. (16,5 x 12). 14 p. (I 18418)

Nu exista imagini
  1098) BOGREA, VASILE (1881-1926)
 • Opera
 • Imagini
BOGREA, VASILE (1881-1926)
7217. ~ În amintirea lui Anastasie Başotă. Cu prilejul desvelirii bustului de la Pomîrla. [De] V. Bogrea. Vălenii-de-Munte (Neamul Românesc, Tipografie şi Legatorie), 1916. (19,5 x 12). 12 p. (Extr. din "Neamul Românesc"). (I 270543)

Nu exista imagini
  1099) BOGUE, DAVID
 • Opera
 • Imagini
BOGUE, DAVID
7218. ~ Privirea divină a Noului Testament, de David Bogue. Tradusă de S. V. Bucuresci (Impr. Adolf Ulrich), 1863. (21 x 13,5). 214 p. (II 411963)
La p. 214, indicaţia: "S'a tipărit de societatea tractatelor Crescine din Bucuresci".

Nu exista imagini
  1100) BOGZA, D. N. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
BOGZA, D. N. (1869-?)
7219. ~ Tentativa. [De] D. N. Bogza. Teza pentru licenţă. Bucuresci (Tip. Mod. Gr. Luis), 1893. (22,5 x 15). 31 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 76360)

Nu exista imagini