Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1081) BOGDAN, SIMEON
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, SIMEON
7170. ~ Condiţiunile convenţiunilor în dreptul roman şi civil român. Teză pentru licenţă susţinută de Simeon Bogdan. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Serban), 1900. (22,5 x 15,5). 87 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412482)

Nu exista imagini
  1082) BOGDAN ŞTEFAN I. (1876?-1954)
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN ŞTEFAN I. (1876?-1954)
7171. ~ Application des méthodes physico-chimiques à Vanalyse des liquides physiologiques. Thèse présentée à la Faculté des Sciences de l'Université de Genève pour obtenir le grade de docteur ès sciences physiques par Ştefan I. Bogdan, Chimiste diplômé. Bucarest, I. V. Socecu, 1902. (24 x 16,5). 68 p., II pl. (II 413296)
7172. ~ Despre determinarea siliciului în siliciuri metalice, de Dr. St. Bogdan. S.l., [1909]. (23 x 15). 7 p. (II 47084)
Comunicare la Congresul Asoc. de Ştiinţe, Bucureşti, 1909.
7173. ~ Despre extractul de Filix Mas, de Ştefan Bogdan, farmacist, asistent al laboratorului de chimie al Facultăţii de Medicină din Bucuresci. Bucuresci (Tipo-Lit. Soc. Tiparul), 1900. (23,5 x 16). 19 p. (II 413295)
La sfârşitul textului menţiunea: "Lucrare făcută în laboratorul de chimie al Facultatei de medicină din Bucureşti".
7174. ~ Despre opiul românesc, de Dr. Ştefan Bogdan. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1907. (24 x 16,5). 4 p. (Extr. din Bul. de Chim. şi Farm., p. 50, No. III, 1906). (II 6884)
7175. ~ Despre viscositatea laptelui. [De] Dr. Ştefan Bogdan. Nota III-a. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1906. (24 x 16,5). 5 p. (Extr. din Bul. de Farm. şi Chim. T. VII, p. 262, 1905). (II 10794)
7176. ~ Emploi du byoxide de plcmb dans l'analyse, par M. St. Bogdan. [Paris, 1903]. (23,5 x 16). 3 p. (Extr. du Bull. de la Soc. Chim. de Paris. 3-e série, t. XXXIV (1903), p. 594). (II 438711)
Descriere după copertă. Menţiunea de extras la p. 1.
7177. ~ L'Importance des méthodes physico-chimiques pour les sciences médicales. [Par] Ştefan Rogdan, Docteur ès-sciences. Privat-docent à l'Université de Genève. Bucureşti (Tip. Minerva), 1913. (23,5 x 16). 17 p. (II 409874)
7178. ~ Memoriu înaintat Domnului Decan al Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti în sprijinul cererei făcute Onor. Minister al Instrucţiunii Publice şi al Cultelor, de Ştefan I. Bogdan, chimist diplomat şi doctor în ştiinţele fisice. Pentru a i se înreredinţa suplinirea catedrei de chimie tehnologică vacantă la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1906. (23 x 16). 7 p. (II 5873)
7179. ~ Memoriu înaintat Onor. Minister al Instrucţiunii Publice şi Cultelor, de Ştefan I. Bogdan, chimist diplomat, doctor în ştiinţele fizice, fost privat-docent la Universitatea din Geneva, pentru ca în conformitate cu ari. 69 din legea învăţămîntului secundar şi superior să fie numit profesor la catedra de chimie technologică dela Facultatea de Ştiinţe din Iaşi. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1909. (24 x 16,5). 8 p. (II 12783)
7180. ~ La viscosité comme moyen de contrôle du lait, par St. Bogdan. Bucarest (Impr. M. S. Niculescu & Co.), 1904. (24 x 16). 8 p. (II 1701)

În colaborare:
GUYE , PH. A. şi ~. Méthodes rapides pour l'analyee Physico-Chimique... Genève, 1903.
~. Le poids atomiques de l'azote... Bucureşti, 1905.
JAQUEROD, ADRIEN, şi ~. Détamination de poids atomiques de l'azote... Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  1083) BOGDAN, THEODOR A. (1887-1945)
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, THEODOR A. (1887-1945)
7181. ~ Anecdote. Ţiganul, Jidanul şi Mccanul despre sborul lui Vlaicu, de Theodor A. Bogdan, învăţător. Bistriţa (Tip. G. Matheiu), 1912. (19 x 12,5). 15 p. 20 fileri. (I 535551)
Pe cop. 2, menţiunea: "Tipograful cu putere de motor G. Matheiu, Bistriţa, 1912".
7182. ~ Balade alese. Culese din gura poporului român transilvanian, de Theodor A. Bogdan, înveţător. Bistriţa, Edit. propria (Tiparul Tip. A. Baciu), 1901. (17 x 11). 24 p. 20 bani. (Biblioteca Şatenului, nr. 1). (Astra-S 8353)
Cu o prefaţă de [autor] Theodor A. Bogdan, editor, proprietar şi director al Bibliotecii Şatenului.
7183. ~ Colinde culese din Câmpia Ardealului, de Theodor A. Bogdan, înveţător. Bistriţa (tiparul tip. A. Baciu), 1901. (17,5 x 19,5). 24 p. (Biblioteca Şatenului, nr. 2). (Astra-S 8331)
7184. ~ Cunoscerea pămentului şi gunoirca lui. [De] Th. A. Bogdan. Disertaţie cetită în adunarea generală a despârţfmentului Bistriţa al Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura poporului român, ţinută în Monor (Premiată cu 20 corone în aur). Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1905. (16,5 x 10) 30 p. (Retipărire din Gazeta Transilvaniei). (BCU-ClN 72859)
7185. ~ *Douăzeci de ani de mişcare teatrală, de Theodor A. Bogdan. Sibiiu, W.Krafft, 1914. 56 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 95)
7186. ~ Pomăritul şi foloasele lui. Disertaţiune premiată cu 20 coroane în adunarea generală a desp. XXIV al Asociaţiunei, ţinută în Sânt-Martinul de Câmpia la 31 Iul. n. 1898, de Theodor A. Bogdan, înveţător. Bistriţa (Tiparul tip. A. Baciu), 1902. (17 x 11) 14 p. 20 bani. (Biblioteca Săteanului, nr. 3). (BCU-ClN 204806)
7187. ~ Ştefan cel Mare. Tradiţii, Legende, Balade, Colinde ş.a. Culese din gura poporului, de Teodor A. Bogdan. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1904. (21 x 14). IV-72 p. (II 266478)

Nu exista imagini
  1084) BOGDAN, THEODOR (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, THEODOR (1885-?)
7188. ~ Die verwaltungsrechtlichen Voraussetzungen und Wirkungen der Aenderung von Parochialgrenzen nach dem Rechte der preussischen evangelischen Landeskirche. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der juristischen Doktorwürde der hohen juristischen Fakultät der Königlichen Universität Greifswald vorgelegt von Theodor Bogdan, Referender. Lauenburg, i. Pom. (Druck von H. Badengoth), 1908. (21,5 x 14,5). 45 p. (BCU-ClN 117642)

Nu exista imagini
  1085) BOGDAN, V. I.
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, V. I.
7189. ~ Кукуруза Чудо - растенïе. В. И. Богдана, предсьдателя Бессарабской губернской земской комиссiи по селекцiи сьмянъ кукурузы. Кищиневъ (Tип. Бессарабского Губернского Правленія), 1908. (21,5 x 15). 41 p. (II 150727)

Nu exista imagini
  1086) BOGDAN-DUICĂ, GHEORGHE (1866-1934)
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN-DUICĂ, GHEORGHE (1866-1934)
7190. ~ *Alexandru Russo. Cu ocazia monografiei d-lui P. V. Haneş. Bucureşti, 1901. (Extr. din "Convorbiri literare", Buc. XXXV (1901), p. 631-670). (Crăciun, p. 10)
7191. ~ *Autonomia bisericei ortodoxe orientale din Bucovina [Broşură?], [189?]. (Reproducere din "Gazeta Bucovinei"). (De, 2(1894), nr. 15, aug. 1/13, p. 115)
7192. ~ Bucovina. Notiţe politice asupra situaţiei, de George Bogdan-Duică. Sibiiu (Inst. tip. T. Liviu Albini), 1895. (16,5 x 11,5). 278[-280] p. 50 cr.v.a. (I 101833)
7193. ~ Canoanele si politica. De George Bogdan-Duică. Sibiiu (Inst. Tip. T. Liviu Albini), 1895. (14,5 x 10,5). 50 p. 5 cr.v.a. (Reproducere din "Tribuna", nr. 93-97). (I 101754)
7194. ~ Călugărul Visarion Sarai (1744). Studiu istoric din istoria Transilvaniei de George Bogdan-Duică. Proprietatea autorului. Caransebeş (Tipariul Tip. Diecesane), 1896. (19,5 x 12). 28 p. (Reproducere din "Foaia diecesană"). (I 101999)
7195. ~ Despre Grigorie Alecsandrescu. Studiu de G. Bogdan-Duică. Bucureşti (Stab. grafic I. V. Socecu), 1900. (23,5 x 15,5). 42 p. (Extr. din "Convorbiri literare"). (II 101455)
7196. ~ Despre Ţiganiada lui Budai-Deleanu. Partea I: Inrîuririle germane. Studiu literar de G. Bogdan-Duică, Profesor la gimnaziul Cantemir-Vodă. Bucuresci (J. V. Socecu), 1902. (24 x 16,5). 42 p. (II 101485)
7197. ~ Grillparzer în liceul român, de George Bogdan-Duică, Profesor[...]. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (16,5 x 10,5). 51 p. (Capitole din Didactica Limbii Germane I). (Extr. din "Şcoala Modernă", No. 3-4, an. III). (I 101853)
7198. ~ Orarul antemeridian în gimanazii şi licee. Trei conferinţe de Gheorghe Bogdan-Duică, directorul Liceului Mihaiu-Viteazul. Bucureşti (Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra), 1915. (24 x 16). 46 p., 1 tab. (Cercul Profesorilor secundari din Bucureşti). (II 42172)
7199. ~ Ovreii pământeni şi subpământeni. [De] G. Bogdan-Duică. Discurs ţinut în ziua de 10 Noembrie 1913, la întrunirea Ligei Culturale din sala Dacia [pe copertă şi: Documente senzaţionale]. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte grafice Flacăra, 1913. (16 x 10,5). 87 p. 40 bani. (Chestiunea ovreească). (I 86801)
7200. ~ Partea mea în crisa Tribunei. Câteva lămuriri, de George Bogdan-Duică, publicist. Orăştie (Minerva inst. tip.), 1896. (22,5 x 15). 16 p. (II 22509)
7201. ~ Păreri despre abecedar, de G. Bogdan-Duică. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (20 x 12,5). 61 p. (Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor). (1 7034)
7202. ~ Petru Maior. Un studiu biografic, de George Bogdan-Duică. Cernăuţi, Edit. librăriei Romuald Schally (Tipo-lit. concesionată Arch. Silvestru Morariu-Andrievici), 1893. (21 x 14,5). 65 p. (Biblioteca naţională. Scrieri populare, I.). (I 86971)
7203. ~ Politica Ligei culturale. [De] G. Bogdan-Duică. Bucureşti 14 Decembrie 1914. Raportul Secretarului general. Bucureşti (Tipografia Românească), 1914. (24,5 x 17). 62 p. 1 leu. (II 40565)
7204. ~ Procesul episcopului Ioan Inochentie Clain. Studiu de George Bogdan-Duică. Caransebeş, Edit. Autorului (Tip. Diecesană), 1896. (20 x 13). 79 p. (Reproducere din "Foaia diecesană"). (I 86918)
7205. ~ Românii şi Ovreii. [De] G. Bogdan-Duică. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Tipografia Românească), 1913. (22 x 14,5), 2 f., 256 p. 2 lei. (II 34138)
7206. ~ Idem [Pe copertă: Ed. II]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Tipografia românească), 1913. (20,5 x 13,5). 2 f., 256 p. (BCU-ClN 4220)
7207. ~ Seminarul pedagogic. Notiţe şi propuneri, de G. Bogdan-Duică. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1905. (19 x 13). 85 p. (Publicaţiunile Revistei generale a învăţământului). (I 2776)

În colaborare:
POPOVICI, AUREL C. Curs complet de limba germană cl. VII sec. Cu colab. lui ~. Ed. II. Bucureşti, 1905.
POPOVICI, AUREL C. Idem cl. VIII. În colab. cu ~. Bucureşti, [1903]; [1905].

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
HEBBEL, Friederich. Inelul lui Ghighes. Trad. de ~. Bucureşti, 1900 ; [1911].
MATTHIAS, A. Pedagogia practică. Trad. de ~. Bucureşti, 1907; [ed. II], 1914.
NICOLEANU, N. Poezii şi proză; Vasile Cârlova, Poezii. Publicaţie îngrijită de ~. Bucureşti, 1906. (Bibl. Scriitorilor Români)
RUDOW, W. Geschichte des Rumänischen Schrifttums bis zur Gengenwart. Durchgesehen und ergänzt von Prof. I. Negruzzi und ~. Wernigerode, 1892. (într-un articol apărut în Tribuna din 30 oct. 1892. G. Bogdan-Duică afirmă că nu a colaborat la această carte)
RUSSO, AL. Scrieri. Cu o prefaţă de ~. Bucureşti, 1910.
• Savitri. Povestire indică din Mahabarata. Trad. de ~. Sibiiu, 1891.
SĂNDULESCU, I. Poezia lirică din timpul Răsboiului 1877-78. Pref. de ~. Bucureşti, 1908.

Vezi de asemenea:
CERCUL profesorilor Secundari. Gradaţiile corpului didactic. Memoriu [semnat de ~], Bucureşti, 1916.
• De la Congresul Didactic. [Conferinţe de ~]. Bucureşti, 1906. (Pub. Rev. Gen. a învăţăm, nr. 2)
• România şi popoarele balcanice. [Conferinţe] de V. Arion ş. a. [Prefaţă şi conferinţă de ~]. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1087) BOGDAN-HOYA, A.
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN-HOYA, A.
Vezi: BOGDAN, ALEX.

Nu exista imagini
  1088) BOGDAN-PITEŞTI, ALEX. (1871-1922)
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN-PITEŞTI, ALEX. (1871-1922)
Prefeţe:
MACEDONSKI, A, Bronzes. Préf. par ~. S.l., 1897; *1904.

Nu exista imagini
  1089) BOGDANOVICI, TADEU (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
BOGDANOVICI, TADEU (1874-?)
7208. ~ La colpotomie èvacuatrice. [Par] Le D-r Bogdanovici, Chirurgien des hôpitaux [de Bucarest]. Paris, A. Maloine, [1902]. (24,5 x 16). 80 p. (IV-e Congrès [International] de Gynécologie et Obstétrique. Rome [Septembre 1902]). (BCUC1N 912853)
7209. ~ Contributiuni la studiul simfiseotomiei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută la 8 Martie 1899 de Tadeu Bogdanovici, Fost intern al Spitalelor civile şi al institutului Maternitatea. Bucuresci (Stab. Grafic I. A. Ţăranu & Co.), 1899. (23,5 x 15,5). 131 p., 1 pl., 1 tab. (Facultatea de medicină din Bucuresci , nr. 488). (BCU-Iaşi II B 4565)
7210. ~ Simfiscotomia, de Doctorul T. Bogdanovici. Bucuresci (Stab. Grafic I. A. Tăranu & Co.), 1899. (23,5 x 16). 131 p., 2 pl. (Institutul Maternitatea. Profesor Dr. Drăghiescu). (II 413148)

Nu exista imagini
  1090) BOGDĂNESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
BOGDĂNESCU, CONSTANTIN
7211. ~ Despre administraţiunea tutorelui în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţă susţinută în diua de... 1892 de Constantin Bogdănescu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1892. (24 x 16,5). 46, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 76523)

Nu exista imagini