Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1071) BOGDAN, GEORGE (1859-1930)
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, GEORGE (1859-1930)
7040. ~ *Un cas de neurasthénie syphilitique. Clermont, Impr. de Daix frères, 1897. 8°. 4 p. (Extr. du Journal des maladies cutanées...). (Rally I, p. 40)
7041. ~ *Un caz de gangrena a ambelor testicule complicind blenoragia, de Dr. G. Bogdan. Iaşi, 1892. 8°. 15 p. (Extr. din Buletinul Soc. de medici şi naturalişti din Iaşi). (Crăinicianu, p. 133)
7042. ~ Cîte-va cazuri de şancre extra-genitale, de Dr. G. Bogdan, Profesor la Facultatea de medicină, Medic spitalelor Sf. Spiridon. [Iaşi, 1892]. (22,5 x 15). 24 p. (Buletinul Soc. de Medici şi Naturalisti din Iaşi. Extr.). (BCU-ClN 186645)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datat după Crăinicianu, p. 133.
7043. ~ Cîte-va cuvinte asupra serviciului de identificaţiune de pe lîngă Prefectura Poliţiei din Paris (Anexa Serviciului de Medicină legală), de Dr. G. Bogdan. Iaşi (Tipografia Naţională), 1892. (19,5 x 12,5). 24 p. cu il. (Extr. din Buletinul Soc. de Medici şi Naturalişti din Iaşi). (I 70499)
7044. ~ *Clinici sifilitice ţi dermatologice[189?]. (Docteur Bogdan, p. 2)
7045. ~ Colecţie de 56 rapoarte medico-legale. [De] Dr. George Bogdan, Profesor de Medicină-Legală la Universitate, Medic-Legist pe lângă Trib. Iaşi. Lucrare destinată studenţilor în medicină din anul al 6-lea de studii. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1915. (24 x 16). 272, III p. 3 lei. (II 44732)
7046. ~ *Curs de medicină legală, [190?]. (Litografiat]). (Mureţanu, p. 52)
7047. ~ Cuvântare Inaugurală adresată studenţilor Universităţii din Iaşi, de Dr. G. Bogdan, Rectorul Universităţii. Iaşi (Tipografia naţională, Ion G. Ionescu), 1908. (24 x 15). 14 p. (II 9520)
7048. ~ De l'avantage et de l'emploi de l'iodoforme comme suppositoire utérin. Thèse pour le doctorat en médecine Présentée et soutenue par Georges Bogdan, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, Ancien externe en médecine, chirurgie et accouchements des hôpitaux de Paris, Médaille de bronze de l'Assistance publique Paris (A. Parent, Imprimeur de la Faculté de Médecine A. Davy, successeur), 1885. (23,5 x 15). 45[-47] p. (Faculté de Médecine de Paris). (II 19506)
7049. ~ *Deux cas de complication peu communes de la blennorrhagie[!]. Clermont, Impr. de Daix frères, 1897. 8°. 7 p. (Extr. du Journal des maladies cutanées et syphilitiques). (Rally I, p. 40)
7050. ~ *Deux chancres syphilitiques chez une petite fille de 7 ans. Excision, récidive sur place. Clermont (Impr. de Daix frères), 1898. 8°. 4 p. (Rally I, p. 41)
7051. ~ *Enorme hypertrophie du nez. Clermont (Impr. de Daix frères), 1887. 8°. 2 p. il. (Extr. du Journal des maladies cutanées...). (Rally I, p. 40)
7052. ~ Erorile judiciare ţi reformele necesare concernănd studiul medicinei legale de Dr. George Bogdan, Profesor de medicină legală la Universitatea din Iaşi, membru Societăţei de Medicină legală din Francia. Iaşi (Tipografia Naţională), 1897. (24 x 16). 7 p. (BCU-Iaşi II B 4400)
Descriere după copertă.
7053. ~ *La lèpre (Esquisse historique). Clermont (Impr. de Daix frères), 1899. 8°. 7 p. (Extr. du Journal des maladies cutanées...). (Rally I, p. 41)
7054. ~ Meurtre ou légitime défense, par M. George Bogdan, professeur[...]. (Rapport médico-légal de M. M. Bogdan, Bottez et Negel). [Iassy, 190?]. (23 x 16). 10 p. (Extrait). (II 423169)
Descriere după datele de la începutul textului. Lucrarea a fost tipărită, după unele date bibliografice, în jurul anului 1900.
7055. ~ Moarte subită prin emoragia intraabdominala în urma unei lovituri cu pumnul în burtă fără lesiuni aparente externe, de Doctorul George Bogdan, Profesor[...]. Mort subit par hémorrhagie inlra-abdominale Suite d'un coupde-poing dans le ventre sans lésion apparenteextérieure par Le Docteur Georges Bogdan, Professeur[...]. Iaşi (Tipografia Naţională), 1898. (24 x 16,5). 15 p. (BCU-ClN 185581)
Text paralel în l. română şi franceză.
7056. ~ *Idem. Clermont (Impr. de Daix frères), 1898. 8°. 7 p. (Extr. de la Revue de médecine légale et de jurisprudence médicale). (Rally I, p. 41)
7057. ~ *Note sur deux cas peu communs de suicide. Clermont (Impr. de Daix frères), 1901. 8°. 4 p. (Extr. dela Revue de médecine legale...). (Rally I, p. 41)
7058. ~ O pagină de anthropologie criminală. Disertaţiune ţinută cu ocasia deschiderei cursurilor Universitatei din Iaşi în anul 1894, de Dr. G. Bogdan, Profesor[...], Medic Spitalelor Sf. Spiridon. Iaşi (Tipografia Naţională), 1896. (23 x 16). 16 p. (BCU-Iaşi II B 4401)
7059. ~ Programul analitic al cursului de medi-cina-legală predat la Facultatea de Medicină din Iaşi, de Dr. George Bogdan, profesor[...] Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1913. (24 x 17). 2 f., 182 p. (II 113099)
Exemplar incomplet, lipsă p. 180-181.
7060. ~ Raport asupra Studiului şi practicei Medicinei legale şi Higienei din Franţa urmat de raportul asupra congresului de higiena şi demografie din Londra. (Secţiunea medicinei preventive), de Dr. G. Bogdan. Iaşi (Tipografia Naţională), 1891. (19 x 12,5). 52 p. (I 411483)
7061. ~ Sănătatea şi creşterea copiilor şcolari. Régule de higiena concernând Internatele, Externatele şi Şcolarii ce le urmează, de Dr. G. Bogdan, Profesor la Facultatea de Medicină din Iaşi. Fost profesor de higiena la Liceul din Iaşi. Cu o prefaţă de Profesorul A. Proust (Paris). Iaşi (Tipografia Naţională), 1895 [tipărit greşit: 1898]. (22,5 x 16). 91 p. (II 266687)
Data corectată de autor, cu cerneală. Diferă de următoarea.
7062. ~ Sănătatea şi educaţiunea Copiilor noştri. Régule de higiena concern'ănd Internatele, Externatele şi Şcolarii ce le urmează, de Dr. G. Bogdan, Profesor la Universitate, Medic Spitalelor Sf. Spiridon, Fost profesor de higiena la Liceul din Iaşi. Cu o prefaţă de Dr. A. Proust, Profesor de Higiena la facultatea de Medicină din Paris. Iaşi (Tipografia Naţională), 1895. (23 x 15). 1 f., 91 p. 1,50 lei. (II 412485)
7063. ~ Studii şi observaţiuni medicale diverse. Memoriu de Dr.G. Bogdan, medic al Spitalelor Sf. Spiridon. Iaşi (Tipografia Naţională), 1893. (23 x 15). 114[-116] p. cu ilust'r. (II 52192)
Cuprinde un număr de 20 de studii şi observaţiuni de medicină internă, chirurgie, dermatologie, ginecologie etc. Texte în l. română şi l. franceză.
7064. ~ Suicide ou assassinat? Deux apports médico-légaux, par Le Dr. Georges Bogdan, Professeur[...]. Clermont (Oise). (Impr. Daix Frères), 1897. (24,5 x 16). 7 p. (Extr. dela Revue de Médecine legale, Mars 1897). (II 413271)
Descriere după copertă.
7065. ~ *Sur deux cas. peu communs de mort subite chez deux enfants en bas âge, 1899. (Docteur Bogdan, p. [2]j.
7066. ~ *Syphilis héréditaire ; déchéance vitale; monstre mort. Clermont (Impr. de Daix frères), 1897. 8°. 7 p. il. (Extr. du Journal des maladies cutanées...). (Rally I, p. 40)
7067. ~ Tratamentul afecţiunilor venerice în spitalele speciale din Paris, Midi, Lourcine, St. Louis, St. Lazare, de Dr. G. Bogdan, Profesor[...], Medic al spitalului [pe copertă: spitalelor] Sf. Spiridon. Iaşi (Tipografia Naţională), 1893. (21,5 x 14). 58 p. (Astra-S 5249)
În colaborare:
7068. ~ Principii generale de deontologie medicală. Raport presintat congresului de Dr. G. Bogdan, Profesor[...], Dr. M. Minovici, Profesor de Medicina-Legală, la Universitatea din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de arte Grafice Eminescu), 1901. (24 x 16,5). 23 p. (Al V-lea Congres al Asociaţiunei generale a medicilor din ţară). (II 117305)
7069. ~ Idem. Ed. II. Iaşi (Tipografia Naţională, I. S. Ionescu), 1910. (23,5 x 15,5). 23 p. (Al V-lea Congres al Asociaţiunei Generale a Medicilor din Ţară ţinut în Bucureşti la 10 mai 1901). (II 576611)
7070. ~ *L'urèthrite gonorrhéique des petits garçons, par les Drs. Georges Bogdan et V. Imerwol. Clermont (Impr. de Daix frères), 1899. 8°. 20 p. (Extr. du Journal des maladies cutanées...). (Rally I, p. 41)

Vezi şi:
MINOVICI, M. et ~. Rupture de l'utérus pendant l'accouchement. Lyon, 1901.
PORAK, CHARLES şi ~ Considérations sur le traitment des ruptures utérines... Jassy, 1892.

Nu exista imagini
  1072) BOGDAN, GEORGE EM. (1854-1925)
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, GEORGE EM. (1854-1925)
7071. ~ Doue cestiuni constituţionale, de George Em. Bogdan, doctor în ştiinţele politice şi admistrative. Bucureşti (Typ. Curţii Regale, pr. Fr. Göbl), 1882. (22,5 x 15,5). 32 p. (II 138639)

Nu exista imagini
  1073) BOGDAN, IOAN (1864-1919)
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, IOAN (1864-1919)
7072. ~ Ein Beitrag zur bulgarischen und serbischen Geschichtschreibung. Von Joan Bogdan. Leipzig (Druck von Breitkopf & Härtel), 1891. (24 x 16). p. 481-543). Separatabdruck aus dem Archiv für slavische Philologie. Bd. XIII, 4). (II 101378)
7073. ~ Câte-va manuscripte slavo-române din Biblioteca Imperială de la Viena, de Ioanu Bogdanuă. Bucureşti (Tip. Academia Română), 1889. (27 x 21,5). 1 f., 29 p. cu il. 50 bani. (Extr. din Anal. Acad. Rom., Ser. II. T. XI. Mem. Secţ. Ist. ). (II 101703)
7074. ~ Câteva observaţiuni asupra îndatoririlor militare ale cnejilor şi boierilor moldoveni în secolu XIV şi XV, de I. Bogdan, Membru al Academiei Române. Bucureşti (inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (26,5 x 21). 16 p. 30 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom. S. II. T. XXIX. Mem. Secţ. Ist. nr. 14, p. 613-628). (II 101717)
Descriere după copertă.
7075. ~ Cinci documente istorice slavo-române din archiva Curţii imperiale de la Viena, de Ioanu Bogdanu. Bucureşti (Tip. Academiei Române), 1889. (27 x 21,5). 1 f., 34 p., erata, 4 pl. 1 leu. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. T. XI. Memoriile Sect. Istorice, p. 23-62). (II 101702)
7076. ~ Contribuţii la istoria Moldovei între anii 1448-1858, de I. Bogdan [...]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (26,5 x 21). 15 p. 30 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. T. XXIX. Memoriile Secţ. Istorice, nr. 15, p. 629-643). (II 101713)
Descriere după copertă. Se prezintă trei documente aflate la Muzeul Czartoryski din Cracovia.
7077. ~ Cronice inedite aiingâtoare de istoria Romînilor, adunate şi publicate cu traduceri şi adnotaţiuni de Ioan Bogdan, Profesor de filologia slavă la Universitatea din Bucureşti, Membru corespondent al Academiei Romîne. I. Letopiseţul dela Bistriţa, 1359-1506. II. Cronica serbomoldoveneasca dela Neamţ, 325-1512. III. Cronica moldopolonă de Nicolae Brzeski, 1359-1566 (după textul original). IV. Cronica Ţării Moldovei şi a Munteniei de Miron Costin 1684. Cu o reproducere fotolitografică a letopiseţului dela Bistriţa. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1895. (25,5 x 20). IX p., 1 f., 205 p. 4- XIX p. (II 87145)
7078. ~ Despre cnejii români, de I. Bogdan [...]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (26,5 x 20,5). 32 p. 40 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. T. XXVI. Mem. Secţ. Ist., nr. 2, p. 13-43). (II 101715)
Descriere după copertă.
7079. ~ Diploma barladeana din 1134 şi Principatulu Bârladului. O încercare de critică diplomatică slavo-română, de Ioanu Bogdanu. Bucureşti (Tip. Academiei Române), 1889. (23,5 x 18,5). 1 f., 48 p. (Extr. din Analele Acad. Rom. S. II. T. XI. Mem. Secţ. Ist., p. 65-112). (II 49918)
7080. ~ Documente false atribuite lui Ştefan cel Mare. [De] I. Bogdan. Cu 6 planşe în fototipie. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1913. (26 x 18). 2 f., p. 103-161[-163]. [6 lei]. (Extr. din Bul. Comisiei Istorice a României, 1(1913)). (II 36631)
7081. ~ Documente moldoveneşti din sec. XV şi XVI în arhivele Braşovului, de Ioan Bogdan. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atel. Socec), 1905. (24 x 17,5). 2 f., 63 p. 1,50 lei. (Extras din "Convorbiri Literare", an. XXXIX). (II 3141)
7082. ~ Documente şi regeşte privitoare la relaţiile tării romîneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolul XV şi XVI. Traduse şi resumate din sloveneşte, însoţite de adnotaţiuni istorice şi precedate de o introducere asupra diplomaticei vechi rumîneşti, de Ioan Bogdan, profesor[...]. Bucureşti (Atel. Grafic I. V. Socecu), 1902. (24 x 16). 347 p., 1 f. erata. 6 lei. (II 49922)
7083. ~ Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească în sec. XV şi XVI. Texte slave cu traduceri, adnotaţiuni istorice şi cu o introducere asupra diplomaticei vechi româneşti, de I. Bogdan, Profesor la Universitatea din Bucureşti[...]. Vol. I. 1413-1508. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl, s-sor I. St. Rasidescu), 1905. (23 x 15). C VIII, 400 p. (II 1265)
Este ed. a II-a, mult completată, a "Documentelor şi regeslelor de la 1902".
7083 a. ~ Album Paleografie cuprinzând douăzeci şi şase de facsimile de documente româneşti din sec. XV, ca adaos la primul volum al Documentelor privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul si cu Tara Ungurească în sec. XV şi XVI. (Bucureşti, 1905. Tip. Carol Göbl), de I. Bogdan, profesor[...]. Palaeographisches Album enthaltend sechsundzwanzig Abbildungen rumänischer Urkunden aus dem XV. Jahrh, als Beilage zum ersten Bande der Urkunden betreffend die Beziehungen der Walachei zu Kronstadt und zu Ungarn im XV. und XVI. Jahrhundert (Bukarest, 1905, Verlag von Carol Göbl), von J. Bogdan, Profesor[...]. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Co. (Atel. Socecu), 1905. (33 x 25). 15 p., 26 pl. 12,50 lei. (III 1265)
Tip. menţionată pe copertă.
7084. ~ Documentele lui Ştefan cel Mare, publicate de Ioan Bogdan. Vol. I. Hrisoave şi cărţi domneşti 1457-1492. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1913. (23,5 x 16). XLVI, 518 p. [12 lei, cartonat: 13,50; legat în piele flexibilă: 15; ed. de lux 15; (legat lei 18)]. (Comisia istorică a României). (II 33670)
7084 a. ~ Idem. Vol. II. Hrisoave şi cărţi domneşti 1493-1503. Tractate, acte omagiale, solii, privilegii comerciale, salv-conducte, scrisori, 1457-1503. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1913. (23,5 x 16). XXI, 611 p. [12 lei; cartonat: 13,50; legat îu piele flexibilă: 15; ed. de lux 15 (legat: lei 18)]. (Comisia istorică a României)
7085. ~ Documentul Răzenilor din 1484 şi organizarea armatei moldovene în secolul XV, de I. Bogdan [...]. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1908. (27,5 x 21). 81 p. 1 leu (Extr. din Anal. Acad. Rom. S. II. T. XXX. Mem. Sect. Ist., nr. 7, p. 361-441). (II 10562)
7086. ~ Doue siéguri ale lui Ştefan-cel-Mare din muntele Athos. Notiţă de I. Bogdan, membru corespondent al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (27 x 22,5). 6 p., 2 pl. (Academia Română). (Extr. din Anal. Acad. Rom. S. II. T. XXIV. Partea administrativă şi desbaterile). (BCU-Iaşi IV 5323)
7087. ~ Evangheliile dela Homor si Voronet din 1473 şi 1550, de I. Bogdan [...]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (27 x 21). 12 p., 6 f. pl. 1 leu. (Extr. din Anal. Acad. Rom. S. II. T. XXIX. Mem. Secţ. Ist., nr. 16, p. 645-656). (II 101714)
Descriere după copertă.
7088. ~ Un chrisov al lui Mircea-cel-Bătrân din 10 Iunie 1415, de Ioan Bogdan [...]. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (27 x 21). 7 p. 20 bani. (Extr. din Anal. Acad. Rom. S. II. T. XXVI. Mem. Secţ. Ist., nr. 4, p. 109-115). (II 101719)
Descriere după copertă.
7089. ~ Inscripţiile de la Cetatea-Albă şi stăpânirea Moldovei asupra ei, de I. Bogdan [...]. Cu 6 stampe. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1908. (27 x 21,5). 50 p., 6 f. pl. 1 leu. (Academia Română). (Extr. din Anal. Acad. Rom. S. II. T. XXX. Mem. Secţ. Ist., nr. 6, p. 311-360). (II 10561)
Descriere după copertă.
7090. ~ Istoria coloniei Sarmizegelusa. Partea I. Cu un apendice. De Ion I. Bogdan. Iassi (Tip. Lucrătorilor Români associati), 1885. (22 x 15). 50 p. (II 101202)
7091. ~ Istoriografia Română şi problemele ei actuale. Discurs rostit la 8[21] Aprilie 1905 în şedinţă solemnă de Ion Bogdan cu Răspuns de Dimitrie A. Sturdza, secretarul general al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (26 x 20). 33 p. 40 bani. (Academia Română. Discursuri de recepţiune, XXVII). (II 121085)
7092. ~ Însemnătatea studiilor slave pentru români, de Ioan Bogdan, Profesor la Universitatea din Bucureşti, membru corespondent al Academiei Române şi al Societăţii de istoria şi antichităţile ruseşti de la Universitatea din Moscova. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic I.V. Socecu), 1894. (18 x 12). 41 p., 1 f. 1 leu. (I 101933)
7093. ~ Letopiseţul lui Azarie, de I. Bogdan [...]. Cu 4 planşe. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ioan St. Rasidescu), 1909. (27 x 21,5). 159 p., 4 f. pl. 1,60 lei. (Extr. din: Anal. Acad. Rom. S. II. T. XXXI. Mem. Secţ. Ist., nr. 3, [p. 57-215]). (II 14586)
Descriere după copertă.
7094. ~ Luptele Romînilor cu Turcii pană la Mihai-Viteazul. Cultura veche romînă. Două conferinţe ţinute în sala Ateneului romîn din Bucureşti, în zilele de 25 şi 29 Ianuarie 1898, de Ioan Bogdan, profesor[...]. Bucureşti, Edit. Libr. Socecu & Comp. (Stab. Grafic I.V. Socecu), 1898. (18,5 x 12). 98 p. (I 66026)
7095. ~ Morfologia limbei paleoslovenice. Ediţia autografată cu un fragment din Codex Zographensis ca bucată de cetire, de Ioan Bogdan. Bucuresci (Lito-tip. Carol Göbl), 1892. (25 x 19,5). V, 84 p. (BCU-ClN 2712)
Lipsă coperta. P. 1-65 sunt litografiate.
7096. ~ Originea voevodatului la Români de Ioan Bogdan [...]. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (27 x 21). 17 p. 20 bani. (Extr. din Anal. Acad. Rom. S. II, T. XXIV. Mem. Secţ. Ist., p. 191-207). (II 101718)
Descriere după copertă.
7097. ~ Raport asupra şcoalelor secundare din Germania prezentat Domnului Ministru al Instrucţiunei Publice şi Cultelor în 26 Septembre 1886. De Ioan Bogdan, Licenţiat în litere şi filosofie. Bucureşti (Tip. Carol Göbl), 1886. (22 x 15,5). VIII, 257 p., erata. (II 101211)
7098. ~ Romînii şi Bulgarii. Raporturile culturale şi politice între aceste două popoare. Conferinţă de Ioan Bogdan, Profesor de filologie slavă [...]. Bucureşti, Edit. Libr. Socecu & Comp. (Stab. Grafic. I. V. Socecu), 1895. (19 x 13). 58 p., 1 f. 1,50 lei. (I 109418)
7099. ~ Sămile mănăstirilor de ţară din Moldova pe anul 1742. [De] I. Bogdan. Bucureşti (Atel. grafice Socec), 1914. (25,5 x 18). 2 f., 63 p. [2 lei]. (Extr. din Buletinul Comisiei Istorice a României, I). (II 36623)
7100. ~ O scrisoare din 1679 a Mitropolitului Dosofteiu de I. Bogdan [...]. Cu 6 stampe. Bucureşti, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (26,5 x 20,5). 8 p., VI pl. 50 bani. (Extr. din Anal. Acad. Rom. S. II. T. XXXIV. Mem. Secţ. Ist., nr. 7, p. 489-496). (II 27836)
7101. ~ Lieber die rumänischen Knesen [I-II, von J. Bogdan]. Berlin, Weidmannsche Buchandlung, [1903]. (23,5 x 15,5). 21 p. [I]; 14 p. [II].(Sonderabdruck aus dem Archiv für slavische Philologie. Bd. XXV, p. 522-543; Bd. XXVI, p. 100-114). (II 101454)
Descriere după datele de la începutul textului.
7102. ~ Uber die Sprache der ältesten moldauischen Urkunden [von I. Bogdan]. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1908. (23 x 17). p. 369-377. (Sonderabdruck Jagie-Festschrift. Zbornik u slavu Vatroslava Jagica). (II 11336)
Descriere după datele de la începutul textului. Autorul, la sfârşitul textului.
7103. ~ Vechile cronice moldovenesci pana la Urechia. Texte slave cu studiu, traduceri şi note, de Ioan Bogdan. Cu doue facsimile. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1891. (27 x 20). XII p., 1 f., 291 p., 2 f. pl. (II 101716)
7104. ~ Vlad Ţepeş şi Naraţiunile Germane şi Ruseşti asupra lui. Studiu critic, de Ioan Bogdan, Profesor [...]. Cu cinci portrete. Bucureşti, Edit. Libr. Socecu & Comp., 1896. (22,5 x 16). XVIII p., 1 f., 170 p., 5 f. pl. portr. (II 49924)

Prefeţe, Editări de texte:
• Documente privitoare la Istoria Românilor... Supl. Vol. I: 1510-1600, Bucureşti 1893 ; Vol. II: 1601-1640, 1895 (Urmare la Colecţiunea lui Eudoxiu Hurmuzachi).
SIMION DASCĂLUL. Letopiseţul Ţării Moldovei. Edit. de Const. Giurescu, cu o prefaţă de ~. Bucureşti, 1916.

Vezi de asemenea :
• Acte şi Discursuri de la Serbarea pomenirii lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1905.
Bărbulescu, Ilie. Pagini din moralitatea noastră universitară. [Urmate de Un răspuns al ~], Bucureşti, 1902.
FACULTATEA de Filosofie şi Litere din Bucureşti. Comemorarea Regelui Carol I. [Cuvînt... de I. Bogdan], Bucureşti, 1914.
• Prinos lui D. A. Sturdza ... [Ioan Bogdan. Patru documente de la Mihai Viteazul ca Domn al Ţării Romîneşti, al Ardealului şi al Moldovei]. Bucureşti, 1903. Serbătorirea Prof. Titu Maiorescu la Univ. din Bucureşti. [Discursurile D-lor ...]. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  1074) BOGDAN, IOAN (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, IOAN (1870-?)
7105. ~ Collatio bonorum şi collatio dotis în dreptul roman. Raportul la succesiune în dreptul civil român. Teza pentru licenţă susţinută la 1897 de Ioan Bogdan. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1897. (23 x 15). 44 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 64942)

Nu exista imagini
  1075) BOGDAN, IORDAN (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, IORDAN (1868-?)
7106. ~ Sur un séléniate basique de cuivre cristallisé, et un composé analogue de cobalt, par M. Bogdan. Paris, G. Masson, éditeur (Imp. Paul Dupont), [1893]. (22 x 14,5). p. 584-586. (Bulletin de la Société Chimique de Paris. Extr.). (II 438643)
Descriere după copertă. La p. 584, adăugată cu cerneală, menţiunea: "Memoriu presentat Soc. chimice din Paris în şedinţa dela 28 April 1893. La sfârşitul textului: Travail fait au laboratoire de chimie de la Faculté de médecine de Bucharest".

Nu exista imagini
  1076) BOGDAN, L.
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, L.
În colaborare:
POPOVICI, ATANASIE ş.a. Către Românii din Serbia. S.l., [1918].

Nu exista imagini
  1077) BOGDAN, MARIA
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, MARIA
Vezi: POPESCU, MARIA

Nu exista imagini
  1078) BOGDAN, N. A. (1858-1939)
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, N. A. (1858-1939)
(N. Andryscu-Bogdan)
7107. ~ Abraam. Dramă biblică în versuri, în trei părţi, de N. A. Bogdan. Iaşi (Tipografia Naţională), 1892. (20 x 12). 52 p. (I 70532)
7108. ~ Arta de a vorbi, recita şi declama în societate, în public, pe scenă & ct, de N. A. Bogdan, artist dramatic, laureat al Conservatorului de declamaţie. Iasi (Tip. H. Goldner), 1899. (21,5 x 14). 92 p. (II 111267)
7109. ~ Berbecii la păscut. Comedie în versuri în 1 act, de N. A. Bogdan. Ed. II. Iaşi (Tipografia Naţională), 1892. (19,5 x 12,5). 43 p. (I 73132)
Ed. I a apărut în 1881, cu titlul: "Juga sau Berbecii la păscut".
7110. ~ Bibliografia Oraşului Iaşi. [De] N. A. Bogdan. Iaşi (Inst. de arte grafice N. V. Ştefanul & Comp.), 1912. (24,5 x 16,5). 16 p. (Extr. din "Arhiva" organul Societăţei ştiinţifice şi literare din Iaşi. An XXIII, nr. 6, Iunie 1912). (BCU-ClN 200787)
7111. ~ Bogdan I seu Intemeerea Moldovei. [De] N. A. Bogdan. Tragedie în versuri, în cinci acte. Iaşi, Oradea Mare, Edit. revistei Familia (Tip. Otto Hugel în Oradea Mare), 1890. (19,5 x 13,5). 99 p. (I 73113).
7112. ~ Bursucul. Comedie îu cinci acte, de N. A. Bogdan. Iaşi, Edit. Tip. H. Goldner (Tipo-Lit. H. Goldner), 1896. (22 x 14). 135 p. (II 111303)
O ediţie ar fi apărut şi înainte de 1890, cu titlul: "Bursucul sau Un vinat primejdios", comedie în 5 acte. (Bogdan, cop. 4).
7113. ~ *Canţonete, Cuplete, Scene. Broşură. Iaşi, 1893. 2,50 lei. (Bogdan. Comedii, p. 280 ; Bogdan. Arta, cop. 4)
7114. ~ Ciceron. Dramă în cinci acte, de N. A. Bogdan. Iaşi (Tipo. Lit. H. Goldner), 1892. (20 x 13,5). 84 p. (I 73162)
7115. ~ *Colecţie de legi, regulamente, ordonanţe şi concesii ale Comunei Iaşi, 1899. Volum de 227 p. (Soc. med. nat., v. p. de titlu)
7116. ~ Cuibul fericirei, de N. A. Bogdan. Jassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1884. (14 x 10). 2 f., 137 p. (BCU-Iaşi I 27668)
Lipsă coperta.
7117. ~ De Scîrba Boilor. [De] N. A. Bogdan. Nuvelă. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Comp.), 1911. (24 x 16). 23 p. (Extr. din Arhiva Soc. Ştiinţifice şi Literare din Iaşi, pe Martie şi April 1911). (II 30995)
7118. ~ De a baba-oarba. Comedie într'un act. Prelucrată după E. Scribe, de N. A. Bogdan. Iaşi (Tipografia Naţională), 1903. (22 x 13,5). 32 p. 50 bani. (II 111265)
Pe copertă, titlul: "De a baba-oarba. Comedie. Un cîntec ce nu are sfârşit [după C h. Cros]. Pierrot mort [după T h. Gautier]. Ţîrul afumat [după Ch. Cros]. Monologuri".
7119. ~Din scrierile lui N. Andryscu-Bogdan. Fasc. I. Turcanul. Dramă originală într'un act. Jassy (Tip. Buciumului Roman), 1879. (21,5 x 14,5). 15 p. (II 111269)
7119 a. ~ Idem. Fasc. II. O primblare la Ungheni. Nuvela amusantă. La revedere!... şi Fortuna. Poesii. Iassi (Tip. Buciumului Roman), 1879. (21,5 x 19,5). 16 p. (II 111269)
7119 b. ~ Idem. Fasc. III. Trandafir Albul... Inprovisaţie [!]. Trei Amanţi. Comedie într'un act. Iassi (Tip. Buciumului Roman), 1879. (21,5 x 14,5). 16 p. (II 111269)
Fascicolele au apărut (cu p. de titlu separate) sub o copertă comună, cu titlul: "Din scrierile lui N. Andriscu-Bogdan".
7120. ~ Din viata de azi. Scena, de N. A. Bogdan. Iassy (Tipo-lito. H. Goldner), 1883. (18 x 11,5). 15 p. (BSS I 4065)
Lipsă coperta.
7121. ~ Frunze-verzi. [De] N. A. Bogdan (Versuri). Iasi (Tipografia Naţională), 1892. (19,5 x 12,5). 152, IV p. (I 73147)
7122. ~ Izvorul lui Dan. Operetă într'un act, de N. A. Bogdan. Iaşi (Tipografia Naţională), 1892. (19,5 x 12,5). 39 p. 1 leu. (I 73133)
7123. ~ Juga sau Berbecii la păscut. Comedie istorică în versuri în trei tablouri, de N. Andryscu-Bogdan. Iassy (Tipo-Lit. Buciumului Român), 1881. (20,5 x 15). 1 f., 49 p. (II 111238)
Ed. a II-a a apărut în 1892 cu titlul: Berbecii la păscut.
7124. ~ *Jupan Leibilichi (Dipotat), cânticel comic dedicat constituantei din 79. Iaşi (Typ. Buciumului Român), 1879. 12°. 15 p. 26 b. (BR, 1(1879), nr. 9, sept., p. 105 ; Bogdan, Juga, cop. 4 ; Bogdan, cop. 4)
7125. ~ Licenţiaţii. [De] N. A. Bogdan. Comedie în versuri. Ed. II. Iaşi (Tipografia Naţională), 1894. (20 x 13). 16 p. (I 111212)
Ed. I a fost considerată, probabil, cea apărută în 1880 în vol. de Teatru. Partea I. "Licenţiaţii". Iaşi, 1880.
7126. ~ Nouele taxe ale comunei Iaşi, Tabloul taxelor, Tarifa pentru servicii ce prestează Comuna, Lămurirea articolelor taxabile după clasificările Tarifului vamal în vigore. Index alfabetic de tote obiectele supuse taxelor sau scutite, Legi şi Regulamente atingătore de stabilirea intrepozitelor şi percepere, Explicaţiuni date în Cameră, Senat şi Consiliul Comunal relativ la aplicarea Legei, Lista Comunelor şi Cătunelor ce întru în zona de 10 kilometri a oraşului Iaşi, etc. Culese şi adnotate de N. A. Bogdan. Tachigraf al Consiliului comunei Iaşi. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner). 1893 [pe copertă: 1894]. (19 x 12). 84 p. 80 bani. (BCU-Iaşi II 70397)
7127. ~ Oraşul Iaşi-odinioară şi astăzi-Schiţe istorice şi administrative publicate cu prilejul sosirei în Iaşi a MMLL Regele şi Regina şi a AALLR Principele şi Principesa României. Scrise de N. A. Bogdan din iniţiativa şi cu concursul d-lui Primar C. B. Pennescu, Una Octombre 1904. Iaşi (Tipografia Naţională), 1904. (30 x 22). 3 f., 1 f. pl., 338 p. cu il. 5 lei. (III 111594)
7128. ~ Oraşul Iaşi. Monografie istorică şi socială, ilustrată. Ed. II refăcută şi mult adăogită. Iaşi (Tip. Naţională, I. S. Ionescu & M. M. Bogdan), 1914 [pe copertă: 1913]. (30 x 22). 1 f., 522 p. cu il. (III 111955)
7129. ~ Pe cîmpul de onóre. Dramă în trei acte, de N. A. Bogdan. Iaşi (Tipografia Naţională), 1893. (19,5 x 13). 73[-75] p. 1,50 bani. (I 76205)
O ediţie ar fi apărut înainte de 1890, cu titlul "Nicolae Adrian sau Pe cîmpul de onoare, dramă în 3 acte" (Bogdan, cop. 4 ; Theuriet, cop. 2). Apărută în broşură separată?
7130. ~ Poveşti şi anecdote din popor. [De] N. A. Bogdan. Iaşi Edit. Librăriei Fraţii Şaraga (Tipografia Naţională), [1893]. (19,5 x 12,5) 272, 11 p. 4 lei (Colectiunea Şaraga ,[nr. 2]). (I 73124)
Pentru nr. de colecţie, vezi: Massoff, p. 57. Datat după: Lumin, 14 (1893), nr. 25, apr. 19(7), p. 3: Bibliografie; EN, 4(1893), nr. 200, aug. 1, p. 4.
7131. ~ Idem. Ed. II. Carte aprobată de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei publice prin adresa No. 7543 din 1895, pentru a fi distribuită ca premii la şcoalele Statului. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga (Stab. grafic Miron Costin), [1897]. (19,5-12,5). 217[-220] p. 1 leu. (Colectiunea Şaraga, nr. 2). (I 73134)
7132. ~ Regele Carol I şi a doua sa Capitală. Relaţii istorico-politice scrise din iniţiativa primarului Iaşului G. G. Mârzescu, de N. A. Bogdan. Iaşi (Bucureşti, Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916. (29,5 x 21,5). XI, 660 p. cu il. (III 50018)
7133. ~ La Roumanie Pays que les Français devraient mieux connaître. [Par] N. A. Bogdan. Saint-Etienne, Bibliothèque de la Revue Forézienne, 1902. (25 x 16,5). 16 p. cu il. (II 266721)
7134. ~ Idem. Situation, histoire, population, moeurs et habitudes, religion, productions, industrie, commerce, défense, manifestations intellectuelles. Ed. II. Saint-Étienne, Édition de la Revue Forézienne Illustrée, 1902. (21 x 14). 23 p. cu il. (Extr. de la Revue Forézienne Illustrée). (II 111262)
7135. ~ .Să jubilăm! [De] N. A. Bogdan. Iaşi (Tipografia Naţională), 1901. (16 x 10). 8 p. (I 111149)
Articol politic.
7136. ~Să rîdem!. [De] N. A. Bogdan. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1902. (21,5 x 14). 85[-87] p. (II 111268)
Pe copertă, titlul: "Să rîdem! Cronice. Satire. Amintiri. Recensiuni. Anecdote".
7137. ~ Şi nouă, şi vechi. [De] N. A. Bogdan. [Pe copertă: Nuvele şi Amintiri din teatru]. Iaşi, Edit. Librăriei Scalelor Fraţii Şaraga (Stab. Grafic. Miron Costin), [1893]. (19,5 x 13,5). 274 [-276] p. 1 leu. (Colectiunea Şaraga, [nr. 19]. (I 111224)
Datat după: Massoff, p. 57 ; nr. 17 din aceeaşi colecţie.
7138. ~ *Teatru. [De] Andryscu-Bogdan, N. Partea I. Licenţiaţii în drept şi spirtôse. Comedie în versuri. Azur-Ilderim-Aga. Comedia farsă. Iaşi (Typ. Naţională), 1880. 12°. 16 p. 1 leu. (BB, 2 (1880), nr. 8, aug., p. 221).
7139. ~ Traian şi Dochia. Legendă lirică într'un act, de N. A. Bogdan. Iaşi (Tipografia Naţională), 1892. (19,5 x 12,5). 24 p. (I 73131)
7140. ~ *Un voiaj la Sculeni. Nuvelă, [187?]. Broşură. (Bogdan, Scrierile, v. p. de titlu ; Rouget de L'Isle, cop. 4)
7141. ~ 15 Comedii. [De] N. A. Bogdan. Iaşi, Librăria Şcolelor Fraţii Şaraga (Stab. Grafic Miron Costin), [1897].' (19,5 x 13). 279 p. 1 leu. (Colectiunea Şaraga, nr. 62). (I 48340)
Cuprinde: "Licenţiaţii; Liţa Păscăriţa [Muzica de Tudor cavaler de Flondor]; Azur-Ilderim-Aga! sau Pasportul unei actriţe; în dorul căpşunelor... ; Plăeşii de la Baia [Localizare după Brouilles depuis Wagram]; O jalobă în atmosferă; Dragoste cu undiţa [Localizare după La mort du pêcheur] ; 75 000 franci [Prelucrare după Les enfants avant tout] ; Ah! mâritaţi-măodată! [Localizare dupăL'Epou-vantail] ; Fă'mi plăcerea şi mă bate! [Localizare după Maître Bâton] ; La drumul mare [Piesa a fost scrisă la 15 ani] ; Care din doi? [Prelucrare după Une minute trop tard] ; Culai Fët-frumos [Localizare după Les amoureux de Claudette] ; Inimei nu ai ce-i face [Localizare după Le Brosseur]; Din tainele iubirei [Localizare după Les Gaitées Champêtres]".

Traduceri:
CARRANCE, EVARISTE. Casa de închiriat. Trad. de ~. Iassy, 1882.
CARRANCE, EVARISTE. Căpitanul Bumb de aur. Trad. de ~. Iaşi, 1906.
MOLIER-GENTILHOMME şi C. Guéroult. Marchiza de Pompadour. Trad. de ~. Iaşi, 1894.
ROUGET de L'ISLE. Marsilieza. Trad. de ~. Jassy 1886.
SHAKESPEARE, W. *Hamlet. Trad. de ~. Iaşi 1887.
THEURIET, ANDRE. Jean-Marie. Dramă în versuri. Trad. de ~. Iaşi 1891.

Vezi de asemenea:
EMINESCU, M. Nuvele. Iaşi, [1893].
• Pentru amintirea lui Ion Creangă. Iaşi, 1918.

Nu exista imagini
  1079) BOGDAN, NICOLAE (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, NICOLAE (1867-?)
7142. ~ Gramatica limbei române pentru clasa I, II gimnasială, reală şi civilă. De Nicolae Bogdan, Profesor. Braşov, Edit. autorului (Tip. Ciurcu & Comp.), 1899. (20,5 x 14). 2 f., 179, V p. (BCU-ClN 116445)
Cu menţiunea: Ediţiune ajutorată de fondul Coresi, Braşov, op. 5. Cele mai multe din bucăţile de cetire, [autorul] le-a prelucrat după Cartea de cetire a lui Ion Popea, ed. II. (Tr, 30(1899), nr. IX, nov., p. 305: Bibliografie).
7143. ~ Idem. Ed. II. Brassé, Edit. Libr. H. Zeidner (Tiparul tip. Fraţii Schneider & Fe-minger), 1908. (20 x 13). 2 f., 208, IV p. (BCU-ClN 7463)
7144. ~ Idem. Ed. III. Brasso, Edit. Libr. H. Zeidner (Tiparul tip. Fraţii Schneider & Fe-minger), 1914. (20 x 13). 2 f., 208, IV p. Preţul: legat, 2 cor. 80 bani. (II 160003)
7145. ~ *Manualul de limba maghiară pentru cl. I gimn[asială], reală şi civilă, întocmit de Nicolae Bogdan, profesor. [Partea I]. Braşov, Edit. H. Zeidner, 1900 (?), 8°, 108, p. 1 cor. (Tr, 32(1901), nr. I, ian. (feb), p. 34: Bibliogr.; nr. VI-VII, iul. -aug., p. 193 : Prod. lit. pe 1900; 33(1902), nr. III, iun. 30, p. 136: Prod. lit. pe 1901).
7146. ~*Idem. [Ed. II]. Braşov, Libr. H. Zeidner, 1909; 8°. 96 p. 1,20 cor. (Tr, 41(1910), nr. III, mai-iunie, p. 125: Public, rom. pe 1909)
7147. ~ Manual de limba maghiară pentru clasa II. gimn., reală şi civilă, întocmit de Nicolae Bogdan, Profesor. Partea II. Brassó, Edit. Libr. H. Zeidner (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1901 (21 x 14). 2 f., 99 p. 1 cor. (Astra -S 15060)
7148. ~ Idem. Ed. II. Braşov, Edit. H. Zeidner (Tip. H. Heutschel), 1911. (22 x 15). 119, III p. 1 cor. 30 bani (Bj-Bv 10453)
Lipsă coperta.
7149. ~ Idem, clasa III-a gimnasială, reală şi civilă. Întocmit de Nicolas Bogdan, Profesor. Partea III. Brassó, Edit. Libr. H. Zeidner (Tip. A. Mureşianu), 1902. (19,5 x 13,5). 2 f., 128 p. 1,50 cor. (BCU-ClN 165119)
7150. ~ Idem. clasa IV-a gimnasială, reală şi civilă. Întocmit de Nicolae Bogdan, Profesor. Partea IV. Brassó, Edit. Libr. H. Zeidner (Tip. A. Muresanu), 1902. (19,5 x 13,5). 2 f., 176 p. 1,80 cor. (BCU-ClN 165119)

Nu exista imagini
  1080) BOGDAN, PETRU (1873-1944)
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, PETRU (1873-1944)
7151. ~ Bemerkung über die Berechnungsweise der Kapillaritätskonstante. Die Regel von Eöt-vös-Ramsay. Der Kompressibilitätskoeffizient der Flüssigkeiten von Petru Bogdan. Mit 2 Figuren im Text. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1913. (24 x 16,5). p. 93-108. (Sonderabdruck aus: Zeitschrift für physikalische Chemie LXXXII. Band, 1. Heft). (II 630993)
Descriere după copertă. La sfârşitul textului: "Universität zu Jassy-Rumänien".
7152. ~ Contribution à l'étude des corps solides et liquides au point de vue de leur structure moléculaire. [Par] P. Bogdan. Jassy (Impr. H. Goldner), 1915. (22,5 x 16). 1 f., 72 p. (Extr. des Annales scient, de l'Université de Jassy, T. IX, fasc. 1 et 2). (II 41484)
La sfârşitul textului menţiunea: "A suivre".
7153. ~ L'équation de Van der Waals et l'état liquide, par P. Bogdan. Jassy (Impr. Dacia, Iliescu, Grossu et Comp.), 1906. (24 x 16,5). 11 p. (Annales scient. de l'Université de Jassy. T. IV, II-eme Fase. Extr.). (II 459384)
Descriere după copertă.
7154. ~ L'état de dissociation de l'acide azotique dans des mélanges d'eau et d'éther, par Petru Bogdan. Iassy (Impr. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1906. (24 x 16). 11 p. (Annales scient, de l'Université de Iassy, T. IV, I-ère Fasc. Extr.). (II 486727)
Descriere după copertă.
7155. ~ L'influence des substances nonélectrolytes sur la tension de vapeurs de l'acide acétique dissous dans un milieu dissolvant, par P. Bogdan. Seconde partie. [Iassy, 1904]. (24 x 16). 43 p. (II 459361)
Descriere după datele de la începutul textului. La p. 1 menţiunea: "Partea I publicată în An. Univ. din Iaşi, T. II [1902-1903], p. 301".
7156. ~ Influenta neelectrolitelor asupra tensiunii de vapori a acidului acetic, de Petru Bogdan. Şedinţa de la 28 Martie 1903. (Cu 2 figuri în text). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (28 x 19). 43 p. 50 bani. (Academia Română. Public, fondului Vasilie Adamachi No. X, p. 119-161). (III 122739)
Descriere după copertă.
7157. ~ Influenţa substanţelor străine asupra solubililăţii phenylthioureei în apă, de Petru Bogdan. Şedinţa de la 11 Ianuarie 1902 (cu 2 figuri în text). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (27 x 18). 18 p. 20 bani. (Academia Română). (Public. Fond. Vasile Adamachi. Nr. VIII, p. 55-72). (II 122735)
Descriere după copertă.
7158. ~ Instrucţiuni cu privire la lucrările practice de analisă volumetrică executate în laboratorul de chimie fizicală şi analitică al Universităţii din Iaşi. [De] P. Bogdan. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1915. (21,5 x 14). 49 p. (II 46680)
7159. ~ Les liquides considérés comme formés de molécules complexes par Petru Bogdan. Jassy (Impr. Nationale, Ioan S. Ionescu), 1912. (23,5 x 16). 1 f., p. 139-164. (Ann. scient, de l'Univ. de Jassy. T. VII, 2-me fasc. Extr.). (II 27734)
7160. ~ Memoriu de titluri şi lucrări. [De] Petru Bogdan. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1912. (23,5 x 16). 12 p. (II 27602)
7161. ~ Nouvelles applications de la théorie de Van der Waals. [Par] P. Bogdan. Jassy, 1916. (23 x 16). 1 f., p. 25-84. (Extr. des Ann. scient. de l'Univ. de Jassy, T.X., fasc. 1, p. 25-85). (II 47035)
7162. ~ Pendul molecular al lichidelor, de Petru Bogdan, Profesor, docent la Universitatea din Iaşi. Cu 3 figuri în text. Bucureşti, Librăria Socec & Comp. (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1912. (30 x 21). 30 p. 30 bani. (Academia Română). (Public. Fond. Vasile Adamachi, No. XXX). (III 28318)
Descriere după copertă.
7163. ~ Repejunea sunetului la corpurile lichide, de P. Bogdan, docent şi conferenţiar la Universitatea din Iaşi. Bucureşti, Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (30 x 20,5). 6 p. 20 bani. (Academia Română). (Public, fond Vasile Adamachi, No. XL). (III 32947)
Descriere după copertă.
7164. ~ Starea de disociere la acidul azotic, de Dr. Petru Bogdan. [Iaşi, 1906]. (32 x 24). 10 p. (Extr. din: Profesorului Petru Poni. Omagiu... Iaşi, 1906, p. 17-26). (III 509686)
7165. ~ Sur la polymérisation des liquides, par P. Bogdan. Jassy (Impr. Dacia, Iliescu, Grossu Comp.), 1905. (24,5 x 16,5). 15 p. (Ann scient, de l'Univ. de Jassy. Extr.). (BCU-Iaşi IIIB 12582)
7166. ~ Teoria electronică a materiei. [De] Dr. P. Bogdan. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1906. (24,5 x 16,5). 16 p. 50 bani. (Extr. din rev. "Viaţa Romînească"). (II 7899)
7167. ~ Uber die Polymerisation der Flüssigkeiten, von Petru Bogdan. Leipzig (Wilhelm Engelmann), 1906. (23,5 x 16,5). P. 349-356 (Sonderabdr. aus: Zeitschrift für physikalische Chemie LVII, 3). (II 398504)
7168. ~ Uber die Wanderungsgeschwindigkeiten der Ionen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde von der philosophischen Facultät der Friederich-Wilhelms-Universität zu Berlin genehmigt und nebst den beigefügten Thesen öffentlich zu verteidigen am 9 Februar 1901 von Petru Bogdan aus Rumänien. II. Aufl. Iassy (Buchdruck. Dacia (Iliescu, Grossu & Comp.)), [1901]. (24 x 16,5). 29[-31] p. cu il. (II 15828)
7169. ~ La vitesse du son dans les liquides, par Dr. P. Bogdan, Professeur à l'Université de Jassy. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16). p. 30-38. (Academia Română). (Bull. de la Sect. Scient, de l'Acad. Roum. II-éme Année, Nr. 1, 1913/14. Extr.). (II 33417)
Descriere după ccpertî.

Vezi de asemenea:
PARTIDUL Muncei. Manifestul şi programul. Iaşi, 1917; [1917].
• Profesorului Petru Foni. Omagiu... Iaşi, 1906.

Nu exista imagini