Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1061) BOERIU, M.
 • Opera
 • Imagini
BOERIU, M.
7023. ~ Manual de educaţiune şi instrucţiune pentru inveţători, părinţi şi educatori. Redactată de M. Boeriu, absolventă alu scolei normale superiore din Viena şi profesoru. Partea I. [Bucureşti] (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1881. (18,5 x 12). VI, 246 p. (I 482496)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1062) BOERU FĂGĂRĂŞANU, G.
 • Opera
 • Imagini
BOERU FĂGĂRĂŞANU, G.
7024. ~ O datorie sfîntă faţă de asupritorii neamului şi o documentare a poreclei Românului "Ola" în limba maghiară. [De] G. Boeru Făgărăşanu. Ploeşti (Tip. Prahova), 1907. (24,5 x 20,5). 8 p. 15 bani. Pentru studenţi gratis. (II 6869)
Descriere după copertă. Pe cop. 4: "Depositul general la Librăria Socec et Comp., Ploeşti".

Nu exista imagini
  1063) BOGA, L. T. (1886-1974)
 • Opera
 • Imagini
BOGA, L. T. (1886-1974)
7025. ~ Românii din Macedonia, Epir, Tesalia, Albania, Bulgaria, şi Serbia. (Note etnografice şi statistice), de L. T. Boga. Bucureşti (Tip. Vocea Poporului Al. Agapie), 1913. (24,5 x 17). 32 p. cu il., 4 h. (Societatea Studenţilor macedo-români). (II 339835)

Nu exista imagini
  1064) BOGATU, EMANOIL ST.
 • Opera
 • Imagini
BOGATU, EMANOIL ST.
7026. ~ Universalitatea potopului. Teză pentru licenţă susţinută la... Decembre 1903 de Emanoil St. Bogatu, Corn. târg Beresci, Jud. Covurlui. Bucureşti (Tip. Munca), 1903. (22,5 x 15,5). 89[-91] p. (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie, nr. 191). (II 409847)

Nu exista imagini
  1065) BOGATU, VASILE
 • Opera
 • Imagini
BOGATU, VASILE
7027. ~ Indeferentismul nostru religios şi cauzele lui. Conferinţă publică ţinută în sala Teatrului din Tecuci în seara de 10 Februarie, de Preotul Vasile Bogatu, Absolvent al cursului pedagogic Universitar, licenţiat în Teologie, student în Drept. Tecuci (Librăria, Tip. şi Legătoria de Cărţi I. Gh. Balaş), 1906. (21,5 x 15,5). 18 p. (II 11998)
7028. ~ Războiul în faţa moralei creştine. Conferinţă publică desvoltată în amfiteatrul Gimnaziului din Tecuci îu ziua de 16 Decem[b]rie, de Preotul Vasile Bogatul, Profesor. Tecuci (Tip. Munca, N. Constantinescu & Teodorescu), 1908. (23 x 16). 20 p. (II 12722)
7029. ~ Studiu critic introductiv asupra primei epistole a apostolului Petru. Tesă pentru licenţă susţinută la [29] Noembrie 1901, de Vasile Bogatu. Bucuresci (Tip. Bukarester Tagblatt), 1901. (22,5 x 16). X-55[-57] p. (Universitatea diu Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 111350)

Nu exista imagini
  1066) BOGDAN, ALEXANDRU (1881-1914)
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, ALEXANDRU (1881-1914)
(Dr. A. Bogdan-Hoya)
7030. ~ Altă ortografie, de Dr. Al. Bogdan. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1912. (21 x 13). 86 p. 85 bani. (Din publicatiunile Casei Şcoalelor). (II 31009)
Descriere după copertă.
7031. ~ Cîntece de copii şi jocuri. Adunate şi întovărăşite de note de Dr. Alexandru Bogdan [pe copertă: Dr. A. Bogdan-Hoya]. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1905. (15,5 x 12). XIII-63 p. 32 bani. (I 497)
7032. ~ Douăzeci de ani de mişcare teatrală. Istoria Societăţii pentru fond de teatru român (STR) dela 1895 până la 1914. [De] Dr. Al. Bogdan. Sibiiu, Edit. Luceafărul (W. Krafft), 1914. (16 x 10). 56 p. 50 bani. (BCU-ClN 149533)
7033. ~ Die Metrik Eminescus. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig vorgelegt von Alexander Bogdan aus Kronstadt (Siebenbürgen). Leipzig (Druk von August Preis), 1904. (18,5 x 12,5). 2 f., p. 194-273. (I 539187)
La p. 273 o scurtă autobiografie. Ex. fotocopiat.
7034. ~ Mihail Eminescu, Strigoii. Comentar de Dr. Alexandru Bogdan. Sibiiu (Tip. Archidiecezană), 1910. (25 x 17,5). 43 p. (BCU-ClN 302416)
7035. ~ Moştenirea lui Şaguna. [De] Dr. Alexandra Bogdan. Discurs rostit la serbarea şcolară ţinută în 4(17) Octombre 1909, în sala festivă a liceului român din Braşov. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1909. (18,5 x 12). 31 p. cu 1 portr. 20 bani. (Retipărire din Gazeta Transilvaniei). (Astra-S 4092)
7036. ~ Ritmica cântecelor de copii (conlribuiri la ritmica românească), de Dr. Alexandru Bogdan. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906.(26,5 x 20,5). 98 p. 1 leu. (Academia Română). (Extr. din Analele Acad. Române. S. II. T. XXVIII. Mem. Secţ. Lit., nr. 1). (II 4186)
Descriere după copertă.

Editări de texte:
TEUTSCH, MIHAIL. Rumänischen Sprachbuch. Durchgesehen und erweitert von ~ Braşov, 1913: ed. II, 1913.

Nu exista imagini
  1067) BOGDAN, AUREL (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, AUREL (1876-?)
7037. ~ Jus Postliminium şi extrădarea. Teză pentru licenţă a lui Aurel Bogdan. Bucuresci, Inst. de Arte grafice şi Editură, Minerva Filip, Moroianu, Popovici, şi Tălăsescu, 1900. (23,5 x 15,5). 55 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 412986)

Nu exista imagini
  1068) BOGDAN, D.
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, D.
În colaborare:
HAIDUCESCU, I., ~ M. Ţopescu. Elemente de geometrie. Ed. I. Târgu-Jiu, 1890; ed. II, 1891.

Nu exista imagini
  1069) BOGDAN, DIMITRIE G. (1877-1936)
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, DIMITRIE G. (1877-1936)
7038. ~ Persoanele morale în dreptul roman şi român privat. Teza de licenţă în drept susţinută de D. G. Bogdan. Iaşi (Tipografia Natională), 1901. (23 x 15,5). 38 p. (Universitatea din Iaşi. Facultatea Juridică). (II 412948)

Nu exista imagini
  1070) BOGDAN, F. I.
 • Opera
 • Imagini
BOGDAN, F. I.
7039. ~ Desnaţionalizarea românilor ardeleni sau Politica agrară ungurească cu date statistice referitoare la populaţia şi proprietăţile ardeleneşti, de F. I. Bogdan, Inginer universal diplomat, architect şi agronom. Bucureşti (Tip. Bucovina), 1916. (16 x 11,5). V-64 p. 1 leu. (I 47811)
Pe copertă: Tip. Bucovina, I. E. Torouţiu.

Nu exista imagini