Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1051) BOERESCU, CONSTANTIN Z. (1854-1915)
 • Opera
 • Imagini
BOERESCU, CONSTANTIN Z. (1854-1915)
6973. ~ Adevăratele invăţăminte trase din răsboaiele din urmă. [De] Colonel C. Z. Boerescu. Bucureşti (Stab. de arte grafice Albert Baer), 1905. (23 x 16). 51 p. (II 1549)
Conferinţă ţinută ofiţerilor din garnizoana Constanţa la 3 Februarie 1905.
6974. ~ Câteva cuvinte asupra concentrărilor şi manevrelor din toamna anului 1890, de Maior C. Z. Boerescu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1890. (24,5 x 17). p. 5-82, 11 p., 1 h. 2 lei. (Publicaţiunile Militare. A. 22-a Publicaţiune). (II 413294)
Erata pe p. 3 copertă.
6975. ~ Conferite asupra resboiului serbo-bulgar din anul 1885. Studiu strategic şi tactic asupra operaţiunilor armatelor beligerante după mai mulţi autori de Maiorul C. Z. Boerescu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1892. (23 x 15,5). IV-120 p. 2,50 lei. (Cercul publicaţiunilor militare. A 40-a Publicaţiune). (II 412988)
Pe copertă: "A 41-a Publicaţiune".
6976. ~ Cum s'au bătut Ruşii şi Japonezii în răsboiul din Mandciuria. [De] Colonel C. Z. Boerescu. Analiza operaţiunilor executate şi învăţămintele ce s'au putut trage din ele. Conferinţă ţinută înaintea ofiţerilor din garnizoana Constanţa în ziua de 23 Ianuarie 1906. Bucureşti (Stab. grafic Albert Baer), 1906. (23 x 15,5) 92 p. (II 3687)
6977. ~ Un cuvânt în favoarea Introducţiunei Eserciţiilor de Noapte în Armata noastră. De Maiorul C. Z. Boerescu. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl ), 1891. (23 x 16). 38 p. Preţul unui exemplar 1 leu 50 bani. (Cercul publicaţiunilor militare. A 33-a Publicaţiune). (II 138741)
6978. ~ Dare de seamă asupra concentrării Brigadei 17 mixtă în tabăra de instrucţie dela Constanţa dela 15 august la 13 septembre 1905. [De] Colonel C. Z. Boerescu. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1905. (23 x 16). 1 f., 132 p., 1 tab. 3 h. (II 6663)
6979. ~ Dare de seamă asupra călătoriei de instrucţie executată de brigada 17-a infanterie în anul 1909 în nordul Dobrogei. [De] General C. Z. Boerescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1910. (23 x 16). 2 f., 120 p., 4 h. (Extr. din "Revista Armatei"). (II 19724)
6980. ~ *Manevrele brigadei a 17 infanterie din toamna anului 1903. [De] Colonel C. Z. Boerescu. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1904. (23,5 x 16). 1 f., 122 p., 1 tab. (II 6641)
6981. ~ Studiu asupra cator-va cestiuni tactice de actualitate. Conferinţa ţinuta oficerilor Regimentului 4 Ilfov No. 21 dé Maior C. Z. Boerescu. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl ), 1893. (22,5 x 14). 51 p. 1,50 lei. (Cercul Publicaţiunilor Militare. A 56-a Publicaţiune). (II 76413)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1052) BOERESCU, MIHAIL B. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
BOERESCU, MIHAIL B. (1875-?)
6982. ~ Étude sur la condition des étrangers d'après la législation roumaine rapprochée de la législation française. Par Michel B. Bóeresco, Ancien élève de l'École des Sciences politiques, Docteur en droit. Paris, V. Giard & E. Brière, Libraires-Éditeurs (Laval-Impr. parisienne L. Barnéoud & C-ie), 1899. (24 x 16). 2 f., 348 p. (II 275972)
Menţionată ca teză în: Rally I, p. 40.

Nu exista imagini
  1053) BOERESCU, N. (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
BOERESCU, N. (1850-?)
6983. ~ Atacul. Chestiuni tactice. De Maior N. Boerescu. Regimentul 14 Infanterie. Roman (Typ. W. Haber), 1893. (20,5 x 14,5). 1 f., 23 p. (I 76242)
6984. ~ Cetatea Neamţu (Monografie), de Lt. Col. N. Boerescu. Burg Neamtzu (Monographie) von Oberst Lt. N. Boerescu. La citadelle Neamtzou (Monographie) par Lt. Colonel N. Boerescu. Amintiri de la Exposiţia din Bucureşti. Anden-ken von der Bukarester Ausstellung. Souvenir de l'Exposition de Bukarest. Fălticeni (Tip. M. Saidman), 1906. (23 x 15,5). 25 p., 2 f., 40 p., 2 f., 31 p., 1 f. portr., 13 f. pl., 1 h. 3 lei. (II 5452)
Descriere după copertă. Textul în l. română, germană, şi franceză.
6985. ~ Dicţionar de campanie aranjat după autori şi colaboratori. De Locot. Colonel N. Boerescu. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1903. (12,5 x 18). 2 f., 95 p., 1 h. 2 lei. (I 424424)
Dicţionarul dă termenii în l. română, germană, ungară, rusă, bulgară, turcă şi albaneză.
6986. ~ Diferite Propuneri, de L-t. Colonel N. Boerescu. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1904. (24 x 16,5). 17 p., 1 f. pl. (II 1786)
6987. ~ Proprietatea medie (Propunere), de N. Boerescu, Colonel în retragere. Fălticeni (Tip. H. Goldner), 1907. (18,5 x 12). 2 f., 25 p., 1 tab. (II 510668)
6988. ~ Resboiul Anglo-Boer în Africa de Sud. Extras dupe autori germani şi francezi, de L-t. Colonel N. Boerescu. Infanterie. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1902. (21 x 13,5). 179 [-183] p. cu il., 1 f. pl., 15 h. 8 lei. (II 252703)
6989. ~ *Serviciul activ pe 2 ani (broşură), 1905. (Sommerfeld, p. 64).

Traduceri:
SOMMERFELD, ADOLF. Sfârşitul Franţei. Trad. de ~. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1054) BOERESCU, NICOLAE P. (1845-?)
 • Opera
 • Imagini
BOERESCU, NICOLAE P. (1845-?)
6990. ~ Manualu de rugăciuni pentru Usulu scoleloru primare de ambe-sexe. însoţită de sistema numeraţiei, de Tabelele aritmeticei şi de câte-va maxime morale. Tipărită cu binecuvântarea Prea Sînţiei Sale Părintelui Episcopii alu Eparchiei Argeşiu DD Ghenadie alu II. De Preotulu N. P. Boerescu. Institutore. Ed. I. Piteşti (Librăria română Mihail Lasar), 1886. (15 x 12). 79 p. 30 bani. (I 384728)
6991. ~ Morala în acţiune în familie. Conferinţă ţinută la Şcoala primară de băeţi No. 1 din Piteşti în ziua de 27 Ianuarie 1908, de Econom Stavrofor N. P. Boerescu, Institutor. Piteşti (Tip. Transilvania, Iosif J. Şreier), 1908. (23 x 16). 10 p. (II 9532)
Descriere după copertă. Planul Conferinţei pe p. 2 copertă.
În colaborare:
6992. ~ Elemente de istoria Romanilor. Legende şi poesii istorice pentru clasa II-a primară urbană şi rurală. Conform nouei programe analitice. De Pr. N. P. Boerescu, D. Bârzotescu şi C. G. Micleescu, Institutori. Pitesci, Edit. Librăriei Emanoil Poppescu (Noua Tip. Haralambie Rădulescu). 1894. (22 x 14). 62 p. cu il. 60 bant. (II 412117)

Nu exista imagini
  1055) BOERESCU, PÂRVU (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
BOERESCU, PÂRVU (1888-?)
6993. ~ *Mitrailleuse de cavalerie par Lieutenant Boeresco (Traduit de l'allemand). Paris, Charles Lavanzelle. 1912. 8°. 45 p. (Rally I, p. 40).
Traducerea articolului lui, apărut în Kavalleristiche Monatshefte din iunie 1911.
6994. ~ Mitraliere de Cavalerie. O comparaţie a regulamentelor actuale germane şi franceze relativ la mitralierele cavaleriei, complectată prin exemple din marele manevre imperiale germane din 1909. [De Locotenent Pârvu Boerescu. Regimentul 9 Roşiori]. [Bucureşti, 1911?]. (22,5 x 15,5). 47 p. cu il., 1 h. (II 542669)
Descriere după datele de la începutul textului. Autorul semnează o dedicaţie în ms. înaintea textului. Datat după ultimul an menţionat în text, p. 1 şi 47.

Nu exista imagini
  1056) BOERESCU, VASILE (1830-1883)
 • Opera
 • Imagini
BOERESCU, VASILE (1830-1883)
6995. ~ Codicele romane Alessandru Ioan seu Colecţiune de legile Principateloru-Unite-Romane, coprinzându Codicele Civile, Codicele Commerciale, Codicele Penale, Procedura Penală împreună cu Constituţiunea romana în vigoare şi cu unu suplimentă în care intră Tote legile, decretele şi regulamentele celle mai noui şi mai usuali culese din ediţiunile officiale de la 1859 pînă acum; cu Annotatiuni trimeteri la articolile corespunzătore din legile române, cu aretarea testuriloru abrogate, cu esplicaţiuni de termeni noui cu coordonarea testurilor, cu reproduceri de testuri vechi, cu trimitere la articolile correspunzâtore din legile streine de Vasilie Boerescu. Bucureşti (Tip. Cesar Bolliac), 1865. (21 x 14,5). 336, 114, 114, IV, 86, V, 103, IV, 292, 48, 183 p. (II 51010)
Diferă de următoarea (I 159903) prin tipar, începând de la al doilea appendice.
6996. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Cesar Bollac), 1865. (19,5 x 12). 336, 114, 114, IVi, 86, V, 103, III, 292, 48, 199 p. (I 159903)
6997. ~ Codicele Române sau Collecţiunea la toate legile României coprindendu: Codicele Civilu, Procedura Civile, Codicele Comercialii, Codicile Penalii, Procedura Penală împreună cu dispoziţiunile Tractatului din Paris, şi alle Convenţiunei din 1858 încoa, şi cu unu Supli¬mentă în care intră toate legile administrative, militare şi judiciare, toate decretele şi regula¬mentele cele mai noui şi mai usuali, dela 1859 şi până acum. Publicaţiune cu annotatiuni, trimiteri la articolile corespundetore din legile române seu străine, cu reproduceri de testuri abrogate de B. Boerescu. Ed. II, ameliorată, prelucrată şi cu însemnate adaose. Bucureşti (Tvp. Laboraloriloru Români), 1873. (22 x 14). 212, 82, 84, 60, 78, 465 p. (II 120594)
6998. ~ Appendice la Codicele Române coprinzându toate legile decretele şi regulamentele de la 1873 pînă la Aprilie 1875, de B. Boerescu. Bucureşti (Noua Tvp. a Laboratorilorii Români). 1875. (22 x 14). 1 f., 310 p. Preţulu 10 L.N. (II 120594)
6998 a. ~ Alu duoilea suplimentă la Codicele Romane coprindându: toate legile, decretele şi regulamentele de la 1875 până la Decembrie 1881, de B. Boerescu. Bucureşti (Tip. Academiei Române), 1882. (22 x 14). 1 f., 484 p. 12 lei n. (II 120594)
6998 b. ~ Al treilea supliment la Codicele Române coprindând: Toate legile, decretele şi regulamentele dela Ianuarie 1882 penă la August 1885. [Pe copertă: dela Ianuarie 1882 penă la Decembrie 1885]. Ediţiunea B. Boerescu continuată de C. Boerescu şi C. VIahuţi. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1885 [pe copertă: 1886]. (22,5 x 14,5). 3 f., 467, XXVI p. 12 lei. (II 120594)
6999. ~ Conflictul religios de la Curtea de Argesiu. Interpelarea Domnului B. Boerescu din şedinţa Senatului de la 5 Febr. 1879 Cuvîntul Domnului B. Boerescu şi al PSS Mitropolitului Moldovei [Iosif Nanieseu]. Bucuresci (Tip. Laboratorilor români), 1879. (15 x 11), 122 p. 50 bani. (I 111131)
7000. ~ Cuventu Rostitu de Directorulu Şcolelor B. Boerescu, la împărţirea premiilor din anulu şcolaru 1858-1859. [Bucureşti, 1859]. (25 x 20,5). 20, 8, 5, 4 p., 1 f. (II 111542)
O filă separată (alt format, altă hârtie) cuprinde: "Imnu cântat cu occasiunea celebrarei împărţirei premiilor pe anul scolastic 1858-1859. Comp. de C. Aristia, Mus. de B. Franchetti".
7001. ~ [Jus romanum: De pecunia constituia. Droit français: Du cautionnement]. Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci-après sera présenté et soutenu le 24 aout 1855, par Basile Boéresco, né a Bucarest (Roumanie). Paris (Impr. Lacour et C-e), 1855. (22,5 x 14,5). 59 p. (Faculté de droit de Paris). (II 454347)
7002. ~ Discursuri Politice, 1859-1883. [De] B. Boerescu. Vol. I. 1859-1873. Vol. II. 1874-1883. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1910. (21,5 x 14). 1 f., XV, 688 p., 1 f. pl. portr. (I); 1 f., 1520 p. (II). (II 19814)
Cu o notiţă biografică reprodusă după: Revista nouă, Ianuarie 1893.
7003. ~ Examen de la Convention du 19 aout relative à l'organisation des Principautés Danubiennes, par B. Boéresco, docteur en droit. Paris, Chez Dentu [pe copertă: E. Dentu], Libraire (Impr. Charles Jouaust), 1858. (24,5 x 16). 61 p. (II 43260)
7004. ~ Esplicarea condicei comerciale Române. De B. Boerescu, doctoru în dreptü, profesorü de dreptulü comercialü. Bucureşti (Tip. Jurnalului Nationalu), 1859. (21,5 x 14,5). LVI, 446 p. (II 111266)
7005. ~ Explicarea convenţiunei relativă la organisarea Principatelor, de B. Boerescu urmată de protocólele conferinţeloru şi de textulu convenţiunei din Paris. Bucuresci (Tip. jurn. Naţionalulu), 1858. (20 x 12,5). 90, 23, 88 p. 2 sfanţi. (II 111215)
Cu alfabet de tranziţie. Pe copertă titlul: Esplicarea convenţiunei relativă la organisarea Principatelorü Române, urmată de textulü convenţiunei şi protocólele conferinţeloru din Paris.
7006. ~ Le firman turc pour la convocation des divans ad hoc dans Les Principautés du Danube, [de B. Boerescu]. Paris (Impr. de Pommerat et Moreau), 1857. (21,5 x 13,5). 15 p. (II 43185)
Autorul, identificat din dedicaţia de pe p. de titlu.
7007. ~ *Mémoire relatif à la question politique et économique de la Moldo-Valaquie. Paris. (1856). 4°. 12 p. autographié. (Iarcu, p. 76 ; Rally I, p. 39)
Memoriu prezentat congresului de la Paris şi împărţit participanţilor.
7008. ~ Mémoire sur la juridiction consulaire dans les Principautés Unies Roumaines, par B. Boéresco. Paris. E. Dentu, Libraire-Edit. (Impr. Jouaust), 1865. (23 x 15). 62 p. (II 31633)
7009. ~ Mémoire sur la jurisdiction[!] consulaire en Roumanie, par B. Boéresco. Ed. II. Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1869. (23,5 x 16). 62 p. (II 43204)
7010. ~ Memoriu, asupra jurisdicţiunei Consulare în Principatele Unite Române, de B. Boerescu. Bucuresci, Typ.-Edit. Iohann Weiss, 1868. (25 x 16,5). 2 f., 64 p. (II 111495)
7011. ~ Procesulu Societatei financiare a României. Tribunalul Ilfov Comercial, şedinţa din 19/31 Maiu 1877. Pledoaria d-lui advocat B. Boerescu. Bucuresci (Noua Tip. a Laboratorilor Romani), 1877. (23 x 15). 40 p. (Serviciul Curierului Financiar). (II 412926)
7012. ~ Programma speciale a inveţetureloru gimnasiali. [De Vasile Boerescu, director şcoalelor]. [Bucureşti] (Tip. Sf. Sava), [1859]. (28,5 x 22,5). 20 p. (III 92827)
Lipsă coperta. Descriere după datele de la începutul textului. Anul dedus din text, p. 11 şi 18. Vezi şi Iarcu, p. 86.
7013. ~ [Proiectu de lege asupra Instrucţiunei publice din România întocmit de B. Boerescu]. [Bucureşti, 1863]. (23 x 15,5). XXIII, 118 p. (II 111439)
Descriere după datele de la începutul textului.
7014. ~ Question Israélite. Discours prononcé par m. B. Boéresco, Ministre des Affaires étrangères dans la séance de la Chambre des Députés du 1-er Octobre 1879. Bucarest (Typ. [pe copertă: Impr.] Stefan Mihalesco), 1879. (24,5 x 17,5). 39 p. (II 105063)
7015. ~ Revisuirea constitutiunei şi modificarea legei electorale. Proiect lucrat de D. B. Boerescu, membru comisiunei senatului. Supus desbaterei acestei comisiuni la 4 octombre 1883. Bucuresci (Tipografia Statului), 1883. (37 x 27). 62 p. (III 80144)
7016. ~ România dupe Tractatul de Paris din 30 Martie 1856, de B. Boerescu, precedată de o introducţie de D. Royer-Collard, Profesorii de dreptulu Ginteloru la facultatea din Paristi. Paris, E. Dentu, Libraire Editeur (Montmartre-Impr. Pilloy), 1857. (18 x 11). 160 p. (I 101923)
7017. ~ La Roumanie après le Traité de Paris du 30 Mars 1856, par B. Boéresco précédée d'une introduction par M. Royer-Collard, Professeur du droit des gens à la Faculté de droit de Paris. Paris, E. Dentu, Libraire Éditeur (Montmartre, Impr. Pilloy), 1856. (22,5 x 14). 2 f., 176 p. (II 43188)
7018. ~ Idem. Ed. II. Bucarest (Imprimerie de l'État), 1869. (23 x 15). 168 p. (II 111365)
Cu o introducere de Royer-Collard.
7018 bis. ~ Traité comparatif des délits et des peines au point de vue philosophique et juridique. Par Basile Boéresco. Né à Bucarest (Roumanie). Thèse pour le doctorat. L'acte public sur les matières ci-après sera présenté et soutenu le 1-er aout 1857. Paris, Chez A. Durand, Libraire-Édit. (Impr. de Guiraudet et Jouaust), 1857. (22,5 x 14,5). VIII, 392 p. (Faculté de Droit de Paris). (II 111344)
7019. ~ Idem. Paris, A. Durand, Libraire-Édit. (Impr. de Guiraudet et Jouaust), 1857. (23,5 x 14,5). VIII, 385 p. (II 29356)

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
• Reînvierea drepturilor... Introducere de ~. Iassy, [1875].
• The Roumanian Code of Commerce translated by Joseph Dulberg. Introduction [by W. A. White and ~]. Manchester, 1884.
• Soldatul orfan. Trad. de ~. Bucureşti, 1850.

Vezi de asemenea:
[HELIADE, GRIGORIE]. Cum se distribuie justiţia la Galatzi. Pledoariele ~. Bucureşti, 1882.
• Mémoire présenté à la Conférence de Paris par les Délégués des Principautés Unies Roumaines. [~, L. Steege, Ch. Falcoyano]. S.l. [1866].

BOERESCU, VASILE (1830-1883), despre
7020. • V. Boerescu (1830-1883). 1. Vasile Boerescu. 2. Biografie. 3. Credinţa noastră. 4. Boerescu şi Unirea. 5. Convenţiunea comercială cu Austro-Ungaria. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1908. (15 x 10). 61 p. 30 bani. (Biblioteca Politică, nr. 6). (I 13432)
Cu 1 portr.

Nu exista imagini
  1057) BOERESCU, ZAHARIA (1809-1889)
 • Opera
 • Imagini
BOERESCU, ZAHARIA (1809-1889)
Vezi:
BĂLĂŞESCU, NICOLAE. Propoziţiile şciinţelor theologhiceşti. Bucureşti, 1841.

Nu exista imagini
  1058) BOERESCU, ZOE G. (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
BOERESCU, ZOE G. (1885-?)
7021. ~ Figurile de hârtie. Metodă practică pentru grădinile de copii de D-şoara Zoe Boerescu, conducătoarea gradinei de copii dela Sanatoriul maritim Techirghiol. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1913. (19,5 x 12,5). 33 p. cu il. 1 leu. (I 35572)

Nu exista imagini
  1059) BOERIU
 • Opera
 • Imagini
BOERIU
Vezi şi BOIERIU

Nu exista imagini
  1060) BOERIU, ION N. (1872-1912)
 • Opera
 • Imagini
BOERIU, ION N. (1872-1912)
7022. ~ Moneta. Tesă pentru licenţă. Susţinută în diua de... De Ion M. Boeriu. Tirgovişte (Tip. şi legătoria de cărţi Viitorul, Elie Angelescu), 1899. (23 x 15,5). 79 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 412933)

Nu exista imagini