Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1041) BODNAR, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
BODNAR, MIHAIL
Vezi:
• Promemoria zur Bukoviner Landespetition rom Jahre 1848. Von der Bukowiner Landes-Deputation. Wien, 1849.

Nu exista imagini
  1042) BODNARIU, GAVRIL (1863-1907)
 • Opera
 • Imagini
BODNARIU, GAVRIL (1863-1907)
6946. ~ Hârburi risipite. Legende din popor, de Gavril Bodnariu. Oradea-Mare (Tiparul Tip. Patria), 1906. (20,5 x 13). 116[-118] p. 80 fil. (Astra-S 16253)
6947. ~ Oglinda inimei. Poesii, de Gavril Bodnariu. Arad (Tipografia diecesană), 1899. (18,5 x 13). 138 p., 1 f. l corona (I 14116)
Cu portret.

Nu exista imagini
  1043) BODNĂRESCU, SAMSON L. (1840-1902)
 • Opera
 • Imagini
BODNĂRESCU, SAMSON L. (1840-1902)
6948. ~ Din scrierile lui Samson Bodnărescu. Cernăuţi, Edit. autorului (Tip. archiepiscopală), 1884. (22,5 x 14,5). 4 f., 360[-364] p. (II 111325)
Cuprinde versuri: I. "Dorinţi"; II. "De la cîmp" ; III. "De la mare"; IV. "Poesii didactice"; V. "Epigrame"; VI. "Tragedii: Lăpuşneanu Vodă, Rienzi".
6949. ~ Lăpuşneanu Vodă. Tragedie în cinci acte, de S. Bodnărescu. Cernăuţi, Edit. autorului (Tip. archiepiscopală), 1884. (20 x 14). 143 p. (I 159882)
6950. ~ Reminiscenţe din Putna. [Cuvântare rostită de S. Bodnărescu, cu prilejul împlinirii a patru sute de ani de la întemeierea Monastirii Putnei 1867]. Iasii (Tip. Societăţii Junimea, din Iassi), 1869. (22 x 14,5). 14 p. (Inst. Teol.-S 7331)
Autorul, la sfârşitul textului.
6951. ~ Rienzi. Tragedie în cinci acte, de Samson L. Bodnărescu. Iassy, Ediţiunea şi Impr. Societăţii Junimea, 1868. (18 x 11,5). 4 f., 143 p. (I 111193)
După romanul istoric al lui B. G. Bulwer-Lytton din 1835.

Vezi de asemenea:
ROSETTI, RADU D. Cartea Dragostei [Antologie]. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  1044) BODNĂRESCUL, LEONIDAS (1872-1945)
 • Opera
 • Imagini
BODNĂRESCUL, LEONIDAS (1872-1945)
6952. ~ Autorii romani bucovineni. Repertoriu de Leonidas Bodnărescul. Cernăuţi. Edit. Proprie (Soc. Tip. Bucovineană), 1903. (23 x 16). 91 p. 1 cor. 60 b. (II 65768)
6953. ~ Câteva datini de Paşti la Români, de Leonida Bodnărescul. Cernăuţi, Edit. autorului (Soc. tip. Bucovineană), Í90S. (26 x 18,5) 28 p. cu il., 5 f. pl. 1 cor. 1 leu. (II 409307)
6954. ~ Einige Osterbrăuche der Romanen, von Leonidas Bodnărescul. Mit 4 einfarbigen und 1 Chromodruck-Tafel. Czernowitz (Bukowinaer Vereinsdruckerei), 1906. (25,5 x 17). 28 p. cu il., 5 pl. (Sonderabdruck aus dem Jahr-buche des Bukowiner Landes-Museums pro 1905). (II 458053)
6956. ~ Rumänische Grammatik für die unteren Klassen der Mittelschulen von Leonidas Bodnărescul. II. umgearbeitete Aufl. Czernowitz, Heinrich Pardini k.k. Universitäts-Buchhandlung (Engel & Suchanka). (Druck der Bukowinaer Vereinsdruckerei), 1903. (22,5 x 15). 92, III p. 2 k. (Astra-S 1147)
6957. ~ Rumänisches Sprech- und Lesenbuch für mittlere Classen der Realschule und verwandter Lehranstalten. Von Leonidas Bodnărescul. Czernowitz, Druck und Verlag der Bukowinaer Vereinsdruckerei, 1901. (22,5 x 15). 150 [-152] p. 2 k. 60 b. (Mz B-S II 36420)
6958. ~ Einige Weinachls- und Neujahrs-Bräuche der Rumänen [von] Leonidas Bodnărescul. Czernowitz (Bukowinaer Vereinsdruckerei), 1903. (26 x 18). 27 p. (Sonderabruck aus dem Jahrbuche des Bukowiner Landes-Museums pro 1903). (II 14562)

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
ALECSANDRI, VASILE. Cetatea Neamţului. Cu o introducere şi notiţe de ~. Cernăuţi, 1902.
PORUMESCU, IRACLIE. Scrierile lui... Adunate şi însoţite de o schiţă biografică de ~. Partea I, Bucureşti, 1898.
SMOLLE, LEO. Împăratul Carol 1. Trad. de ~. Viena 1918.

Nu exista imagini
  1045) BODOR, V.
 • Opera
 • Imagini
BODOR, V.
Vezi:
• Festivitatea aranjată în ser'a de 20 Aprilie 1886... Arad, 1886.

Nu exista imagini
  1046) BODSCHE, WILHELM
 • Opera
 • Imagini
BODSCHE, WILHELM
6958. ~ *Obirsia omului. Trad. rom. de Dik. Bucureşti, 1911. 16°. 16 p. 15 bani. (Biblioteca Raţionalistă, nr. 1). (Ad, 24(1911), nr. 7675, ian. 23, p. 2: Cărţi şi reviste)

Nu exista imagini
  1047) BOER, DIMITRIE (1812-1871)
 • Opera
 • Imagini
BOER, DIMITRIE (1812-1871)
6959. ~ Un planu de a scrie limba românească cu litere latineşti ânlocmit pentru şcoalele din Blaju, de Dimitrie Boer, Cleric absolvat de Vienna şi Professor de ritorică, ân C. Gimnazu la Blaju. Sibii (Typ. Gheorghie de Clozius), (Pentru lipsirea literelor trebuincioasă ân tipografia Blajului, cu espésele Fundului scolescu), 1841. (19,5 x 12,5). 3 f., 41 p. (I 411494)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1048) BOERESCU, CEZAR (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
BOERESCU, CEZAR (1865-?)
(C.B.)
6960. ~ Aplicarea motoarelor Diesel la cargobote, de Căpitan Camandor Cezar Boerescu, Sub-Directorul Serviciului Maritim Român. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1911. (23,5 x 16). 43 p. cu il. (Extr. din Buletinul Soc. Politecnice, Anul XXVII, No. 12). (II 26034)
Tip. la cop. 4.
6961. ~ Chestiunea Serviciului Maritim Român, de Căpitan comandor C. Boerescu. Bucureşti (Tip. Cooperativa ), 1911. (19,5 x 13). 57 p. 1 leu. (I 23372)
6962. ~ Chestiunea serviciului maritim, de C. B. [=Cezar Boerescu]. Brăila (Artistica Tipo-Litografie Arthur Orghidan), 1913. (22,5 x 15). 21 p. (Revista porturilor şi a navigaţiunei comerciale, nr. 3, 1913). (II 31511)
Pentru autor, vezi: RPNC, 1913, nr. 10, p.4.
6963. ~ Electricitatea şi întrebuinţările sale, de Căpitan Boerescu Cesar din flotilă. Vol. I. Producerea Electricitate. Galaţi (Tipo-Lit. Gr. Bălăşescu), 1895. (BCU-ClN 216325)
Descriere după copertă, restul lipsă.
În colaborare:
6964. ~ Manualul tunarului pe bastimente, [de Căpitan Cesar Boerescu şi locot. Constantin Nicolescu]. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1896. (16 x 12,5). 1 f., 266 p. cu il., III f. pl. (Ministerul de Resboiu, Direcţia Marinei). (I 391800)
La p. 2, menţiunea: "Lucrare făcută de Dnii Căpitan Boerescu Cesar şi Locot. Nicolescu Constantin".

Nu exista imagini
  1049) BOERESCU, CONSTANTIN (1836?-1908)
 • Opera
 • Imagini
BOERESCU, CONSTANTIN (1836?-1908)
6965. ~ Aldo si Aminta sau Bandiţii, de C. Boerescu. Bukuresti (Tip. Bisericeaska din St. Mitropolie), 1855. (19,5 x 13). 164 p. (I 73106)
Textul, cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu caractere latine.
6966. ~ De l'amélioration de l'état des paysans roumains, par Constantin Boéresco. Précédé d'une lettre de M. Wolowski, Membre de l'Institut. Paris. A. Durand, Librairie (Impr. de Moquet), 1861. (23,5 x 15,5). 160 p. (II 81079)
6967. ~ [Des conditions et des formes nécessaires pour la validité du mariage en droit romain et en droit civil français]. Thèse pour le doctorat. L'acte public sera soutenu le 9 Janvier 1862. Par Constantin Boéresco, né à Bukarest (Principautés-Unies.) Paris, Charles de Mourgues Frères, Successeurs de Vinchon, Imprimeurs-Editeurs de la Faculté de Droit de Paris, 1861. (23 x 15). 236 p. (Faculté de Droit de Paris). (II 126174)
Descrierea completată cu titlul de la începutul textului.
6968. ~ Discurs ţinut de D-nu C. Boerescu, ministrul cultelor şi instrucţiunei publice cu ocasiunea solemnităţii pentru a XXV-a aniversare a Universităţii din Bucuresci. [Bucuresci, 1889]. (33,5 x 21). 4 p. (III 52457)
Descriere după datele de la începutul textului. Pe copertă, titlul: "Discursul pronunciat de Majestatea Sa Regele [Carol I] cu ocasiunea solemnitatei aniversarei a XXV-a de la înfiinţarea Universităţii din Bucuresci". Textul discursului, pe p. 3 copertă.
6969. ~ Discursuri politice 1866-1891. [De] Constantin Boerescu. Bucureşti. Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atel. de arte grafice I. V. Socecu), 1903. (22,5 x 16). 1 f., 607 p. (II 63462)
6970. ~ Du mandat el de la vente d'une hérédité ou d'une action, en droit romain, De la cession des créances ou autres droits, de la lettre de change en droit français. Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 1-er Décembre 1859, par Constantin Boéresco, né à Bucarest (Principautés-Unies). Paris (Impr. de Moquet), 1859. (23 x 15,5). 109 p. (Faculté de Droit de Paris). (II 454343)
6971. ~ Les Principautés devant le Second Congrès de Paris [par Constantin Boerescu]. Paris, Chez Dentu, Libraire (Impr. par E. Thunot et C-ie), 1858. (22 x 13,5). 31 p. (II 64747)
Autorul, identificat după: Diaconovich I, p. 517 ; Rally, II, p. 85.
6972. ~ Raportul şi contra-proiectul minorităţii Comisiunei parlamentare pentru organisarea puterei judecătoresci, [de C. Boerescu]. Bucuresci (Tipografia Statului), 1882. (22,5 x 15). 50 p. (II 393629)
Descriere după copertă. Autorul indicat la sfârşitul textului.

Vezi şi:
BOERESCU, B. Al treilea supliment la Codicele Române... 1882-1885. Bucureşti, 1885.
Nu exista imagini
  1050) BOERESCU, BASIL (1830-1883)
 • Opera
 • Imagini
BOERESCU, BASIL (1830-1883)
Vezi: BOERESCU, VASILE (1830-1883)

Nu exista imagini