Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1031) BOCŞA, D.
 • Opera
 • Imagini
BOCŞA, D.
6930. ~ *Dragostea încurcată, piesă ţărănească în 2 acte. Şimleu (Tip. Victoria). 1909. 8°. 30 p. 30 bani. (Tr. 41(1910), nr. III, mai-iunie p. 127: Public, rom. pe 1909)

Nu exista imagini
  1032) BOCŞAN, MOISE
 • Opera
 • Imagini
BOCŞAN, MOISE
6931. ~ Cătră Excelenţia Sa înalt Presfinţitul Domn Archiepiscop şi metiropolit Ioan Metian şi cătră Măritul Congres naţional bisericesc în Sibiiu. Memorandul lui Bocşan Moise, Protopop inspector şcolar confesional în Arad. Pentru dispunerea de apreţiarea şi respectarea regulamentului de învătăment votat în 3/15 Maiu 1895. Arad (Tip. Ioan Florea), 1900. (25,5 x 21). 7 p. (II 96676)

Nu exista imagini
  1033) BOCU, MARILINA
 • Opera
 • Imagini
BOCU, MARILINA
6932. ~ O repetiţie. Dialog. Localizată [după] Jana Marni de Marilina Bocu. Brassé, Edit. Libr. Ioan I. Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.). 1913. (16 x 12,51. 14 p. 20 fil. (Din Biblioteca teatrală. Edată de Societatea Fondului de Teatru Român. nr. 34 [pe copertă: 35]). (I 114213)

Nu exista imagini
  1034) BOCU, SEVER (1874-1953?)
 • Opera
 • Imagini
BOCU, SEVER (1874-1953?)
6933. ~ *De Bedeulung des romănischen Ele-mentes. Ed. I. Arad (Tip. Tribuna), 1905. 8*. 60 fil. (Tr, 37(1906), nr. III, mai-iunie, p. 83: Prod. lit. pe 1905)
6934. ~ Les Légions Roumaines de Transylva¬nie. L'irrédentisme roumain. [Par] Sévère Bocou, Directeur du journal roumain Tribuna à Arad (Transylvanie). Membre du Conseil National de l'Unité Roumaine. Quatre gravures hors texte. Paris (Impr. Paul Dupont), 1918. (21 x 13). 23 p., 4 f. pl. (II 53509)

Traduceri :
EÖTVÖS JÓSEF. Chestiunea de naţionalitate. Trad. de ~. Arad, 1906.

Nu exista imagini
  1035) BOD, PETRU (1712-1768)
 • Opera
 • Imagini
BOD, PETRU (1712-1768)
6935. ~ Brevis Valachorum Transylvaniam incolentium hisioria in qua populi Valachici in Transylvania Status civilis et ecclesiasticus, profani item ac sacri Ritus, praecipue vero Unionis cum Romano-Catholicis inde ab anno 1698 adtentatae et adpraesens usque tempus magno visu, variis modis procuratae momenta enarantur ac eshibentur. Auctore Pedro Bod de Felsô-Tsernatou. Verbi D. Ministro. [S.l., 1890]. (24 x 15,5). IX, 558[-561] p. (II 343793)
Pe ante-p. de titlu, menţiunea: "Istoria românilor din Transilvania şi părţile anecse scrisă de Petru Bod la anul 1764. Copia făcută depe manuscriptul aflător în Biblioteca Museului din Cluj 1890". Litografiat.

Nu exista imagini
  1036) BODA, AL.
 • Opera
 • Imagini
BODA, AL.
6936. ~ Religia Adevăratului Creştin, de Al. Boda după Adevărurile şi Luminile coprinse în Sf. Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, după textele Societăţei Biblice pentru Britania şi Străinătate, publicate în anul 1874 în Iaşi. Ediţie complectă. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Tipografia Românească), 1913. (16 x 12). 119 p. cu il. (I 34300)
Cu un portret.
6937. ~ Rezumatul Relig[i]ei Adevăratului creştin după Adevărurile coprinse în Sf. Scriptură a Vechiului şi noului Testament. [De] Al. Boda. Bucureşti (Tip. Vocea Poporului), 1912. (16,5 x 12). 32 p. (I 28134)

Nu exista imagini
  1037) BODESCU, DIMITRIE (1857-?)
 • Opera
 • Imagini
BODESCU, DIMITRIE (1857-?)
6938. ~ O iubire. [De] Dimitrie Bodescu. Versuri într'un act. Jassv (Tipografia Naţională), 1892. (19,5 x 12,5). 16 p. (I 70500)
6939. ~ Pagini de Dragoste. [De] Dimitrie Bodescu. (Schiţe de moravuri). Iaşi (Tipografia Naţională), 1889. (18,5 x 12,5). 155 p., l f. (I 138364)

Nu exista imagini
  1038) BODIU, MARIUS (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
BODIU, MARIUS (1877-?)
6940. ~ Contribuţiuni la studiul dizenteriei epidemice Shiga-Kruse în România. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Decembrie 1906 de Marius Bodiu, preparator al laboratorului de bactériologie şi medicină experimentală. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1906. (24 x 16,5). 71 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 248). (II 5498)

Nu exista imagini
  1039) BODIU, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
BODIU, MIHAIL
6941. ~ Bacsányi Ianos irodalmi müködése. [De] Mihály Bodiu. [Losancz (Kárrmánféle Könyvnyomda), 1894]. 8°. 31 p. (BCU-ClN 65167 şi 91183)
Descriere după fişa din catalogul BCU Cluj-Napoca.
În colaborare:
6942. ~ Protestation rédigée par MM. Michel Bodiu et Etienne Moldovan, étudiants, contre la Réplique publiée au nom de la jeunesse universitaire roumaine. Traduite du hongrois par A. de Bertha. Kolozsvârtt (Ny. Gombos és Sztupjár Lyceum Könyvnyomdája), 1892 [pe copertă: 1893]. (22 x 15). 51 p. (BCU-ClN 60627)

Nu exista imagini
  1040) BODIU, ŞTEFAN (1853-1922)
 • Opera
 • Imagini
BODIU, ŞTEFAN (1853-1922)
6943. ~ Istoricul liceului Traian din Turnu-Severin (1883-1903), de Ştefan Bodiu, profesor la liceu. Turnu-Severin (Tip. şi Legătoria de Cărţi Luisa I. Cuţui), 1904. (21 x 14). 184 p., 4 pl. 4 lei. (II 409794)
6944. ~ Plevna internă. [De] Ştefan Bodiu, Profesor. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1909. (24 x 16,5). 2 f., 51 p. 40 bani. (II 33287)
Răscoalele ţărăneşti.
În colaborare:
6945. ~ Plugarul, conţinând: poveţe, mai ales pentru micul agricultor, cum să-şi îngrijească sănătatea lui şi a vitelor; cum se face din orice pământ cât de reu pământ bun; cum să se facă semănăturile ca să dea în tot-d'auna róde; îngrijirea pomilor roditori, diferite alte plantaţiuni, isvoare de venituri şi clădirea locuinţelor etc. etc. Cu mai multe figuri în text, de Şt. Bodiu şi G. Bogner. Turnu-Severin (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1887. (21 x 13,5). 152[-157] p., 1 pl., 8 f. pl. (II 411979)

Traduceri:
MAUPASANT, GUY de. Tata lui Simon. Trad. de ~. Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini