Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1021) BOCA, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
BOCA, NICOLAE
6872. ~ Regimul dotal în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Nicolae Boca. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură, Minerva, 1901. (23,5 x 15,5). 88 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (Bj-Bl 13612)

Nu exista imagini
  1022) BOCA VELCHEREANUL, ARON (1841-1909)
 • Opera
 • Imagini
BOCA VELCHEREANUL, ARON (1841-1909)
6873. ~ *Albina si leneşul, de Aron Boca Velcherianul. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), [1902?]. 0,20 cor. (Uni, 12(1902), nr. 9, mart. 1, p. 88)
6874. ~ Albina şi leneşul seau Icoana hărniciei şi a lenei, de Aron Boca Velchereanul, proprietar. Gherla, Edit. şi tiparul Tip. Aurora, A. Todoran, 1908. (13,5 x 10,5). 29 p., 1 f. (BCU-ClN 146876)
Lipsă coperta.
6875. ~ Un cuvânt cătră fraţii săteni romani despre filoxera omeniei séu vinarsul, de Aron Boca Velchereanul. [Versuri]. Gherla, Edit. şi tiparul Tip. Aurora, A. Todoran, 1895. (14 x 10). 30 p. 10 cr. (I 526365)
6876. ~ Idem. Gherla, Edit. şi tiparul Tip. Aurora, A. Todoran, 1904. (14 x 10,5). 30 p., 1 f. (BCU-ClN 166664).
Lipsă coperta.
6877. ~ Dialogul ţiganului cu Sân-Petru la porta raiului séu Glume şi petrecere de-ajuns. Manual lucrat după biblia ţigănescă de Aron Boca Velchereanul, proprietar. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1893. (18,5 x 12,5). 96 p. 25 cr. (BCU-ClN 72776)
6878. ~ Din poveştile lui Esop séu Inveţătură şi petrecere pentru sătenii români, prelucrare în versuri de Aron Boca Velchereanulü, Proprie-tariü. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1899. (18 x 11). 16 p. (BCU-ClN 96662)
Exemplar incomplet (lipsă p. 17 şi urm., lipsă coperta).
6879. ~ *Doine, Lacrimi şi suspine ale oamenilor beutori. Gherla (Tip. Aurora), 1904. 16°. 32 p. 16 fil. (Tr, 36(1905), nr. III, mai-iun., 151: Prod. lit. pe 1904; 37(1906), nr. III, mai-iunie, p. 82: Prod. pe 1905)
6880. ~ Doinele şi jocul ţiganilor din Biblia ţigânescă. Estras dupa cartea esirei din robia Egiptului de iarna, cap nula viers zem., Glume şi petrecere de ajuns de Aron Boc'a Velche-rénul, proprietarul. Proprietatea autorului, reproducerea resérvala. Braşov (Tip. Alexi), 1892. (16,5 x 11,5). 29 p. (BCU-ClN 63797)
6881. ~ George Şincai. Marele istoric românesc în ora morţii sale. Scriere pentru sătenii români de Aron Boca Velchereanu, proprietar. Gherla, Edit. şi tiparul Tip. Aurora. A. Todoran, 1904. (14 x 10,5). 13 p., 1 f. (= Catalogul Tipografiei). (I 162620)
6882. ~ *Imperăţia Ţiganilor pe virful unui plop. Gherla (Tip. Aurora), [1899?] 16°. 28 p. 0,08 fl. (Tr. 30(1899), nr. VII, iul-aug., 230: Prod. noastră lit. iul. 1898-iul 1899; 31(1900), p. 161: Prod. lit. iul. 1899-iul. 1900; Uni, 12(1902), nr. 9, mart. 1, p. 88: De la Tip. Aurora A. Todoran)
6883. ~ *Idem. Ed. II. Gherla (Tip. Aurora), 1904, 16°. 32 p. 16 fil. (Tr, 36(1905), nr. III, p. 151: Prod. lit. pe 1904).
6884. ~ Jocul sătenilor români cu cele mai frumóse strigări, humor-satiră şi înveţătură scrisă din vieţa şi păţeniele poporului român pentru junii români dela sate de Aron BocaVelchereanul, proprietar. Gherla, Edit. şi tiparul Tip. Aurora, A. Todoran, 1904. (13,5 x 9,5). 30 p, 1 f. (BCU-ClN 162517)
Lipsă coperta.
6885. ~ Idem. Gherla. Edit. si tiparul Tip. Aurora, A. Todoran, 1909. (14 x 10,5). 30 p., 1 f. (BCU-ClN 166658)
Lipsă coperta.
6886. ~ Lacrămi, Adio şi Declamări funebrali. Panorama lumei trecătoria sau Versuri, Erlaciuni şi Declamări la Inmormentarea ómenilor de iota starea şi rangulu. Manual pentru Preoţi Inveliatori. Cantori şi totu omulu, care doreşte a cunoaşte valoarea acestei lumi trecătoare de Aron Boca dein Velcheriu, propr. şi docente gr. cat. Sibiiu, Edit. şi tiparul Impr. Eredei de Closius, 1880. (18,5 x 12). 149[-152] p. (I 460350)
6887. ~ Idem. Ed. II, revăzută si îndreptată. Sibiiu, Edit. şi tiparul lui W. Krafft, 1910. (19,5 x 12). 128 p. (I 174714)
6888. ~ Lira Sionului séu Cântarea Serbătorilor. Poesii religioso-morale. Lucrate după Sânta Scriptură. Pentru învăţători, Cantori şi cetitorii săteni, de Aron Boca Belchereanul, proprietar, curat ore prim. sântei biserici, jude şi perceptore de dare a comunei Velcheriu. Cu o Precuvântare de George Simu. Gherla, Proprietatea, edit. şi tiparul Tip. Aurora, A. Todoran, 1894. (17,5 x 12,5). 98[-100] p. (I 10422)
6889. ~ Medicul fără arginţi séu Cartea sănătăţii adecă Reguli practice pentru conservarea sănătăţii, domolirea morburilor şi prelungirea vieţii, după medici şi profesori de medicină renumiţi scrisă de Aron Boca Velchereanul, proprietarii. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1897. (14 x 10). 16 p. (BCU-ClN 97889)
Lipsă coperta.
6890. ~ Idem. Gherla, Propr. şi tiparul Tip. Aurora, A. Todoran, 1904. (13,5 x 10,5). 16 p. (BCU-ClN 146877)
Lipsă coperta.
6891. ~ Nestatornicia lumească, sau Omul în oara morţii şi viaţa omenească: Scriere religiosomorală pentru sătenii români de Aron Boca Velchereanul. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1911. (13,5 x 10). 22 p. (BCU-ClN 146461)
Lipsă coperta.
6892. ~ *Omul si lumea. Ed. III. Gherla (Tip. Aurora), 1900. 8°. 32 p. 20 fil. (Tr, 32(1901), nr. VI-VIII, iul.-aug., p. 200: Prod. lit. pe 1900)
6893. ~ Omul şi Lumea sau Versuri Funebrali Generali la înmormântarea ómenilor de totă starea de Aron Boca Velchereanul. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1907. (15 x 11). 20 p. (BCU-ClN 163420)
Lipsă coperta.
6894. ~ Idem. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1912. (13,5 x 10). 20 p. (I 162618)
6895. ~ Povestea Paşcului séu Credinţa deşertă poporală. De Aron Boca Velchereanul, proprietariü. Gherla (Proprietatea şi tiparul Tip. Aurora, A. Todoran), 1896. (13 x 9,5). 15 p-(BCU-ClN 86438)
6896. ~ Idem. Gherla (Propriet. şi tiparul Tip. Aurora, A. Todoran), 1904. (14 x 10). 15 p. (BCU-ClN 163419)
Lipsă coperta.
6897. ~ Poveşti instructive-sfâtuitore seu Combaterea datinilor rele pentru pruncii din şcolele sătene românesci de Aron Boca Velchereanul, propr. şi fost învăţătoriu în 25 ani. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1906. (14 x 10). 26[-30] p. (I 162619)
6898. ~ Reguli şi sfaturi bune pentru pruncii şcolari români din şcolele sătene de Aron Boca Velchereanul, fost învăţător în 25 ani. Gherla, Edit., propriet. şi tiparul Tip. Aurora, A. Todoran, 1897. (13,5 x 10). 20 p. (BCU-ClN 97872)
Lipsă coperta.
6899. ~ Sfaturi de aur seu Calea cătră fericire pentru sătenii români, de totă starea şi etatea. Cel mai acomodat premiu pentru pruncii dela şcolele confes. sătesci române, de Aron Boca Velchereanul, proprietar, curator prim., jude şi colectore în Velcheriu. Cu o prefaţă de G. Si mu. Gherla, Propriet.. edit. şi tiparul Tip. Aurora, A. Todoran, 1894. (18 x 12,5). 109[-111] p. (BCU-ClN 44643)
6900. ~ Idem. Gherla, Edit. şi tiparul Tip. Aurora, A. Todoran. 1904. (19 x 13). 109 [-111] p. (BCU-ClN 150492)
6901. ~ Ţara Norocului sau Leagănul basmelor şi al poveştilor. Scriere mitologico-humoristico, ştienţifică de Aron Boca Velchereanul, proprie-tariu etc. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1895. (14 x 10,5), 15 p. (BCU-ClN 97900)
Lipsă coperta.
6902. ~ *Idem. Ed. II. Gherla (Tip. Aurora), [1900], 16°. 24 p. 16 fil. (Tr. 31(1900). p. 161: Prod. lit. iul. 1899 -iul. 1900)
6903. ~ Ţiganul la Mănăstire. Poveste în versuri de Aron Boca Velchereanul, proprietariu etc. Gherla. Edit. şi tipar. Tip. Aurora, A. Todoran, 1895. (14 x 10,5). 16 p. (BCU-ClN 64793)
6904. ~ *Idem. Ed. II. Gherla (Tip. Aurora), [1900]. 16°. 24 p. 16 fil. (Tr. 31 (1900), p. 161: Prod. lit. iul. 1899 -iul. 1900)
6904. ~ *Ţiganul şi magnatul. Ed. III. [Gherla (Tip. Aurora)?], 1900. 8°. 16 p. 16 fil. (Tr. 32 (1901), nr. VI-VII, iul.-aug., p. 200: Prod. lit. pe 1900)
6906. ~ *Zîna Câmpiei (trad. popor.) de Aron Boca Velchereanul. Gherla (Tip. Aurora), [1899?]. 16°. 22 p. 0,08 fl. (Tr, 30 (1899), nr. VII, iul.-aug., p. 230: Prod. noastră lit. iul. 1898- iul. 1899; Uni, 12(1902), nr. 9, mart. 1, p. 88)

Nu exista imagini
  1023) BOCANCEA, TEMISTOCLE (1873-1916)
 • Opera
 • Imagini
BOCANCEA, TEMISTOCLE (1873-1916)
6907. ~ Zile negre, poem de Temistocle Bocancea. Cernăuţi, Edit. Autorului (Tipo- şi litografia concesionată Arch. Silvestru MorariuAndrievici), 1892. (19,5 x 12,5). 40 p. (I 14065)

Nu exista imagini
  1024) BOCCACCIO, GIOVANNI
 • Opera
 • Imagini
BOCCACCIO, GIOVANNI
6908. ~ A dracului muiere. [De] Boccaccio. Nuveleta. Bucureşti, Editor, Alphonse Pierremont (Tip. Dor. P. Cucu), 1880. (16,5 x 10,5). 14 p. 30 bani. (I 266218)
6909. ~ Aventurile unei Femei cinstite. [De] Boccac[c]io. Bucureşti, Edit. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-ri), [1918]. (20 x 13). 32 p. 25 bani. (Scriitorii celebri, Anul I, No. 7). (I 50501)
Broşura mai cuprinde şi: Putina şi Părul poznaş. Descriere după copertă.
6910. ~ Colecţiune de Istorii şi nuvelete. [De] G. Boccaccio, traduse de Leon Wolff. Bucureşti (Noua Tip. Naţională Propriet. M. H. Jecu. Director St. Rassidescu), 1880. (13x9). 16 p. (I 159695)
6911. ~ Decameron (opera completă în broşuri săptămânale, independente) de Boccac[c]io. în acest număr: Răsplata iubirii şi Oh! călugăriţele... Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), [1912]. (19 x 12). 16 p. 20 bani. (Biblioteca Clasică-Picantă, nr. 1). (I 48323)
Descriere după copertă.
6911 a. ~ Idem. în acest număr: Amanta păcălită. Polobocul salvator. Pantalonii popei... Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), [1913]. (19,5 x 12,5). 1 f., p. 21-32 cu il. 20 bani. (Biblioteca Clasică-Picantă [pe copertă: Biblioteca Clasică], nr. 2). (I 48323)
6911 b. ~ Idem. în acest număr: O baie miraculoasă şi Diavolul pedepsit... Cu 5 ilustraţii în text. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), [1913]. (21 x 13). p. 33-48 cu il. 20 bani. (Biblioteca Clasică, nr. 3). (I 48323)
Descriere după copertă.
6912. ~ Decameronul sau Zece zile de petreceri. [De] Giovan[n]i Boccac[c]io. Traducere de Miron Nicolescu. Cu 40 ilustraţiuni. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg & Fiu (Tip. Providenţa), [1916]. (18,5 x 12). 2 f., XXXIV-312 p. cu il. 2 lei (I 47851)
Cu o "Notă Critică: Giovan[n]i Boccac[c]io şi scrierile sale".
6913. ~ *Griselidis seu Femeia pusă la încercare. Bucureşti, Edit. Tip.Dor. P. Cucu, [1879?]. 20 bani. (Ponson du Terrall, cop. 4)
6914. ~ *Idem. Nuvela No. II. Bucureşti, Ioaniţiu, 1880. 32°. 24 p. 20 bani. (BR, 2(1880), nr. 5, maiu, p. 181)
6915. ~ *Naraţiuni după Boccaccio de Leon Wolff: Bărbatul păcălit. Calendrino prostul. Cele trei inele. Federiga şi şoimul séu. Inchisitorul dat de ruşine. Lupul în pădure. Nălucirea. Nouă călugărite. [Bucureşti], Edit. H. Steinberg, [1894?] (Wolff, p. 78)
6916. ~ Pedepsirea diavolului (Dracu în Iad). [De] Giovan[n]i Boccac[c]io. Tradus de Viper. Bucureşti (Tipo-Lit. Universala), 1898. (15 x 11,5). 12 p. (Din Biblioteca Nuvelelor clasice). (BCU-Iaşi IB 6146)
Exemplar incomplet: lipsă coperta şi p. 13 şi următoarele.
6917. ~ Pelerinul. [De] Boccaccio. Nuvela [pe copertă: Broşura I]. Bucureşti, Edit. Typ. Dorothea P. Cucu, 1879. (13 x 9,5). 2 f., 40 p. 30 bani. (I 133315)
6918. ~ Povestiri. [De] Giovan[n]i Boccaccio traduse de Stag. Din Auteurs célèbres, editura C. Marpon et E. Flammarion Paris. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Saraga, [1895]. (14,5 x 9,5). 109[-111] p. 25 bani. (Biblioteca Şaraga, nr. 3). (I 105893)
6919. ~ *Soţia după mórte, de Boccaccio. Bucureşti, Edit. Tip. Dor. P. Cucu, [1879?]. 15 bani. (Ponson du Terrail, cop. 4)
6920. ~ Unu rândaşu amorezată de o regina. [De] Boccaccio. Nuveletă tradusă de Noel [= León Wolff]. Bucniresci (Noua Tip. Naţională. Propriet. M. H. Jecu, Director St. Rassidescu), 1880. (14 x 9). 16 p. (BCU-ClN280895)

Vezi de asemenea:
• Cele mai frumoase povestiri... ; Boccaccio. Aventurile unei femei cinstite. Bucureşti, [1918].
• Păţaniile mult cercatei Greselde. [După Boccaccio?]. Braşov, [1876].
• Poesii şi Nuvele [Griselidis... de Boccaccio], Orăştie, 1903.

Nu exista imagini
  1025) BOCCARDO, GEROLAMO
 • Opera
 • Imagini
BOCCARDO, GEROLAMO
6921. ~ Istori'a commerţului. [De] Gerolamo Boccardo. Tradusă de G. B. Frollo, Profesoru la Universitatea din Bucuresci Urmată de textul prescurtatu după traductiune, éntocmitu sub form'a didactica spre usul elevilor de F. Crasanu. Profesorii la Scól'a Commertiala din Capitală. Bucuresci, Librari'a Ch. Stefănescu & Barasch (Tip. Thiel & Weiss), 1880. (24,5 x 16,5). 434 p. 6 lei (II 174180)

Nu exista imagini
  1026) BOCEANU, ION (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
BOCEANU, ION (1883-?)
6922. ~ Glosar de cuvinte din Judeţul Mehedinţi, de Ion Boceanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (27,5 x 21,5). 25 p. 30 bani. (Academia Română). (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXXV. Memoriile Secţ. Literare, No. 3, p. 83-107). (II 29771)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1027) BOCESCU, VASILE C. (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
BOCESCU, VASILE C. (1862-?)
6923. ~ Câteva cuvinte asupra pellagrei. Tesa pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Presentată şi susţinută în [27 Ian.] 1890 de Vasile C. Bocescu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1890. (21 x 14). 120 p. (Facultatea de Medicina din Iaşi, nr. 10). (BCU-Iaşi B. 4171)
Data completată de mină.

Nu exista imagini
  1028) BOCHET, H.
 • Opera
 • Imagini
BOCHET, H.
6924. ~ Studiu asupra captarei apelor minerale de la Calimanesci, Caciulata, Bivolari, Govora şi Lacul-Sarat presentat Ministerului Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domenielor, de D-nu H. Bochet, Inspector general de Mine din Francia. în urma însarcinarei data de Minister. Bucuresci (Tipografia Statului), 1886. (23 x 14,5.). 30 p. (II 412798)

Nu exista imagini
  1029) BOCHIŞ, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BOCHIŞ, IOAN
6925. ~ Conducătoriul ténerimei scolastice în rogăciuni şi cântările bisericesci. Rogăciunile de tote dilele, docsologia cea mare, cântările responsorie déla S. Liturgia, tropariele, condacele Invierei, ale serbătorilor şi irmósele serbătorilor împerătesci, [de Ioan Bochiş, preot rcmân în Borşa]. Gherla. Edit. şi propr. Tipografiei diecesane, 1899. (15,5 x 11,5). 84[-86] p. (BCU-CIN 69485)
Lipsă coperta.
6926. ~ *Idem. Ed. II Gherla (Tip. diecesană). 1902. 86 p. 40 fil. (Tr, 34 (1903), nr. III, mai-iunie, p. 151: Prod. lit. pe 1902).
6927. ~ Idem. Rugăciunile de toate zilele, cântările şi răspunsurile déla S. Liturgia, tropariele, condacele Invierei, ale sărbătorilor, irmoasele sărbătorilor împărăteşti şi mărturisirea. Cu permisiunea Preaveneratului Ordinariat de Gherla [de Ioan Bochiş, preot român în Borşa]. Ed. IV amplificată. Gherla. Proprietatea tip. diecezane, 1911. (14,5 x 11). 91[-93] p. cu il. (I 156145)
Lipsă coperta. Autorul, identificat după: Tr, 34(1903), nr. III, mai-iunie, p. 151: Prod. lit. pe 1902.
6928. ~ Cursele diavolului sau Naraţiuni populare scose din vieţa poporul[u]i, scrisă de Joan Bochiş, preot român în Borşa. Gherla (Tipografia diecesană). 1901. (19 x 12,5). 267 p. (II 159959)
Traduceri:
BOLANDEN, CONRAD. Periculoşi pentru stat. Trad. de ~. Gherla 1901.

Nu exista imagini
  1030) BOCK, CAROL ERNEST
 • Opera
 • Imagini
BOCK, CAROL ERNEST
6929. ~ Despre susţienerea senataţii trupeşci si sufletesci a copiiloru şcolari. Pentru părinţi, invetiatori si auctoritati scolastice. Scrisa de profesorulu germanu Dr. Bcck. Tradusa de Iosifu I. Ardelenu. Aradu (Cu tipariulu lui Ştefanii Gyulai), 1874. (19 x 12). 91 p. 60 cr.v.a. (I 28001)

Nu exista imagini