Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1011) BOBOCEA-TABANELLI, GEORGE (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
BOBOCEA-TABANELLI, GEORGE (1879-?)
6862. ~ Representaţiunea în materie succesorală în drept roman şi civil. Lucrarea pentru teză de licenţă de George Bobocea [pe copertă: George Bobocea-Tabanelli]. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (23 x 15,5). 51 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 4013)

Nu exista imagini
  1012) BOBOICEANU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
BOBOICEANU, GEORGE
6863. ~ Studiu juridic asupra divorţului în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţă de George Boboiceanu. Bucureşti (Tipo-litografia Dor. P. Cucu), 1900. (22,5 x 15). 88 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 412294)

Nu exista imagini
  1013) BOBORYKIN, P.
 • Opera
 • Imagini
BOBORYKIN, P.
Vezi :
CARMEN SYLVA. Le Royaume des Contes. Contes du Pelesch, trad. en russe par ~, M. Watsohn. Saint Petersburg, s.a.

Nu exista imagini
  1014) BOBULESCU, CONSTANTIN I. (1882-1959?)
 • Opera
 • Imagini
BOBULESCU, CONSTANTIN I. (1882-1959?)
6864. ~ Despre sinod din punct de vedere canonic. Teză pentru licenţă de Bobulescu I. Constantin. Bucureşti (Noua Tip. Profesională Dimitrie C. lonescu), 1908. (24 x 16,5). 54 [-56] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 10750)
6865. ~ Stihuri pentru peirea lui Grigore Ghica-Vodă, de P. C. Bobulescu. Bârlad (Tip. C. D. Lupaşcu), 1916. (23 x 16). 7 p. (Extr. din rev. Miron Costin, anul IV, No. 5, Bârlad 1916, Maiu). (II 46811)
Editări de texte:
• Operele lui Gheorghe Brancovici. Publicate după manuscriptul părintelui ~. Iaşi, 1917.

Nu exista imagini
  1015) BOBULESCU, CONSTANTIN N. (1873-1916?)
 • Opera
 • Imagini
BOBULESCU, CONSTANTIN N. (1873-1916?)
6866. ~ Studiu asupra bismutosei în tratamentul enteritelor la copii (Lucrare făcută la Clinica infantilă). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Constantin V. Bobulescu. Fost intern al Spitalului Sf. Spiridon. Fost bursier al Academiei Române fondul V. Adamachi. Iaşi (Tipografia Naţionala), 1902. (23 x 15,5). VII, 66[-71] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 151). (II 412794)

Nu exista imagini
  1016) BOBULESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BOBULESCU, IOAN
6867. ~ Cuvînt rostit la înmormîntarea Dsale Mariei Roset. fiica dumisale Vorn. Constantin Roset din Botoşani, de Iiereul Ioan Bobulescu Catihet din Botoşani La 15 Iulie 1846. Ed. II. Iaşii (Tip. Institutul Albinei), 1846. (23 x 15). 9 p. (II 73248)
Vezi de asemenea:
IORGA, N. Cuvîntări de înmormîntare şi pomenire... Vălenii de Munte, 1909.

Nu exista imagini
  1017) BOBULESCU, IOSIF SEVASTIAS (1818-1890)
 • Opera
 • Imagini
BOBULESCU, IOSIF SEVASTIAS (1818-1890)
Traduceri, prefeţe, editări de texte:
• Cathechisu dogmaticu, pe scurtu. [187?]
MOVILA, PETRU. Mărturisirea orthodocsa. Revăzută şi corectată după originalu sau retipăritu după de ~. Iassy, 1874.
SCRIBAN, FILARET. Istoria bisericească a Românior. Publicată de ~. Jassy, 1871;
~. Istoria bisericească pe scurt. Retipărită pentru usul şcoalelor secundare de ~. Jassy, 1869; 1874.
ŞTEFAN DIN TISMENA. Vieaţa prea cuviosului părintelui nostru Nicodim... s-a îndreptatu şi tipăritu de Smeritulu Episcopu al Romnicului, Noul Severin ~. Bucureşti, 1883.
• Vocea unui creştină [de Th. St.]. Publicată de ~. R.-Vâlcea, 1884.

Vezi de asemenea:
IONESCU-CHEIANU, ŞTEFAN. Discursuri pronunţate în ziua de 29 Iuniu... Urmat de răspunsul Pré Sântului Episcopu eparhiot ~. [Râmnicu-Vâlcea], 1882.

Nu exista imagini
  1018) BOBULESCU, OCTAV (?-1897)
 • Opera
 • Imagini
BOBULESCU, OCTAV (?-1897)
6868. ~ *Consideraţii asupra igienei primei copilării. Teză. Bucureşti, 1892. 8°. 108 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 295). (Crăiniceanu, p. 133; Teze Fac. Med.-B., p. 129).
6869. ~ Note din igiena primei copilării, de Dr. Octav Bobulescu, fost intern al spitalelor. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1892. (22,5 x 15). 1 f., 107 p. (II 70136)

Nu exista imagini
  1019) BOCA, ADRIAN
 • Opera
 • Imagini
BOCA, ADRIAN
6870. ~ Ruşii în munţii româneşti ai Bucovinei, de Adrian Boca, Preot ortodox român din Bucovina. [Suceava (Tip. Şcoala română), 1915]. (16 x 10,5). 19 p. (I 130910)

Nu exista imagini
  1020) BOCA, G.
 • Opera
 • Imagini
BOCA, G.
6871. ~ Războiul Româno-Maghiar[...]. T. Jiu (Lumina Inst. de Arte Grafice, Legătorie de cărţi şi încadrări de tablouri), [1914]. (10 x 12,5). 79 p. 0,50 lei. (I 48529)
Pe copertă: Lumina, Inst. de arte grafice Fraţii Niculescu.

Nu exista imagini