Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1001) BOBESCU, ION B. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
BOBESCU, ION B. (1876-?)
6853. ~ Despre contractul de societate în dreptul roman şi civil românesc. Tesa pentru licenţă de Ion B. Bobescu. Bucuresci (Stab. de arte grafice Elzevir, G. Ionescu, Storck & Müller), 1898. (23 x 15,5). 74 p. (Facultatea de Drept din
Bucuresci). (II 412425)

Nu exista imagini
  1002) BOBEŞ, GHIŢĂ
 • Opera
 • Imagini
BOBEŞ, GHIŢĂ
6854. ~ Predica la diferite ocaziuni şi foloasele ei. Teză scrisă pentru Conferenţele generale preoţeşti din Noembrie 1911 de Preotul Ghiţă Bobes din Prahova. Ploeşti (Tip. Democratul), 1912. (20 x 13). 16 p. (BSS II 2217)

Nu exista imagini
  1003) BOBEŞ, PANAIT (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
BOBEŞ, PANAIT (1883-?)
6855. ~ *Le cas d'application de droit de rétention. Thèse. Paris, N. Giard et E. Brière, 1913. 8°. 211 p. (Rally I, p. 39)

Nu exista imagini
  1004) BOBEŞ, SEVER (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
BOBEŞ, SEVER (1884-?)
6856. ~ Contributiuni la studiul antianafilaxiei serice. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar. Prezentată şi susţinută la 30 Iunie 1912 de Sever Bobeş, Asistent al Institutului de Patologie şi Bactériologie din Bucureşti. Bucureşti (Tipografia Românească), 1912. (23 x 15,5). 47 p. (Lucrare făcută în Institutul de Patologie şi Bactériologie). (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 225). (II 28956)

În colaborare:
BABEŞ, V. şi ~ Cercetări pentru a perfecţiona tratamentul antirabic. Bucureşti, 1912.
~. Essais en vue de perfectionner le traitement... Paris, [1912].
~. Recherches sur l'action de l'acide phénique sur le virus rabique. Paris, [1909].

Nu exista imagini
  1005) BOBICESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
BOBICESCU, GEORGE
6857. ~ Catihesele sfântului Ciril, arhiepiscopul Ierusalimului. Studiu şi traducere a catiheselor X-XVIII. Teză pentru licenţă de Bobicescu George. Bucureşti, Inst. de arte Grafice şi Editura Minerva, 1908. (24 x 17). 180 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 10676)

Nu exista imagini
  1006) Bobîrnacul
 • Opera
 • Imagini
Bobîrnacul
• Bobîrnacul
Vezi: • Moştenitoarea mătuşei... ; Bobârnacul... Trad. de Caroline Hintz. Bucureşti, 1900

Nu exista imagini
  1007) Bob-Lee
 • Opera
 • Imagini
Bob-Lee
6858. • Bob-Lee, Urmăritorul. Braşov. Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. A. Mureşianu),[189?]. (15,5 x 10). 32 p. (Biblioteca Poporului'' Librăria Ciurcu, Braşov, nr. 17). (BCU-ClN 103157)
Mai cuprinde: "Cei doi corsari" (p. 27-32). La sfârşitul textului, semnează: A.V-u. Citată în; Oraţiuni, cop. 4.

Nu exista imagini
  1008) BOBOC, AUREL I. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
BOBOC, AUREL I. (1883-?)
6859. ~ *Des exceptions légales à Vinaliénabilitè de la dot. Thèse. Paris, Rousseau, 1912 8°. 101 p. (Rally I, p. 39).

Nu exista imagini
  1009) BOBOC, GEORGE (1860-1906)
 • Opera
 • Imagini
BOBOC, GEORGE (1860-1906)
6860. ~ Maleina. Isprăvile intrebuinţărei sale. Veterinarul Boboc. Bucureşti (Tipo-litografia Universala), 1897. (20 x 13). 61 p. (I 159893)
6861. ~ Morvina. Argumentele lor. [De] Veterinarul Boboc. Bucureşti (Tip. Modernă H. Luis), 1898. (24 x 16,5). 48 p. (II 413453)

Nu exista imagini
  1010) BOBOC, N. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
BOBOC, N. (1871-?)
Vezi :
• Cultul eroilor la Palatul Justiţiei din Craiova. S.l., [19181.

Nu exista imagini