Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  11) BABIC, P. I.
 • Opera
 • Imagini
BABIC, P. I.
4441. ~ Poliţia Vitelor. Organizarea ei pe baza noului sistem "Babic" pentru marcarea animalelor. [De] I. Babic. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1901. (23 x 16). 28 p. (II 408634)
4442. ~ Idem. (Brevet Regal Român No. 348 din 12 Octombrie 1907). Bucureşti (Clemenţa, Stab. de Arte Grafice Ţaranu & Co), 1908. (24,5 x 16). 38[-40] p. (II 10658)

Nu exista imagini
  12) BABINSKI, J.
 • Opera
 • Imagini
BABINSKI, J.
În colaborare:
DRUAULT, A. et ~. *Cyanose des rétines dans un cas de rétrecissement de l'artère pulmonaire... Paris, [1905].

Nu exista imagini
  13) BABOEANU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
BABOEANU, ALEXANDRU
4443. ~ Fidejussiunea în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă susţinută la... 1889 de Alexandru Baboeanu. Bucureşti (Tip. şi Libr. şcólelor, Eniu D. Bălténu & C. P.-Conduratu), [1889]. (22,5 x 15,5). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucureşci). (II 138588)

Nu exista imagini
  14) BABOEANU, NIC. V. (1887-1937)
 • Opera
 • Imagini
BABOEANU, NIC. V. (1887-1937)
(N. B.)
4444. ~ Asistenţa publică şi privată în Capitală. Studiu. Asistenţa oficială. Asistenţa privată: Societate de caritate, Societăţi de asistenţă prin muncă ; Asistenţa şcolară ; Asistenţa sanitară ; Organizarea asistenţei ; programele D-lor Vintilă Brătianu şi N. Filipescu. [De] N. Baboeanu. Bucureşti (Tip. coop. Poporul), 1910. (23,5 x 16). 87 p. (II 511709)
4445. ~ Coloniile şcolare. 1875-1910. Asistenţa socială. Coloniile de vacanţă din Europa şi America. Coloniile de vacanţă din ţara noastră. Organizarea şi funcţionarea coloniilor: selecţiunea, fişa sanitară, localităţile, alimentaţia, budgetul, sistemele de colonizare, rezultatele coloniilor. Deziderate. Creiarea Uniunei coloniilor şcolare. [De] N. Baboeanu. Bucureşti (Tip. Coop. Poporul), 1911. (24 x 16,5). 49 p. (II 22762)
4446. ~ Dedesubturi... Cronici de literatură şi de politică comunală. I. Igiena şi asistenţa. Cinematograful social: mizeria în Capitală. Din pitorescurile sociale ale oraşului. Igiena alimentară. Cât şi ce consumă Stomacul Bucureştenilor. Igiena şcolară. Asistenţa publică şi particulară. Ceva despre scumpirea traiului. Alte documente. La noi şi aiurea. [De] N. Baboeanu. Cu 21 ilustraţii. Bucureşti (Tip. Coop. Poporul), 1910. (24 x 16). 166 p. cu il. (Însemnările unui ziarist). (II 21519)
4447. ~ *Drama lui Eminescu. Bucureşti, 1904. 2 lei. (Baboeanu, p. 2 ; Botescu-Baboeanu, p. 2)
4448. ~ Govora. Călimăneşti. Căciulata. [De] N. B.[aboeanu]. Text în limbile română, franceză şi germană. 50 de vederi pitoreşti. Bucureşti (Atelierele Grafice Flacăra), 1913. (21 x 17). 88 p. cu il., 4 pl. reclame. (II 544041)
Autorul, identificat după lista de cărţi de la p. 2 şi după ediţia apărută în acelaşi an, cu numele autorului menţionat în întregime.
4449. ~ Idem. Bucureşti (Atelierele Grafice Flacăra), 1913. (20,5 x 16,5). 88 p. cu il. (II 33950)
4450. ~ Iubire-durere. M. Eminescu - Veronica Micle. Scrisori. Note. Impresii. Epilog. De Nic. V. Baboeanu. Bucureşti, Edit. Biuroului Universal Ath. I. Niţeanu (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1905. (19,5 x 12,5). 136 p. 1,50 lei. (I 14101)
La p. 135-136, catalogul Editurii.
4451. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Biuroului Universal Ath. I. Niţeanu (Tip. Coop. Poporul), 1912. (18 x 12). 80 p. (I 30634)
4452. ~ România politică şi economică, scrisă de N. Baboeanu. 1916. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1916. (20,5 x 16,5). 140 p. cu il. [4 lei]. (II 439992)
Descriere după copertă.
4453. ~ *Şcoala poporului, 1910. 1 leu. (Baboeanu, p. 2 ; Botescu-Baboeanu, p. 2)

În colaborare:
4454. ~ *Combaterea tuberculozei aiurea şi la noi, de Dr. N. Baboeanu şi Dr. H. Botescu, [191?]. (Baboeanu, p. 2)
Cu menţiunea: "Lucrarea se vinde în folosul Soc. pentru profilaxia tuberculozei".

Vezi şi:
BOTESCU, H. şi ~. Lupta anti-tuberculoasă: o revoluţiei socială. Bucureşti, 1913.

Traduceri:
PUSKIN. Traduceri de ~. Bucureşti, 1904.
ZOLA, EMIL. Nantas. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  15) BABOEANU, NIC. SYLVIE
 • Opera
 • Imagini
BABOEANU, NIC. SYLVIE
4455. ~ Recidiva în materie penală. Thesa susţinută la... de Nic. Sylvie Baboeanu. Bucureşci (Tip. Thiel & Weiss), 1881. (23,5 x 16,5). 68 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 150245)

Nu exista imagini
  16) BABOEANU-DROE, N. S.
 • Opera
 • Imagini
BABOEANU-DROE, N. S.
4456. ~ Dobrogea faţă cu partidele politice. [De] N. S. Baboeanu-Droe. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1906 [pe copertă: 1907]. (23 x 16,5). 99 p. 2 lei. (II 22519)

Nu exista imagini
  17) BABOIA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BABOIA, IOAN
În colaborare:
PĂTRĂŞCANU, D. D ş.a. Exerciţii de compuneri şi gramatică pentru cl. III-a prim, urb. Bucureşti, 1913.
~. Idem, cl. IV-a prim. urb. Ed. I, 1913.
~. Idem, div. III-a rur., an. I. Ed. I, 1913.
POPESCU, SPIRIDON ş.a. Abecedar partea I şi II, cl. I urb., div. I rur. Ed. I, Bucureşti, 1913.
~. Carte de Aritmetică pentru cl. I-a urb. Ed. I. Bucureşti, 1913; ed. II, 1915.
~. Idem cl. II-a prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1913.
~. Idem cl. III-a prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1913.
~. Idem cl. IV-a prim. urb. Ed. I, Bucureşti, 1913.
~. Idem div. I-a rur. Ed. I. Bucureşti, 1913.
~. Idem div. II-a rur. (an I şi II). Ed. I. Bucureşti, 1913.
~. Idem div. III-a rur. (an I şi II). Ed. I. Bucureşti, 1913.


Nu exista imagini
  18) BACAL, H.
 • Opera
 • Imagini
BACAL, H.
4457. ~ Polyuria Nervoasă la copii. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în Decembrie 1900, de H. Bacal. Fălticeni (Tip. şi Libr. M. Saidman), 1900. (23,5 x 16). 3 f., 53[-55] p (Facultatea de medicină din Iaşi, nr. 135). (II 160202)

Nu exista imagini
  19) BACALBAŞA, ANTON (1865-1899)
 • Opera
 • Imagini
BACALBAŞA, ANTON (1865-1899)
(Quidam)
4458. ~ Arta pentru artă. [De] Anton Bacalbaşa. Conferinţă ţinută la Ateneu, Joi 17 Fevruarie 1894. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller (Tip. Nouă, Grigore Panaitescu), 1894. (19,5 x 13). 53[-55] p. 1 leu. (I 111218)
4459. ~ Bătaia în armată de Anton Bacalbaşa. Bucureşti (Tip. nouă, Gr. Panaitescu), 1894. (15 x 11). 32 p. 10 bani. (Biblioteca social-democrată). (I 111146)
4460. ~ Din viaţa militară [pe copertă: Viaţa militară]. [De] Anton Bacalbaşa. Bucureşti (Tipografia Nouă), 1895. (16,5 x 11). 184 p. cu il. 2,50 lei. (I 337939)
4461. ~ Grevele de Anton Bacalbaşa. Ploesci (Tip. Democratul), 1892. (18,5 x 11,5). 38 p. 50 bani. (Biblioteca Democraţiei Sociale, nr. 1). (I 73073)
4462. ~ Moş Teacă. Din cazarmă. [De] Anton Bacalbaşa. Bucureşti, Edit. Librăriei E. Graeve & Comp., 1893. (19,5 x 12,5). 2 f., 236 p. (I 76215)
4463. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti, Edit. Librăriei E. Graeve & Comp., 1893. (19,5 x 12,5). 2 f., 232 p. (I 372904)
Lipsă coperta.
4464. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti, Edit. Librăriei E. Graeve & Comp. (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (22 x 14). 198 p. 2,50 lei. (II 76312)
4465. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Libr. Leon Alcalay, [1909]. (16 x 10,5). 184 p., cu il. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 554-555).(I 20041)
Datat după: Adamescu II, p. 245.

În colaborare:
BACALBAŞA, C. I. şi ~. Pardon! Revistă umoristică. Bucureşti, 1899.

Traduceri, prefeţe:
KOROLENKO, W. Două nuvele. Trad. de ~. Bucureşti, [1911]
RANELLI, G. Ahturi şi Ofturi. Pref. de ~. Bucureşti, 1901.

Vezi de asemenea:
• Albumul Dreptăţii. Cuprinde bucăţi scrise de ~. Bucureşti, 1898.
• Alexandru Lahovari. Bucureşti, 1908.
CLUBUL social-democrat al Muncitorilor din Craiova. Amintire... [Cuprinde şi "Rezervistul " de ~ Craiova, 1895.

Nu exista imagini
  20) BACALBAŞA, CONSTANTIN C. (1856-1935)
 • Opera
 • Imagini
BACALBAŞA, CONSTANTIN C. (1856-1935)
(Radu Ţandăra)
4466. ~ Chestia cârciumarilor. Conferinţă ţinută de Domnul Constantin C. Bacalbaşa în Sala Dacia în seara de 28 Octombrie 1908. Urmată de discursul D-lui I. Mihalcea-Vrâliceanu şi declaraţiunile D-lui Alexandru Marghiloman, în numele partidului conservator. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1908. (17 x 10,5). 62 p. (Conferinţele Ligei Conservatoare). (I 10411)
4467. ~ Cupletele revistei "Cum se scrie o revistă", de Radu Ţandăra [=C. C. Bacalbaşa]. Marele succes al zilei! Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1916. (21 x 13,5). 33 p. 2 lei. (II 68394)
4468. ~ Raportul asupra libertăţei presei, [de Constantin C. Bacalbaşa, Preşedintele Sindicatului ziariştilor din Bucureşti]. [Bucureşti, 1918?]. (24 x 16,5), 16 p. (II 67767)
Descriere după t datele tlul de la începutul textului. Autorul, la p. 16.
4469. ~ Răvaşele de Plăcină ale Clubului sportif de la Revelionul de la 1 Ianuarie 1908, [de Radu Ţandăra]. Bucureşti (Tip. Universitară A. G. Brătănescu), 1908. (21,5 x 14). 15 p. (II 9648)
Lipsă coperta. Autorul, la sfârşitul textului.

În colaborare:
4470. ~ Pardon! [De] Constantin, Ioan şi Anton Bacalbaşa. Revistă umoristică în trei acte şi un tablou. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1899. (22,5 x 14,5). 71 p. (I 63225)

Vezi de asemenea:
• Centenarul revoluţiunei române dela 1784. Bucureşti, 1884.
• Proiect de lege pentru organizarea meseriilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti... anexat la Raportul d-lui raportor ~. Bucureşti, 1911.
ŞCOALA Superioară de Arte şi Meserii, Bucureşti. Aniversarea de 5 ani dela înfiinţarea Băncei populare. [Cuvântări de ~]. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini